Poglejte si to neverjetno incestno hobotnico dveh butičnih bank Foruma 21 – Factor banke in Probanke

Foto: arhiv preiskovalne komisije o preiskovanju bančne in finančne kriminalitete, ki jo vodi dr. Anže Logar

“Če greste na banko po kredit 10 tisoč evrov, boste plačali najmanj 500 evrov stroškov odobritve. Mi smo naleteli na primere, ko si je posameznik izposodil 1 milijon evrov in so stroški odobritve zanj znašali ‘neverjetnih’ 42 evrov. Ko ugotoviš, da so se taki postopki ponavljali, potem si lahko misliš le to, da je moralo v našem bančnem sistemu močno zaškripati. Kmalu ugotoviš, da je šlo narobe vse, kar je lahko šlo narobe. Da so tisti podsistemi, ki so vzpostavljeni zato, da skrbijo za etično upravljanje v bančnem sistemu, v našem primeru odpovedali. Nekateri bodo rekli, da je bilo to naključje, a težko je verjeti, da je toliko naključij na enem mestu,” je povedal predsednik preiskovalne komisije, ki raziskuje bančno luknjo, Anže Logar.

O bančni luknji in zlorabah v slovenskem bančnem sistemu, natančneje, ali gre pri tem za splet okoliščin ali pa za kriminalno dejanje, je v Pastoralnem domu Svetega Jožefa v Preski pri Medvodah spregovoril poslanec SDS, Anže Logar, ki vodi parlamentarno preiskovalno komisijo o zlorabah v bančnem sistemu. Dejstvo je, da odločitve v bančništvu spet plačujemo slovenski davkoplačevalci, na kar je opozoril profesor Jože Duhovnik. “Trditev, da nam ne bo treba nič plačevati južnim republikam, se je izkazala za napačno. In ko se bo izkazalo, da so nekateri poštenjakarji odlični lažnivci, bomo videli, da je resnica nekje drugje. Zgodba o bančni luknji je namenjena, da ljudje vedo, kako se ta sistematično dela, kako so kreditni odbori dali 15 milijonov evrov, pa nihče tega ne sme izvedeti, ker je to bančna tajnost in še mnogo drugih zgodb, ki bi morale biti na vodilnih televizijah,” je v uvodu izpostavil Duhovnik.

Štiri leta po sanaciji bančne luknje še noben bankir ne “sedi”
Logar pa se je razgovoril o ugotovitvah njegove parlamentarne preiskovalne komisije, ki ugotavlja odgovornost za največjo bančno luknjo v zgodovini Slovenije, ki pa žal ni edina bančna luknja pri nas. “Eno smo že sanirali, sanacija je bila končana 1997, a so se vzpostavile okoliščine za novo bančno luknjo, ki smo jo sanirali leta 2013. Smo leta 2017, a še noben bankir ne sedi,” je dejal. Prepričan je, da se nihče, razen bančnikov, ne bi smel strinjati s takim razpletom, ker “kadar ne odkriješ krivca ali pa ti niso penalizirani, vzpostavljaš pogoje, da se ponovi zločin, kriminal ali podobno ravnanje.”

Če bi se odločili, da banki ne zaupate več, in ves denar dvignili, bi se bančni sistem sesul v nekaj dneh
“Bančni sistem je hrbtenica finančne stabilnosti države,” pravi Logar ter dodaja, da je to ključni vzvod, ki poganja gospodarstvo, zato v bančništvu veljajo posebna pravila. “Morajo se, ko poprimejo za to zahtevno nalogo, soočiti in se zavedati, da ne upravljajo s svojim, ampak s tujim denarjem, zato bi morala biti odgovornost še toliko večja, ker posledice nosijo drugi, ne bančniki.” Vse prisotne na predavanju je soočil z resnico: “Oni denar, s katerim varčujete za svojo prihodnost, porabljajo zato, da ga investirajo, da ga dajejo kot kredite drugim fizičnim in pravnim osebam in jim zaračunajo obresti ter na ta način služijo. V kolikor bi vsi izgubili zaupanje v bančni sistem in bi vi ugotovili, da je bolj pametno in varneje imeti denar v nogavici kot v banki in bi šli dvignit ves denar, bi se bančni sistem sesul v nekaj dnevih, ker bi bankam zmanjkalo likvidnega denarja in ne bi imele več denarja za poplačilo zapadlih obveznosti, izplačilo plač, kreditov itd. Skrb za stabilen finančni sistem je zlato pravilo, ki vzpostavlja poseben režim nadzora bančnega poslovanja, ki določa posebej rigorozno zakonodajo – zakon o bančništvu, ki je temelj vsakega bančnega sistema, in regulatorja, torej Banko Slovenije, ki bdi nad izvajanjem tega zakona.”

V Sloveniji so se anomalije razvile do ekscesnih dimenzij
“Na deklarativni ravni imamo v Sloveniji vse, kar moramo imeti, da ohranjamo stabilen bančni sistem. V realnosti pa se kažejo anomalije in v Sloveniji so se te anomalije razvile vse do ekscesnih dimenzij. Zakaj je prišlo do tega, je treba širše pogledati,” je prepričan Logar. Pri zagotavljanju bančnega sistema imamo namreč štiri stebre: (1) državo, (2) vlogo lastnikov in nadzornikov – lastnik postavlja nadzornika, vendar pa imamo v Sloveniji “rahlo invaliden sistem, ker imamo veliko državnega lastništva in država igra vlogo lastnika bančnega sistema in tudi nadzornika”, (3) vloga uprav in bankirjev, kjer pa se pojavlja vprašanje, ali so to častne, etične, zaupanja vredne osebe ali ne. Zadnji “steber” pa je vloga (4) bančnega policista, torej Banke Slovenije. “Ali ta opravlja nalogo nadzora nad bančnim poslovanjem?” se je vprašal Logar in prišel do ugotovitve, da je nadzor šibak in da nepravilnosti ostajajo neopažene, zato se velikokrat zgodi, da “priložnost dela tatu, nadzorniki pogledajo upravam malo skozi prste ali pa gredo celo z roko v roki v primeru kaznivih dejanj.”

“V Sloveniji je nastala 5-milijardna bančna luknja. Profesorji in ekonomisti se večkrat sklicujejo na to, da je bančna luknja posledica zunanjih dejavnikov. To je samo delno res; v drugem delu gre za huda kazniva dejanja, ki so zaenkrat ostala še nekaznovana. Zakaj je to tako, ima vsak svojo razlago.”

Ko je “posebnim osebam” dovoljeno več kot ostalim
Logar je poudaril, da v razviti demokraciji velja, da se kršitve in kazniva dejanja dogajajo, vendar so organi pregona in sodni sistem na podlagi vladavine prava vzpostavljeni tako, da v primerih kršitev krivci v veliki meri tudi odgovarjajo. “Ravno ta strah, da če kršiš zakone, boš odgovarjal, deluje preventivno, da se te stvari ne dogajajo pogosteje. Ko sem po dolgih procesijah le uspel pridobiti dokumentacijo, ki je označena kot bančna tajnost, poslovna skrivnost in podobno, sploh nisem mogel verjeti, da so se takšne stvari dogajale v našem sistemu. Ko sem nadalje preverjal, sem ugotavljal, da to niso bile izjeme, ampak kar pravilo poslovanja v določenem sistemu,” je opisal svoje začudenje ter dodal, da so kršitve opravljale “posebne osebe v posebnem razmerju z vodstvom določenih bank, ki so si lahko dovolile več.”

