Zloglasni mariborski sodnik Štok v navezi z odvetnikom in stečajno upraviteljico zavestno sodeloval pri spornih vodenjih stečajnih postopkov?

Na fotografiji: odvetnik Uroš Ilič (ODI Law), stečajna upraviteljica Melita Butara, ki zadnje mesece zaposluje vse nivoje slovenskega pravosodja od okrajnih sodišč do Ustavnega sodišča RS z zgodbo, ki je zelo podobna negativni izkušnji upnikov v stečajnem postopku GPG in mariborski sodnik Matjaž Štok  

Ali sta stečajni sodnik Matjaž Štok in podpredsednik mariborskega sodišča Slavko Gazvoda, razvpita politična sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru, z domnevnimi kršitvami sodniških pooblastil in zakonodaje “priskočila na pomoč” stečajni upraviteljici Meliti Butara in njenemu vedno bolj vplivnemu odvetniku Urošu Iliću na škodo upnikov med katerimi so tudi proračunski uporabniki? Ali pod taktirko pravosodnih lobijev iz Ljubljane na Okrožnem sodišču v Mariboru dejansko prihaja do sistematičnega ropanja stečajnih mas in do spornih poslov, ki kažejo znake sistemske korupcije velikih razsežnosti?

Okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Mariboru Matjaž Štok in njegov sodniški kolega in podpredsednik Okrožnega sodišča v Mariboru Slavko Gazvoda sta se, kot smo že pisali, redno udeleževala političnih shodov ene od sedaj že bivših koalicijskih političnih strank Socialni demokrati (SD), ki jo vodi sedaj že bivši predsednik Državnega zbora RS in vodja SD Dejan Židan.

Vse bolj se kaže, da je naivna javna podoba Židana, ki ravnodušno opazuje, kako se njegova stranka utaplja v dolgovih, le krinka za dobro naoljeno ekipo “korporativistov”, ki si poleg tega, da jim denar dobesedno pada z neba preko sejnin za članstva v nadzornih svetih slovenskih paradnih podjetij, s podporo mariborskega sodišča očitno še dodatno polnijo svoje malhe, iz katerih financirajo svoje butične nepremičninske projekte – praviloma v prestolnici, o čemer smo v našem članku, 5. maja 2020, že izpostavili Hanovo hobotnico, ter odvetnika Mateja Erjavca in stečajnega upravitelja Andreja Perdana, lastnika nepremičninske agencije.

Politični vojaki na sodiščih skrbijo za to, da vedno zmagajo “naši”
Očitno politično usklajene ekipe kar tekmujejo med seboj, kdo bo osvojil nepremičninski trg, ter nepremičnine oddal pomembnim državnim organom iz pravosodja, ki zagotavljajo konstanten vir financ iz proračunskih virov, da o političnem vplivu niti ne govorimo. Krog politične sistemske korupcije je tako sklenjen. Oba omenjena sodnika namreč sodita v krog mariborskih sodnikov, ki so se v preteklosti podpisovali pod sporne odredbe za pregon in pridržanje predstavnikov konkurenčnega političnega tabora Franca Kanglerja.

Kako neprimerna politična izpostavljenost nekaterih sodnikov vpliva na sojenja pred mariborskim sodiščem, lahko samo ugibamo glede na dejstvo, da so politično stkane vezi med akterji na gospodarskem oddelku sodišča in njihovimi protežiranci na terenu, drugim strankam, ki sodelujejo v postopkih pred mariborskim sodiščem, praviloma skrite oziroma nevidne in se njihovega pomena zavedo šele takrat, ko prejmejo “sodbe presenečenja” in je to za njih že prepozno.

Mariborska sodnika Slavko Gazvoda in Matjaž Štok na shodu stranke SD. (Foto: Twitter)

Naveza Štok-Butara-Ilić
V stečajnem postopku nekoč paradnega gradbinca v štajerski prestolnici gospodarske družbe Konstruktor VGR d.o.o. – v stečaju, nepravilnosti, o katerih smo že pisali, še vedno niso odpravljene. Primer se počasi seli tudi na Ministrstvo za pravosodje, ki je po zakonu zadolženo za nadzor nad zakonitostjo dela stečajnih upraviteljev. Po naših informacijah so upniki Ministrstvo za pravosodje že izčrpno seznanili s spornim dogajanjem, ki poteka med Štokom, stečajno upraviteljico Melito Butara in največjim zaslužkarjem v stečajnem postopku nad Konstruktorjem VGR d.o.o., to je njenim odvetnikom Urošem Ilićem.

