Z današnjim dnem prične veljati dohodninska novela, ki prinaša višje plače za vse

Foto: Freepik

Z današnjim dnem prične veljati novela zakona o dohodnini, ki prinaša višje neto plače za vse. Podjetja podpirajo novelo zakona o dohodnini, ki omogoča višje neto plače za vse zaposlene in zagotavlja davčno razbremenitev pri zaposlitvi mlajših od 29 let, starejših od 55 let in deficitarnih poklicev. Ugotavljajo, da bo to oblikovalo okolje za razvoj gospodarstva, medtem ko bo zaposlenim ostalo več razpoložljivega dohodka. V podjetju Skaza poudarjajo, da to ni dovolj, da bi izziv z deficitarnimi poklici izginil. “To potrebuje širšo reformo, ki bi morala vključevati predvsem šolsko reformo in pa spremembo pogleda na tovrstne poklice,” so opozorili. Podjetnik Vito Lichtenegger pa poudarja, da moramo mlado generacijo čim hitreje in učinkovito vključiti v delovni proces, starejšo generacijo pa čim dlje ohranjati in jih senzibilizirati za prenos izkušenj. “Novela je dobra osnova za izvajanje zgoraj navedenega,” je pojasnil. 

Eden izmed pomembnih parametrov, po katerih se vsako državo rangira v smislu konkurenčnosti, gospodarski naklonjenosti ter tako domačim kot tujim podjetniškim investicijam, je plačni sistem. “Čim manj so obdavčene plače, tem bolj je razvidna optimalna pripravljenost okolja za razvoj gospodarstva v dotični državi. V Evropi in svetu je to pokazatelj uspešnosti, motivacije in skrbi za blaginjo državljanov vseh starostnih skupin,” je izpostavil podjetnik Vito Lichtenegger.

Ugotavlja, da so višje neto plače ob isti bruto obremenitvi  in s tem dvig kupne moči prebivalstva želja in potreba tako gospodarskih subjektov, kakor tudi vseh njenih deležnikov, torej vseh nas, delovnih ljudi. “Napredno misleča vlada je ta input obravnavala z resnostjo in si zadala cilj, mu sledila ter ga tudi uresničuje. Seveda je to le ena izmed razvojno naravnanih reform, ki ji bodo, v to sem trdno prepričan, sledile tudi druge. Pogoj pa je, v Sloveniji imeti v vseh resorjih še naprej tako vizionarsko, delovno in eficientno vlado, kot je sedanja,” je izpostavil.

Podjetnik Vito Lichtenegger (Vir: Osebni arhiv)

V podjetju Skaza opažajo, da je davčna obremenitev v Sloveniji med višjimi v Evropi. Zato podpirajo razbremenitev plač, v smeri, ko zaposlenim ostaja več razpoložljivega dohodka. “Se pa moramo zavedati, da bo ta manko vplival na državno blagajno in bo potrebno vzeti kje drugje,” so opozorili. V njihovem podjetju dobi priložnost veliko mladih, ne glede na vrsto sodelovanja. S tem namenom so v petek organizirali dan odprtih vrat za srednješolce na področju strojništva in mehatronike, katerim omogočajo tudi možnost kadrovske štipendije.

Foto: Facebook

Novela zakona določa, da v primeru zaposlitve osebe, mlajše od 29 let oziroma starejše od 55 let ali z deficitarnim poklicem, bo delodajalec lahko uveljavljal znižanje davčne osnove. “Vsaka razbremenitev dohodka, z namenom, da ljudem ostane več denarja za vsakdanje življenje je dobrodošla in je v pomoč. To velja tudi za deficitarne poklice,” so dejali pri Skazi.

Foto: Facebook

Opozarjajo pa, da to ne bo dovolj, da bo izziv z deficitarnimi poklici izginil. To potrebuje širšo reformo, ki bi morala vključevati predvsem šolsko reformo in pa spremembo pogleda na tovrstne poklice. “Je pa korak v pravo smer,” ocenjujejo. Ravno tako cenijo in spoštujejo izkušnje in mentorstvo sodelavcev, ki imajo več delovnih izkušenj. “Tako, da bomo tega ukrepa države veseli, in tudi če ga ne bi bilo, bi še vedno sledili svojim vrednotam in tudi brez tega dodatnega ukrepa države sklepali sodelovanja z mladimi in starejšimi,” so izpostavili.