“Če greste na banko po kredit 10 tisoč evrov, boste plačali najmanj 500 evrov stroškov odobritve. Mi smo naleteli na primere, ko si je posameznik izposodil 1 milijon evrov in so stroški odobritve zanj znašali ‘neverjetnih’ 42 evrov. Ko ugotoviš, da so se taki postopki ponavljali, potem si lahko misliš le to, da je moralo v našem bančnem sistemu močno zaškripati. Kmalu ugotoviš, da je šlo narobe vse, kar lahko gre narobe. Da so tisti podsistemi, ki so vzpostavljeni zato, da skrbijo za etično upravljanje v bančnem sistemu, v našem primeru odpovedali. Nekateri bodo rekli, da je bilo to naključje, a težko je verjeti, da je toliko naključij na enem mestu.”

Factor banka in Probanka – butični banki Foruma 21
Ko se je Logarjeva komisija lotila pregledovanja bančne dokumentacije, se je sprva odločila za Probanko in Factor banko, ki sta bili butični banki Foruma 21, želeli pa so videti tudi vlogo in odgovornost regulatorja, torej Banke Slovenije. Naleteli so na precej zanimivih dejstev, saj so bili kreditni postopki zelo neurejeni ali pa dogovorjeni brez natančno določenih internih pravil, čeprav je Banka Slovenije že konec leta 2006 od teh dveh bank, torej ko so se začeli pojavljati t. i. tajkunski krediti, zahtevala vpeljavo zelo rigoroznih internih pravil, ki bi natančno določali postopek kreditiranja. “Banka Slovenije je ugotovila šele po treh letih, da Factor banka teh internih pravil nima vpeljanih. Po tolmačenju nekaterih pravnikov pa je za obdobje, ko ni bilo sprejetih internih pravil, nemogoče preganjati upravo te banke za odškodninsko odgovornost.”

“Kot davkoplačevalca, ki je za bančno luknjo plačal 2500 evrov, me rezultat ne zadovolji.”
Za pregon tovrstnih kaznivih dejanj oziroma bančne kriminalitete so predvsem odgovorni kriminalisti, tožilci in za pravično sodbo sodniki. “Zelo me je zanimalo, zakaj se ti odškodninski in kazenski postopki tako počasi premikajo naprej in ugotovil sem, da mene kot davkoplačevalca, ki je za to bančno luknjo plačal 2500 evrov, rezultat ne zadovolji. Pri tako jasnih indicih, da je šlo v nekaterih primerih za kazniva dejanja in nihče ne odgovarja, je verjetno nekaj narobe v samem postopku spoznavanja krivde ali odgovornosti v bančnem sistemu. Bojim se, da če ne bo javnega, medijskega in tudi strokovnega pritiska za odkrivanje odgovornosti za to bančno luknjo, se bo ta zadeva razblinila in postopoma zvodenela kot v primeru prve bančne luknje leta 1997. Če ni pritiska na nek sistem, ki je odgovoren za to, da najde krivce, potem tudi ni motivacije, da se zadevi pride do dna.”

Logar predlaga ustanovitev specializiranega sodišča za pregon bančne oziroma finančne kriminalitete. Trenutno je približno toliko sodnikov, kot je sumov kaznivih dejanj s področja bančne kriminalitete in “če vsak oprosti svojega bančnika, se ne bo nič resnega zgodilo. Če pa na specializirano sodišče daste 10 sodnikov, kar pomeni 25 primerov na sodnika – kdo bo šel branit učinkovitost sodišča potem, ko bo povprečni sodnik oprostil že 17. bančnika?” se sprašuje Logar in ugotovi: “Ga ni. Če se bo izbralo sodnike, ki bodo sodili po pravici in bodo želeli najti krivce za bančno luknjo, se bo pisala drugačna sodna praksa, takšna, ki bo opravila del vzgojnega momenta, uvedla sistem ravnovesij in opravila naloge pravne države oziroma vladavine prava. Pomembno je zavedanje javnosti in tudi vseh deležnikov, parlamenta, javnosti …, da se izvede ta pritisk, sicer tlakujemo pot za naslednjo bančno luknjo”

To so incestna razmerja v Probanki in v Factor banki
Razkril pa je tudi organizacijsko shemo Probanke in Factor banke. Pomembno je namreč, da ne pride do skrivanja lastništva bank in tudi do skrivnega in obvodnega financiranja. Skratka, da se ohrani transparentnost poslovanja. “Probanka je bila butična banka, relativno majhna. V letu 2008 je imela NLB kreditni portfelj v vrednosti 16 milijard evrov, Probanka pa je bila 16-krat manjša; imela je eno milijardo kreditov. Človek bi pričakoval, da ima manjša banka enostavno organizacijsko shemo, da je lastništvo enostavno in da gre za zelo pregledno banko. A če bi trdili, da je to res, bi se motili. Predsednica uprave banke je bila Romana Pajenk, lastniki pa Avtotehna, Primo, Perutnina Ptuj, Medaljon … A v Avtotehni, Primu in v Profectusu je bila Romana Pajenk hkrati tudi predsednica uprave ali nadzornega sveta družbe, ki je bila lastnica Probanke. In hkrati je bila sama največja lastnica družbe, ki je bila recimo 20-odstotni lastnik Probanke. Gre za popolnoma incestna razmerja.” Poleg Pajenkove so bili v to hobotnico vpeti tudi drugi, na primer Radovan Stonič. “To so imena, ki so vodila banko in bila hkrati v organih institucije ali družb, ki so bile lastnice banke. Romana Pajenk je bila torej v veliki meri odgovorna sama sebi. In kot lastnica družbe, ki je bila hkrati lastnica Probanke, je dobiček, ki ga je ustvarjala Probanka, hkrati sama spravljala v žep. Družba Medaljon je bila 20-odstotna lastnica Probanke, lastnica Medaljona pa je bila družba Profectus, kjer je bila Romana Pajenk največja lastnica. Izposodila si je denar in s tem izposojenim denarjem kupila banko, ki jo je tudi sama upravljala. Na koncu je naredila tako, da je Probanka izkazala visoke dobičke, s temi dobički pa je odplačala del kreditov, s katerimi je kupila Probanko, skratka – pravo krožno gospodarstvo. Brez enega samega beliča iz lastnega žepa, samo preko sposojenega denarja postati postopoma lastnik banke, ki jo upravljaš.”

probanka

probanka

probanka

probanka

probanka

probanka

“Profectus, Medaljon in Zlata Moneta, torej lastno lastništvo Probanke, ki jo sicer sam upravljaš, je nastalo na podlagi privoljenja Banke Slovenije. Banka Slovenije je dala soglasje, da je vodstvo banke preko lastništva postalo tudi solastnik Probanke. Da bo zgodba še bolj zanimiva: v organu v Banki Slovenije, torej v komisiji za licenciranje, ki je dala to soglasje vodstvu Probanke, je bil Samo Nučič, mož Janje Nučič, ki je bila vodja poslovne enote Probanke v Ljubljani. Ko smo gospoda Nučiča vprašali, če ve podrobnosti o poslovanju v času, ko je podelil soglasje, je rekel, da se z ženo o tem nista pogovarjala. Prav tako je rekel, da se z ženo nista pogovarjala o njenem podjetju – je namreč lastnica podjetja iz davčne oaze na Cipru, ki je tudi ena izmed solastnikov banke. To se mi zdi rahlo nenavadno.”