Foto: STA

Kljub pravilu veljavne insolventne zakonodaje (ZFPPIPP), da je potrebno v primeru, če sredstva za vodenje stečajnega postopka ne zadoščajo za poplačilo vseh stroškov stečajnega postopka, stečajni postopek ustaviti in preostanek proporcionalno razdeliti med vse upnike, Butara in Štok vztrajno ignorirata vse tovrstne pozive upnikov, med katerimi so tudi proračunski uporabniki Republike Slovenije, tako da obstaja sum, da sta s svojimi ravnanji dopustila nastanek velikega oškodovanja tudi slovenskega proračuna. Štok tako že več let dopušča nezakonito vodenje stečajnega postopka gospodarske družbe Konstruktor VGR d.o.o. – v stečaju in Butari iz Ljubljane in njenemu “grozdu pomočnikov” omogoča enormno izčrpavanje stečajne mase, ki imajo za posledico osiromašenje stečajne mase na škodo vseh upnikov.

Stečajni postopki vodeni politično, prihaja do oškodovanja
Kot smo že pisali, so samo odvetniške storitve postopka, ki sploh ne bi smel teči in bi moral biti že pred meseci ustavljen, že presegle znesek najmanj 370 tisoč evrov ob tem, da so se stroški za odvetniške storitve za posamezne pravde, iz katerih bi morali v stečajno maso priteči milijonski zneski, gibali na nivojih 50 tisoč evrov in so bili Iliću v nasprotju z zakonom tudi že v celoti izplačani in to kljub temu, da se v stečajno maso ne bo vrnil niti en evro. Tako je Butara na primer pravdo Mestna vrata, kjer je šlo za več sporov v skupni vrednosti več kot 4,4 milijona evrov med stečajnim dolžnikom in lastniki Mestnih vrat d.o.o. družino Šolaja, “brezplačno” ponudila v prevzem upnikom in to potem, ko je Iliću že izplačala vrtoglavo visoko nagrado za odvetniške storitve v višini več kot 40 tisoč evrov, učinek njegovega posredovanja za stečajno maso pa je bil tako enak ničli.

Enako velja za spor z upnikom Gokop d.o.o. kjer je Butara pred časom vehementno zavrnila predlog za poravnavo v višini 200 tisoč evrov, za katere bi se lahko povečala stečajna masa, sedaj pa ji grozi, da bo morala upniku celo plačati, da bo lahko zaključila postopek, saj ji je zmanjkalo sredstev za vodenje stečajnega postopka. Tako se ocena celotnega oškodovanja stečajne mase zaradi neupravičeno vodenega stečajnega postopka giblje med 550 tisoč in 800 tisoč evri.

Sin odvetnik, mama sodnica
Zato ni presenečenje, da se je lastnik Odvetniške družbe Ilić (ODI) in odvetnik Uroš Ilić, ki je po stečaju Zvona Ena Holdinga upravljal z njegovimi naložbami in ki si denarja ne služi samo z zastopanjem strank v sodnih dvoranah, usmeril v nakupe luksuznih nepremičnin po Ljubljani. Odvetnik Uroš Ilić, sin zelo vplivne ljubljanske sodnice Lee Ilić Kadunc, je direktor in lastnik odvetniške družbe ODI in velja za vplivnega odvetnika mlajše generacije, saj je tudi predsednik nadzornih svetov gospodarskih družb Luke Koper in Perutnine Ptuj. Njegova odvetniška pisarna je v minulih letih veliko poslovala tudi z različnimi državnimi ustanovami, največ z DUTB. Ta mu je za storitve v preteklih letih plačala skupno 276 tisoč evrov, razkriva aplikacija Erar. Poleg tega ima Ilić sedež odvetniške družbe v Davčni ulici v isti stavbi kot DUTB.

Država prostorsko stisko pravosodja rešuje s pomočjo odvetnika ...

Uroš Ilić (Foto: Finance)

Prvič je zaslovel kot specialist za gospodarsko pravo v škandalu Zvon 1, ko mu je stečajna upraviteljica Mojca Breznik s sredstvi upnikov izplačevala enormno visoke zneske honorarjev za udeležbe na skupščinah, ki bi se jih lahko udeleževala tudi sama. Enak vzorec se pojavlja sedaj tudi v stečajnem postopku družbe Konstruktor VGR.

