Kako Miha Kordiš še naprej prodaja mit, da je Slovenijo (in Jugoslavijo) industrializiral socializem. Poglejte dejstva!

Foto: Wikipedia

“Navsezadnje so bili socialisti tisti, ki so (…) popeljali slovenski narod, skupaj z drugimi jugoslovanskimi narodi v svetlo bodočnost, v kateri smo dobili industrijsko bazo, ki jo poprej ni bilo,” je pred dnevi v državnem zboru dejal Miha Kordiš iz skrajne Levice (TUKAJ).

No, zgodovinska dejstva so, da jugoslovanski (in z njimi slovenski) komunisti niso ustvarili ničesar. Celo več. Uničevali so. Ali namenoma ali zaradi svojega neznanja, ni pomembno, večina tovarn, na katere smo danes Slovenci ponosni, je obstajala že pred prvo ali drugo svetovno vojno, imele so tradicijo, bile so večinoma družinska podjetja, ki jih je Titova oblast nacionalizirala. Da bi zakrili sledove, so takoj (ne enkrat, ampak tudi dvakrat ali trikrat) spremenili ime podjetja ali tovarne. Največja težava pri teh družbah je bila, ker takratna oblast ni imela primernih ljudi za vodenje tovarn. Nekdanje lastnike so kot reakcionarne buržuje namreč ubili, tisti z več sreče so ušli v tujino. Tako so vodenje tovarn prevzemali ljudje, ki ne le, da so imeli samo dva ali tri razrede osnovne šole, ampak se sploh niso spoznali na posel, saj so bili pred vojno bodisi hlapci na kmetiji bodisi nekvalificirani delavci v kakšni ključavničarski delavnici. Ampak ker so bili člani KPJ ali SKOJ, so bili seveda “kvalificirani”. Poglejmo si samo nekatere primere, ker je tega resnično veliko.

DELAMARIS je nastal že leta 1879, ko je Francoz Emile Louis Roullet odkupil zemljišče ob skalah cerkve Sv. Petra ter v bližini Vascottovih term zgradil prvo tovarno za predelavo in konzerviranje rib. Z delom je pričela 20. januarja 1881. GORENJE je nastalo iz delavnic Špehove kovačije, ki se je po nacionalizaciji leta 1950 preimenovala v Okrajno kovinsko podjetje Gorenje, kasneje pa samo v Gorenje. KRKA ima korenine že v daljnem letu 1570, ko je Novo mesto dobilo deželno lekarno, ki je izdelovala zdravila. Tako je delovala do leta 1950, ko je bila podržavljena in preimenovana v Mestno lekarno Novo mesto, laboratorijski del se je štiri leta kasneje preimenoval v Farmacevtski laboratorij Krka. Krka danes skoraj več ne izdeluje inovativnih zdravil, pač pa je to generična tovarna. PEKO je ustanovil leta 1910 Peter Kozina (ime Peko je sestavljeno iz prvih zlogov njegovega imena in priimka), ko je registriral družbo Peter Kozina & Ko. TAM (Tovarna avtomobilov Maribor) so začeli graditi Nemci leta 1941, po vojni je bil Tam nacionaliziran. Dokumentov za obdobje 1945-1950 ni. Neuradno so jih uničili komunisti, saj niso želeli, da bi kdorkoli kdajkoli izvedel, da so načrte in znanje ukradli Nemcem. ZAVAROVALNICA TRIGLAV je nastala leta 1900 kot Vzajemna zavarovalnica iz Ljubljane. Socialisti so jo nacionalizirali in spremenili ime v Zavarovalni zavod Slovenije FLRJ, v Triglav (Zavarovalni zavod Triglav) se je preimenovala leta 1976. Tudi znana ALPINA je nastala iz zadruge čevljarskih delavnic, ki so se povezale v tridesetih letih 20. stoletja. Po drugi svetovni vojni je bila zadruga nacionalizirana, preimenovana v Tovarna športnih čevljev, ime Alpina je dobila leta 1951.

Bled in Portorož sta bila nekoč kot Monte Carlo
ŽELEZARNA JESENICE (danes del SIJ) je bila ustanovljena leta 1869 kot Kranjska industrijska družba (KID). Drugače je bilo železarstvo že v srednjem veku, v drugi polovici 18. stoletja je nekdanje Bucellenijevo imetje kupil Valentin Ruard, ki je začel širiti in obnavljati rudna polja od Fenta do Kočne. Veliko rudnih polj v Karavankah je pripadalo tudi veletrgovcu Zoisu, lastniku fužin v Bohinju, Radovni in na Javorniku. Zois je bil prvi bogataš in najmočnejši fužinar na Kranjskem. Podobno je z ŽELEZARNO RAVNE, ki je začela delovati leta 1807, ko so manjše obrate kupili in združili grofje Thurni, in ŽELEZARNO NA PREVALJAH, ki je bila najbolj napredna železarna v 19. stoletju. SAVSKE ELEKTRARNE so bile ustanovljene leta 1914, ko zgradijo prvo hidroelektrarno HE Završnica. Po drugi svetovni vojni so vse elektrarne nacionalizirane in prenesene na podjetje Gorenjske elektrarne s sedežem v Kranju. HE FALA je nastala leta 1913.

Tudi turistični kraji, za katere socialisti trdijo, da so to postali šele po drugi svetovni vojni, kjer so letovali delavci, so postali zdravilišča ali turistična središča mnogo prej. PORTOROŽ je tako že leta 1897 je postal klimatsko zdravilišče, BLED je bil znan že v 17. stoletju, turistično središče je postal leta 1855, ko je švicarski hidropat Arnold Rikli ustanovil Naravni zdravilni zavod, TERME ČATEŽ so poznali že v 18. stoletju, kot zdravilišče delujejo od 1924.

PIVOVARNA LAŠKO je nastala leta 1825, ko je medičar in lectar Franz Geyer v nekdanjem Valvazorjevem špitalu uredil obrtno pivovarno, katere poslopje stoji še danes, PIVOVARNA UNION pa leta 1864. RADENSKA je nastala iz polnilnice, ki jo je leta 1869 postavil Karl Henn, potem ko je leta 1833 v Radencih odkril termalne vrelce. POMURKA MESNA INDUSTRIJA (1922 kot Tovarna mesnih izdelkov), ŠUMI (1876), KOLINSKA (1908 kot Kolinska tovarna kavnih primesi), MLINOTEST (1804, najprej pod imenom Flucov mlin, potem pod imenom Jochmannov mlin, komunisti ga nacionalizirajo in preimenujejo v Mlinsko podjetje Ajdovščina), LIPA (nastala na ukradenem lesnem podjetju podjetnika Rizzatija, v katerem sta bila pred 2. svetovno vojno zaposlena dva sorodnika, tekstilna tovarna pa je obstajala že pod Avstro-Ogrsko). In še: SALONIT ANHOVO (ustanovil leta 1920 tržaški podjetnik Emil Stock), MEBLO (je združeno znanje solkanskih mizarjev, po vojni prisiljenih v združitev in izgubo samostojnosti), AVTOPREVOZ TOLMIN (nastal na zaplenjenih kamionih kobariških prevoznikov), VOZILA GORICA (razvila iz železniških delavnic Franca Jožefa), GORIŠKE OPEKARNE (nastale iz ljudske opekarne Bilje iz 19. stoletja), CICIBAN (nastal s prisilno kolektivizacijo mirenskih čevljarjev, ki jih je v 19. stoletju cenil Dunaj).

Titova Jugoslavija ni ustvarila skoraj nobenega tekstilnega podjetja, vsa so bila ukradena
Za mesto Kranj so socialisti razlagali, da se je industrializiral šele po drugi svetovni vojni, ko je postal močno tekstilno središče. Seveda ne drži. Podjetnik Franjo Sirc je med obema vojnama sodeloval pri ustanavljanju več tekstilnih tovarn v Kranju: Jugočeška (1923), Intex (1926), Jugobrun (1928) in Tekstilna tovarna Stražišče pri Kranju (1929). Po vojni so bile te tovarne nacionalizirane in večinoma preimenovane: IBI, INTEKS, AQUASAVA, ZVEZDA, TEKSTILINDUS. Podobno je bilo s tekstilno industrijo v Mariboru. Tako je znana MTT nastala z nacionalizacijo petih predvojno znanih tekstilnih tovarn: MA-VA, Josip Hutter in drug, Jugotekstil, Jugosvila in Roteks. Tudi tekstilna tovarna v Litiji izvira izpred druge svetovne vojne ali POLZELA, ki jo je leta 1926 ustanovil Čeh Albert Reiser. Povedano drugače: Titova Jugoslavija ni ustanovila (skoraj) nobenega tekstilnega podjetja, vsa, ki so bila nacionalizirana in preimenovana, so obstajala že pred drugo svetovno vojno.

Tudi papirno industrijo so zgradili predvojni kapitalisti. PAPIRNICA VEVČE (1842), PAPIRNICA GORIČANE (1787) in TOVARNA CELULOZE (1931). Vse tri so komunisti leta 1947 nacionalizirali in združili v Papirnico in tovarno celuloze Vevče-Goričane s sedežem v Vevčah. In naprej: PALOMA (1885), tovarna papirja KOLIČEVO (1920), PAPIRNICA RADEČE (1725; nekaj časa so bili lastniki tudi znani bratje Piatnik), LEPENKA TRŽIČ (1888, ko se je imenovala Ceršaška tovarna lesnih snovi in lepenke). Seveda gradbena podjetja niso obstajala samo v socializmu, ampak že mnogo prej: SCT (1873 kot Stavbena družba Ljubljana, po vojni nacionalizirana in preimenovana v Gradbeno podjetje za ceste LSR, kasneje v SCT), METALNA Maribor (1920 kot Splošna stavbena družba Maribor, leta 1946 nacionalizirana in deluje pod imenom Tovarna splošnih metalnih konstrukcij in vijakov), CEMENTARNA TRBOVLJE (1876, po privatizaciji deluje pod okriljem Skupine Lafarge). Tudi obe znani slovenski steklarni nista zrasli v socializmu: STEKLARNA ROGAŠKA (1921) in STEKLARNA HRASTNIK (1860).

Socializem ni prinesel nič novega, vendar je uničil veliko starega
Naštejmo še nekatere večje tovarne in podjetja: INDUS (1933), LTH – Loške tovarne hladilnikov Škofja Loka (1933), KOPITARNA SEVNICA (1886), TOVARNA USNJA ŠOŠTANJ (1788, v 20. stoletju je bila znana kot Tovarna usnja Franz Woschnagg in sinovi, d.d.), PREBOLD (1842), TOBAČNA (1871), KIK KAMNIK (1852 kot Smodnišnica Kamnik), TOVARNA DUŠIKA RUŠE (1918), LITOSTROJ (1919 kot Strojne tovarne in livarne Ljubljana, ki so nastale iz šestih še starejših tovarn: Strojne tovarne Tönnies, Kastelic & Žabkar, Samassa, Železolivarne, Kovinolivarne in Zvonolivarne), EMO CELJE (1894 kot Tovarna emajlirane posode), ŽELEZARNA ŠTORE (1845 kot Rudnik in plavž Štore), GORENJSKA PREDILNICA (1933), LUKA KOPER (1882 kot paroplovna družba Capodistriana), JELOVICA (1905), CINKARNA CELJE (1873), ILIRIJA (1908 kot Tovarna kemičnih izdelkov Golob & Ko), TOVARNE ZLATOROG MARIBOR (1887), JUB (1875), SAVA KRANJ (1920 kot Atlanta, 1921 kot Vulkan, 1931 kot Semperit). Lahko bi še naštevali, dodajmo le, da je recimo celotna kemična industrija nastala pred drugo svetovno vojno. V avstro-ogrski monarhiji so nastale denimo še TKI HRASTNIK, BELINKA, PINUS, ARBA, po prvi svetovni vojni pa HELIOS, ATO KTP, AERO, TANIN.

Pozorno oko bo seveda opazilo, da socializem med letoma 1945 in 1990 ni prinesel ničesar novega in da je ostalo tako, kot je bilo v Kraljevini Jugoslaviji. Pravzaprav še več. Območje Slovenije, kot ga poznamo danes, je svoj ključen in največji razcvet, industrializacijo in napredek doseglo v času avstro-ogrske monarhije (od leta 1870 do prve svetovne vojne). Da ne govorimo o tem, da so avstrijski vladarji vzpostavili slovenski sodni in šolski sistem ter zgradili železnico.

Demokracija

 • Republic Commando

  Komunisti so želi, kar so drugi zasadili. kako tipično :))

  • Novakec1

   Kdo pa sedaj žanje kar prigarajo sužnji?

   • SIMON ROZIC

    Tovariši, vendar! Ne morejo in ne morejo nasitit svojih riti!

  • večni srb

   Komunisti so rabili kruh, vodo, elektriko, železo,… neverjetno,,škandalazno!!!

   Kakšni debili bi bili šele, če bi odstranili še vse temelje in potem isto gradili povsem na novo, na kakšnem popolnoma neprimernem področju naše male države in kar je bilo itak od nekdaj slovensko, pa nikoli od slovencev.

  • Djuro Sumar

   Imam vinograd, katerega nisem ustvaril, ampak verjemi, da je od mene odvisno, kako bo obrodilo grozdje in kakšno vino bo nastalo.

   • Republic Commando

    super. in kaj zaj?

    • Djuro Sumar

     To pomeni, da je nepomembno kdo in kdaj je ustanovil podjetje, pomembno je kako ga upravljaš.

   • Fosa Stefan

    seveda, ti imaš moč, da pošiljaš sonce in dež, kakor kordiš ima moč, da drži kozarec vina v roki, in pije in pije, dokler roka in želodec ne omaga, ampak kordiš ima moč, da pije tvoje vino zastonj. rudi ti pošiljaš dežin vino zastonj in imaš moč kakor tito kardel, kučan, da kradeš in lažeš zastonj

    • Djuro Sumar

     Sonce in dež pošilja gospod Bog (po tvojem mišljenju), mojega vina pa ne pije nihče zastonj, če to ni moja volja.

 • Domoljub

  Miha Kordiš a se te tvoji sorodniki sramujejo, da so s teboj v sorodu?

  • karlina

   To se tudi jaz sprašujem , res me zanima, kakšni so njegovi starši, da so vzgojili takšnega tepca, ki zna samo gobec vrteti v zivljenju in se zraven zadeti do onemoglosti.

   • SIMON ROZIC

    K vragu s starši!, naša politika je tako zavožena, da spušča
    te nebuloznike skozi vrata demokracije!

 • bubamara

  Razumem Levičarje. Tudi jaz sem kot otrok socijalizma dolgo mislil, da svet pred 6.4.1941 ni obstajal. Vendar sem uspel splezat čez plot. Ovce na drugi strani plota pa še vedno trajbajo socijalistično mantro.

  • Djuro Sumar

   Očitno si iz plota padel na glavo.

   • Dostmamrecesijeinpičkarije

    Ne, prelevil se je v pravega Slovenca, ti si pa ostal lewuharska ovca na oni strani

   • šrauf

    Jurček pejt cune prat!!

    • Djuro Sumar

     Te moram razočarati, sem že 9 let v penziji.

     • šrauf

      A poj se že 9 let nis opral?

   • RATATA

    Matkurba jurij a se ti še ni nerodno oglašat?

    • Djuro Sumar

     Vztrajam samo zato, da preberem kakšen tvoj komentar. Vedno me spraviš v dobro voljo.

 • KP

  To vsi vemo,kar tu beremo. Poblem ima tale Kurbiš,ker se mu niti ne sanja,kaj blebeta,kozel. Zrel je,da skupaj z luftarco odpujsa v raj,v Venezuelo. Za vedno!

  • karlina

   SPRAŠUJEM SE, ALI JE RES ZADET OD JUTRA DO VEČERA, ALI PA RES TAKO NEUMEN IN BEDAST, ALI SE SAMO DELA NORCA IZ LJUDI, TEGA OSEBKA IN VSE IZ LEVICE ENOSTAVNO NE RAZUMEM IN JIH NE BOM NIKOLI-SAME BEDE OD LJUDI, ZEMLJA SLOVENSKA KAJ NOSIŠ

   • KP

    Lahko ti odgovorim. On je zadet,neumen in bedast. In dela se norca iz Slovencev,predvsem.