Sestrsko-bratska naveza
Romana Pajenk ima še brata Tomaža Ročnika, ki je bil hkrati lastnik podjetij, ki so bile lastnice Probanke, hkrati pa še lastnik dveh imperijev. “Po Zakonu o bančništvu velja, da si lahko posamezna družba ali skupina povezanih oseb, torej podjetja, ki imajo isto vodstvo ali pa imajo medsebojne deleže, v banki izposodijo do 25 odstotkov kapitala družbe, to pa zato, da se ne bi banka preveč izpostavila do določenih družb. Meja je torej 25 odstotkov in se je ne sme prekoračiti. Ampak konec leta 2012, ko je bila Probanka že v hudi krizi, sta imeli ti dve skupini, ki ju je obvladoval Ročnik, izposojenih kar 55 odstotkov. Nekaj, kar je v teoriji skoraj nemogoče, pa se je kljub temu zgodilo. Probanka je ti dve podjetji vodila kot ločeni, čeprav hitro ugotoviš neposredno povezanost, in enako je počela tudi Banka Slovenije. Banka Slovenije je gledala stran, ko se je kreditni imperij na račun kapitala Probanke bohotil in ostajal dolžan Probanki.”

Romana Pajenk (foto: STA)

Romana Pajenk (foto: STA)

Celo Banka Slovenije priznala: v Factor Banki je nemogoče ugotoviti, kdo je lastnik te banke
“Tudi v Factor banki zadeva ni dosti drugačna, le da spremenimo imena tistih, ki so upravljali banko in so bili hkrati tudi lastniki,” je povedal Logar in razkril, da je Skupina Aktiva Darka Horvata dobivala nova in nova podjetja, ki so postajala lastnik Factor banke, lastništvo pa je bilo popolnoma nepregledno. “Takšna sestava bank je v popolnem nasprotju s transparentnim in z etičnim poslovanjem. V tem postopku nadzora bančnega poslovanja je bilo nekaj hudo narobe, v nekem delu namenoma, v nekem delu pa zaradi verjetno nesposobnosti regulatorja.” Sicer pa je glede te banke celo Banka Slovenija zapisala, da je nemogoče ugotoviti, kdo vse je realno lastnik te banke.

Razgovoril pa se je tudi o nekaterih konkretnih primerih posameznih kreditnih predlogov. “V Ljubljani se je v dogovoru z mestno upravo kupovalo zemljišča, ki se jih je nato zastavljalo za odobritev teh kreditov. Najelo se je kredit za 14 milijonov evrov ob predpostavki, da je to zemljišče vredno 17 milijonov evrov. Ko pa je v Factor banko ob nadzorovani likvidaciji vstopila izredna uprava in dala preveriti te posle, je bilo ugotovljeno, da je to zemljišče v resnici vredno 850 tisoč evrov. Verjetno je bilo v tem postopku nekaj narobe, pa tudi to, da regulator tega ni opazil in dopustil, da je do takšnih postopkov prišlo.”

Navzkrižne funkcije v obdobju 2004–2012
Kopičenje funkcij pripelje do tega, da nobene funkcije ne opravljaš več dobro. Kljub temu pa so nekatere osebe v Probanki in Factor banki vztrajno kopičile svoje funkcije:

graf7

graf8

“Minister Čufer je en dan pred likvidacijo v eno od bank vložil 10 milijonov evrov depozitov”
Država je v obdobju finančne krize ekstenzivno nalagala svoje depozite v bančni sistem, seveda tudi v omenjeni banki Factor banko in Probanko. “Vlada Alenke Bratušek je od aprila 2013 do septembra 2013 vložila v ti dve banki 160 milijonov evrov dodatnih depozitov, čeprav je bilo aprila 2013 že znano, da sta ti dve banki praktično propadli, da ni interesentov, ki bi vstopili v ti dve banki in da bosta šli bodisi v stečaj ali pa bosta likvidirani. Kljub temu pa je država vzpostavljala ali ohranjala likvidnost teh bank, da je v vsako vložila 80 milijonov evrov dodatnih depozitov. Na nek način je vlada umetno ustvarjala edini možni izhod, to je likvidacija banke z državnim denarjem. Če bi šli banki v stečaj, bi depoziti izpuhteli. Tu pa pridemo do odgovornosti in vloge politike pri sanaciji našega bančnega sistema,” je povedal Logar ter vse prisotne pustil brez besed z izjavo: “Minister Uroš Čufer je zadnji dan pred likvidacijo vložil za dodatnih 10 milijonov depozitov v eno od teh dveh bank. Pa naj razume, kdor more.”

Vloga regulatorja Banke Slovenije
Factor Banka in Probanka sta rastli po stopnji 30 do 40 odstotkov portfelja v letih od 2005 do 2008, 2009, kar Logar ocenjuje kot nenormalno, nezdravo rast. “Nekdanji guverner Mitja Gaspari je na enem od zaslišanj pred preiskovalno komisijo dejal, da je sprejemljiva rast dvakratnik gospodarske rasti, kar pomeni med 10 in 12 odstotkov rasti bančnega portfelja. Zanimivo, bil je guverner, ko so banke rasle po stopnji 30 do 40 odstotkov, pa kljub temu ni naredil nič, prav tako njegov naslednik Marko Kranjec. Banka Slovenije ni vstopila, da bi pregledala kreditni portfelj od 2005 do 2009, v tem času pa je ta kreditni portfelj zrasel z 200 na 900 milijonov v Factor Banki, kar pomeni, da Banka Slovenije za 700 milijonov novih kreditov dejansko sploh ni vedela, kakšni so. Enako se je zgodilo tudi v Probanki. Banka Slovenije je v petih letih le enkrat pregledala kreditni portfelj, ta se je zvišal z 250 na 950 milijonov. Regulator, ki ima vsa pooblastila, da to pregleduje, tega ni izvajal.”

Marjanca Scheicher

 • gušto

  A za tele barabe zgoraj, ki so pokradle vso Slovenijo pa nikogar ne skrbi, glede ponovitvene nevarnosti ??? Še kar čičajo v pozlačenih foteljih ?

  Siromaka pa za 100 EUR, ki jih ne more plačati, mečejo naša sodišča na cesto.

  • Slovenec 33

   Ja, če pa rabijo stanovanje za nove okupatorje, ki jih vabijo k nam.
   Nikjer na svetu okupatorji in izdajalci svojega naroda ne spoštujejo nobenih etičnih in moralnih norm in tudi v Soveniji je tako.
   Okupatorsko izdajalska oblast (parlament, vlada, predsednik, sodstvo, usmerjeno izobraževanje, mainstream mediji) stremijo le k enemu cilju – kako osiromašiti in uničiti, vse kar je slovenskega in tudi gomilanje novih okupatorjev sodi k temu cilju.