Mercator upa na več zaposlitev deficitarnih kadrov, kot so mesarji in prodajalci
V Mercatorju pravijo, da so vsekakor veseli prav vsakega ukrepa, ki gre v smeri razbremenitve cene dela in ki torej delavcem, njihovim zaposlenim,  prinaša davčne razbremenitve. “Mercator vedno išče in zaposluje kompetentne kandidate za delo ne glede na njihovo starost. Glede na zelo zaostrene razmere na trgu dela, ki je praktično ‘prazen’, bomo zelo  veseli, če bo sprejeta davčna reforma pripomogla k zaposlovanju večjega števila deficitarnega kadra,” so pojasnili.

Foto: Facebook

Lichtenegger pravi, da so mlajše osebe od 29 let in starejše od 55 let dve pomembni skupini aktivnega prebivalstva, starostno sicer oddaljeni druga od druge, pa vendar globalno gledano, torej v vseh branžah, se ob primernem tretmaju v miselnih, razvojnih in proizvodnih procesih, ustvarja enormna sinergija novih znanj in energije ter izjemnih izkušenj in modrosti. “Zato je zelo pomembno, mlado generacijo čim hitreje in učinkovito vključiti v delovni proces, starejšo generacijo pa čim dlje ohranjati in jih senzibilizirati za prenos izkušenj. Novela je dobra osnova za izvajanje zgoraj navedenega,” je dejal.

Mlajši in starejši hitreje do zaposlitve
Po njegovem mnenju bodo podjetja po noveli zakona o dohodnini izkazala večje zanimanje za delavce mlajše od 29 let oziroma starejše od 55 let. “Kot rečeno, s pripravo optimiziranih robnih pogojev za motiviran pristop in umeščanje pomembnih dveh generacijskih skupin aktivnega delovnega prebivalstva v procese, bo poudarek pri izbiri novih sodelavcev glede na dane potrebe sigurno v tej smeri,” je pojasnil.

Foto: Pixabay

Na vprašanje o tem, ali bo reforma pomagala pri zaposlitvi kvalificiranega kadra Lichtenegger opaža, da se tako senzibilna reforma seveda vpeljuje v realno življenje sukcesivno, pomembna pa je začrtana pot realizacije in vizija. S tem se bo na trgu dela ustvarila motivacija po resnejšem pristopu k zaposlovanju, ki je v nekaterih panogah resnično potreben. Predvsem pa bo pri ljudeh prineslo spremembo v razmišljanju, kar bo na tem področju rezultiralo dvig reda. “Mi kadrovsko politiko že v sedanjih pogojih zelo pazljivo in preudarno načrtujemo, novi robni pogoji nam bodo to le še olajšali in potrjujejo našo orientacijo,” je pojasnil.

Foto: Vial Automation

Poudarja, da je država oziroma njena vlada odgovorna za organizacijo optimalnih robnih pogojev v vseh vejah javnega življenja. Čim bolj jasno, čim manj sivih con, po drugi strani pa moramo biti državljani sami sposobni te robne pogoje upoštevati in jih tudi izkoristiti. To je pomemben del demokracije, razumeti in spoštovati obveznosti in nato biti deležen pravic. “Iskanje priložnosti v razvitejšem delu sveta je naraven proces, ki je pač odraz tega, da je Slovenija ves čas komunizma zatirala razvoj predvsem na strani osebne rasti vsakega posameznika.”

V Sloveniji bomo še potrebovali reforme
Pravi, da resnične volje po reformah in zapustitev preteklega sistema do sedaj žal še ni bilo in je stanje pač takšno, kot je. Zato poudarja, da je toliko bolj pomembno, da se napori te vlade podprejo, le tako nas čaka hiter razvoj, tako v materialnem, predvsem pa v mentalnem pogledu. “Slediti tej smeri bo imelo za posledico, da bo Slovenija postajala vedno bolj atraktivna za strokovnjake iz visoko razvitih držav. Glede na rezultate, ki se kažejo pod sedanjo vlado, sem prepričan, da se bo trend obrnil in bodo dobri kadri, domači in tuji, pričeli prihajati v Slovenijo,” je sklenil na koncu.

Sara Rančigaj