Če ne bo obvoznice, bodo v Litiji zaprli državno cesto, sedaj je na potezi država

Fotografija je simbolična (foto: STA).

Litijčani napovedujejo, da bodo zaprli državno cesto, če ne bo država začela s postopki gradnje obvoznice, s katero bodo izboljšali stanje na področju cestnega prometa. Lokalne ceste so preobremenjene, kadar se kaj zgodi na državni cesti.

V Litiji je veliko odprtih problemov, pravi vršilka dolžnosti direktorice tamkajšnje občinske uprave Meta Ponebšek.Najbolj pereč je promet oziroma slabe ceste in dotrajani mostovi. V občini so štirje mostovi čez reko Savo, ki so odprti tudi za promet. Most v Litiji je v lasti države in stoji na državni cesti, ostali trije, ki so v Jevnici, Kresnicah in v Savi, so na občinskih cestah in zato v pristojnosti občine. To pomeni, da jih moramo vzdrževati, kar je za občino ogromen zalogaj,” je povedala Ponebšekova. Opozorila je na potrebno sanacijo dveh mostov čez Savo: v Kresnicah, ki je bil sicer saniran pred več kot desetimi leti, in v vasi Sava. Most v Jevnici pa so obnovili letos. Za sanacijo mostov si v občini Litija želijo pomoč države, lahko tudi s prekategorizacijo.

Po vseh treh mostovih v občini Litija poteka enosmerni promet, zato je ob konicah, zlasti proti Zasavju, zelo gost promet, težko se je razvrščati in čakati, da iz nasprotne smeri pripelje avto. Če se karkoli zgodi na državni cesti, se zaradi zastoja prometa ves cestni promet preusmeri na lokalno cesto, ki pa takega prometa ne vzdrži, opozarjajo na litijski občini. Zato bi bilo treba zagotoviti vzporeden promet. V Litiji se sicer že več desetletij govori o obvoznici, ki pa je tudi za državo zelo velik finančen zalogaj. Kdaj bodo zakopali prve lopate, ne ve še nihče.  

V občini Litija ni poskrbljeno niti za varnost kolesarjev, saj ni nobene kolesarske poti. Veliko Ljubljančanov kolesari proti Zasavju ob Savi, zato bi bilo nujno urediti kolesarsko povezavo iz Ljubljane čez Litijo in naprej proti Zasavju. Pri pripravi občinskega proračuna za leto 2017 bodo na litijski občini poskušali zagotoviti tudi denar za gradnjo prometne infrastrukture. Razpoložljiva sredstva nikakor ne zadoščajo glede na potrebe, za ureditev kolesarskih poti ter sanacijo mostov pa je treba najprej izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo. “Brez te je zelo težko oceniti stroške, gotovo pa gre za večmilijonske projekte. Obseg investicij je močno odvisen od možnosti sofinanciranja s strani države in EU,” je povedala vršilka dolžnosti direktorice tamkajšnje občinske uprave Meta Ponebšek.

Občina Litija, ki ima okrog 15 tisoč prebivalcev, povezuje 107 naselij. Meji na občine Ljubljana, Dol pri Ljubljani, Moravče, Zagorje ob Savi, Radeče, Sevnica, Trebnje, Šentrupert in Mirna. Leta 2002 se je od litijske občine odcepila občina Šmartno pri Litiji.

Litijčani so po treh javnih razpravah oblikovali vizijo razvoja mobilnosti za celostno prometno strategijo, ki sloni na razvoju turizma in novih oblikah podjetništva, hkrati pa omogoča hitro, varno, ekonomično, zdravo in okolju prijazno mobilnost. Osnovni vodili sta varnost in dostopnost vseh prebivalcev do pomembnih točk v občini. Mobilnost povezujejo tudi z razmahom hoje in kolesarjenja, skupinskega prometa, urejanja mirujočega prometa in rabe motornih vozil, ki jih poganjajo okolju prijaznejši energenti. Na podlagi analize stanja prometa in mobilnosti v občini trenutno pripravljajo nabor ukrepov, ki vključuje optimizacijo motornega prometa in trajnostnih oblik mobilnosti z javnim prevozom in učinkovito mobilnost s kolesarjenjem in peš hojo.

Branka Jurhar