 • parsifal

  Pohvala in podpora Anžetu Logarju!

 • montyamp

  Haha , če bi imeli Švicarji čefurje in ovaduhov sinove na bankah in na oblasti , bi tudi bili v samem vrhu števila samomorov .
  Kurćanizem se je po hierarhiji razlezel in vidimo lahko , koliko so vredne stare stalinistično morilske UDBOPARTIJSKO naravnane zadeve .
  Logar z ekipo je naredil ogromno , zahvala vsem in uspešnega nadaljevanja si želimo .
  Treba bo pa pijanim lovcem , ki so pospravili KRAMBERGERJA , na glas povedati , da se podobni slučaji ne bodo končali , kot pod preprogo pometen Ivekov primer .
  Zato g.Logar ne zanemarjajte varnostnega vidika , ker večina ki se dotakne zgodbe UDBOPARTIJSKIH fosilov , ima težave s predčasno in v sumljivih okoliščinah storjeno smrtjo .
  Đinđića so pospravili 12.3.2003 , kar pred parlamentom in to seveda bratranci pijanih lovcev , ker je na Cipru našel kupe denarja ,
  KATEREGA ŠE VEDNO SKRIVAJO ZLIZANE ELITE UDBOVSKI MORILCEV STARE ZAVEZE

  LJUBLJANA —————– ZAGREB ——————- BEOGRAD

  Vzemite si urco : : :

  https://www.youtube.com/watch?v=TSFfq2J7xVg

  POZOR – CAUTION – VORSICHT – BALKAN

 • Darth Vader

  Anže Logar = K.R.A.L.J. (Končno Resen Analitik Ljubljanskih Jugonostalgikov)

 • Tetka iz ozadja

  Vem,da je Kučan (prvi predsednik Slovenije,vrhovni poveljnik oboroženih enot med osamosvojitveno vojno) superjornejši kot JJ,ampak malce pa preteravate.

 • Aron

  popolna podpora dr. Logarju! da le ne bi odnehal ob vseh pritiskih…

 • Novakec1

  Škoda Logarja, Sizifovo delo, nima suporta, na žalost tudi iz lastne stranke.

  • Shadow

   Jaz sem pa mnenja, da Logarjevo delo še zdaleč ni sizifovo.
   To, da zagovor banksterske klovnese Mihatovič pride na televizijo, kjer si ga lahko ogledamo pošteni Slovenci, ki bomo na koncu plačali celotno finančno luknjo, je pravzaprav vrhunsko doživetje.

   Žal pa te stvari ne pridejo na sodišče, ker je le to že davno ugrabljeno. Žal.

 • Peter

  In potem se najdejo cepljeni pacienti, ki nas hocejo prepricati, da je za vse kredite zasluzna vlada 2004 – 2008, no.

  • Jovo Jamnica

   Kako Hrvati vidijo obdobje 2004-2008? To sem prlepo samo zato, da ne bodem ispado čudak…
   ——————————–
   A onda je na vlast 2004. godine došao Janez Janša i odlučio “provjetriti” slovensku politiku. Ubrzo se vidjelo da je to provjetravanje uistinu značilo dovođenje svojih ljudi na ključna mjesta u moćnim tvrtkama. Pa će tako iz Mercatora istjerati Zorana Jankovića, a dovesti čovjeka kojem se danas nitko ne sjeća imena. Pa je u tada moćnu korporaciju Laško došao Boško Šrot, Istrabenz je preuzeo Igor Bavčar
   – i učinili sve da ih prisvoje sustavom menadžerskog preuzimanja. Koji se razbio kao stakleni šešir čim je udarila financijska kriza. Obojica su danas pravomoćno osuđena, Šrot u zatvoru. Kad se tome doda financijski krah mariborske nadbiskupije koja se ozbiljno zaigrala
   baveći se ulaganjima (papa Benedikt XVI. nije imao druge nego im poslati jezuita da pokuša napraviti reda, pa su vodeći ljudi završili u samostanima – dakle, kao i Šrot, mutatis mutandis) – riječ je o propalih oko milijardu eura – Slovenija je izgubila svoj
   ekonomski primat čak i pred krizom uzdrmanom Hrvatskom.
   ——————————–
   http://www.jutarnji.hr/globus/Globus-politika/debakl-u-arbitrazi-s-hrvatskom-hoce-li-pasti-cijela-politicka-elita-slovenije-zasto-ljubljana-skriva-od-javnosti-potpuni-poraz-u-sporu-sa-zagrebom/5534251/

   • Peter

    Še vedno si čudak.
    Ti govoriš o jabukama, zgoraj so pa hruške, no.

    • Jovo Jamnica

     Upam, da si pozorno prebral krobocki pogled na japke in hruške in fse fkup dau f kontekst z tvojo sodbo…

     • Peter

      Glej, ne govoriš z navijačem, govoriš s človekom, ki se zaveda napak desne vlade. Ki so opisane v hrvaškem (sic) cajtengu, ki si ga nalepil.
      Jaz pa govorim o kreditih za katere ni odgovorna vlada 2004 – 2008, kakor nas hočejo prepričati raznorazni provokatorčki, no.

     • Jovo Jamnica

      Čuj, Kroboti niso indoktrinirani z “bleščečo” kariero Janeza, med leti 2004-2008. In jas vidim to točno enako. In niso me prepričali Kroboti, anpak Slovenci in Jože Tanko, keri je še novembra 2007 trdil, da je v slovenskih bankah fse po reglcih in transparentno…

     • Peter

      Jaz tudi ne.
      Glej, zdaj bom tipkal malo počasneje, da boš končno lahko prebral napisano, no.
      Napisal sem samo, da za vse kredite, ki jih bomo odplačevali še doooolgo, ni kriva samo vlada 2004 – 2008, kot nas hočejo prepričati provokatorčki. Je tako?

      Zdaj se mi pa ne ljubi več.

   • Franc Šink

    Jutarnjem ne gre verjeti, Hrvatom pa sploh ne.

    • Caetano

     Seveda. Niti Šrot niti Bavčar niti od daleč nista Janševa človeka.

   • tzt

    Ne zavajaj in ne nakladaj. Bavčar je nastopil funkcijo predsednika uprave Istrabenza 1.7.2002. Predsednik NS pa je postal do takrat super direktor Janko Kosmina. Zakaj super? Ker je bil direktor kar treh firm: direktor OMV AG Istra, Istrabenz d. d., in Marine Koper. Lastninila je naveza Bavčar/LDS in Kosmina/SD.

    Še nekaj. Ne bluzi s citati iz hrvaškega komunistično SDPjevskega trobila, Jutarnji.

   • Caetano

    V času Janševega mandata je bilo, kar precej področij, ki jih vlada ni pokrivala. Ne samo v sodstvu, ampak tudi v bankah in drugih podsistemih. LDS je vladala tako dolgo in se s privatizacijo, ki jo je vodila tako ukoreninila, da se počutila dokaj varno. Ker je bila vlada odvisna od podpore Desus je bilo to še toliko lažje.

    Na MORS je tudi pod Erjavčevo zaščito delovala skupina ljudi, ki so bili tudi s starim lobistom Cekuto vpleteni v afero Patria. Janša jim ni zaupal nikoli, saj so bili to kadri LDS, ki so ga pomagali odstraniti iz MORS-a.