  • Fosa Stefan

   njegovi podporniki volivci so zelo ponosni nanj, lolek in bolek sta za njih vrhunska rokodelca in znanstvenika.
   luka luka, tomička, trčen trček(kdo mu je dal doktorat, verjetno brglez, kdo je dal doktorat brglezu, ki ga jaz ne bi vzel za čuvaja mojih kur)

 • Djuro Sumar

  Kdaj je katera fabrika nastala je popolnoma nepomembno. Bom omenil dve fabriki iz moje bližine, ki sta nastali leta 1725 (Radeče papir) in 1825 (Pivovarna Laško). V Radečah je bil najprej papirni mlin, šele nato je nastala tovarna papirja v kateri so papir sušili na svoji kmetiji, tako, da so ga razgrnili po travniku. Takrat se je pač pričelo izdelovati papir in to ročno, kar nekateri pri nas obvladajo še danes. Med 2. svetovno vojno je bila celo delno porušena. Do druge svetovne vojne je bila to majčkena tovarnica. Potem pa se je tovarna pod vodstvom direktorja Staneta Koselja modernizirala in vedno sledila napredku v papirni industriji in izdelovala vedno le najkvalitetnejše izdelke, ustanovila hčerinsko družbo Muflon, ki je izdelke še oplemenitila. Po osamosvojitvi so jo desničarji (Tevž) uničili in ustavili. Na srečo je Občini, katero vodijo levičarji, uspelo tovarno rešiti in ponovno zagnati. Istočasno so desničarji uničili tudi manjšo firmo Metalles, ki je zaposlovala čez 100 ljudi. Na žalost si ni opomogla.

  • večni srb

   Kakšen papir neki, kdo je rabil toliko tega, najprej je bilo treba zgraditi šole, šele potem so rabili papir, da so jim lahko začeli lagati, riti pa so si brisali s šopi trave in velikimi listi.

   • Djuro Sumar

    Prav zato, da so lahko otroke v šolah poučevali, so rabili papir. Sicer pa dobro veš, da brez papirja ne gre. Res pa je, da so veliko napako naredili prav tisti, ki so pred komunisti vodili Slovenijo, saj so na tako majhnem prostoru zgradili kar 8 tovarn za izdelavo papirja, rabili pa bi za tako majhen prostor le eno. V Radečah smo morali 2/3 proizvodnje izvoziti, kljub temu, da smo imeli 22 milijonski domači trg. So pa komunisti vse papirnice združili v Slovenija papir, da si niso med seboj konkurirale.
    Kar se tiče tovarne v Radečah je zaposlovala 1200 ljudi in se uveljavila na tujih trgih. Tudi danes večino proizvodnje izvozi.
    Vse to pa ni pomembno, glede na vsebino članka, ki hoče dokazati, da komunisti niso storili ničesar pozitivnega. Dejstvo je, da sploh ni pomembno, kdaj ustanoviš tovarno, pomembno je, kako posluje.

    • večni srb

     Mislim, da je tudi obilje zanič lesnih surovin in komunistina birokracija nekaj pripomogla k investicijam v regionalno ekonomijo ali drugače povedano, kaj bi pa naj delali v Radečah drugega, a je v tisti s skalami obkroženi in zato od normalnega sveta ločeni grapi še kaj takega, kar vsi ljudje rabijo enako?
     mednarodni rgi nisonič posebnega, v naših rovtah ni omembe vrednih količin naravne mase, nikomur se ne ljubi po golih skalah sekati les za papir, za katerega je sicer dovolj dobro že šavje, ki ga je povsod v fevdalenem svetu v izobilju.

     Vsi industrijski cehi so bili združeni v lokalne organizacije združenega dela, spomni se kako je bilo, papir je ležal povsod, enako kot danes plastične vrečke, vsi smo bili naročeni na kup revij in Svet knjige, če pa še ni bilo barvne televizije.
     Arabcem se je splačalo investirati v papir, ker nimajo gozdov in vode, so pa zato glavni svetovni poroizvajalci plastike. Glavna odlika Radeškega papirja je bila kvaliteta, ki je držala nad vodo državni Cetis, ki je tiskal tolarje in osebne listine.

     • Djuro Sumar

      Bilo preveč pisanja, da bi ti razložil, ampak o papirništvu pojma nimaš, še manj o odnosih med Cetisom in Radeče papirjem. Radeče papir nikdar ni proizvajal časopisnega papirja, tega so proizvajali (in ga še danes) v Krškem, v tovarni katero v članku niso omenili, ker je bila ustanovljena in zgrajena po 2. svetovni vojni.
      Kar se lesa tiče pa ga je v Sloveniji dovolj, če bi uporabljali samo tistega, ki ga moramo podreti zaradi lubadarja. Je pa RP investiral v Avstriji od koder je prihajala celuloza. Od bolj razvitih smo kupovali surovine in jim prodajali končne izdelke.

  • RATATA

   Jaz bi pa nucu papir za pivo zavijat.
   3 x po 25 x po pou litra.
   A ga mate pri vas v Radečah!

  • SIMON ROZIC

   No, torej so šle tovarne, obrti in akademije stoletje in več z roko v roki iz generacije v
   generacijo!
   Danes dobijo dobijo tovarno ali institucijo v tace levi državni “idioti” in ne mine desetletje,
   že je po domače rečeno vse v “kurcu!”. Sposobni pa bežijo preko meja v dežele, kjer
   znanje in pridnost cenijo!

   • Djuro Sumar

    Se zavedaš, da nisi povedal ničesar v zvezi s temo? V kurcu je tvoja pamet.

    • Fosa Stefan

     Se zavedaš, da nisi povedal ničesar v zvezi s temo? V kurcu je tvoja pamet.

     zelo modro si odgovoril sam sebi, se zavedaš, da nisi dorasel, kaj šele odrasel. se zavedaš, da so titove, kardeljeve, kučanove, cmerarjevein sedaj šarece ali vranec PRAVLJICE izgubile rok trajanja in so se USMRDILE, kot tvoji in ti

     slišal sem, da z mesečnikom, kordišem-pijancem, in nepotešeno tomičko ustanavljaš novo papirnico v radečah. prva naročila baje že imaš od centralne ameriške banke, putin in severna koreja pa se še obotavljataza naroćilo pri tebi in čakata na odziv gnilih kapitalistov
     kako globoko si padel, da delaš za gnile kapitaliste
     kakor alenka bratušek, zakaj je kredite najemala v ameriki in ne v rusiji ali venezueli

 • Dostmamrecesijeinpičkarije

  Kar naj Kordiš izgine v Venezuelo. Bo za eno plačo dobil bedro enega piščanca.

 • večni srb

  DEJSTVO:
  Pred 60 leti, v rovtah ni bilo še nobene elektrike, niti asfaltiranih cest, spali so pokriti s starimi vojaškimi mantli, strehe pa je pokrivala slama.

 • večni srb

  DEJSTVO:
  Včasih so desetim sodom pira rekli pivovarna.

 • večni srb

  DEJSTVO;
  Zavezniki in rusi so Slovenijo zbombardirali nazaj v kameno dobo, ker tu Slovenije preprosto ni bilo več, bombardirali so nacistične Nemčijo, Italijo, Madžarsko in hrvaško NDH.

 • večni srb

  DEJSTVO:
  Tuji gospodarji in okupatorji niso od slovencev kupili ničesar. Ponavljam, kupili so slovensko, vendar ni dobil plačano noben slovenec, ki tudi ni ničesar prodajal, denar so si torej delili med sabo in so VSE njihove pogodbe postale nične, s socialistično revolucijo in nacionalizacijo.

  Ne moreš si lastiti nekja, kar ni bilo pošteno kupljeno od pravega lastnika, kar nisi sam zgradil ali izdelal ali kar nisi dobil prostovoljno v dar od lastnika, če slovenci ne bi bili slovenci, bi bili nekdo drug in to ne bi bilo vprašanje.

 • šrauf

  No v Kamniku je še TITAN ,tovarna usnja Knaflič,pozneje Utok,pokopal jo je levak Horst Hafner(siva eminenca vSMC). Potem je bila Remiceva lesna tovarna,pozneje Stol, pokopal ga je levičar Zakrajšek,pozneje direktor udbo pralnice denarja LB v Frankfurtu, znan tudi iz Logarjeve komisije….

 • kLukastRdecPolmesec

  dejte donate button pa oglašujte objave s kešom na fbju dok ste še gor. mufti Šarec vas bo fuknu dol z FBja vam garantiram

  • Olga2345

   Muftija Šarca bodo sami kmalu dol “fuknul”… Popoln idiot!

  • karlina

   kakšno spakedranščino pa govoriš ti, kaj si pa vzel danes, ljubi Jezus

 • šmentanamuha

  Keri bedn tip, tale Kordiš.

 • šmentanamuha

  Kdor je volil tega bedaka, naj se zamisli nad sabo.

  • večni srb

   Tita so volili vsi delavčki in kmetavzarji, ker nihče ni hotel ostati sam, zatrt in zasmehovan.

  • karlina

   isti bedaki, kot je on sam, vsi tisti, ki so kot je on-LENUHI !!!!!

 • večni srb

  Komunistična partija je pomenila oblast delavcev in kmetov.
  Ker je bilo vse kar se je gradilo in obnavljalo povojni last prebivalcev in delavnih ljudi, ni bilo nobenih lastnikov oziroma so vzeli kralju ter razveljavili njegove lastniške pogodbeu buržuazijo, kije bila na slovenskem itak tuja, isto tako balkanska kot evropska. Nacističnih okupatorjev in agresorjev sploh ne omenjam, zagotovo ni bilo nič njihovo, ponacizmu ne več, ker so se odrekli človeštva in se razglasili za obliko živali. Zato je Hitler takoj po prihodu nacistov na oblast je vse nacionaliziral. čeprav je celo Nemčijo še vedno upravljala ista nemška buržuazija, ki je tudi nastavila Hitlerja na oblast. Za njih nemški narod ne bi več delal, za Hitlerja pa so, poHitlerju, so itak vse dobili nazaj v last, le da oplemeniteno s krvjo milijonov in neizmernim trpljenjem nedolžnih. Industrija jekla in premoga si je med vojno opomoglča z oboroževanjem, orožje pač ni odvisno od življenjskih potreb ljudi in zato ne niha s trgi.
  Edini lastnik je bila tako partija, ki je po uspešno zaključeni obnovi, sredstva namenjala skoraj iuključnosamo še za močno vojaško policijsko državo, ki naj bi varovaladelavce in kmete pred samim sabo, patudi pred morebitnimiintervencijami nestavilne tujine, zapletene v hladno vojno med zmagovalci zadnje velike totalne vojne človeštva.
  Razlog za neuspeh komunistične prodikcije je bila predvsem izolacija,za razliko od kitajcev, ki so zgradili državo u zahodnim kapitalom in znanjem, so bili naši zunanji trgi med hladno vojno zaprti za zahod in tam nihče ni rabil naših proizvodov. Vzhod se je pa samo oboroževal in izvažal svojo težko industrijo neuvrščenim čobanom, ki se u njim do danes pobijajo med sabo. Razlog je socialistična revolucija, ki je potrebna za prehod družbe iz fevdalizma, saj takšni veliki projekti terjajo sodelovanje in napore celega naroda, ki morajo zamenjati miselnost v glavah, sledi pa jim demokratična revolucija in denacionalizacija družbenega premoženja delavcev in kmetov.

  • RATATA

   Dej se ti že končno odloč, al boš fuku al boš lizu, al sral al kuzlal, vse naenkrat ne morš počet.

   • večni srb

    Meni se zdi, da so vse možnosti, ki jih navajaš in edine poznaš, isti drek.
    Veliko lažje je debatirati o politiki šele potem, ko so jasna trdna in nespremenljiva izhodišča kot pa sanjati še tako lepo in privčano paralelno realnost. In to velja za cel politični prostor, niti slučajno samo za desnico, učili smo se zato, da danes nekaj vemo in znamo, sicer bi bil kmet ali NK delavec.

 • Olga2345

  Laž je nesmrtna duša komunizma! Vse kar komunisti znajo, je krasti, uničevati, ubijati in “deliti” tisto, kar ni njihovo!

  • večni srb

   Prej ne, tile danes pa zagotovo.
   Zdaj lahko, ko so uničili svojo politično religijo.

   • Olga2345

    Kradejo ves čas, samo da danes po zaslugi Nove 24, Demokracije, VV faktorja..to ne more biti več skrito! Zakaj mislite, da so se “izgubile” oporoke od 1945 naprej?

    • večni srb

     Tudi mene zanima kako je mogoče denacionalizirati cel narod, na podlagi listin in zakonov iz časov fevdalizma, to teorijo sodobne demokracije postavi na glavo oziroma je isto, kot bi zavladal Isis. In od kdaj so ideološke pravljice podlaga za ugotavljanje stvarnega materialnega stanja, po možnosti podkrepljena z lažnim pričanjem selnih in privrženih staroselcev. Sploh pa ne razumem od kdaj je vpis v zemljiško knjigo podlaga za lastninjenje državnega kapitala, kot lastništvo tudi ni moglo biti pridobljeno z agrarno reformo, ki je pomenila zgolj ekskluzivno upravljalsko pravico nad skupnim.

     Kakšni desnimediji neki, kdo pa tisto pozna, tam se ubirajo edino redki somišljeniki, samo Nova24TV obstaja na desni strani popolnoma zanič medijskega prostora, ki v celoti deluje kot sovražna vojaška propaganda. In to zgolj zato, ker je edina avatgarda vso kritično opozicijo razglasila za sovražni govor, sicer tudi tega na pol izmišljenega in na glavo obrnjenega sranja ne bi nihče niti povohal.

     Občutek imam, da je za vojaško policijsko džamaherijo lažje, če so vsi norci v državi na enem kupu, ne najdejo toliko sodelavcev in ovaduhov, ki bi spremljali cel splet, popolnoma utišati pa populiste tudi ne morejo,. ker potem ne bi več zgledali podobni razvitemu zahodu in bi kaj posumili.

  • karlina

   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 • VERRZIFIKATOR

  Mihael Kradiš

  ŠOLSKI TEST DEMOKRACIJE

  Test pisali so demokracije,
  v neki bližnji, pač slovenski šoli,
  ob vprašanju, kdo da so idoli,
  smrkavec takole se izvije:

  »Socialisti, moji borci dragi,
  so borili zoper se nacizem,
  pa fašizem, tudi boljševizem,
  oni tisti so pošteni vragi.

  Razred delavski se je prebudil,
  kar čez noč pod vodstvom socialistov,
  se otresel totalitaristov,
  vedno za najboljše se je trudil.«

  Ga po testu klical je učitelj,
  da popravi test, z njim negativno,
  se odzval je mulec impulzivno,
  naj popravlja raje kar reditelj.

  Ga po dejstvih zdaj učitelj vpraša,
  da oceno mu lahko popravi,
  pa ti smrkavec predrzno pravi:
  »Zmaga je, tovariš, vedno naša.«

  »Nisem vprašal, butec, te po zmagi,«
  zdaj učitelj se spozabi skoraj,
  in napiše rdečo enko zgoraj,
  test konča takoj zatem v nesnagi.

  Na popravcu pa sledi vprašanje
  kdaj, v kateri vojni socialisti
  so borili vendar se z nacisti,
  kdaj zgodilo se je takšno klanje.

  Brez pomisleka mulc nedoletni,
  poln sebe in napuhle glave,
  se odreže, da prišli do slave
  v vojni viteški so pač – stoletni.

  Bo že res, če Mihec to izumlja,
  in da so lovili dinozaure
  jezdeci na hrbtih smrdokavre,
  a naj drugih s tem ne poneumlja.

 • Caetano

  Jasno je, da je kapitalizem ekonomsko bolj ucinkovit od socializma saj ni razsipen in kolektivisticen, ampak gospodaren in inovativen in posebej nagrajuje bogate in uspesne.

  V casu stare Jugoslavije je bila tudi vecina tovarn v slovenskih rokah, da ne bi bilo napacnega vtisa. Po prvi svetovni vojni je bila izvedena patrioticna transformacija dela lastnine. Tuj kapital je bil premisljeno odmerjen.

  Je pa se en vidik industrializacije. Res je bila ta delno izvedena tudi po drugi svetovni vojni vendar po znanem sovj. receptu, da se je na racun izzemanja vecinsko kmeckega prebivalstva financiralo izgradnjo industrije. K temu je treba dodati se prisilno delo politicnih zapornikov. Kasneje so to izzemanje nekoliko ublazili zahodni krediti in nepovratna sredstva.

  • večni srb

   Kako v slovenskih rokah,mar je kralj odkupil od avstrijskih, italijanskih, madžarskih in balkanskih buržuiazij, s čim je pa to kupil in zakaj so okupatorji prodajali pokradenoi lastnino domorodcev, s kakšno pravico?

   • Caetano

    Vpliv tujega kapitala je bil skrbno reguliran. Kaj mislis kdo je bil na celu glavnih financnih institucij? Vecinoma Slovenci dobri gospodarstveniki. Drugo so miti.

