fbpx

Avstrijska podjetja: Slovenija tudi v letu 2022 privlačna za investicije

Foto: Pixabay/Montaža Demokracija

Avstrijsko gospodarstvo meni, da je Slovenija tudi v letu 2022 privlačna za naložbe avstrijskih podjetij. V oceni slovenskega poslovnega okolja, ki jo pripravlja organizacija za zunanjo trgovino v okviru Gospodarske zbornice Avstrije (Advantage Avstria) ugotavljajo, da več kot 90 odstotkov anketirancev meni, da se bodo prihodki, naročila, proizvodne zmogljivosti, število zaposlenih in obseg investicij v Sloveniji v tem letu povečali ali ostali vsaj nespremenjeni. “Na eni strani gre za naložbe v avtomatizacijo proizvodnih procesov in nove tehnologije /…/ Na drugi strani pa so predvidene gradnje novih proizvodnih zmogljivosti in skladišč, saj obstoječa več ne zadostujejo potrebam naraščajočega povpraševanja,” je dejal direktor Advantage Austria Wilhelm Nest.

Organizacija za zunanjo trgovino v okviru Gospodarske zbornice Avstrije (Advantage Austria) predstavnike podjetij z večinskim avstrijskim kapitalom vsako leto povabi k oceni slovenskega poslovnega okolja. Zadnja anketa je razkrila, da je za avstrijskimi podjetji v Sloveniji uspešno leto in da so v leto 2022 vstopila z optimizmom.

Upad prihodkov je v preteklem letu zaznalo le 17,5 odstotka anketirancev. Le 8,8 odstotka anketiranih podjetij je zmanjšalo število zaposlenih, upad naročil je zabeležilo 26,3 odstotka anketirancev, 14 odstotkov podjetij pa je zmanjšalo obseg investicij. Napovedi za leto 2022 so obetavne. Več kot 90 odstotkov anketirancev pričakuje, da se bodo prihodki, naročila, proizvodne zmogljivosti, število zaposlenih in obseg investicij v tem letu povečali ali ostali vsaj nespremenjeni.

Atraktivnost Slovenije za investicije (Vir: Advantage Austria)

Težave z dobavnimi verigami oziroma razpoložljivostjo surovin je zaradi aktualnih razmer zaznalo 80,7 odstotka vprašanih. Isti odstotek podjetij so prizadele tudi nekatere zakonodajne omejitve v zvezi s koronavirusom, vendar večino le lažje. 79 odstotkov avstrijskih podjetnikov ocenjuje, da bo Slovenija tudi v letu 2022 atraktivna za nove investicije.

Slika je simbolična. (Foto: Pixabay)

Direktor Advantage Austria Ljubljana Wilhelm Nest pojasnjuje, da je v zadnjem obdobju več avstrijskih podjetij izrazilo zanimanje za ustanovitev novega podjetja v Sloveniji: “Avstrijska podjetja pritegne predvsem neposredna bližina trga, kvalificirana delovna sila in razpoložljivost lokalnih dobaviteljev. Obenem Slovenija po zaslugi ugodne lege pogosto nastopa kot vozlišče za države jugovzhodne regije.”

Diretor podjetja Advantage Austria Ljubljana Wilhelm Nest (Foto: STA)

Investicije v svoje lokacije v Sloveniji pa so napovedala tudi nekatera avstrijska podjetja, ki so že zelo uspešna na slovenskem trgu. “Na eni strani gre za naložbe v avtomatizacijo proizvodnih procesov in nove tehnologije, s katerimi bodo podjetja poskušala kljubovati pomanjkanju delovne sile in izboljšati kakovost svojih proizvodov ter dodano vrednost na zaposlenega. Na drugi strani pa so predvidene gradnje novih proizvodnih zmogljivosti in skladišč, saj obstoječa več ne zadostujejo potrebam naraščajočega povpraševanja,” še dodaja Nest.

Pomanjkljivosti ostajajo iste, podjetja si želijo konkretnih ukrepov
Rezultati ankete kažejo, da so avstrijska podjetja v Sloveniji zelo zadovoljna z razpoložljivostjo in kakovostjo lokalnih dobaviteljev, kvalificiranostjo in produktivnostjo delovne sile, kupno močjo in zavestjo o kakovosti. Glavni pomanjkljivosti ostajata pomanjkanje delovne sile in visoki stroški dela. Sodelujoča podjetja so izrazila tudi mnenje o ukrepih, ki bi Slovenijo naredili še atraktivnejšo za investicije. Podjetja so izpostavila predvsem potrebo po zmanjšanju birokracije in administrativnih bremen, večjo fleksibilnost delovnega prava, znižanje stroškov poslovanja ter politično stabilnost.

Vir: Advantage Austria

Koronavirus izrazito pospešil digitalizacijo
50,9 odstotka anketiranih podjetij navaja, da so zaradi izbruha koronavirusa investirala v izgradnjo digitalne infrastrukture. 45,6 odstotka je investiralo v povečanje kibernetske varnosti, 36,8 odstotka pa je vzpostavilo ali okrepilo spletno trženje. 70,2 odstotka podjetij je v določenem trenutku pandemije uvedlo delo od doma.

Avstrija z naskokom največji tuji investitor v Sloveniji
Avstrijska podjetja so z nekaj več kot 4,3 milijardami evrov, torej četrtino vseh tujih neposrednih naložb, z naskokom najpomembnejši tuji investitor v Sloveniji. V Sloveniji je trenutno več kot tisoč podružnic z večinskim avstrijskim kapitalom, ki zaposluje približno 20 tisoč ljudi. Največ avstrijskih naložb je v osrednjeslovenski regiji in na Štajerskem. Največ vlagateljev prihaja z Dunaja, sledita Koroška in avstrijska Štajerska. Podjetja z večinskim avstrijskim kapitalom so aktivna v skorajda vseh gospodarskih sektorjih in velikokrat sodijo med vodilna na trgu.

Vir: Advantage Austria

Avstrija je tradicionalno zelo pomemben tako izvozni kot uvozni partner za Slovenijo. Blagovna menjava med državama znaša približno 5,6 milijarde evrov, kar Avstrijo uvršča na tretje mesto za Nemčijo in Italijo. Avstrija pa med drugim zaposluje tudi 25 tisoč delavcev, ki delajo v Avstriji.

Sara Rančigaj