   • RATATA

    Kaj bi si lahko cenzuriral tudi sam.

 • učko

  Če bo vse slonelo le na Logarju, potem bo rezultat preiskave še vedno enak ničli !!! Če bi se komunisti lotili česa takega, bi delali takega hudiča, da bi se tresla država. Iz tega se naj mlačni jajoti česa naučijo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Peter

   Glej, mirno lahko sprintaš tole gor in neseš na Hanzi in vse ostale TV hiše, v vse medije on čakaš, da bo objavljeno in da bodo “osrednji” mediji končno enkrat razložili zadevo dolinčkom.

   Medtem ko čakaš, pa še tukaj malo modruj, no.

   • totex39

    Ja, se strinjam s tem in to Bobovniku on bo iz tega naredil sovražni govor.

 • totex39

  Noben bankir tudi ne bo v zaporu, dokler ima zaščito politikov, katere napajajo te bančni banditi.

 • karpelec

  Tako so naše kure v gnezdu zamenjale zlata jajca z lesenimi in veselo kokodakajo naprej;
  petelini pa veselo brskajo po različnih gnojih, ker brez njih gnoja sploh ni.

  • Jovo Jamnica

   Za mene je tut Marjanca Šajher Likovič… ene kura. Ko sn prečito, kdo je spesno članek, nisem niti čito več…

   • von Rhein

    Kakorkoli,čitaš ali ne čitaš,svoj delež za kurbarije v komunajzarskih bančnih gnezdih boš plačal.

   • karpelec

    A potem ti bereš članek od spodaj navzgor? Potem še v svoji glavi enkrat obrneš narobe, pa prideš na pravilno stran in tako potem komentiraš objektivno naprej in preideš na x-temo, ki odgovarja tvojim predpostavkam.

   • komar marko

    če je kura jo daj v župo!

 • Franc Šink

  Laž ni več sramota je postala privilegij.

 • tzt

  Forum 21 je združba najhujših kriminalcev in nasprotnikov Slovenije ter Slovencev. Polastniniti so hoteli vse kar je vrednega v gospodarstvu. Obvadujejo policijo, sodstvo ter v “tranzicijskem” šolstvu poneumljajo dijake in študente. Tako kot je razpadla Jugoslavija po smrti diktatorja Tita, tako bo frakcijski boj uničil še tisto nekaj malega kar pri nas dela potem, ko se bo poslovil don Miladin. Šele na pogorišču komunističnih zablod in hohštaplarije bo možno zgraditi kaj novega, boljšega.

  Ne delajte si utvar, da se bodo moči v parlamentu bistveno spremenile po naslednjih volitvah. To se niti slučajno ne bo zgodilo! Tudi za ceno volilnih goljufij in prevar bodo komunisti speljali privatizacijski poskus št. 3. Bančne goljufije in gospodarski kriminal bodo večinoma zastarali ali bili tik pred zastaranjem. Prepričan sem, da bodo bankomat NLB pred tem do konca še tretjič izpraznili. To govorijo dejstva, da se država na veliko zadolžuje z zakladnimi menicami z negativno obrestno mero pri domačih, z našim denarjem saniranih bankah.

  • dob

   Bravo, stari! Tako se govori.

  • Jim Doe

   Kje ste zdaj levičarji?Je to fotomorgana?Aja, vaši ne kradejo, oni so zlati pionirčki.
   Gotovi so!

 • domovina mili dom

  Kako slovenskim ovcam dopovedati, da kradejo samo levaki-neokomunisti. F571 pa v svoje oddaje povabijo “strokovnjake”, ki so “strokovno” asistirali pri tej kraji.

  • komar marko

   nemogoče, ker ovce so ljubiteljice DROBTINIC. Natančno se ve, kdo bo delal drugi tir in kdaj se prične z gradnjo.Minister in CMERKO morata poslušati STRICE. Ti odločajo o zakonih in pozakonskih aktih! STRICI, iz katerega foruma so?

   • domovina mili dom

    V prispevku je razlaga hobotnice preveč zakomplicirana, ne bodo intelektualno prežvečile ovce.
    Neokomunisti znajo stvar poenostaviti na nivo šank rok čvek, kar se prime.
    Torej poenostavljeno: člani F21 so se zadolževali pri bankah in niso vrnili denarja, to luknjo sedaj neprostovoljno plačujemo ovce.

 • www

  .. kur.. hodo pišete – kučan vas bo dal vse zapret

  • komar marko

   mu bomo ponudili DONAT! Imamao občutek da bo zaprt!

   • karpelec

    Uh , to ni dobro , ga lahko raznese.

 • komar marko

  pravkar me je poklicala JULIKA in se mi zaupala. Pijanček, celo noč ni spal, ves čas je imel neke privide in govoril o belih miših, v špajzo je nesel sliko Palčlka Smuka, pod posteljo je iskal plešastega. Vse razumem, Samo JULIKA ne ve zakaj je moral nesti sliko Palčka Smuka v špajzo ko pa je čisto prazna pa še po BOŽJE ga časti????????????

 • Anton

  najhujše zlo izvajajo v šolah ko pristaši kaviar tovarišijskikapitalistov polnejo glave študentov ss vojimi utopičnimi idejami, kazoč na zle neolibariste.Lep primer je ljubljanska ekonomska fakulteta , kjer sem po virih večjih študentov-štentk slišal marsikaj.No pravna fakulteta pa mislim da ni zgubljat besed

 • centurion

  Teh povezav imenovani v zgornjih povezavah niso zmožni, ker
  so delovali pošteno, za dobrobit Slovencev in v želji za čim boljšimi
  uspehi svoje banke,in blablabla….
  Res so bili nevedni, zmedeni, pozabljivi, naivni in reveži tudi
  danes in takrat dementni. Ne vedo, če so sinu izplačali par milijonov eur,
  pa niti, če je hči vrnila milijončke, ki jih je ati dal
  Jim pa pri spominu malo pomaga in suflira dohtar terapevt Anže Logar…..

  1.del
  http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-delovnih-teles-dz/174401967

  2.del
  http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-delovnih-teles-dz/174402010

  3.del
  http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-delovnih-teles-dz/174402029

  4.del
  http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-delovnih-teles-dz/174402038

 • komar marko

  Na kurah obravnavajo temo okoli števila obiskovalcev inovaguracije TUPKOTA. Pri tem pozabljajo, da ko je HUSEIN prisegel so ga prišli podpreti LEVAKI oziroma brezdelneći. Ko je TUMPKO prisegel, pa je delovno ljudstvo DELALO. Le kako naj bi med delom prišli na INOVAGURACIJO! Joj preljube kure, res je, še za v pisker niste več dobre. l

 • tzt

  Vsi zgoraj omenjeni se držijo reka – Bolje živeti 100 godina kao milioner, nego sedam dana u bedi.

 • antimur

  Pošteni in domoljubni Slovenci prav dobro vemo, da Kučan s svojo bando na veliko krade iz skupnega premoženja, predvsem za vzdrževanje levaške kriminalne združbe, kjer so všteti od njihovih medijev, sodstva, gospodarstva, civilne iniciative, zločinske revolucionarne ZZB itd. Zato jim je nočna mora, če pomislijo, da bi lahko kdaj bil prodan njihov bankomat, to je LB.
  P.S.:Za nima me, kako daleč je s svojim raziskovanjem v ljubljanski banki, udbaški barabin Kos.