Ilić od odvetništva do nepremičnin
V zadnjih letih je opravil številne odvetniške posle za državo in njene institucije. Med zadnjimi je vodil skupščino Petrola, ki je razpravljala o razrešitvi predsednika uprave Tomaža Berločnika. Kot je razvidno iz baze Erar, je Ilićeva odvetniška pisarna ODI v zadnjih desetih letih iz sektorja država prejela za 840 tisoč tisoč evrov nakazil. Največ je dobila od DUTB in sicer 276 tisoč evrov. V zadnjih letih se je Uroš Ilić lotil tudi nakupov in oddajanja nepremičnin. Jeseni 2016 se je na stečajni javni dražbi neuspešno potegoval za nakup vile na Zeljarski ulici v Ljubljani, kjer je tekmecem pripravil goro pravniških trikov. Pol leta za tem, aprila 2017, je prek družbe Lavender (zdaj imenovana Mansion) od ljubljanske občine za nekaj manj kot 800 tisoč evrov kupil starejšo “meščansko palačo” na Križevniški ulici v centru Ljubljane.

Poslovne prostore kupoval tudi od člana Foruma 21
Temu je sledil nakup poslovnih prostorov na Trdinovi 4 na Bavarskem dvoru, kjer so bili nekoč sedeži družb, povezanih s finančnikom in vidnim članom zloglasnega gospodarskega združenja Forum 21 Stanetom Valantom. Spomladi 2018 je iz stečaja Finetola kupil okoli 700 kvadratnih metrov pisarn, kar ga je stalo približno 765 tisoč evrov. Še dodatnih 400 kvadratnih metrov prostorov je lani poleti kupil od DUTB, ki se pri prodaji teh pisarn ni izkazala za najspretnejšo prodajalko in je ostala brez dela kupnine.

Stane Valant (Foto: STA)

Kot smo že pisali, je slaba banka objavila razpis za pisarne, v katerem je najboljši ponudnik ponudil 505 tisoč evrov kupnine. Ker stavba ni etažno razdeljena, so imeli preostali solastniki stavbe predkupno pravico in med temi je bil tudi odvetnik Ilić kot fizična oseba, ki jo je tudi uveljavil. Ker DUTB pri prodaji pisarn ni predvidela prodaje fizičnim osebam, je morala sama plačati skoraj 90 tisoč evrov odbitka DDV, za toliko nižja pa je bila njena kupnina.

Svoje pisarne v stavbi si je uredil odvetnik Marko Zaman, eden najvplivnejših odvetnikov na področju insolventnega prava, ki je tudi šef zbornice stečajnih upraviteljev. Poleg Zamana je pisarno v stavbi kupil Ilić, prav tako specialist za insolventno in gospodarsko pravo, ki je v preteklih letih kupil kar nekaj nepremičnin v Ljubljani. Ilić je svoje prostore kupil iz stečaja Finetola – 700 kvadratnih metrov pisarn ga je stalo 780 tisoč evrov.

Kdo bo ustavil za slovenski proračun škodljivo navezo Štok – Butara – Ilić?
Želja po nezakonitem prilaščanju sredstev iz stečajne mase je v primeru Butare in Ilića očitno tako močna, da je stečajna upraviteljica z nezakonito podporo Štoka stečajni postopek vodila kljub dejstvu, da je imela družba Konstruktor VGR d.o.o. – v stečaju v letu 2019 svoj TRR blokiran več kot pol leta in bi se moral stečajni postopek zaradi nastopa okoliščin “stečaja v stečaju” ustaviti.

Stečajna upraviteljica Melita Butara. (Foto: Posnetek zaslona/ 24ur)

Če kdaj, potem bi moralo biti politično izpostavljenemu stečajnemu sodniku Matjažu Štoku vsaj sedaj popolnoma jasno, da Butara nima dovolj sredstev za poplačilo vseh stroškov stečajnega postopka in da je potrebno stečajni postopek ustaviti. Kot posledico bi bilo treba zaradi interesov slovenskega proračuna, ki se bo moral izdatno zadolžiti zaradi spopada s covid-19, zaupanja nevredno Butaro nemudoma razrešiti ter jo pozvati, da plačila, med katerimi je tudi nagrada v višini 57 tisoč evrov, do katerih upraviteljica in njeni odvetniki sploh niso bili upravičeni, ponovno vrnejo v stečajno maso.

Luka Perš