    • večni srb

     Veliki slovenci, po rodu iz tujih dežel, ki so se slovenstva medsvojimi zemljaki sramovali. Slovenski cigani, bibilo bolj pravilno, saj si niso sami nič kupili, nikogar pošteno plačali, tuji gospodarji so jih nastavili, ker so imeli njihovo kri in so znali govoriti naša narečja.
     Slovenija je popolnoma zavožena, gnila dežela, slvoenska civilizacija se je najbolj razvila v Celovci in Trstu, pa vidiš koliko je tam danes pe naših. Zavožena pa zato, ker so namestomest,vlagali v trgovskeportalein vojaške karavle, v odročne gulage, iz katerih so rabili edino naravne surovine in se tam razen obveznega bogoslužja, ni popolnoma nič pametnega zgodilo in se tudi nikoli ne bo, ker se ne more.
     Poglej si fotografije iz Ljubljane in Maribora izpred 100 let, kje ti vidiš kakšno sodobno mesto, so ja same njive in par bajt pod obveznim gradom, od koder so hlapce stražili šerifi tujih gospodarjev, tu in tam kakšno bolšje gledališče, stadion in par rokodelcev, vse drugo pa sama kmetija.

     Motiš se, če misliš, da komunistična produkcija ni bila izjemno uspešna, vendar imaš prav, ko ugotoviš, da iz ogromnih kupov škarta še nikoli ni nastalo nič pametnega. Lep primer so kitajci, ki so za zanič železo posekali vse gozdove, med Kulturno revolucijo, tankov iz tistega blata niso mogli izdelati, vendar lahko danes prodajajo po celem svetu zanič igračke, ki se stalno izboljšujejo in jih je treba neprestano menjavati z novimi.
     Je to razvoj ali še hujša neumnost kot prej? Kitajska industrija je v lasti zahodnih korporacij, ki razvijajo tudi znanost in kontrlolirajo globalno potršniško ekonomijo.

     • RATATA

      Zakaj je pa Štajercem šlo na jok, ko so vidli glavno mesto južneslavije Beligrad in ga primerjali s svojim Mariborom? Poglej fotografije v knjigi Boj za severno in južno mejo maistrovega borca Andreja Zlobca, Primorca, ki je videl tudi prekrasna slovenska mesta Gorico, Trst in Celovec. Lublano, Krajn…
      V beligrajski cigajnariji se mu je kar mešalo…. joj kakšna sramota, kakšna revšna za glavno mesto. Vsi so bili nategnjeni s tistim ujedinjenjem!!

     • Caetano

      Bistvo je da so imeli Slovenci svoje gospodarstvo takrat v svojih rokah in so ga strateško vodili sposobni slovenski gospodarstveniki.

      Kar se tiče Kitajske so pa uvideli komunisti sami, da morajo spremeniti ekonomijo, ker ne more biti uspešna razen, če je ekstremno nasilje zraven, česar se je pa svet tudi vse bolj zavedal in bal. Tudi v SZ je KGB angažirala strokovnjake in so to dokazali že pod Andropovom. Kitajci so ohranili partijsko diktaturo, v SZ pa se to ni izšlo.

 • FUCK COMMUNISM

  Levuharji zabiti pokvarjeni smrdljivi, kle imate vaso komunajzarsko nirvano:
  https://www.news.com.au/finance/economy/world-economy/nearly-100000-venezuelans-cross-border-to-colombia-shopping-for-scarce-food-medicine/news-story/d1f41840b75dda30c96f0810608565f8
  Kordis, Tomicka in ostala zabita svojat – pizda vam materina!!!

 • večni srb

  Kaj je več vredno, soliden sodobni glavnik ali tisoč let stara, napol razpadla lesena žlica?

  • branči

   srbi bi to morali vedeti! aja, si delež tistih srbov, ki ji je izpljunulila revolucija, ker za doma ne izpolnjujejo mininimalnih kuršadidijskih norm¨!

   • večni srb

    Niti ne, jaz sem tisti srb, ki se je zameril ustašem pri nas, ki nas skušajo uničiti, okupirati in asimilirati, ker jim kot Slovenec tega ne dovolim.

 • Antonius

  Korditneg Kordiša se konkretno delo dotakne samo takrat, ko gre jest in srat.
  Od Kardelja do veleizdajalca ni razlike. Usta, rit, demagogija in breztežna megla.
  Čudi me, da volilna manjšina od te megle še vedno spodobno živi.
  Šarec je tudi strokovnjak, komercijalist za prodajanje veleizdajalčeve megle.

  • karlina

   točno

   • Antonius

    Spoštovana Karlina, samo plus dodajte pa ste podpisana.
    Jaz vam ga vedno dodam, kadar se komentatorsko dotaknete mene. Že zaradi tega, da veste, da sem vaš komentar s katerim se strinjam, tudi jaz prebral.

 • branči

  žalostno, da kdo temu debilu nameni sekundo svoje pozornosti! naj pametuje sam s sabo, pa potem ugotavlja, kdo je pametnejši: on ali njegov odsev v ogledalu!

  • zokispoki

   Ma ta mali kreten je za v norisnico ! Kaj tej spuscajo iz sebe, je bolj ogabno od kozlanja !

   • karlina

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 • EOL

  Nekdo je zapisal približno tako:

  Če bi na setu prepovedali laž za samo 15 minut, bi komunizem takoj izginil.

  Predstavljajte si otroka starega 10 let, ki doživi kar je zgoraj na fotografiji…. prepriča ga in to isto laž prodaja svojim otrokom 20 let kasneje.
  Hvaležen sem Nova24, da objavlja takšne članke, saj šele sedaj vidimo kako so nam vsilili neko drugo lažno resnico in nas zavajali vse do sedaj.
  Hkrati je Nova24 najbolj kredibilen medij, saj bi vsaka neresnica končala na sodišču in bila preganja.

  • večni srb

   Odvisno, tudi sodišča plačuje državni izvoz, istokot celjavni aparat, ekskluzivni nemški partnerji pa radi slišijo kaj iz Hitlerjevih časov, da se potem režijo takim, ki so se 50 let drli, da sojih premagali in so lagali, da jih niso sami klicali, Kakoje lahko tedaj znorel cel nemški narod, kako je mogoče, da so se tako izrodili vsemu kar je bilo človeško, zdaj vemo.

 • soc

  Hvala Demokraciji za imena in podatke, da bo tudi mlajšim generacijam kaj bolj jasno. Kar se maloumnega Kordiša tiče, pa lahko rečem le isto, kot vsakič znova za tistih nekaj forumskih agitpropovcev njegove stranke z veliiiiiiko življenji – bebce na vrvico. Bo za vse bolje.

  • RATATA

   Bebce na šuslajtngo.

   • bednick

    Tebe pa za štempl u jamo.

    • RATATA

     Štjampl te je narjdu houdre.
     Strojna je zagurela matkurba.

     • bednick

      “Houdre” poznam.
      Vsa žlahta blizu Dole pri Litiji.

     • RATATA

      A u Dolah so pa eni Zalokarji doma…

     • bednick

      Na Dolah nobenga ne poznam.
      Spomnim se pa gostilne pri Tončku.
      Potem pa vasi :
      Gardiše, Prelesje, Dobje, Podsrtrmc, Ravne, Ješevc, Radovnca, Sopota…..
      Rovte, same rovte.

     • RATATA

      Vse same route. Smučišče še obratuje pozimi, slišim.
      Zalokarji so pršli v Trbovlje ene triinsedemdesetega.

     • bednick

      Kot otrok sem bil precej tam, zdaj pa že dolgo ne.
      Tastar so pomrl, tamladih pa nč ni doma.
      Pa ena sama dirka jih je, nč več ni luštn.
      Ej, se spomnim, najhujš breg je pa u Ravnah.

     • RATATA

      Kako pa to da si komunajzar?

     • bednick

      Na podlagi česa si prišel do tega vprašanja, me pa res zanima?
      Tweety me ima za desnaka.

 • Janez

  Kaj pa ta nedonošeni bastard Kordiš in blesavi Lunatik vesta o “delu” ,saj nimata niti pol ure delovne dobe in sta že od rojstva pripeta na državne seske.in vlečeta denar davkoplačevalcev,ki si od ust trgamo,da tile “prasci”(naj mi prašiči oprostijo,ker ju primerjam z njimi)lahko dobro živijo v brezdelju..Tudi za to pride enkrat kazen,in ta bo huda.

  • karlina

   VELIK PODPIS, NI KAJ DODATI, KOT VSE JE RES

 • VERRZIFIKATOR

  ALI SMEM PREDLAGATI TAKOLE:
  IGNORIRAJTE BEDAKOV KOMENTARJE,
  SAJ SO EN SAM STRUP, NESNAGA, GARJE,
  KDO SE MENIL BO ZA TAKŠNE TROLE.

  • bednick

   Troli so začimba.
   Brez trolov ni minštre.

   • stajerc5

    Kaj je to mistrena ali nekaj takega…?

    • bednick

     A si spet pijan?

     • stajerc5

      Cuj, pubec, ne bit jezen, ce sem te pri sanku spodrino. Ne bit cicija, pa bos ti tudi prej na vrsti, sej ves kaj je trinkgeld, a ne?

     • bednick

      Tringelt je ABC korupcije.
      Tukaj Štajerce nobeden ne dohaja, pri korupciji mislm.
      Kako si me spodrinu, če si zmeraj taprvi za šankom?
      Še enkrat vprašam:
      kako?

     • stajerc5

      To pa je hvaleznost, to! Zadnjic sem te komaj resil, ko si skoraj utonil v skoljki, zdaj pa tako? OK, drugic ti bom prej dal potapljasko masko.

     • Zgornji

      ;-)

 • Tweety Bird

  Dejstvo je, da je Slovenijo industrializiral socializem. Pika !!!…Konec debate !!!

  • bednick

   O, Tweety!
   Si prebrala kaj je napisal VERRZIFIKATOR ?

 • Aresnica

  RES JE – vse to drži in še veliko več_odličen prispevek.
  ____________
  Lep pozdrav

 • bednick

  ++++++++++
  Čista desetka.
  Itak pa Kordiš leze enim u rt.

 • Tweety Bird

  V poročilu o svetovnem gospodarstvu pa je IMF uvrstil Slovenijo med razvita gospodarstva. Hvala socializmu…hvala Kardelju…hvala Zvezi komunistov Slovenije.

  • KP

   Bravo. Za nagrado pa ti nabijem čevelj v rit in boš letel nazaj dol ,na jug,v razvite kraje…Prasec čefurski nehvaležen!

  • večni srb

   Za samo 2milijona ljudi, je pri nas nastalo ogromno kapitala,ki ga je pomagalo graditi in financiti 20 milijonov jugoslovanov, da bi imeli na severnih mejah konkurenčni portal za trgovanje in izmnjavo z razvitim zahodom.
   Narod hlapcevje imel še več, vendar smo bili lastniki enako kot egipčanski sužnji, ki so gradili piramide, čeprav menda niso bili sužnji ampak so tam tako radicrkovali kar zastonj, ker so jih lepo hranili in celo pokopali kot ljudi. Z industrijsko revolucijo, ki jo je vžgala razsvetljenska socialistična revolucija, je začel propadati fevdalizem in so lahko nastali posamezni narodi, vendar so tuji okupatorji in gospodarji vzeli s seboj večino najlepših slovenskih mest, kot sta Trst in Celovec, te smo torej zgradili za njih zastonj.

 • opazovalec

  Slovenija se je začela resno industrializirat šele po 1. svetovni vojni, ko je industrija dobila jugoslovanski trg. Govorjenje o industrializaciji pred njo je bedarija, kar pove tudi delež kmečkega prebivalstva. Še med obema vojnama je bil delež kmečjkega prebivalstva 60%. Po vojni pa čudno, nič se ni naredilo, kmečko prebivalstvo je pazadnje skorajda poniknilo. Le kam so odšli ljudje s kmetov, če se je prebivalstvo naraščalo, pa še priselitev iz drugih republik je bila zelo izrazita. Kakor je članek udaren mu pa vendar manjka malo soli. Avtor nikakor ne mre pojsniti, kako s je potem delež kmečkega prebivalstva znižal iz prej omenjene številke 60% na 8,3% leta 1991. (http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Nenadic-Tina.PDF,evalvacija kmetijske politike v sloveniji v letih 1991 do 2003). Bilo bi zanimivo izvedeti za razlago tega fenomena.

  • stajerc5

   Kdaj je ze peljal prvi vlak iz Graza do mocvirja? Kdo je naredil prve sole in Univerzo pri nas?
   Si ze mogoce kdaj slisal(seveda si), koliko zemlje so podrzavili velikim kmetom? Si ze kdaj slisal, da so se ostali prezivljali kot kocarji z eno kravo in enim cuncekom, da so lahko preziveli? Si ze kdaj slisal za slovenske kolhoze ala zadruge, z enim starim zaplenjenim traktorjem za 30 kmetov? Si ze kdaj slisal za en kombanj za celo savinjsko dolino?
   Cuj, baraba rdeca, zapri goflo in brisi kuci, ker si sigurno eno bosansko tele ali pa sin enega profiterja ali celo ubijalca iz tistih casov!
   Mars!!!

   • opazovalec

    Čuj ti štajerc 5. kategorije. Kuči nebom brisal. Če se hoče podučiti o industrializaciji v Sloveniji preberi kakšeno relevantno knjigo. Sicer ti pa stopnjo industrializacije najbolje opiše delež kmečkega prebivalstva. In v AO je bi preko 80%. Kakšna je to potem industrializacija? Še enkrat, Slovenija se je začela industrializirati po 1. SV (so v prispevku naštete tovarne v Kranju, Mariboru), predvsem s tekstilno industrijo. Kovinsko, je pa v veliki meri pobrala kriza v 30.-tih In povojni Litostroj je nastal na pogorišču zaprtih tovarn (F.Leskošek-Luka, sindikalist v predvojnih časih se je namreč zaklel, da bo v Ljubljani spet kovinska industrija) in je kot minister indudtrije postavil Litostroj.
    O kmetisjki politiki pa ni bilo debate, razmere od konca 50-tih poznam osebno, saj so mijo starši izvirali miz kmetov. Am,pak o tem ni bilo debate in ne bom komentiral tvojih jeremijad, razen tega o 1 kombajnu za Savinjsko dolino. Pred 2. SV ko je bilo tako fajn, celaSlovenija, izvzemši Prekmurje ni imela traktorjev za prste na roki mizarja.

   • opazovalec

    Z cepci se sicer ne debatira, samo to ti povem iz zgodovine Ljubljanske univerze

    “Popolna univerza v Ljubljani, sprva pod imenom Écoles centrales, je bila ustanovljena leta 1810 v času Napoleonovih Ilirskih provinc, a je bila kmalu za tem, ko si je Avstrija povrnila oblast nad Slovenijo, ukinjena.” Torej so jo Avstrijci zaprli

    Dokončno pa je današnja Univerza (Universitas Labacensis) ustnovljena leta 1919 v SHS:
    “Začasno narodno predstavništvo v Beogradu je 16. julija 1919 na 55. seji v drugem branju dokončno sprejelo zakon o Univerzi v Ljubljani, uradno »Zakon o Univerzi Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani«, s popolnimi Pravno, Filozofsko, Tehniško, Teološko in nepopolno, dvoletno Medicinsko fakulteto..”

    Pa smo spet pri tem, da je SHS (Srbi) ustanovili UL. Saj bi se človek smejal tvoji pameti.

    Popolno univerzo so pa ustanovili šele komunisti po 2. SV!

  • RATATA

   Opazovalci se nimajo kaj oglašat!
   Moša pijade in komunisti so s svojo taktiko delanha komunistov povzročili poboj in požige kmetstva in vasi.
   Jebote socialistični kulak u prekleto kolhozno pićko matrno preklet krepec nagraužen zavajalsk!!

   • opazovalec

    To je pa nedvomno odgovor leta po svoji vsebinskosti. In seveda jasno kaže, zakaj 75% slovencev ne šmirgla janševih upognjencev

    • RATATA

     Kako to, da niste komunisti uspeli v porušeni, nekdaj prelepi krščanski vasici Dražgoše uspeli postaviti večstanovanjskih blokov, kot je bilo najprej načrtovano? Še več proletariata bi imeli in njegova diktatura bi bila še močnejša.

     • opazovalec

      Čuj, jaz nea vem, zakaj niso uspeli komunisti. Jaz namreč nisem nikoli bil komunist. Poznam pa kar nekaj članov SDS na občinski ravni, ki so bili vneti komunisti, nekateri so me celo silili v partijo (dr. VK), eden je ponižno klečeplazil, da so ga sprejeli (ing. JT, Kranj), raje vprašaj njih, so bolje informirani od mene, ki nikoli nisem bil v tej nedemokratični združbi.

  • xtc

   Industrijalizirali pa so jo Srbi-najnolj zaostali v SHS a ne?
   Ne tumbaj osel.