  • Dragan Krstič

   Seveda je Kos daleč. Ugotovilje katere dokumente je treba uničiti da ne pridejo v Logarjeve roke.

 • Shadow

  Na tole bi želel pa še enkrat opozoriti.
  Centurion je spodaj objavil 4 povezave na posnetke preiskovalne komisije DZ, za kar se mu lepo zahvaljujem. Ravnokar gledam prvi posnetek od Mihatovičeve:
  http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-delovnih-teles-dz/174401967

  Jaz se držim za glavo. To bi morali otrokom in študentom kazati v šolah, kot primer vrhunske gospodarske perverzije, laži, pogoltnosti bančnikov in totalno neogovornost do vseh sodržavljanov, ki sedaj plačujemo finančno luknjo teh bančnih klovnov.

  Danes je biti bančnik v Sloveniji pravzaprav pomilovanja vreden poklic (pa taki gospodje so bili). Kar zadeva mene, so banksterji pokazali vse kar znajo. Jaz sem z njimi opravil. Njihovi lepi časi so že davno minili. Predstavljajo moralno dno družbe.

  • Dragan Krstič

   Tem lopovom je treba zapleniti vse premoženje, tudi spodnjice. Imajo pa vsi po vrsti amnezijo,nič se ne spomnijo.

   • Jovo Jamnica

    Ja. Ampak to morjo storit oni, ki so na čelu države. Ne mormo to nardit mi, keri tu komentiramo. Ko gre zares, pa oni na čelu države blebetajo o vsem drugem, samo o ovadbah banksterof ne… Kaka korist od Logara? Pa fčeraj sem gledal, kak je poslanka SDS Godčeva, masirala enega nebodigatreba pri nabavi žilnih opornic. Nič se ne zgodi. To je dejstvo in nič drugega…

    • Anonimni_Profesor

     Jovo verjemi, da če se ne bo nič premaknilo po civilizirani poti, bomo mafijce pregarbal s silo, da si bodo zapomnili!

     Naj te malo spomnim kako je padel Miloševič:

     https://www.youtube.com/watch?v=o3ZvF62wLSM

     • Jovo Jamnica

      Pa saj zato bentim. Če je to portal, ki zagovarja vsako dejanje in tudi nedejanje prvega moža današnje opozicije, potem velja spomnit, da je ta prvak opozicije, dvakrat tudi vodil vlado republike Slovenije. In enkrat je pred volitvami tudi obljubil, da bo v trenutku, ko stopi na tron, preganjal tiste, ki so se podpisali pod kreditne mape. Nič od tega se ni zgodilo. In zakaj bi se potem naj to zgodilo v prihodnosti, če ponovno sede za krmilo vlade. Bo obljubljal tik pred volitvami še enkrat več???

     • Anonimni_Profesor

      Janšo so odstranili s pomočjo korumpiranega sodstva, notranjih vrinjencev v vladi in insceniranih vstaj-se pravi z nasiljem, legaliziranim in nelegaliziranim. Pravim ti, da če ne bo šlo po civilizirani poti jih bomo zdaj mi razfukal drugače.

     • Jovo Jamnica

      Ne moreš se državnega aparata lotit s pomočjo revoltirane ulice, ki ji poveljuje Spartak ali Matija Gubec. Ti časi so minili, saj je država danes dejansko vsota vrst prisil, s katero vladajoči razred drži v pokorščini, razred izkoriščanih.

     • Anonimni_Profesor

      No, saj si videl pri Miloševiču kako to ni mogoče.

     • Jovo Jamnica

      Meni je bolj zanimivo, da leta 1992, nismo mi na tak način obračunali s Kučanom.

     • Anonimni_Profesor

      Volitve 1992 so bile pa sploh največja prevara v Sloveniji.

     • Jovo Jamnica

      Vem, saj sem takrat volil dr.Jožeta Pučnika in SDSS in smo kasirali samo 3,4%!!!

     • Anonimni_Profesor

      Tudi jaz. Takrat sem sploh prvič volil.

     • Jovo Jamnica

      Jaz tudi in bil sem tako razočaran, da na volišče več nisem stopil…

     • Anonimni_Profesor

      In se spet ukvarjal z marksizmom mar ne?

     • Jovo Jamnica

      Marksizem mi nikoli ni ležal. Niti kaj drugega, kar se filozofije po Kantu tiče. Če mi znaš interpretirat Marxovo kritiko nemškega filozofa Bauera, ti bodem nadvse hvaležen…

     • Anonimni_Profesor

      Nisi me prepričal glede tvojega odnosa do marksizma.

     • Jovo Jamnica

      Na tvojo fiksno idejo nimam vpliva. Če ti misliš, da moja štiri leta tehniške šole zadostujejo za kredibilen odnos do marksizma, se pač motiš. Tudi Žižka ne zastopim nič, ko poskušam brat kakšno njegovo delo. Moje predznanje je enostavno, preskromno.

    • Dragan Krstič

     Jovo a ti razumeš da opozicija vparlamentu ne more naredit nič če jih poslanci
     pozicije blokirajo pri kateremkoli glasovanju in interpelacijah. Mora pa opozicija
     državljane s tem opozarjati državljane kdojimkrade denar. Volovci moorajo spregledati nepoštenost vladein pozicije v parlamentu.

     • Jovo Jamnica

      Leta 2007 je opozicija opozarjala na sumljive rabote v bančnem sistemu…

     • rrrrr

      Ha,ha,hi hi hi. Zaradi strahu pred drugim mandatom SDSa je neokomunistična nomeklatura sama (banke pod taktirko F21) sebi (ukradene firme v novi lasti F21) dajala kredite, potem pa je opozicija (F21) opozarjala na svoje rabote. Halo!!!??
      Jovo, ova noć nije tvoj dan!

     • Jovo Jamnica

      Ti se kar norčuj, ampak ukrepi vlade so bili ali neustrezni ali prepozni.
      __________________________
      december 3, 2007
      ——————————
      Se pa bojim, da bo ta vlada s svojo čudaško populistično pravnodržavno logiko šla še naprej. Letošnje negativne izkušnje pri ameriških hipotekarnih kreditih in iz njih izvedenih drugorazrednih hipotekarnih obveznic utegnejo naši vladi služiti kot opozorilo, kako nevarna so hipotekarna zavarovanja za stabilnost bančnega sistema v primeru, ko pride do zloma trga nepremičnin. Pri tem bi naša vlada utegnila namerno spregledati dejstvo, da vzroki ameriške bančne krize niso v hipotekarnih kreditih, ampak v slabem preverjanju bonitete kreditojemalcev s strani poslovnih bank. Ampak naša vlada v svojih občasnih populističnih akcijah namerno spregleduje vzročno-posledične zveze. Bo torej vlada kmalu prepovedala tudi hipotekarne kredite pri nakupu nepremičnin?
      ———————————-
      https://damijan.org/2007/12/03/kaj-je-narobe-z-vladnimi-protimenedzerskimi-novelami-skoraj-vse/

     • rrrrr

      Ja in? Ne razumem kaj mi hočeta skupaj z bivšim selektorjem za namizni nogomet dopovedati o vzročnih posledicah, če banke F21 posojajo firmam F21 in pri tem penezi izginejo – kot krogle za plastičnim golmanom!
      Ogoljufali so tebe, dragi Jovo, tvoje sinove, mene in moje sinove ter tudi Mencigarjevega ekonomskega ,,eksperta” JPD, ki je stisnil podljšek trtice med noge, ko mu je JJ dal priložnost&odgovornost. Ampak za njega je F21 že poskrbel.
      Tisti, ki še vedno lahko brani zgornji organigram roparskih zločinov nad butastimi indijanskimi deavkoplačevalci ni junak, ampak bedak. Četudi je za to dobro nagrajen.
      Howgh, govoril sem.

