Gospodarska združenja pozivajo poslance k sprejetju dohodninske novele, ki bi doprinesla h konkurenčnosti slovenskega gospodarstva

Gospodarski krog poziva k nižji obdavčitvi (foto: Twitter)

Krog gospodarstvenikov je skupno pozval poslance in poslanke v državnem zboru k sprejetju novega zakona o dohodnini, saj menijo, da bo doprinesel h konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in večji blaginji Slovenije in njenih državljank in državljanov.

Gospodarska zbornica RS, Združenje Manager, Slovenian Business Club in Amcham Slovenija so v skupnem dopisu državni zbor pozvali k sprejetju dohodninske novele, saj bi doprinesla h konkurenčnosti gospodarstva, hkrati pa razbremenila plače zaposlenih.

Slovenija ena najbolj obdavčenih v Evropi
Gospodarski krog v dopisu navaja, da že leta opozarjajo in pozivajo k razbremenitvi plač zaposlenih, saj je Slovenija v primerjavi z ostalimi evropskimi državami precej bolj obdavčena. Posledično ob takem stanju in nenaklonjenosti davčnim razbremenitvam ali prerazporeditvam opozarjajo, da Slovenija enostavno ne bo zmogla doseči višje dodane vrednosti za višjo blaginjo, ki je želja vseh. Ob tem so zapisali, da se v gospodarstvu zavedajo odgovornega vodenja javnih financ in odgovornosti nosilcev odločitve, hkrati pa verjamejo v razvojno naravnano vodenje financ, ki pa je tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani. Menijo, da bodo predlagane spremembe, ki jih prinaša dohodninska novela, prinesle pozitivne učinke in da so nujen korak, ki ga mora Slovenija narediti za večjo konkurenčnost.

Višja potrošnja, višja gospodarska rast
Posledično bi po mnenju gospodarskega kroga razbremenitev plač z višjo dohodninsko olajšavo pomenila višje neto plače, kar pa bi pozitivno vplivalo na potrošnjo in s tem tudi višjo gospodarsko rast, navsezadnje pa tudi delovno aktivnost prebivalstva. V določeni meri bi manjši premiki v davčnih razredih zmanjšali obremenitev najbolj produktivnih in razvojnih kadrov, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost, s tem pa bi jih tudi zadržali.

O predlogu zakona o dohodnini bo državni zbor razpravljal v petek, na 98. izredni seji.

Tanja Brkić