   • opazovalec

    Očevidno si nepismen, nikjer nisem napisal, da so jo industrializirali Srbi, ampak se je industrija pospešeno razvijala, saj je pridobila jugoslovanski trg. V A-O je bila precej huda konkurenca bolj razvitih od Češke in Gornje Avstrije…

    Skratka, blagor ubogim na duhu, kajti njih je nebeško kraljestvo…. Uživaj!

 • Tweety Bird

  Svetovni gospodarski forum (WEF) je letos objavil poročilo o trajni gospodarski razvitosti, ki zmanjšuje razslojevanje, prihodnjih rodov pa ne obremenjuje z zadolževanjem. Po poročilu ima Slovenija 20. najbolj trajnostno razvito gospodarstvo sveta…Hvala socializmu…hvala Kardelju…hvala Zvezi komunistov Slovenije…za dobre gospodarske temelje.

  • večni srb

   Razslojevanje je pri nas v celoti posledica državnega terorizma,nima veze z gospdoarsko razvitostjo ali aktualno politiko, ki itak ni v naših rokah.
   Tudi ne gre za navadno razslojevanje ampak nas je vojaško policijski aparat ločil na tri razrede državljanov, isto kot nekoč nacistični okupator. Saj se niso spravili na jude, slovane in rome zato, ker bi bila Nemčija revna, sploh ne, Slovenija je bila pa po osamosvijitvi najbolj uspešna republika nekdanje federacije.
   Tako iuredno stanje je tudi razlog za čedalje hujši bojkot volitev in referendumov, kot tudi za vse več tožb proti Sloveniji in izseljevanje več deset tisoč slovencev letno, kar močno načenja že celo nataliteto celega malega naroda.

  • bubamara

   Dobri gospodarski temelji za plenjenje rdečih bogatašev. V 25 letih smo davkoplačevalci sfinancirali nastanek elit, ki so si nabrale bogastva za 3 generacije. Elite večinoma nastale iz kaviar komunističnih družin. Nacionalni interes -> nateg stoletja.

 • Sodni dan

  Kordiš ja. puf, puf, pass. Mogoče so še na drugih drogah, ki jih popeljejo v “zlate” čase socializma. Navadni klovni, brez spoštovanja do države.

  • karlina

   TOČNO, vsi v tej stranki Levica-aja, dobro ime so si dali, imajo očitno vsi dve levi roki, mimogrede, v tej stranki , so zgleda vsi zadeti, od večnih študentov, nesposobne igralke, ljudi, ki imajo očitno kupljene fakultete, na njihovo neznanje, pijanci, zadrogiranci, skratka-najslabši poden od podna ljudi v druzbi in ti bedaki bodo sedaj odločali o naši usodi, pa saj tega res ne moreš verjeti, kot v najhujši grozljivki, ki je v Sloveniji, zal-RESNIČNOST !!!!

   • večni srb

    Ko so jim fašisti po občinah delili občinske nagrade, jim pustili prati denar od para državnih podjetij in jim pustili organizirat trge z lahko drogo, so bili pa vsi občani tiho.

 • karlina

  Tega smrkavega smrkavca, ki v zivljenju še nikoli ni nič delal, bi moral nekdo krepko po njegovem gobcu, ampak resno mislim, ker to je pa dejansko višek, kakšne nebuloze krati ta smrkavec. Njegove starše bi samo rada vprašala, če ju ni nič sram, da sta vzgojila takšnega nesramnega, pokvarjenega bedaka.

  • “… Njegove starše bi samo rada vprašala, če ju ni nič sram, da sta vzgojila takšnega nesramnega, pokvarjenega bedaka.”

   NE, ni ju sram. Še celo ponosna sta na svojega malega ‘Che Guevaro’. Ko pa bo ta častilec morilca, rasista, psihopata, razvajenega kaviar-komunista ‘Che Guevare’ začel pobijati ljudi po zgledu svojega idola, pa se bosta pa kar razpočila od ponosa …

   • večni srb

    Che guevara je bil neprilagojen, oblasti so ga preganjale,on je bi pa jezen, takim hinavskim pussyem bi edino betico oluščil.

   • stajerc5

    Ce se zivita, vesta vsaj, da jima bo sinko zrihtal dobro penzijo,,,

 • večni srb

  Temelj vsake civilizacije so naravni viri, hrana, energija in nuklearka, prometne povezave in morske poti, težka industrija in predvsem mestni centri, kjer delujejo ter se lahko razvijajo stebri države in kulture.

  Nič drugega ne bom rekel, razen morda še tole, potovanje izven Jugoslavije ni bilo zaželjeno predvsem zato, da si narod ni mogel predstavljati alternativnih dimenzij in potovanj v času.

 • Cicada 3301

  Lahko obračate kolikor hočete. Lahko spinate. Lahko lažete (to vam gre odlično). Ampak Slovenijo je industrializiral socializem. Pa se lahko obesite na prvi bananovec, ki ga vidite. S tako cenenimi “dejstvi” lahko slepite svojo polpismeno bazo. Nas podjetnikov pač ne morete. Simple as that.

  • KP

   Verjetno si jo ti,čefutar,ko si pometal Miklošičevo?

  • Djuro Sumar

   Kar je res je res.

   • xtc

    Da so komunisti pokradli uuspešna podjetja?
    To misliš?

    • Djuro Sumar

     Očitno si tudi ti pol pismen.

  • ZatonMesecnikov

   Tudi uničil jo bo socializem….

  • est

   ….na žuljih pobitih uspešnih lastnikov podjetij, V naši družini so nacionalizirali veliko mesno predelovalno industrijo ( za tiste čase) in mojemu dedku izkopali neznani grob samo zato ker je bil “fabrikant”.

   • Cicada 3301

    @disqus_2s4LjOExLN:disqus super! Upam, da so ga predelali v pasjo hrano!

  • Denis Marc

   Butelj. Socializem je bil le zadnji udarec industriji v Sloveniji. Potem ko so poklali lastnike so nastavili nepismene bebčke, katerim edina referenca je bila število poklanih med in po vojni.

   • Cicada 3301

    @denis_marc:disqus Ajdovščina: jedro slovenskega gospodarstva.
    ODJEBI.

  • Schemva Miro

   Kdaj si se pa ti teleban rodil.

   • Cicada 3301

    @schemvamiro:disqus Leta 1965. Še kakšno vprašanje?

    • Schemva Miro

     Za svoja leta bi bil lahko malo bolj razgledan.

  • xtc

   Glej tepček zapisano je resnica,socializem ni dejansko naredil nič,res da dozidal a na puf in zapravil,tisto kar bi pod pred vojnimi lastniki uspevalo danes še bolje.

 • exposingthetruth1111

  Slovenijo in Hrvaško je industrializirala Astro-Ogrska, zato je Srbija, Črna gora, Makedonija in Bosna so bile tako zadaj ker so bili 500 let pod Turki. Tudi v Kraljevini Jugoslaviji so nastale kake nove firme/tovarne….pol po letu 1945 pa so vse obstoječe tovarne nacionalizirali.

  To je to, brez dolgotvezja.

  • večni srb

   Butlarija brez primere.
   Srvija je bilakraljevina, delali so sami zase, tudi pod okupacijo, ki se je očitno končala,ne dabi izbrisala kraljevino. Srbi so plačali najvišjo ceno zato, ker so ubili turškega kralja, kot verjetno veš, kralja ni mogoče odstriti iz šahovnice, ker je taka mednarodna konvencija med vsemi šahisti. Tistih 500 let okupacije je treba jemati z rezervo, turki so res zavrli razvoj srbske kraljevine, vendar so jih tudi varovali pred agresijo avstroogarske in Italijanskih provinc, dejansko so jim pomagali povezati relativno ogromno ozemlje, kjer do danes prebivajo, kar je bil prej interesev ruskega cesarstva kot srbov.
   Primerjati 10 milijonov srbov s hlapčevskimi banovinami je slaboumno, trdnost in kvaliteta vsakega naroda je njegova akademija, našain hrvaška stasvetlobnaletaza srbsko,kot tudi ni moigoče primerjati Ljubljane in Zagreba z Beogradom, ki je zgoljeno od velikih srbskih mest. Srbija se je danes znašla pod okupacijo, fasade prebeliti in zgraditi nove ceste ter postaviti bencinske pumpe ni težko, ko bo pri nas vse staroin razbito, bo pri njih novo in moderno, verjetno ne bodo šli prenavljat države u odpadki, od česar živi že Albanija, s katero ti očitno mešaš Srbijo.

 • saab

  Socializem industrializiral Slovenijo AHHAHAHAHAHAHAH, verjetno to tako kot v Venezueli, kjer v 21. stoletju nimajo niti wc papirja kaj šele industrije. Volilci Levice se mi iskreno smilijo.

 • est

  dva traktorja in en plavž se ni industrializacija.

  • KP

   Ah,dah daj. Ni blo tako hudo. Saj so videti štirje. Ferglni.

 • saab

  Pa teli IMT traktorji na sliki so slaba kopija angleških Massey Fergusonov, da so pa sploh prodali kakšnega je bilo pa potrebno zapreti uvoz tujih, toliko o razvoju in tehniki v socializmu.

 • KP

  Podoben zgled je bila Česka. Dokler jo niso dobili v roke komunistični prasci,je bila tehnološko med najrazvitejšimi državami. Pa saj,isto,kot povsod. Če prav berem med vrsticami,hočejo papki tolumbat,da so socialistične in komunistične države najbolj razvite,kapitalistične so pa nerazvite??? Opice pa so tudi na višji stopnji razvitosti,kot čloek? No,če bi sodili po levuharjih,ta trditev,zadnja,celo drži.

  • ZatonMesecnikov

   Bila je šesta industrijsko najbolj razvita država na svetu, leta 1938.

 • Tweety Bird

  Dejstvo je, da je Slovenijo industrializiral socializem. Pika !!!…Konec debate !!!

  Hvala socialističnemu samoupravljanju :)

  • ZatonMesecnikov

   Tudi uničil jo je potem Socializem….

  • KP

   Tičefutar boš rekel,kdaj jekonecdebate? Mogoče dol pri vas,v razvitih krajih,na jugu. Bebec.

  • david23

   Ah, zgolj in le provokacija!

 • ZatonMesecnikov

  Mihu Kordišu pa žal še mnogim se ne sanja, da ima neorganska hitra rast svoje posledice. Situacija s takšno rastjo v Jugi je bila takšna, kot drugod po svetu, socialističnem in nerazvitem.

  Kot je dejal Marx. Ko produkcijski odnosi ne dohajajo rasti produkcije. Zato ta propade. In zato so Tozdi crknili. Ker če bi bili zakaj, bi še danes živeli.

  Zahod: počasna organsjka rast industrije, začeta iz obrtne delavnice z učenjemm izkušnjami preraste v večje proizvodnje enote. vse temelji na know howu oblikovanem skozi mnoga desetletja in stoletja.

  jugo soacializem: gradnja glomaznih produkcijskih kapacitet na temeljih predvojnih, vendar s pobitmi nosilci know howa. Plansko zaposlovanje, neorganska nasilna rast. Kategorije kot trg, stroški produktivnost postanejo nepomembni, nadomesti jih dogovorna ekonomija, krediti in zaposlovanje po planu. Easy comes easy goes, pravijo angleži. Ali pa “nije žvaka za seljaka” Srbi.

  Enak proces je bil v Afriki, kjer je Svetovna banka za razvoj financirala postavitev proizvodnih obratov. vse je crknilo. Marx bi rekel, ko produkcisjki odnosi niso dorastli produkcijskim kapacitetam….

 • saab

  Levičarstvo je mentalna bolezen, dejstva in argumenti za njih ne obstajajo.

  • ZatonMesecnikov

   Velik plus…

 • saab

  Jugo socializem je edini razlog, da imamo danes v Sloveniji dvakrat nižji standard kot v sosednji Avstriji, kjer tega super sistema samoupravljanja niso poznali.

 • bubamara

  Pismo, a se kdo vpraša kje bi Slivenija bila, če bi imeli tržno gospodarstvo od leta 45, ko narod še ni bil pokvarjen in je delo bilo vrednota. Avstrija bi bi bila za nas sirotinja, tako je pa ravno obratno.

  • ZatonMesecnikov

   Ja, leta 1911 je bila Kranjska gospodarsko bolj razvita od Koroške….

   • bubamara

    Avstrija je bila še nekaj let po vojni bila za nami.

    • ZatonMesecnikov

     Ja, pretrpela je veliko večjo vojno škodo, pa izgube prebivalstva kot slovenija.

   • večni srb

    A res, najbrž je zato Ljubljana samo bleda senca Celovca.
    Če te zanima resnica, si poglej Google zemlja in boš videl zakaj bo Ljubljana težko kdaj večja kot je.

    • ZatonMesecnikov

     Gospodarska moč ni posledica zbitosti prebivalstva na majhno področje. Ker v tem primeru, bi bila Norveška reven slum na ravni Gvineje Bisao.

  • KP

   Po toči zvoniti je prepozno. Sedaj pa itak gremo nazaj na plansko gospodarjenje,petletke,zadruge. Skratka,rešeni smo. Denarja predvsem…

   • bubamara

    Seveda je prepozno. Lenobo, laž in pokvarjenost je socijalizem vgraviral v balkanske narode.

  • večni srb

   Odlično vprašanje,odgovor paje veliko hujši kot si lahko ti predstavljaš.
   Vprašaj se raje za začetek tole, če smo izdali Jugoslavijo za nemške trge, kjer smo zadnji na vasi, mar ni razpad sprožil verižno reakcijo zaradi katere so se vse republike modernizirale in vestrernizirale?
   Potem je jasno, da smo več zaslužili z izredno ugodnimi cenami na milijonskih vzhodnih trgih kot bomo kdajkoli na zasičenih in vrhunsko razvitih zahodno evropskih, kjer enostavnoo nebomo nikoli konkurenčni.
   Namesto nas, z balkanom zdaj trgujejo naši edini poslovni partnerji nemci, ki so nas prepričali, da je bilo to slabo za Slovenijo, nekaj podobnega je zadnjič očital celo Trump Merklovi.

   • KP

    Kaj hočeš povedati?

    • večni srb

     Da so nas spet nategnili.

   • bubamara

    Vprašaj se zakaj SLO industrijski izdelki leta 91, ko je padel vzhodni blok, niso bili konkurenčni in je umrlo ogromno tovarn zaradi tega. Mi smo bili konkurenčni samo na zaprtem trgu, kjer smo v glavnem prodajali licenčne zahodne izdelke.

    • večni srb

     Sploh ni res, fabrike bi se v vsakem primeru posodabljale, pri nas so unilčili samo tista podjetja, ki jih nemška industrija ne rabi oziroma niso bilaprimerna za podporo našim izvoznikom, v lasti otrok post socialističnih oligarhij,, drugim pa ne izvažamo, nemci ne marajo nelojalne konklurence.
     Denar za restavracijo Jugoslavije smo porabili za oboroževanje zahodnega balkana, vojsko ugradi edino težka industrija, mi smo pa edina nekdanja republika, ki je vse dragocene izdelke nagnala ven, potem ko naj bi celo zmagali v vojni.

     Danes gre Sloveniji solidno zato, ker Nemčija spet gradi svoj vojaški stroj, usmerjen proti vzhodu in jugu, Slovenija pa je predala izhod na odprto morje nekdanjim okupatorjem, ki so hoteli prepečiti tudi osamosvojitev oziroma pri nas zanetiti bratomorno vojno, da bi lahko spet hlapčevali tujcem.

 • saab

  Industrijo je v Slovenijo prinesel socializem, v Nemčijo pa verjetno štorklje.

  • bubamara

   Ja. Nemci so ukradli know how udarniških brigad.

   • bednick

    hahahahahahah

  • RATATA

   Saab so pa na Sverige prnesli kitajci peš na štuporamo.

 • ZatonMesecnikov

  Zakaj se Kordiš ne ukvarja s pomembnejšimi stvarmi za Slovenijo, saj je plačan zato?

  naprimer rast slovenskega dolga, iz sekunde v sekundo…

  https://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/slovenia

  je že osmica na petem mestu, pred 4 urami je bila še šestica….

  • Mojca pokraculja

   Penzije so za izplačat, zato se cifre povečujejo. Vsak mesec se zaradi tega pufajo !

   • ZatonMesecnikov

    Po domače, minus iz poslovanja Države.

  • Mojca pokraculja

   Pametni se ukvarjajo s pravimi zadevami.
   Salvini pravkar twitnil ob obisku Orbana:
   Ormai la sinistra esiste solo per insultarmi, per difendere UE dei banchieri e immigrazione senza limiti.
   P.S. In Ungheria disoccupazione è sotto il 5%, Flat Tax per le imprese è al 9% e per le persone al 15%, immigrazione è sotto controllo e economia cresce del 4%. #SalviniOrbán

   • stajerc5

    Bodi dobra in prevedi, niente capisco…

    • Mojca pokraculja

     Tkole na hitro prevedeno:
     “Izgleda da levica/levičarji obstaja samo zato, da me žalijo, in da branijo EU od bankirjev in ščitijo migrante brez omejitev.
     Na Madžarskem je brezposelnost pod 5%, davki za podjetnike 9% za občane 15% , migranti so pod kontrolo , ekonomska rast je zrasla na 4%.”