     • Jovo Jamnica

      In kje je zdaj prisotna obramba česarkoli, kar se zgornje hobotnice tiče??? Gre za to, da je Janša edini vehementno obljubil ustrezne post festum ukrepe v smislu kazenskih ovadb, ko pa je zasedel prestol, pa je na obljube, kratkomalo pozabil. Stanje danes, pet let po Janševi obljubi, je “status quo”. Logar se trudi vnemar, saj je po preteklih izkušnjah sodeč, pričakovati, da bi ob vnovični izvolitvi Janše, znova vse skupaj potihnilo.

     • rrrrr

      Tvojo nevednost, da lahko premije sankcionira ( se vpleta v razmerje) kriminalno zlizanost dveh gospodarskih subjektov, t.j banke kot posojilodajalke in tajkunske firme kot posojilojemalke bi še lahko spregledal, čeprav sem ti stvar poskušal razložiti v oddaji Alo-alo. Verjel sem, da si razumel.
      Ampak, ko svojo staro manipulacijo na novo izpeljuješ -v konjuktivu- za današnji čas:,, Logar se trudi vnemar, saj je po preteklih izkušnjah sodeč, pričakovati,
      da bi ob vnovični izvolitvi Janše, znova vse skupaj potihnilo.”….si me dokončno porazil. Nima smisla. Kdaj drugič morda, o babah in nogometu.
      Čestitam in srečnga pa zdravga !

     • Jovo Jamnica

      Dober profesor je tisti profesor, ki študentu uspe s podajanjem materije, isto osvojiti. Primer: Njega dni je slovel profesor Bezjak na VTŠ v Mariboru. Bil je približno primerljiv z razvpitim profesorom Kodretom, na Ma-fi v Ljubljani, samo, da v njegovih klopeh ni bilo zaslediti Marka Brecla. Njega dni se študent pred tablo muči z reševanjem matematičnega problema. Profesor Bezjak ga nekaj časa nemo opazuje in končno vpraša: “Imaste morebiti obute mokasine?” “Ne, čemu?”, se čudi študent. Bezjak odgovori…” Da bi se hitreje sezuli in uporabili hkrati vseh dvajset prstov za računanje!”

 • Fogglof Tunnek

  24ur.com – Najbolj obiskana spletna stran v Sloveniji:

  Na protestu za pravice žensk v Washingtonu se je zbralo več kot pol milijona ljudi oz. zagotovo več, kot jih je dan prej prišlo na Trumpovo inavguracijo. V New Yorku je peto avenijo zavzelo več sto tisoč ljudi, upor proti novemu predsedniku ZDA pa je med drugim potekal tudi v Londonu, Parizu, Pragi, Berlinu, Sydneyju in številnih drugih mestih

  • Minovak

   Od kdaj te pa tako zanima Amerika? V rdeči greznici se pa utapljaš in uživaš, kaj in, kot vidim, ti je za svoj narod toliko kot za lanski sneg. Zgleda, da si eden serviserjev te greznice… in, pazi, tudi Štajerci so spregledali!

  • novaknovak

   a v Teheranu, riadu, kabulu…so tud protestirale ženske?

 • Fogglof Tunnek

  24ur.com – Najbolj obiskana spletna stran v Sloveniji:

  Organizatorji protestov za pravice žensk in proti novemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu so v soboto v Washingtonu, po ZDA in celo po svetu z udeležbo presegli vse napovedi in pričakovanja

  • novaknovak

   boli nas patka za tiste tvoje kure. spel se tja in tam pametuj…trobilo

 • Peter

  Koliko veljajo trollove besede? Toliko…
  Nikoli vec me ne bo te strani, hehe…
  Sicer pa, ker gre za operativnega trolla mu bolj ustreza naziv trollop, no.

 • komar marko

  Zaradi terorizma s strani pijančka se Julika ni mogla udeležiti shoda za enakopravnost. Tam še vedno vlada mesečniško musli logika! Baba mora bit za šporhetom!

 • Peter

  Zgleda, da na njihovem koncu danes ni nobene proslave Zveze zdruzenj borcev za privilegije borcev, no.

 • komar marko

  sem gledal te babe pred brandenburškimi vrati. Sam verjemite mi , če si normalen raje pobegneš. Ko to vidiš te mine za naslednje leto. Ni čudno da so lgbt usmeritve. Podstreha enaka kot pri mesečnikih! VAKUUUUUUUUUUMMMMMMMMMM in odmev!

  • Peter

   Hvala za opozorilo. Eno leto je kar dolga,no…

   • komar marko

    verjemi, mine ne ko to opazuješ. Da bi se pa spustik v kako debato, te pa zadane fršlok! Total zglajzani osebki! Tipični lunatiki! No ja, če rabiš travco ni težav, spozanjo se na sodobno umetnost ki ne vem kaj to natančno je, žurke do jurtra, da ne pišem naprej!

 • Olga

  Vsi sodijo v zapor, vključno z Bratušekovo, Čufarjem in guvernerjem Banke Slovenije! Zdaj vidimo,zakaj je morala pasti Janševa vlada! Janša je bil PROTI reševanju teh dveh bank, kar je tudi jasno povedal!
  Iz NLB je treba vzeti ves denar, saj je ta banka greznica! Če bodo hoteli še eno dokapitalizacijo, moramo državljani na ulice in na referendum!! Jasno je treba reči: NE! DOVOLJ JE!

  • komar marko

   rdečuhi hodijo samo na ukaz. In tega ukaza ne bo, ker je forum živlejnsko odvisen od programa PUF na PUF. Ni čudno če so tam samo metuzalemi iz bivše YUGE, ki je trikrat BANKROTIRALA, ti pa še vedno pravljičarijo prebirajo in živijo na naš račun, ker imajo vse pod svojo komando!

 • Viktorh

  Spoštovani so komentatorji, če se nočete več sekirati ali pa si želite sprememb, imamo le dve možnosti:

  – da vsi vstopimo v SMC, SD, DESUS in vemo, da so to pač naši, ali
  – pa na naslednjih volitvah preženemo to drhal iz političnega prostora in jih strpamo v zapore.

  • Vera

   Preiskava – zapor ! Druge NI !

