Iz gospodarstva vse večji pozivi za podporo zakonu, ki bo zagotavljal višji neto dohodek zaposlenih

Gospodarstvo soglasno podpira novelo zakona o dohodnini (Foto: Matic Štojs Lomovšek)

GZS, Združenje Manager, SBC (Klub slovenskih podjetnikov) in AmCham Slovenia pozivajo poslance, da glasujejo za predlagane spremembe zakona o dohodnini, ki jih razumejo kot korak dlje k ugodnejšemu poslovnemu okolju in večji blaginji prebivalk in prebivalcev. “Poslance v DZ smo pozvali, da predlagane spremembe zakona o dohodnini na glasovanju o zakonu podprete,” so zapisali. 

Poslanci bodo danes glasovali o davčni razbremenitvi na področju plač. Z novelo zakona o dohodnini bi se neto plače v prihodnjih petih letih dvigale predvsem zaradi dviga splošne olajšave. “Z novelo zakona o dohodnini bomo razbremenili delo. Neto dohodke bomo zvišali s postopnim dvigom splošne olajšave s 3500 evrov na 7500 evrov,” so dejali na ministrstvu za finance.

V časniku Finance so objavili članek, v katerem tudi sami pozivajo poslance, da glasujejo za višje neto plače zaposlenih. Sami predlagajo, da bi se lahko na račun višjih neto plač zvišala poraba in s tem tudi pobrani davki na račun DDV. “Z začasnim znižanjem DDV med korono – ko so ljudje precej bolj previdno trošili – se je poraba povečala za okoli 34 milijard evrov. Spomnimo, domača poraba pomeni približno 55 odstotkov BDP v Sloveniji,” so pojasnili.

Foto: Pixabay

Tudi ministrstvo za finance meni, da bodo rastli javnofinančni prihodki na račun davčnih razbremenitev. “Gospodarski obeti se izboljšujejo. Izpad prihodkov zaradi davčne razbremenitve bo nižji, kot smo prvotno napovedali, rast skupnih javnofinančnih prihodkov pa bo po ocenah izničila izpad zaradi davčne razbremenitve,” so dejali.

V času krize je smiselno zniževati davke
Države na krizne dogodke, kot so finančne in gospodarske krize ali naravne katastrofe, pogosto odgovorijo z višanjem davkov, a slednje pogosto doživljajo upad gospodarske rasti in rast dohodkovne neenakosti, še navajajo. Podobno je storila tudi vlada Alenke Bratušek, ki je v kriznem času višala davke, medtem ko bi jih morala ravno takrat zniževati. Podobni logiki sledijo v Sindikatu Mladi plus in Zvezi svobodnih sindikatov, ki v tem primeru celo pravijo, da bo ukrep škodoval delavcem, medtem ko bo dejansko njihov položaj boljši.

Kot še poudarjajo v Financah, OECD Slovenijo med drugim že leta opozarja na preveliko davčno obremenitev plač. Tudi v najnovejših gospodarskih napovedih opozarja, da bo okrevanje poganjalo domače povpraševanje, zato slovenskim politikom svetuje, da bi lahko dolgoročne napovedi rasti okrepili z davčno mešanico, bolj prijazno do rasti, če bi Slovenija znižala obdavčitev dela, to pa sofinancirala tudi z višjim obdavčenjem nepremičnin.

Ljudem se bo bolj splačalo delati, kakor pa prejemati socialno podporo
Na GZS menijo, da bi razbremenitev plač z višjo dohodninsko olajšavo pomenila višje neto plače za vse (v vseh dohodninskih razredih), kar bi pozitivno vplivalo na potrošnjo, pomenilo bi višjo gospodarsko rast in spodbudilo delovno aktivnost prebivalstva, saj dvig splošne olajšave pomembno vpliva na dojemanje tega, ali se splača delati ali raje prejemati socialno podporo. “Pozitivno ocenjujemo tudi spremembe na področjih nagrad za poslovno uspešnost, obdavčitve dohodkov iz kapitala in oddajanja premoženja v najem,” so dejali.

Foto: Pixabay

Prav tako odgovarjajo na očitke opozicije, da gre za reformo za bogate: izračunali so, da ima znižanje davčne stopnje v najvišjem dohodninskem razredu zanemarljive učinke na javnofinančne prihodke, saj je dohodninska lestvica zvezna, vendar ima pomemben učinek na prihodnji dvig števila posameznikov z nadpovprečnimi dohodki.

Več bolje plačanih zaposlenih bo ostalo v Sloveniji
Hkrati bi predlagane rešitve pripomogle k zadrževanju zaposlenih, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost. V tej skupini so tako strokovnjaki na različnih področjih, ki so mednarodno mobilni, kot tudi vodstveni delavci. “Navedena sprememba bo znižala efektivno obdavčitev nadpovprečnih dohodkov in tako povečala verjetnost, da ti posamezniki ostajajo v Sloveniji in s svojo produktivnostjo prispevajo h krepitvi domačega gospodarstva,” so zapisali na GZS.

Foto: Pixabay

Gospodarske organizacije, povezane v Gospodarskem krogu, predlog sprememb in dopolnitev podpirajo. “V primerjavi z ostalimi evropskimi državami je delo v Sloveniji posebej visoko obremenjeno, kar vpliva na konkurenčnost in gospodarstvu otežuje doseganje višje dodane vrednosti predvsem na račun visoke obremenitve najbolj produktivnih,” so poudarili.

Gospodarstvo pozdravlja spremembe zakona o dohodnini
GZS, Združenje Manager, SBC (Klub slovenskih podjetnikov) in AmCham Slovenia so podprli predlagane spremembe zakona o dohodnini, ki jih razumejo kot korak dlje k ugodnejšemu poslovnemu okolju in večji blaginji prebivalk in prebivalcev. “Poslance v DZ smo pozvali, da predlagane spremembe zakona o dohodnini na glasovanju o zakonu podprete,” so zapisali. Spremembe so podprla tudi vsa podjetja, ki smo jih kontaktirali, saj si želijo boljše pogoje za svoje zaposlene in ohranitev visokokvalificiranega kadra.

Sara Rančigaj