     • stajerc5

      Mille grazie, hmmm, upam da sem prav napisal…

     • Mojca pokraculja

      Volentieri. Z veseljem.

 • Tweety Bird

  Kot članica Evropske unije in Severno-atlantskega zavezništva Slovenija danes sodi v razviti in varni del sveta, razvila in okrepila se je tudi na področju gospodarstva, zahvaljujoč socialističnemu samoupravljanju. ki je postavilo zelo dobre temelje za gospodarski razcvet. S tempom razvoja, kakršnega ima trenutno, bo kmalu dosegla in presegla evropsko povprečje bruto nacionalnega dohodka na prebivalca…Hvala socializmu, in hvala predvsem levim vladam ki so vladale po osamosvojitvi. Slovenija je najbolj nazadovala med leti 2004/2008.

  • ZatonMesecnikov

   #zahvaljujoč socialističnemu samoupravljanju#

   To imaš v mislih tistega na javno upravnem? Praviš on zaslužen…

  • KP

   Bebec čefutarski.

   • Tweety Bird

    Slovenija bo nedvomno v naslednjem obdobju, pod novo levo vlado in s pomočjo LEVICE, vse svoje sile usmerila v nadaljnji gospodarski, znanstveni in kulturni vzpon do ravni najbolj razvitih držav.

    • joza joza13

     Tona!
     Prejel si moj prvi + !
     Ne zaradi dobrega komentarja, ampak zato, ker si dokazal, da se ti je totalno odfukalo!
     Bravo Tonček, kar tako naprej…

    • KP

     Venezuela?

  • Dostmamrecesijeinpičkarije

   Kaj je ti tič frdamani. A bi ti zaprla tist trapasti kljun. Škoda, da te moderator ne bana.

  • david23

   Pa verjetno tega, kar si napisal ne misliš resno, ali? No, razen če misliš zapisano kot čisto provokacijo, ali? Potem stvar razumem in je popolnoma jasna, če gre za provokacijo!

 • saab

  Če bi moral izbirati med socializmom in atomsko bombo, izberem dve atomski bombi.

 • Krtača 20

  Sdsovci ste dobesedno klerofašistične budale. Človk bi vas z veseljem garbal. Dobr da je pipistrelova budala uspel z nule s socialističnim denarjem. Drgač bi bil še dons ena velika plešasta nula. Pa ne ga vlačt po teh straneh kot en velik uspeh ker to ni. Da je uspel zaposlit par ljudi za tiste njegove posrane igračke….no comment. Krneki vse skup.

  Skratka. Kolk novih velikih tovarn ste klerofašisti ustvarl od leta 91 dalje? Vam jest odgovorim. Nobene! Ste pa pokradl velik tovarn, zjebal, razprodal uničl velik tovarn k so prežvele prvo in drugo Jugoslavijo. Matr bi vas garbu ko prasce.

  • saab

   Kupim ti enosmerno karto za Venezuelo, dej mi podatke na pm.

   • Krtača 20

    Jest jo teb šenkam za Argentino. Tam maš desne klerofašiste na oblast pa si mal poglej idiot kok se majo fajn. Po moje da te ta prvi teden potolčejo ko zajca tam dol.

  • bubamara

   Lolek, tovarne so zjebal kaviar komunusti. Maš spomin zlate ribice? Kdo pa je vladal večino časa od 91? Eni ste pa res omejenci.

   • Krtača 20

    Ti bom jest dal kaviar komuniste. Klerofašisti ste na roke prlezl iz lukenj od pučnika dalje pa sam ravbal ko svinje. Zvalil pa vse na komije. Sej ne rečem tud so bli zravn. Ampak ve se kdo je po arestih. Banda klerofašistična.

    • bubamara

     Naštej jih. Jaz ti komot 5 rdečih kaviar komunustov.

    • večni srb

     V fašističnih džamaherijah, po restih ne boš videl veliko fašistov,.

  • bednick

   Krtača, tole ti je pa ratal!
   hahahah

  • djoka bolime

   Jebi se, krtača!

  • ZatonMesecnikov

   Po mojih informacijah je šlo za europska sredstva, ki jih je zrihtal Peterle. Proti koncu socializma je imel Boscarol samo enega motornega zmaja, ki ga je švercnil iz Italije. Pa so mu delali probleme, ko je letal z njim. Neprijateljsko osmatranje….

  • večni srb

   Od osamosvojitve naprej, so se gradile predvsem zanič avtoceste, bencinske črpalke, butiki in trgovski diskonti.

 • Tweety Bird

  Namesto v preteklost… kot to dela naša klero desnica ala SDS… se bo treba zazreti v skupno prihodnost, tako nacionalno kot evropsko in svetovno. Le v tekmovanju in soočanju idej in projektov v interakciji z najmodernejšimi tokovi tega sveta se lahko Slovenija razvija zadosti hitro.

  • xtc

   Jep!
   Tud Yuga in SZ pod vašimi parolami so e,samo kje so danes?

  • KP

   Kje že to piše???

   • Tweety Bird

    HALOZE EXPRESS… Odgovorni urednik: Foglof Tunek

  • djoka bolime

   Ptič, danes pa si nabrit, nabrit

  • ZatonMesecnikov

   kaj to prepisuješ Vrednote NOB?

  • večni srb

   Takega sranja pa nisem slišal že 30 let, nihče več ne govori kot bi nastopal pred samimi retardiranci.

 • KP

  Si kar predstavljam Miha Kurbeža na enem od teh Fergussončkov. Pa recmo on palestinski poslanec takoj ob njem,pa mogoče Luki Mesečnik,če ga zna peljat. To pa bi bila povorka!

 • Tweety Bird

  Slovenija je bila kot najbolj razvita republika nekdanje SFRJ vedno usmerjena na zahod in sever Evrope. O tem so najbolje pričale njene gospodarske povezave, saj je približno 60% slovenskega izvoza že od nekdaj bilo usmerjenih v države-članice EU, predvsem v Italijo, Avstrijo in Nemčijo, kasneje tudi v ZDA, Francijo, Veliko Britanijo, Nizozemsko, Skandinavske in druge države.Hvala socializmu !!!

  • bubamara

   Leta 40 je bilo 90% izdelkov za izvoz, predvsem Nemčijo, ki je požirala vse kar je Evropa proizvedla.

   • večni srb

    Izdelki za nemške trgeso seprodajali posebej,ker je Jugoslavija delala po lastnih JUS standardih in ni bilo vse dovolj dobro za njih, ki so jim kvalitetne standarde po vojni oblikovali britanci in američani.
    Večino škarta smo prodali doma in uvalili neuvrščenim.

    • bubamara

     Leta 40 še ni bilo neuvrščenih in tudi JUS-a.

     • večni srb

      To ti misliš. Za JUS ne vem, zagotovo pa so vse države sveta doživele hude politične pretrese, večina še danes ni ne kapitalističnih in ne komunističnih ampak imajo neko svojo specifično mešanico vsega.
      JUSje nastal kot poenoten industrijsiki standard, ki je ustrezal državam uvoznicam in je bil kompaktibilen tudi z zahodnimi trgi, kar je možno edino, če ne delaš kompromisov pri kvaliteti surovin, ki so v vsakem primeru oziroma v vsaki obliki konkurenčne. Zahodno ekonomijo bi tako neracionalno trošenje dragocenih surovin hitro porinilo v bankrot.

  • večni srb

   Lahko je prodajati dobre izdelke po kitajskih cenah, če dobiš kvalitetne surovine in vrhunsko znanje praktično zastonj.

  • djoka bolime

   Hint, omeni Splošno plovbo.

   • Tweety Bird

    Splošna plovba je bila ustanovljena 22. oktobra 1954 Poslovati je začela z eno ladjo nosilnosti 525 ton.

    Danes upravlja z 10 ladjami skupne nosilnosti 514.166 ton in opravlja mednarodne pomorske prevoze. Svoj današnji položaj na mednarodnem trgu je dosegla s kakovostnimi transportnimi storitvami, ki ustrezajo potrebam in zahtevam trga, za kar si bo prizadevala tudi v bodoče.

    • ZatonMesecnikov

     Koliko ladij bi šele imela danes, če bi bila ustanovljena naprimer v Bostonu….

    • bubamara

     Neka jaka firma. Za SLO pa je velika. V mednaridnem merilu nepomembna.

     • večni srb

      Morje je najcenejši način prevoza težkega tovora iz vseh koncev sveta,od kod bi pa ti porinila dragoceno blago in surovine v centralno Evropo, a je kje kopno še bližje industrijskim centrom?

     • bubamara

      Hamburg in velike evropske reke. Nisi še slišal za rečni promet ? Linz dobi več surovin po Donavi kot iz Kopra in Italijanskih pristanišč.

     • večni srb

      Lepo te prosim,poglej si malo zemljevide, po kakšni logiki bi od tam lažje poriniuli blago do Švice, Luxemburga in Dunaja, saj niso Hanibal, da bi tovorili s sloni.

     • stajerc5

      Tocno! Bizgecim ne mores dopovedati, ker vidijo samo do prvega bifeja. Cela Svica dobi skoraj 90% nafte po Rheinu do Basela, ostalo pa direktno iz Italije v Ticcino!

     • djoka bolime

      Zdaj je lastnik Nemec. Zafurali so jo, ker drugače ni moglo bit.

     • večni srb

      Zaradi Piranske uvale, zdaj itak ni vredna nič.

     • djoka bolime

      Tudi uvalo so zafurali. In, boli jih djoka.

     • djoka bolime

      Splošna nima veze z uvalo. Kak ti to ni jasno?

     • večni srb

      S posrednikom vmes, so storitve vedno dražje.

     • djoka bolime

      Za to so posredniki, da posredujejo. in, plačani od iskalcev in ponudnikov storitve, ki se jim posredovanje pač bolj splača. Kaj ti tu ni jasno?

     • večni srb

      Če posrednika ne rabiš, pa se ti vseeno vsiljuje, se temu reče reket oziroma izsiljevanje za plačilo zaščite pred izsiljevanjem.

    • djoka bolime

     Naslednji hint: pomorski narod.

    • bednick

     Trbovlje so v Kopru,
     Litija je trenutno v Trstu,
     Triglav pa pluje proti Buenosairesu.

   • večni srb

    Res bi lahko omenili največji pomorski narod v Evropi, ki je združeval Reko, Pulo, Koper in Trst.
    Danes se naš svet konča v Piranskoj uvali.

    • ZatonMesecnikov

     Benečane?

     • večni srb

      Lastiniki da, pomorci so bili pa slovenci. Tudi Kolumb ni odkril Amerike za Italijane, v bistvu je plul pod španci.

  • david23

   Kaj si hotel povedati, pri čemer upoštevajo vsebino članka?

 • Lipe

  Iz kovačije so naredili Gorenje in potek kao niso naredili nič. Pokažite mi eno podjetje ki je zraslo tako v naši demokraciji. Vsi tajkuni so se zaredili na socialističnih podjetjih. Zgleda moramo spet dobiti socializem.

  • bubamara

   Ja. Pralni stroj so sami izumili? Malce prebrskaj po čigavi licenci so delali pralne stroje.

  • Lustrator

   Kakšni naši demokraciji neki? Mi poveš datum, ko smo Slovenijo očistili vseh podpornikov komunizma, revolucije in partizanstva ter zajadrali med normalne evropske demokratične države s prostim trgom? Vsi tajkuni brez ene same izjeme so prišli do svojih pozicij po udbovski liniji in podjetja izčrpavali prav tako veselo kot njihovi predhodniki v Jugi. S torazliko da takrat podjetja niso propadla, ker je zanje s subvencijami skrbela država, v samostojni Sloveniji pa to ni imelo več pomena.

 • Marko

  Ajde povejte katere fabrike pa je naredil kapitalizem v zadnjih 30 letih. Nobene

  • Den456

   Pipistrel
   Akrapovič
   Batagelj…

   • Poldd

    Vse to je bilo narejeno že v socializmu bero. Pipistrel ene investicije ni naredil ne da bi država sli EU dala zraven večino denarja. Hud poslovnež itak.

    • stajerc5

     Ko se pa polpismeni bagerista, sa polaautomatikkrampom javi, je pa pocasi cas za spanje…

   • Krtača 20

    ….batagelj je zvrtu postojnsko luknjo?

  • Anton

   Ahahahahahaha

  • Lustrator

   Kakšen kapitalizem neki? Govoriš o jugosloveniji, kjer nismo imeli niti lustracije, kaj šele prehoda iz planskega gospodarstva v tržno?

 • Tweety Bird

  Tako, zdaj pa grem v posteljo…mojemu Tuneku lulek stoji. Ga moram malo pocartati :)

  Lahko noč…

  • bednick

   O, ko bi bile vse take!!!

   • xtc

    A ti to buziju?

    • bednick

     Jaz jo imam za žensko.
     Saj pravi da gre k Tuneku.

     • xtc

      Tunnek gre na Tunneka a se tine zdi sorno vsaj v dveh točkah?

  • Dostmamrecesijeinpičkarije

   Ne bom te pustil spat ti Tunnek usekani.

 • Broni

  Zelo nazoren popis. Dejstvo je tudi, da je nekaj od tega po vojni vse do 91′ dobro poslovalo predvsem zaradi povečane produktivnosti, s katero so zapolnili tiste vrzeli, katere so nastale, ko so kradli zase in male šefe, da so gradili med delovnim časom z nakradenim materialom hiše, vikende in še marsikaj..Eden redko uspešnih produktov je bila kraja in zloraba. Mali lopovi so si gradili hiše, ki jih sedaj ne morejo vzdrževati..sicer pa tudi taki idiotizmi kot jih tukaj čečkata spodaj zakrtačena bumbarja ne pomaga dosti. Butelj je butelj. Pa bil to kvazi deklariran zagovornik levih, prej bi sicer dejal da bedastih in ne levih….

 • xtc

  Če bi svet čakal na razvoj in industrializacijo pod komunisti,bi bili še kar v kamneni dobi.

  • večni srb

   Naše je bilo, v tem je vsa finta, za razliko recimo od izjemno uspešne nemške avtomobilske industrije, ki je v celoti last angleških bank. Italijanska pa od američanov, da imajo neko mednarodno konkurenco, edino francozi so relativno neodvisni in konkurenčni.

 • Gr Enze

  A NISTA TO NARDILA OZIROMA USTANOVILA KORDIŠ PA MESEC ??

 • SIMON ROZIC

  A tovariš zadrogirani Kordiš ne pozna nobene zgodovine gospodarstva Jugoslavije skozi
  eno samo stoletje, razen tiste, ki so mu jo servirali domači “sovjeti”. Res je čisti Idiot !

  • večni srb

   A ti jo, si videl kje kakšne ekonomske številke in bančne statistike mogoče?

  • Vojteh Dovč

   in vse te firme je sloveniji uspelo uničit v 25-ih letih. HVALA kapitalizem!

 • Dostmamrecesijeinpičkarije

  Zgleda, da Štajerci še niso obesili tega Tunneka na mariborski most.

 • Gr Enze

  ČE BI BIL KOMUNIZEM TAKO DOBER KOT GA HVALIJO TILE ZADROGIRANI PIJANI BUČKI POTEM BI BILA SOVJETSKA ZVEZA ZLATA IN VERJETNO NE BI RAZPADLA VERJEMITE , DA JE TO RES !

  • večni srb

   Skupaj res niso ostali, ker ni več političnih razlogov, ki so se vlekli od 2.sv naprej, so pa danes večji kapitalisti od zahoda, pred komunizmom so zgledali kot v kameni dobi, sicer pa je bil komunizem samo prehod v socialno demkoracijo zgleda.

  • Vojteh Dovč

   in vse te firme je sloveniji uspelo uničit v 25-ih letih. HVALA kapitalizem!!

   • centurion

    Butl Dovč, ne KAPITALIZEM ampak
    POSTKOMUNIZEM.

 • Cicada 3301

  Nič, govna usrana sifilitična S(D)S-ovska, vaš usrani diktatorček Janez Nepojebani Janša bo vedno v drugi ligi. In vi, kuzle pofukane, z njim.
  Nikoli ne boste vladali. Nikoli ne boste prvi. Nikoli ne boste najboljši.
  Vedno boste usrani luzerji. Pizde male domobranske. To je vaše dejstvo. Sprijaznite se in se obesite na najbližjo jablano.

  Jebeni posrani luzerji. Umrite v lastnem gnevu, jezi in sovraštvu, pizdice male.

  • večni srb

   Saj ni važno, tudi levici ne gre nič bolje, to je bistveno, narod je počasi spregledal vašo igro.
   V fake medijih se kurčite, v praksi pa skupaj nabijate po tretjerazrednih državljanih in šuhtate drugorazredne, da si namesto vas mažejo usrane tace s slovensko krvjo.

  • Anton

   Ja tunnek. Taka je resnica……

  • djoka bolime

   Zdaj pa se pomiri in povej, če se strinjaš, da je na teh volitvah zmagal golobic, izgubila pa sta kucan in Janša.

   • večni srb

    Meni se zdi, da vlada Pahor in njegova nato soldateska, ostali ste samo njegova partija, ki itak obstaja samo zato, da se kregate.

    • djoka bolime

     To se ti samo zdi; pomisli na 2Xdr

  • bubamara

   Jeza, gnev in sovraštvo lijejo iz tebe. Mir s tabo.

   • Cicada 3301

    @disqus_CVds0OAXvv:disqus jebi si mater, govno domobransko.
    Jaz nočem miru. Jaz hočem vojno! Usrano grdo zajebano vojno!
    Vojno v kateri vas bomo dokončno uničili, poklali, zadavili.

    • montyamp

     Potem pa si se zbudu z nogo v kahli in prstom v riti .

    • bubamara

     Imaš streljačine na netu. Ni panike. Pis.

    • slosin

     kaj, a nabojev pa nimate, da bi streljali…za te namene vam pol ostane edino fižol…priporočam češnjevec…

    • djoka bolime

     Mejk laf not vor.

    • david23

     Pa se ti sploh zavedaš, kaj tukaj gor javno pišeš? Nenazadnje IP-ji so izsledljivi!

     • Lustrator

      Mislim da se ta patetik zaveda zelo malo stvari v življenju, a eno mu je jasno: dokler živi v Sloveniji, lahko laže, žali, manipulira, kradeali ubija, pa se mu ne bo skrivil niti lasek, dokler je na pravi “vemokdojezmagal” strani. Policija, tožilstvo in sodnija so ob medijih glavni instrument paradržave in dokler je temu tako, razni Kordiši in Cicade živijo kot bubregi v loju. Upam samo, da se demokratična stran pripravlja na prevzem oblasti (ki bo slej ko prej moral slediti) ter popisuje vse aktivne rdeče teroriste, ki bodo nekega dne MORALI za svoje besede in dejanja odgovarjati pred sodiščem, sicer se bo narod poslužil bolj domačih prijemov.
      A do takrat se bojim da bo minilo še kar nekaj časa ob apatičnosti slovencljev…

  • centurion

   Samo, da nismo PESOJEBI in in pedri kot ti in ostala
   leva ritopikarska mavrična gamad.
   Bulmastif te gleda.

   • Cicada 3301

    @disqus_54RDPBMibc:disqus zadavil te bom s ceneno klavirsko žico.

    • Republic Commando

     saj si drage ne moreš privoščiti :)

    • centurion

     OPROSTI!!!NO….
     ker sem te zmotil med fukanjem matere….
     Ni pa lepo, kar delaš z njo….
     Mati ti je….Daj raje psa, no…ccciiiiiccaaadaaaa!!!!

 • Vojteh Dovč

  in vse te firme je sloveniji uspelo uničit v 25-ih letih. HVALA kapitalizem

  • xtc

   ??????????????’
   A si ti bolan?

  • djoka bolime

   Ti si pač en butl; so vat.

  • centurion

   Butl Dovč, ne KAPITALIZEM ampak
   POSTKOMUNIZEM.
   Bo šlo?

   • xtc

    Ne gre njemu deluje le dio nategiovanja cuckov v garaži.

   • Krtača 20

    Neoliberalizem se reče temu.

    • xtc

     Ne tebi se reče butlkomunist.

  • montyamp

   UDBA je uničila in še uničuje .

  • montyamp

   Pavel Koder se tokrat paradržave Milana Kučana ni ustrašil. Eksplicitno je dejal, da je Kučan v letih 1986 do 1989 dobil od Elana za več kot 400.000 tisoč nemških mark daril. Danes bi to (nominalno) pomenilo 200.000 evrov ali eno solidno hišo, dejansko pa nekajkrat več, vse tja do enega milijona evrov!
   Vir : POLITIKIS
   Koder v intervjuju pove, da je Kučanov kurir za ta darila bil Peter Mayer (visok uslužbenec takratne Ljubljanske banke in sodelavec SDV): “Potem pa mi je leta 200 gospod Peter Mayer, ki je vsa ta darila in denar prevzemal tudi za druge, ne samo za Kučana, ko me je srečal na Tromostovju, rekel: “Pavel, a veš, kako se Milan boji, če boš ti vse povedal?!””

   Tudi drugi partijci, v bistvu Kučanovi mentorji, so se krepko omastili preko Elana. Koder razlaga: “Z Ivanom Mačkom Matijo sva se osebno srečala takrat v Celovcu, kot sem že dejal, ko je osebno prevzel 570.000 šilingov. Glede (Franceta) Popita pa lahko povem, da sem moral podpisati pogodbo z Beograjsko banko, po kateri je Popit prejel 50.000 nemških mark za graditev svoje počitniške hiše v Portorožu. Šlo je za posojilo v breme Elana, ne Popita.”

   V isti številki Demokracije se je oglasila tudi Špela Furlan, dolgoletna piarovka v Kučanovem predsedniškem kabinetu in se odzvala na enega prejšnjih zapisov Kocjanove v zvezi s Kodrovimi najnovejšimi izjavami in panično zanikala, da bi Kučan kaj osebno in direktno dobil od Elana. Jasno, Kučan je vedno bil dovolj previden, da ni dovolil osebnega prevzema daril od Elana in njegovih uslužbencev, a zato so vedno bili pri roki kurirji kot je bil Mayer. A Koder je leta 2015 eksplicitno jasen: “Kot sem že leta 1993 dejal, je samo gospod Milan Kučan v letih 1986 do 1989 dobil od Elana za več kot 400.000 nemških mark daril.”

   • Tone

    In kam je Kučan skril vse tiste smuči in jahte? Ali je že kdo videl Kučana na smučeh?

  • Morala

   Po osamosvojitev Slovenije, ko so slovenska podjetja izgubila jugoslovanski trg in se morala soočiti z evropsko konkurenco, saj na zahtevnejše trge z zastarelo tehnologijo ni bilo mogoče prodreti. Domači trg so preplavili poceni izdelki iz tujine. Mnogo industrije je propadlo. Po osamosvojitvi se je slovensko gospodarstvo iz industrije preusmerilo v storitvene dejavnosti, ki zdaj močno prevladujejo (približno 60% vseh zaposlenih).

   Tako, ne kar na pamet…

 • xtc

  Zelo dobro razdelano nacionaliziranih pa je bilo še več obrtniških delavnic npr Grad-današnja kKlima itd.

 • Krtača 20

  Desni mormo drugač vprašat. Naštejte nove uspešne velike firme ki zaposlujejo 1000 in več ljudi, so znane po svetu in so zrasle po letu 91? Ajde cukrpekarji klerški da vas vidim.

  • xtc

   A vi butli ne razumete,da ni poanta v zaposlenosti ampak dodani vrednosti?

   • Krtača 20

    Če si ti ena dodana vrednost, pol ni čudn da smo v kurcu.

    • xtc

     Seveda kaj pomeni 1000 ljudi z dodano vrednostjo 100 eur nasproti podjetnikom ,ki imajo po glavi ali dveh 40000x2Eur?
     Torej bebec?

     • Krtača 20

      Dodano vrednost ti je požrl tvoj jajo k je divje privatiziral firme in jih zjebu u nulo in za male pare prodal farjem pa švabotom. Zdej pa ti deli s firmo ki je namest v lasten razvoj, vlagala v lasten odkup. Fašist janša je naredu tako škodo da jo bomo šele zdaj začel pošteno čutit. Zato pa pravm da v arest s to svinjo klerofašistično domobransko.

     • xtc

      Da si debil ne dvomim ravno zaradi tega levi vedno propadete in bankrotirate.
      BTW Levi bebo dija privatizacija se je začela z LDS -Drnovškom in Golobičem-tajkuni Zidar-SDV,Šrot SD,Petan LDS,Šešok SD,Škrabec?-Oče borec ZK,Rigelnik F 21= ZK,Polanič= F21 = ZK itd ne se trudit bedak.

     • djoka bolime

      Za katere firme gre, ki jih je požrl tvoj jajo? Lahko našteješ? Ne moreš. Jebi se, zogica!

  • montyamp

   SCT

   • Krtača 20

    Ne bod smešn. Kdaj se je gradil karavanški tunel? Tud tam je bil Zidar zraven.

  • bubamara

   1000 zaposlenih. To je bil socializem in plansko gospodarstvo. Vsi na šiht od šestih do dveh. Ulice so bile prazne dopoldan. Danes se svet drugače vrti. Leto 2018 je.

   • stajerc5

    Tu pa pretiravas… Ulice prazne? Ejjjj, sicer ne vem koliko yuge si dozivel, ampak, razen najtezjih- na tri sihte sluzb, si imel mesta dopoldan bolj polna kot v soboto. Vseeno kaj si mel za urediti, se je urejalo med sluzbo. Problem je bil le v tem(hihihi), ker so tisti na uradih in pisarnah prav tako manjkali, od frizerja, nakupov, kavice, kremsnite itd.
    Ce je bilo pri tebi drugace, se oproscam, ker ne vem kje si zivel.

    • bubamara

     Živel v socializmu in če primerjam z današnjim časom so bile ulice prazne. Nisem iz ljubljane ali večjega mesta.

    • slosin

     danes me je kr malo sram, kaj vse smo delal v socjalizmu med šihtom….

     • bubamara

      Res je. Do malice se je še delal, potem pa bolj počival in se skrival.

     • slosin

      …nedelja je bela, pondeljek je plav, v tork se ne dela, v sredo en mau…v četrtek se začne v petek konča, v soboto je pa colnga se pije in kozla…..ja, to so bli cajti….

     • stajerc5

      Kje si pa tega nasel? Sem ga glih tako sral, pa nikoli slisaal!

     • stajerc5

      Jaz Sem samo slosarjevo navodilo poslusal: Snadzi se!

  • slosin

   krtačka, šteje BDP ….danes več kot 20.000$, kolk je bil pa v jugi?

   • Krtača 20

    Bdp ne pomeni nič. Jaz lahko zaslužek iz petih jurjev na dan dvignem jutri na dvajset jurjev na dan. Sam nikjer ne piše da sem vmes vzel kredit in prodajal sam sebi al podobne fore. Kredit ki me bo prej ali slej potopil. Dajem kot primer koliko relevanten podatek je bdp. Za rajo farbat bo…..

    • david23

     Koliko je bila pa dodana vrednost na zaposlenega v SFRJ in koliko je danes v Sloveniji? Pa nem mi reči, da trdiš, da je bila v SFRJ enaka produktivnost kot danes v Sloveniji, ali?

  • djoka bolime

   Tesla, znani so po avtih in raketah. Jebi se. zogica!

   • Krtača 20

    Ti si eno teslo ja. Tesla bi že zdavni propadla kot privat firma. Miga samo zato ker jo zalaga socialn denar usfa. So hotl prav te dni it na privat pa so se modro premislil. Verjetn zato ker vejo da je elektro samovozeči avto en velik nateg.

    • xtc

     Sej ste levi tudi en samo vozeči nateg,sekretar KP vas od uzadaj ušteka in že furate po vseh štilih ,do pasje ute.

    • djoka bolime

     Čuj, poslala je eno vozilo v vesolje in pri tem so se med delom tisoči zaposleni dobro zabavali in bili super plačani.
     p.s.
     Kaj je to usfa (oni, ki zalagajo socialni denar)

     • Krtača 20

      Unite states of fuking america

     • djoka bolime

      Kul.

  • xtc

   No levi debil.
   Takole realno,koliko je letni promet Pathek Philippa,dodana vrednost po zaposlenem in letni promet in primerjaj z SLO državno firmo,a bo šlo zahojenec?

   • Krtača 20

    Kokr hoče bit. Sprašujem po slovenski firmi.

    • xtc

     No morda Pipi strel v primerjavi z neko luzersko državno firmo?

     • Krtača 20

      Seratorstrel je zrasel iz socialnega denarja. Zdej nam pa dreka na glavo v zahvalo. Nej se goni v tri pizde.

     • xtc

      A si ti na socialni?
      Ja bi rekel.
      Sicer pa lahko pa o Akraspoviču no seronja?

     • Krtača 20

      Kolk zaposlenih pa ima Akrapovič? A teb res ni jasn vprašanje?

     • xtc

      Kdaj boste leve opice razumele,da kup zaposlenih ni garan t blagostanja?

     • Krtača 20

      Garant za blagostanje so ljudje na sociali in brez dela… Itak…..desni idiot….
      Pejd pleskavice u čevapdžinico obračat če si sposobn.

     • xtc

      Mi ni treba grem v restavracijo,kamor ti ne zmoreš.
      Težava vas levih debilov je v tem ,da je ta vas kup revežev na 180 dem plačev SFRJ bilo pojše kot delavci v ZRN,ki so zaslužili 1500 dem .
      Kdaj boste levi butli razumeli,da neproduktivnosti in nezahtevnosti pač ne moreš preplačati,kot zahtevate vi.

     • Krtača 20

      Upam da si nis možganu spahnil ko si sestavlju tale blesav umotvor.

     • xtc

      Ki je zelo resničen in primerljiv in dokzljiv.
      No levi bebo o tvoji “ljubljeni” SFRJ plača delavca 180 dem-LeWis original na Ponte Rossi 103,80 dem-res ste biili uspšni-z crknit,no kot ste.

     • Lustrator

      Saj se bo – od koga boste pa potem pobirali davke in mirili brezposelne Primorce? Njemu bo bolje, vi boste pa imeli manj za pokrast. ne računaš tako dolgoročno, kajne?

    • david23

     Recimo Akrapovič, Pipistrel. Mogoče je še kakšna, ampak bi moral pogledati v register.

  • slosin

   danes ena mala firma z nekaj deset zaposlenimi naredi toliko, kot v socijalizmu 100 tvojih socijalističnih ‘gigantov’….

  • to_mi_delaj

   politikov je vec kot 1000, in vsi so uspesni in imajo dobre place

   • Krtača 20

    Hahahaha. To pa res ja.

  • slosin

   krtačka, kako pa s tvojo borčevsko? A je šla v kapitalizmu kej gor?

   • Krtača 20

    To te nej pa nč ne skrbi. Važnda domobrančkom še zmer pripada jama.

   • bubamara

    On dobiva še penzijo španskih borcev. Do borčevske še pride.

    • slosin

     …če ga ne bo Janša prej zjebu…

  • Slovenec

   Ne piši bedarij. Sploh ni toliko pomembno koliko ljudi je v podjetju, kot je pomembno kaj ta firma izdeluje, kaj in koliko izvaža, koliko vlaga v razvoj in zaposlene in v kakšnem okolju deluje. Ne primerjaj socialistične in neprilagodljive gigante z modernimi podjetji. Eno je plansko, drugo pa tržno gospodarstvo. Razumes?

 • xtc

  Če boste čakali na leve in državne firme,kjer se pasejo levi bo domet avta Zaporožec,aviona Tu144(padel kot kamen) ladje Kurs ali K19,hrane pa pasjekonzerve.

 • bubamara

  Levica obljublja socijalistični raj, kjer bodo delavci plačani po uravnilovki cca. 400€. Za približno takšen denar, ob upoštevanju inflacije seveda, so res delali včasih. Ampak na meji so bili čuvaji, ki niso dovolili odhoda iz tega raja. Danes so meje odprte zaradi kozejebcev. Levici se tole ne bo izšlo.

 • bubamara

  Pred keatkim sem izvedel, da so Kirajci že začeli s čistko v Gorenju. Za začetek so izpraznili celo nadstropje raznih vodij in direktorčkov. Gorenje->politično pribežališče.

  • Krtača 20

   Ja. Še mal pa bojo zaposleni delal v plenicah. Tko kot v Srbiji.

   • xtc

    Tko je prov nič ne boš zabušaval-v šlenicah staneš-Zemljariča in Kučana dobičkov-ala delat socialist.

   • bubamara

    V srbiji so slovenci šefi.

   • slosin

    vidiš, tam bi blo za tebe…pa še plače dobivajo v dinarjih…

   • Mimoidoči

    Okol Gorenja oz. hal bodo pa mreže, da ne bo folk delal samomorov s strehe.

  • xtc

   S Kitajci so se levaki ušteli huje kot s Panasonicom sedaj me zanima kako bodo skušali obračunati z “brati” komnisti,ko bodo le ti zaprli proizvodnjo in obdržali le logistiko,kot je nameravalPanasonic(kapitalist Japonski),saj iz Kitajske Haier pripelje večino izdelkov za 25% Gorenjeve. cene.Levaki tupci.

   • bubamara

    Če ne bi kitajci kupili, bi gorenje čez par let zaključilo zgodbo. Trg je krut. Upam, da gorenje preživi pod kitajci čim dlje.

    • xtc

     Težava je kaj bo z 85% zaposlenih?

   • Mimoidoči

    Resno? Misliš, da bodo zaprli proizvodnjo? To pa bo štala v Velenju, če se to zgodi…

    • Kitajci bodo definitivno racionalizirali proizvodnjo. Kaj bo to pomenilo za sedanje zaposlene v Gorenju pa je nemogoče napovedat. Lahko, da kitajci prestrukturirajo vse in potem bodo marsikateri obstoječi izgubili službo, a po drugi strani a bodo mnogi drugi jo ravno zato dobili. Statistično bo sicer OK, človeško pa veliko tragičnih zgodb.

     Potem je pa tu še vprašanje, kaj se bo zgodilo z raznimi pripetimi programi. Proizvodnja koles ‘Pony’ se ukinja pz. odprodaja. Gorenje je poleg ‘core businessa’ (gospodinjki aprarati) proizvajalo še vraga in dva. Od vojaškega programa preko energetike do inženiringa.

  • Slovenec

   Pravilno.

 • xtc

  Takole malce za šalo.
  Kaj je že bil Mit?
  Ah ,ja licenca Massey Fergusona,ki jo levakom nikakor ni uspelo nadgraditi ali izboljšatio,celo indijcem je uspelo iz licenc narediti kaj,le Yugo socialistim-NIČ.
  Tam?
  Klockner Humbolt allis Deutz-danes Iveco,TAM? Kdo še ve zanj,kljub obetavnem designu Goedla-poklicnem očetu R Lešnika oblikovalca pri DB in kljubrealnim trgom na BV nič-POTOPIL Maks Tajnikar ZL alias SD allias KPJ(S)

  • bubamara

   Cela Yugo industrija je temeljila na zahodnih licencah. Samo tako so lahko zahodna podjetja pogledala na zaprt trg.

   • stajerc5

    Tudi v yugi smo imeli firmo v tujini- Körting- Gorenje v Avstriji. Hehe, ni cudno, da se je Gorenje specializiralo na “pralne stroje”, ce razumes.
    Da pa ne bi o Intertradu…, bolje da ne, moze i oko coska…

 • Slovenec

  Komunizem je uničil inovativnost Slovencev, ni puščal zasebnih podjetij, zaviral je razvoj itd.

 • matjazr7

  Saj vsi vemo, da se je za levico zgodovina začela 1945. Kar je bilo pred tem, za njih ne obstaja. Dokler Miha Kordiš samo naklada in zganja demagogijo, je še skoraj sprejemljivo. Mene bolj skrbi, kaj bo, ko mu bodo v prihodnje dali na volitvah še kakšen glas več in bo dobil možnost, da kot njegov idol Che začne z množičnimi likvidacijami, metanjem ljudi v brezna ipd. Mesečnik sanjari, Kordiš mi pa deluje kot človek, ki bi bil pripravljen obračunat s političnimi nasprotniki brez usmiljenja.

  • stajerc5

   Ce bo koncal kot Che, je tudi vse v redu!

 • Mimoidoči

  Jah nič. Miha Kordiš, tlele si se pa en mjčkn uštel. Dobro so te oprali, tisti, ki so te napravili v komunista, ni kaj. Normalen, resnicoljuben človek po takem debunkanju (razkrinkanju) prizna zmoto. Vprašanje pa je ali je Miha Kordiš normalen, resnicoljuben človek?

  Dobro branje, sem se nekaj naučil iz naše zgodovine. Miha Kordiš debunked.

 • Amerikanc

  Yugoslavija je po večini, razen nekaterih slovenskih podjetij (Iskra, Gorenje – Koerting, Elan,,.lesna industrija..) delala nekonkurenčno robo (Zastava, Kikinda, …), katero je prodajala samo na domačem trgu ali za kliring v Rusiji in po Arabiji in Afriki. S tem, ko sem napisal “nekonkurenčna roba”, ne mislim da je bila slaba, je pa bila po večini zastarela licenčna proizvodnja tujih firm – še posebej kar se tiče strojne industrije, ladjedelništva.
  Kljub temu, da je večina težke industrije propadlo, se je pravi razvoj novih tehnologij začel šele po letu 91 – v Sloveniji nekoliko preje.
  Glede na to, da smo po tehnično robo, vse do devetdesetega leta hodili v Avstrijo, Italijo in Nemčijo in celo na Češko ter Madžarsko, nam veliko pove o Yugoslovanski “industriji” samoupravljanja.

 • sloustava

  Zdaj pa cisto resno: kaj sploh lahko pricakujemo od lastnega kozlanja pokozlanega tipa z banano? In to, volivec si volil! Ni kriv Kordez, kriv si ti, volivec, tudi ti, ki si ostal doma! Kardeljanstvo je vsralo od mrtvih, krava Slovenija bo crknila. Hoces to? Jaz nocem!

  • luckyss

   Če nisi doživel študentskega žura sta le dva razloga…
   1. nisi študiral in ti je bil skrajni domet, če si obležal pod mizo na vaški gasilski veselici..
   2. bolj ti je bil všeč župnikov “tretma”, kot pa prelestna študentka..

 • luckyss

  Ne spomnim se, da bi “navadni delavci” v tistih težkih svinčenih socialističnih časih hodili na rdeči križ in karitas po pakete hrane , da bi preživeli…
  So pa gradili hiše…

  • david23

   Seveda, ker so zahodne (kapitalistične) države takratni SFRJ dale kredite (večinoma v 70-ih letih prejšnjega stoletja) in je ta denar potem šel prebivalstvu, da so si zgradili hiše, saj je bil stanovanjski problem zelo pereč. Če teh kreditov (jah, zahodne države so ob podelitvi teh kreditov imele verjetno svojo računico oz. interese, ampak to za sam članek oz. pojasnilo tvojega komentarja ni bistveno) ne bi bilo, potem pa je vprašanje, kako bi v SFRJ potekale zadeve. Se pa strinjam, da je najmanj žalostno, da morajo delavci na Karitas po pakete in da s svojo plačo ne morejo normalno preživeti! Na koga pa naj naslovijo ta problem – a niso nekateri ljudje že precej dolgo na oblasti in kaj so glede tega problema storili do danes?

   • Slovenec

    Drži.

   • Franjo Trojner

    Delavci na Karitas po pakete, ker jim plača ne omogoči preživetja, na oblasti pa non stop samostojne Slovenije politična levica. Čemu se torej čuditi?

  • Franjo Trojner

   Hiše so gradili zdomci, ki so v Nemčiji jedli konzerve, da so doma njihovi bližnji lahko gradili hiše in si tako sami reševali stanovanjski pa tudi eksistenčni problem.

   • luckyss

    Tudi zdomci, seveda…
    Pa tudi navadni delavci, lahko povem “iz prve roke” iz primera mojih staršev, ki sta bila delavca v proizvodnji..

    • Franjo Trojner

     Pol sta pa morala biti hudičevo pridna, skromna in krompirova župa stalnica na jedilniku. Take ljudi sam cenim.

     • luckyss

      Otroc smo bili najstniki in smo že precej lahko pomagali….sam sem nosil cigle in pivo “mojstru zidarju”….Ne spomnim se dobro, česa sem več znosil ;))

     • luckyss

      Imamo kmetijo in takrat je bilo treba v službo, popoldan pa na njivo…
      Za hrano pa ni bil problem…

  • FORT WORTH

   S sosedovo pomocjo, rocno brez mesalca, z yugo šajtrgo in s cementom, ki pa je bilo potrebno poznanstvo, da si ga lahko sploh nabavil.
   Vsa keramika pa na sverc iz Avstrije ali Italije…
   Javne projekte pa udarnisko in ZASTONJ ob sobotah in nedeljah.
   Jebes ti tako bedno izkoriscevalsko yugovino.

   • luckyss

    Delovne akcije so bile popularne takoj po vojni, potem ne več, mešalec smo že imeli, keramika je bila od Gorenja, na cement smo res čakali dva meseca in ja, sosedje in prijatelji smo si med seboj pomagali..

    • FORT WORTH

     Popularne ??
     S strahom pred sankcijami in groznjami !!!

     • luckyss

      “Omladinske delovne brigade” so bile prej žur kot prisilno delo…Vprašaj Janšo…

     • FORT WORTH

      Aja, Jansa je po tvoji tintari bil udarnik ??
      (:-DDDDD

     • luckyss

      Peš v Jajce “po Titovi poti” je “udarništvo na kvadrat”…
      Med pohodom so se drli “Tito, omladina, akcija” in podobne parole, saj pravim…vpraš ga ;))

     • FORT WORTH

      Tudi komunisti niso vsi enaki.
      Tudi Dezman je bil v partiji, pa Leljak itd itd…pa tudi Boris Pahor…
      Eni spregledajo, zaplankanci NIKOLI in si do smrti domisljajo, da so zmagovalci.
      Za casa zivljenja pa koristijo zahodne dobrine.
      Balkanske in ruske se povohajo ne.

 • Slovenec

  V Sloveniji se nekateri nočejo zavedati zakaj v tujini družinska podjetja stara več deset, ali celo sto let uspešno delujejo.
  Obenem ne razumejo zakaj Slovenija za nekoč uniceno Nemčijo zaostaja za vsaj
  pet desetletij.

 • Franjo Trojner

  Komunisti so v Šentilju ukradli tračnice, ki so jih že v Avstroogrski postavili in še jih do dandanes ni noben nazaj vrnil, postavil. Dejstvo je, da je veliko večino naših železniških prog zgradila Avstroogrska!
  Mesto Maribor je ravno v času Avstroogrske monarhije postalo industrijsko mesto, ta status je ohranilo tudi v kraljevini SHS. V času komunistične oblasti pa se ni več razvijalo, ker je namesto v razvoj moralo vlagati v razvoj zaostalih republik bivše Titove totalitarne komunistične Jugoslavije. V novi baje demokratični Sloveniji pa so MB gospodarstvo spravili čisto na kolena rdeči turbokapitalisti in rodeča vase in samo v Ljubljano zagledana centralistična oblast, kar se vidi tudi v današnji žalostni pidobi nekoč ponosnega in sijočega glavnega mesta ŠTAJERSKE DEŽELE.

  • luckyss

   To je res, razvoj Slovenije se je upočasnil na račun odlivanja sredstev na jug..
   Vendar bi se porušilo krhko nacionalno ravnovesje, če bi bile razlike med republikami večje…

   • FORT WORTH

    In zaradi nacionalnega ravnovesja smo mi Slovenci morali narediti korak nazaj v kameno dobo, da se butli na jugu ne bi pocutili ogrozene.
    Ja, vi levaki ste res avantgarda v debilizaciji Slovenije !!!

    • luckyss

     Kolikor vem, nismo imeli izbire..

     • FORT WORTH

      Kako da ne ??
      Vsa politika se je takrat, kot tudi danes krojila v Lublani.
      Popolnoma iste poteze se vlecejo, kot takrat v yugovini.

     • luckyss

      Si pa res idiot….Misliš da bi Tito dovolil razpad države po vseh teh letih vojne ?!
      Ali kateri koli drug državnik takrat..To je bil “privilegij” poražencev in Tito je pač bil zmagovalec..

     • FORT WORTH

      Zgleda, da si ti idiot.
      Kaksni porazenci, budalo blesavo.
      Skoraj cisto vsaka druzina je imela najmanj enega partizana.
      Ni pa imela vsaka zagovornikov revolucije.
      Tega pa vi zaplankanci nocete razumeti, ker vam ni interes.

     • luckyss

      Ja in ?!
      Si hotel kaj povedati na dejstvo, da nismo imeli izbire…
      A bi kar rekli…gremo mi mal po svoje…ali kaj ?!

     • FORT WORTH

      Kavcic je bil odstavljen iz Lublane in ne po volji Beograda.
      Yugopolitika se je krojila v samozblojenih glavah Lublane, tipa Kardelj…

     • Peter Leskovar

      Ti si idiot. Mar resno misliš, da bi imel tito karkoli za “dovoliti”? Juga bi propadla tako ali tako zaradi bankrota, in zaradi tega tudi je propadla. Ker smo šli po poti venezuele (nekateri bi to radi še danes videli). Jugoslavija je bila natanko 49 let stara ko je crknila. Jebeš tako državo.

     • Lustrator

      Če ne bi bilo tujih kreditov in emigracije v tujino, bi crknila še kakšnih 30 let prej, o tem ni dvoma.

     • david23

      Kako, da ne, saj smo na koncu imeli plebiscit, ker nam je enostavno bilo dovolj odlovanja sredstev na jug!

   • Lustrator

    Zakaj hudirja pa ste komiji sploh hoteli umetno državo sestavljeno iz med seboj popolnoma nekompatibilnih narodov? Jasno – večja kot je država, več se da iz nje počrpati.

 • FORT WORTH

  Taksno podlo javno zavajanje v Slovenskem parlamentu ob suportu partije si lahko privosci samo manipulativni kordis.
  Tu cilja na zaslepljene in neuke migrante iz bivse yugovine, ki ze imajo Slovensko volilno pravico.
  To je njihova volilna baza.

  • Lustrator

   Niti nenujno – kolikor poznam “teren”, skrajne komije volijo predvsem mladi slovenci, več ali manj razvajeni ljubljanski pamži, vzgojeni v “vrednotah NOB” s strani svojih priviligiranih prvorazrednih starešv, ki se distancirani od realnosti identificirajo s stavom “uporništva” – kot da ne vedo, da so rdečezvezdaši že 70 let na absolutni oblasti. Ko jim to poveš, radi pojasnejo, da se upirajo novemu vzponu “fašizma” s čimer se ponavadi debata tudi zaključi.

   Neuki migranti iz bivše jugovine imajo do Slovenije še bolj brezbrižen odnos in večinoma niti ne volijo – razen ko je kandidat nekdo z zelo očitnim balkanskim pedigrejem od katerega se nadejajo privilegijev (npr. Zorangutan).

 • Jožef

  Ko preberemo nekaj, v kar ne moremo verjeti, rečemo “saj ni res, pa je”. To, kar zadnja leta beremo o veleunmih izjavah Mesca, Kordiša, Tomičeve in morda še Terčka spominja na “aktiviste” iz partličeve komedije : Moj ata socialistični kulak. No Partljiča je ta komedija postavila v zgodovino, kot kritika komunizma, če ravno je na stara leta vsa svoja dela krepko popljuval. Ka bo ta četvorica rdečih naredila na stara leta, ne vemo. V zgodovino zagotovo ne bodo prišli, če pa že, pa kot izdajaci Slovenije in Slovenstva.

 • Osti jarej

  …vsi so si hiše postavili in stanovanja kupili…….poglejte,koliko so večinoma stare gradnje….klinc gleda vaše fore;ni bilo kofeta,banan in kavbojk…..je bil pa denar in to so ljudje z lahkoto kupili v avstriji,italiji in na madžarskem…..danes je na policah,kar sanjaš in še več….pa pol milijona državljanov,ki imajo par evrov na dan na razpolago …za kruh in pašteto…….jp..peko je ustanovil peter kozina……mnogim je dajal kruh…trgovineso bile od triglva do vardarja…dokler ga niso izčrpali prasice in prasci,ki se danes sončijo na obalah amerike….

  • ZatonMesecnikov

   ..vsi so si hiše postavili in stanovanja kupili…

   Ja, v ozadju je bila nesposobnost socialističnih bank revalorizirati kredite. Jazbinšek je pa šenkal stanovanja. 10.000 Dem za stanovanje.

   Avstrijci pa seveda še danes živijo brez strehe nad glavo.

   • Osti jarej

    …90% najemnikov si je stanovanja kupilo po jazbinškovem zakonu….marsikdo ne samo enega…tko,da drži kljun…p.s. yebalo se vam je ,če banke niso mogle revalorizirati kreditov….profitiral je vsak,ki ga je imel….na koncu je večina plačevala take anuitete,da je bila položnica dražja……..pa vrni v socializmu ustvarjeno…če te tako žuli …debil en

    • ZatonMesecnikov

     ..90% najemnikov si je stanovanja kupilo po jazbinškovem zakonu.

     Ja, za 10k Dem.

     V socializmu potem vedno crkne država. najnovejši primer je Venezuela.

     • Osti jarej

      pri nas pa je crknila zaradi požrešnih in neodgovornih politikantov……

      Jože P. Damijan opozarja, da je luknja v državnih bankah nastala v času prve Janševe vlade, ki je podeljevala kredite za menedžerske prevzeme, mariborske cerkvene tajkune in financirala razne lizinške operacije.

      https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/je-jansa-za-trenutek-izgubil-pristevnost

     • ZatonMesecnikov

      Kolikor vem je bila to že tretja luknja, za časa vlade.

      poleg tega vprašanje koliko je imel Ivan janez vpliva na poslovanje socialističnih bank.

     • marker

      JJ ni bil na šalterjih bank in delil denar, V bankah so bili levi bankirji, ki so podeljevali levim tajkunom kredite. Ko je pokojni Bajuk banke spraševal o kritju teh kreditov, so ga banke, levi mediji in vse leve stranke podučile, da se država nima kaj vtikati v tajnost poslovne politike bank. Nihče od levih strank ni imel nič proti tem kreditom. Zato ne nakladaj več in si to zapomni za vedno. Jože P. Damijan je pa pucko.

    • branči

     bolnik! koliko je pojedla inflacija pred l.91 in koliko so bila stanovanja zaradi inflacije zastonj? dej oper možgane, pa pol piši svoje umotvore!

     • Osti jarej

      …..skoraj vse…pa nihče se ni pritoževal…volu en…tudi tedaj ne,ko so po 5-10 k dem plačevali za 100 kvadratov velika stanovanja….vrni razliko državi….in vsi,ki se tukaj napihujete,do stanovanja ste pa prišli na tak način…če ne zase,pa za lastne mulce

     • radames

      Ta baba (Osti jarej) nima blage veze. Danes, v dobi DNK, verjame nekemu šarlatanu, ki na podlagi slučajne podobnosti aprioristično trdi, da je neki tip oče nekim ljudem. Edino merilo je DNK!!!
      Če bereš njene umotvore, zares pomisliš, da imajo babe manj možganov.

  • Peter Leskovar

   bolnik

   • Osti jarej

    ….je desnjakar kakor peter leskovar

 • Mogoče Slovenije ni industrializiral, je pa socializem industrializiral marsikatero državo južno in vzhodno od nas. Treba se je zavedati, da smo bili v državi skupaj z narodi, ki so bili prej stoletja pod zaostalim otomanskim režimom, zato ni bilo za pričakovati, da bomo na ravni Avstrije. Vseeno pa je industrija laufala, za razliko od danes.

  • Lustrator

   “Mogoče Slovenije ni industrializiral”

   MOGOČE?!

   “je pa socializem industrializiral marsikatero državo južno in vzhodno od nas.”

   Kaj nas to briga, razen to, da je ta “industrializacija” nastala večinoma iz slovenskih in hrvaških sredstev in pa seveda kreditov zahoda.

   “treba se je zavedati, da smo bili v državi skupaj z narodi, ki so bili
   prej stoletja pod zaostalim otomanskim režimom, zato ni bilo za
   pričakovati, da bomo na ravni Avstrije.”

   Treba se je zavedati, da Slovenci NISMO želeli živeti v umetni državi z omenjenimi narodi s katerimi nimamo zgodovinsko ničesar skupnega. Pa tudi tega, da otomanski režim v nobeni svoji točki ni bil tako zaostal kot Titova Jugoslavija. le ta je KLJUB tujim kreditom uspel kar 3x bankrotirati. Kolikokrat se je to zgodilo Otomanom, ki so nekaj stoletij držali v šahu praktiočno tretjino Evrope?

   “Vseeno pa je industrija laufala, za razliko od danes.”

   Toliko je “laufala” kolikor je vanjo vlagala država. V trenutku, ko sta imela potrošnik in podjetnik možnost kupovati tudi iz tujine, je šla večina teh “laufajočih industrij” po gobe. Kar jih ni šlo takrat, pa so šle kmalu za tem, saj so jih še naprej vodili eni in isti partijski kadri kot v Jugi. Ko torej nergaš zaradi propada slovenskih podjetij, nergaj svojim socialistom, ki so te firme pokradli do bankrota. med njimi ne boš našel enega semga nekomunista.

   • exposingthetruth1111

    Zahvali se prednikom iz Vojvodine Kranjske tam je razhajal Ilirizem in želja po Združitvi s Srbijo.

    Sicer pa je to samo zgodovina brezveze se jeziti na neko stvar na katero nikoli nisi imel vpliva, saj takrat od nas nihče ni živel. Je pa dobro vedeti kdo so bili ti podporniki združitveni z Balkanskimi narodi in zamenjati Gospodarja iz Dunaja za Beograd….in se vprašati zakaj niso raje glasovali za samostojno, neodvisno Slovenijo že takrat ?

    • Lustrator

     Tudi to drži. A zgodovinske okoliščine tistega časa so bile popolnoma drugačne od tistih leta 41-45 ter danes. Panslavizem gre do določene mere celo razumeti, saj je bil v tistem času izrazit tudi pangermanizem, ki je bil zaradi svoje gospodarske moči še veliko vplivnejši in je bila “kontra” samo po sebi umevna in do določene mere tudi zdrava.

     Nekaj popolnoma drugega pa so bile razmere tik pred 2. svetovno vojno in po njej, ko so bile idealne okoliščine za slovensko osamosvojitev, ki pa jo je preprečil sovjetski internacionalizem – komunizem. In zgodovina niti pod razno ni “brezveze”, ker ima prav vso zvezo z današnjo mentaliteto, identiteto in prihodnostjo slovenskega naroda, pa naj gre za gospodarstvo, stanje demokracije, mednarodne odnose, medčloveške odnose, kulturo, skratka vsem kar nas obkroža. Vsak zakaj ima svoj zato in vsak ZATO izvira iz preteklosti. In prav v tem je razlog, da je navadno prvi cilj vseh totalitarnih sistemov instrumentalizacija zgodovine. Ko enkrat “spremeniš” preteklost, si absolutni gospodar sedanjosti in prihodnosti.

 • Bandit123

  Samo nekdo, ki namerno zavaja, lahko napiše kaj takega, Že to, da je bilo pred vojno več kot 60 $ kmetov pove vse. Iz delavnic so naredili tovarne in to nekatere prave gigante.

 • Ali

  Ta članek je pa sol na rane jugoslovanom 8n komunistom. Čisto nič niso sami ustvarili, veliko so pa uničili.

 • LOGIKA

  Članek je EKSTREMEN
  tako kot je Levičarjeva resnica ekstremna
  je nova24 ekstremna v drugi smeri

  RESNICA je simpl:
  – industrija se je v SRS uspešno razvijala seveda pa ni nastala iz NIČ !!
  – večino Slo industrije ( ki v večini ni bila slaba!!) so po letu 90 uničili plenilci Levi IN!! Desni
  PRAVZAPRAV PLENILCI NE POZNAJO BARV te so za OVCE DA JIM mal mahaš pred rilcem ko jim kradeš iz žepov

 • Walter

  Pa kako se lahko danes dovoli, skrajnemu levo usmerjenemu Kordešu, da sploh daje danes takšne izjave in to po 27 letih takšne izjave ? Ali je ta človek v življenju sploh že kje delal ? Enako velja za Meseca in njemu podobni ???

  • Tone

   Ali si si za to, da se zopet uvede verbalni delikt?

  • NoName

   Kaj bi delal, če pa se lahko financira iz naših žepov…za zahvalo pa se še norce dela iz vseh nas.

 • Ivan

  Jugoslavijo in Slovenijo je industrijalizirala “dojčmarka”.Namreč v drugi polovici 60-tih in začetku 70-tih je iz jugovine odšlo okrog 1.000.000 “gastarbajtarjev” v “gnili kapitalistični zahod”,velika večina v ZRN (v DDR ni šel nobeden).S stotinami milijonov mark so začeli masovno graditi hiše,nastala je velika potrošnja gradbenega materiala in ostalih dobrin.Novonastali privatni avtoprevozniki so npr. po nekaj dni čakali v vrsti za cement,v Trbovljah.Tako se je kolo razvoja zavrtelo.Do takrat pa je bila precejšnja “tuga” (revščina).Mi,ki smo to doživeli vemo kako je bilo.Kordišu je to stari “fotr” pozabil povedati.

 • Tone

  No, tisti hlapci in nekvalificirani delavci, ki so prevzeli vodenje tovarn, le niso bili tako nesposobni, ko pa je bila Jugoslavija v 50-ih in 60-ih med najhitreje rastočimi gospodarstvi na svetu.

  • FRANC3

   Če do leta 1960 nič ne ustvarjaš ampak samo kradeš, je vsak premik sila velik.

   • Tone

    Če pa vse do danes lažeš, tako kot ti, je pa vse v redu?

 • Miro Jereb

  Odličen članek a kaj ko rdeči tega ne razumejo. Njih zanima samo kako sebe finančno obogatiti od danes naprej…

 • črnaovca

  Lepa zgodovina ki bi se lahko še malo nadaljevala in bi napislali katero od teh podjetij je preživelo osamosvojitev in ostalo v lasti Slovencev

 • Get Smart

  Vsa ta podjetja je stoletje totalno okupirala in IZČRPAVALA MURGL KOMUNISTIČKA JUGOSLAVIJA,
  zdaj pa je vsa ta podjetja taista MURGL KOMUNISTIČKA JUGOSLAVIJA prepisala nase = postala je lastnik.

  Peščico pa jih je prepisal na svoje JUGOKOMUNISTIČNE nabiralnike v RVACKOJ (= Mercator, Droga, Kolinska), pa na JUGOKOMUNISTIČNE nabiralnike v SRBIJI (Merkur, Fructal …)
  in seveda na kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNE nabiralnike svojih GOSPODARJEV:
  – Perutnina Ptuj na kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNI nabiralnik v Rusiji,

  – Laško in UNion na kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNI nabiralnik na Nizozemskem
  itd., itd.

  Vse SO POKRADLI in prepisali nase. VSE. Kar niso prepisali nase, so uničili:
  pomurka, mura, tam, litostroj, metalna, mip … itd., itd. VSE.

  Razumete?
  VSE.

  KaviarŽIDO KOMINTERNIZEM = KOMUNIZEM = SOCIALIZEM =
  totalitarizem = vse je pod njihovo kontrolo ali UNIČIJO.
  Vse.

  Pamet v glavo.

 • Get Smart

  Tako imenovano oz zdaj že znova preimenovano stranko “Levico”,
  iz “Združene levice” je MURGL KOMI JUGA spremenila ime v “Levico”,
  je
  USTANOVIL FORUM 21 = MURGL KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA =
  je prihvatizacijski oddelek MURGL KOMI JUGE,
  je združenje, ki združuje VSE

  MURGL JUGOKOMUNISTIČNE kapitaliste,
  na katere je MURGL KOMI JUGA prenesla LASTNIŠTVO naropanih podjetij v Sloveniji, vseh
  bank, banke so malo razprišili tudi med KOMINTERNISTIČNE tovariše, kot tudi nekatera večja
  (NAJVEČJA podjetja) =
  = Mercator na JUGOKOMUNISTIČNI nabiralnih v RVACKOJ, Fructal, Merkur V SRBIJI …
  LAŠKO, Union … direkt na kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNO CENTRALO v Amsterdamu, druge pa še
  preko LIHTENŠTAJNOV, Luxemburgov …

  = vsa nekoč vaša podjetja so sedaj v lasti MURGL KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE, uradno kao
  njenih lutk, fejk nabiralnikov, ki so vsi združeni v FORUMU 21

  .
  Razumemo?

 • Get Smart

  “Levica” je ime, ki ga je MURGL KOMI JUGA na novo dedelila eni ŽE OBSTOJEČI zadevi =
  stranki MURGL KOMUNISTIČKE JUGOSLAVIJE, ki je nosila ime “Združena levica”.

  Kako je nastala ta ZDRUŽENA struktura?
  =
  “Zdrženo levico” MURGL KOMI JUGA ustanovi z ZDRUŽITVIJO nje,
  z združitvijo treh “novih–obrazov” MURGL KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE:
  = IDS + TRS + DSD = “Združena Levica”.
  .
  IDS = INICIATIVA za DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM =
  IDS je ustanovil FORUM 21 (Milan Kućan, leta 2013 v hotelu UNION):

  “Leta 2013 so se na omizju FORUMA 21 v hotelu Union zbrali
  tovariši na čelu s še živečimi partijskimi voditelji,
  uradnimi nosilci naziva predsednikov predsedstva Centralnega
  komiteja Komunistične partije JUGOSLAVIJE v Sloveniji in
  formalno pravnih naslednic te zločinske združbe (KP JUGOSLAVIJE)*,
  in sicer tovariš MILAN KUćAN, Kocijančič, Ribičič — vsi trije
  predsedniki SD-ja = KPJ,* kjer so JAVNO PREDSTAVILI t. i.
  INICIATIVO za DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM”

  Za predsednico “novega–obraza” IDS so nastopili LUČKO Mesec.
  .
  TRS = “nov-obraz” KUćANOVEGA zeta in kaviarŽIDO pussića Kermaunerja, bolj znanega kot
  Hanžeka nje.
  .
  DSD = lumpenproleteri Violete Tomić nje = pa je odcepek od DeSUS-a,

  DSD je ustanovil VODJA poslanske skupine DeSUS,
  DeSUS pa je “nov–obraz” oz. odcepek od SD-ja = SOCIALNI DEMOKRATI = SOCIALNI DEMOKRATI pa
  so “star–obraz” oz.
  le preimenovanje
  KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji.

  Pamet v glavo, ljudje, pamet v glavo.

 • Get Smart

  MURGL JUGO KOMUNJARE = kavirŽIDO KOMINTERNISTIČNI SOCIALISTI so, kot lahko vidite tudi v Sloveniji,
  vsi zduženi v FORUMU 21, ki je MURGL JUGOKOMUNISTIČNO prihvatizacijsko KAPITALISTIČNO
  ZDRUŽENJE, ki združuje ves NAROPAN KAPITAL v Sloveniji:

  MILAN KUćAN
  (predsednik FORUMA 21 – in seveda PREDSEDNIK PREDSEDSTVA CENTRALNEGA KOMITEJA
  KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji):

  “Jankovića vidim kot takšnega kapitalista, kot človeka, ki je pokazal socialno
  ozaveščenost” (Milan Kućan).

  .
  “Socialna ozaveščenost” JUGOKOMUNISTIČNEGA KAPITALISTA se kaže tako,
  da BOSANSKIH RADNIKA (delavcev nje), ki si jih je uvozil, da so mu gradili STOŠČE nje,
  NI PLAČAL, ampak jih je NAGNAL DOMOV BREZ PLAČILA =

  tipična kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNA oz. MURGL JUGOKOMUNISTIČNA
  “socialna ozaveščenost nje”,
  ki ji sami pravijo tudi krožno gibanje NAROPANEGA DENARJA, saj ustanavljajo in ukinjajo
  FEJK nabiralnike in FEJK direktore PODUZEćA nje,
  kamor “socialno” NAKAZUJEJO na desetine tisočev, stotrine tisočev in MILIJONE naropanih
  sredstev nje. Pa “socialni” nje = “družbeni” = saj skrbijo za svojo družbo = SOCIALISTIČKO
  kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČKO KOMUNISTIČKO JUGOSLAVIJO.
  .
  .

  Pamet v glavo.

  .

  Jezus Kristus:

  »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste RESNICO in RESNICA vas bo
  osvobodila.«

 • Jože Kovač

  Da ne govorimo o tem, da so avstrijski vladarji vzpostavili slovenski sodni in šolski sistem ter zgradili železnico.

  Pa zemljiško knjigo, kjer je jasno vidno, katere parcele v Istri so SLOVENSKE

 • Valter BraniSlav

  Bla bla bla…
  Medtem ko musliji vdirajo v SLO se Slovenci med seboj unicujejo…
  Zalostno a Resnicno.
  Kjer prepirata se dva, MUSLI DOBICEK IMA…
  Kaj pa vsi grehi Mosa Pijade, Andreja Marinca, Franca Setinca, Lole Ribarja???
  Dejte zgubite se par let z njimi, zakaj le z mojima strickoma, Kucanom in Brozom?

 • NoName

  Nemčija je 2 x izgubila vojno, pa je vseeno bila vedno pred drugimi, tako v gospodarstvu kakor v vsem drugem.
  Jugoslavija se brez Nemčije niti za silo ne bi mogla pobrati, če ne bi ljudje iz FLRJ šli delat za tiste, ki so jih premagali in nazaj nosili marke, saj dinar ni bil nikoli nič vreden.
  Tito in njegova banda so živeli razkošno največ in prav na račun Slovenskega naroda, ki je ustvarjal, da je balkan lahko trošil.
  Komunisti z svojo revolucijo niso ustvarili popolnoma ničesar na kar bi lahko bili vsaj oni sami ponosni, ustvarili pa so preko 600 morišč, pobili na tisoče ljudi in se dodobra integrirali kot vsi ti migranti, ki jih vlečejo k nam v prav vsak kotiček naše države in se prisesali na vse državne jasni.
  Čas bi že bil, da se to spremeni.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!