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, Jupiter oz. Rudolf Teškač me je lepo prosil, da ga za gnes zamenjam…on je šo na smučanje s svojo družino… Kapish?…

  Govorite o “hobotnici” Foruma 21, haa?… Da vas malo spomnim na leto 2005… takratno zagotovilo precednika vlade Janeza Janše, da nova vladajoča koalicija nima ambicij starega omrežja zamenjati z novim, identičnim, bi blo treba takrat arhivirati. Obrisi omrežja, ki ga je nova koalicija postavila v prvih petih mesecih poslovanja so namreč pokazala, da je nastalo novo omrežje gospodarske elite, ki spominja na tisto, ki ga je pletla LDS. Fsi isti gnoj !!!

  • Rožle

   Ti pa nisi ravno mož besede …:

   Prosim, da me pustite čisto pri miru… Jas na totem gnilem portalu več
   ne komentiram ker me fsi hočete zblokirat…da lahko onanirate
   enoročno… Pa ti smrduh od komarja…pusti ti mojo Juliko pri
   miru…kapish??? Adijo prtišjenci desni !!!

   • Peter

    Trollop, kaj cmo, no…
    Je sef poklical in dvignil placilo,…

    • Rožle

     On bi lohka bil komot ..
     -Fogglof Bumerang..al pa
     -Fogglof Lassie

     • Fogglof Tunnek

      Pa gnoju Petru reči naj ma greznico zaprto…smrdi smrdi joj kako smri !!!

   • Fogglof Tunnek

    Čuj voluhar desnosučni smrdljivi…samo Rudolfa menjam gnes…kapish?

 • disqus_ZTv48gRQCp

  presice lopovske tranzicijske. NLB bodo molzli mi pa placevali se 5 let, zgleda da vse dotlej, dokler Milan ne bo sel cez raufnk.

  • Dragan Krstič

   Milana bodo”naši” balzamirali. Pa veste kdaj mi je bilopopolnoma jasno da komunisti želijo izropati Slovenijo. Verjemite mi, da že leta 1993 in to tisti dan ko je Drnovšek postavil Borisa Zakrajška, debilnega rdečega mafijca na položaj podpredsednika NLB in dan ko je to rdeče prase Drnovšek odstranil gospo Romano Logar kot vodjo SDK. Ni samo Kučan poglavitni krivec za gospodarski in moralni polom Slovenije ampak gnida iz Zasavja.

   • Caetano

    Dragan ja imaš kar prav, leta 1993 se je začelo bolj na veliko izvajati rop. Ker je Janša takrat skušal zbrati dovolj podatkov in pred javnostjo razkrinkati Organizacijo, ki je bila za tem, so ga odstranili v t.i. aferi Depala vas.

    • Dragan Krstič

     Kdo je nastavil te lopovske rdeče bankirje? Veliki “bankir” in “finančnik” ter oh in sploh veliki moralist in etik Janez Drnovšek. Če se Drnovšek ne bi strinjal kot večni predsednik vlade, jih tudi Kučan ne bi mogel nastaviti. Vsa korupcija ter lopovščina izhaja iz Drnovškove LDS.

 • Peter

  Kaj naredi trollop, ko v gornjih tabelah ne najde Janse?
  Zacne nabijat o ameriskih volitvah, no.

  • rrrrr

   Čestitke!

 • althar

  Dokler ne bo večina teh F21 modelov dobilo po 21 let zapora, bo tu Slovenistan, ne Slovenija.

 • indijanka

  V zgodbi teh dveh bank ni nobenega presenečenja. Svojo tržno nišo sta našli v najbolj tveganih poslih Probanka v trgovanju z vrednostnimi papirji in Factor banka s factoringom. Rit so jima lahko pokrili le dogovorjeni posli. Depoziti države in dogovorjeni krediti. Meni se od samega začetka zastavlja vprašanje, kdo je dovolil, da sta to sploh banki. Da to nista, je popolnoma jasno, saj niti postopkov za delo nimata zapisanih, kaj šele od komerciale neodvisen del banke, ki bi se ukvarjal s tveganji.

  • komar marko

   pa sej ne rabijo. Važno,da so denar plasirali v brezna.Le kdo pa je bil lastnik teh brezen se ve. In denar je takoj odtekel na deviške otoke in tam čaka. Podoben primer je neka PAPIRNICA, ki je imela 400 MIO pufa. Sedaj so lastniki tujci in normalno posluje. Ko sem malo kalkuliral, bi delavci 10 let dobivali HIGH plače in bili lepo doma.

   • Peter

    Nekako bi jim delno še odpustil, če bi nakraden denar plasirali v Sloveniji, ga vložili v posle, odprli nova delovna mesta in pomagali SVOJI državi in SVOJIM ljudem.

   • indijanka

    Pohlep, ki je del našega vsakdana je najlepše viden v zgodbi Trima, ki sploh nima pravega konkurenta na trgu in ima znanega kupca, ki redno plačuje. Država pri ustvarjanju pohlepa ne sprejme svoj del krivde. Spodbujanja razslojevanja ljudi in visoke davčne politike. Če spremembo značaja naroda, ki ga je s pretirano balkanizacijo povzročila, sploh ne omenim.

    • Peter

     Pohlep, ja. Grobar sodobne družbe. Pohlep po denarju, moči in oblasti. Pravijo pa, da je oblast najhujša, hujša kot heroin in kokain skupaj, no.

    • komar marko

     Trimo ima preveč konkurence, na obe strani meje. Trenutno je bil pred dvemi leti za SLO predrag in se ga je zavračalo.Trimo poznam izpred desetletij. Dokler s eni pričela prihvatizacija in napad rdečuhov je bilo super podjetje. Roki, kvaliteta, cena. Vse je bilo pod kontrolo!

     • indijanka

      :) če bi bil njihov izdelek nadomestljiv, bi ga Nemci že zdavnaj zamenjali.

     • komar marko

      vsi njihovi izdelki so nadomestljivi. Tukaj sta samo tri merila. Cena, kakovost in čas dobave. Za SLO so bili predragi. kako je danes ne vem.

     • indijanka

      Bili :).

  • von Rhein

   Kdo je dovolil,da je to finančno skrpucalo sploh banka.?Po moje tisti,ki je ocenil,da je Pesjak sposoben za vodenje uprave banke.

   • indijanka

    Pozdravljen :). Če se dobro spomnim je bil prvi direktor Factor banke Fabio Škopac. Oče Maruše Škopac, ki sedi v našem parlamentu. Sledil mu je Pesjak.

    • von Rhein

     Najprej se sploh nisem ukvarjal s tem skrpucalom,ni mi bilo zanimivo.Ko se je Pojavil Pesjak mi je postalo zanimivo,zanimivo zato,ker poznam njegove vzpone.Pa tudi padce.Sedaj lahko čakamo,da bo njegov sin z nekim drugim bleferjem,ki je tudi prilezel visoko,kupil Merkur(nekaj dni nazaj v Financah).

     • indijanka

      Financ ne berem več. Nekaj časa sem se borila proti reklamiranju CHF kreditov in produktom, kot je bil kredit Probanke, katerega del si porabil za nakup točk skladov, potem sem pa spoznala, da gre za rumeni časopis in ne za stroko. Tudi sama opažam, da je poslovna samozavest lahko privzgojena in ne izhaja iz lastnih izkušenj. Še vedno mi pa ni jasno ali so ljudje pokvarjeni ali butasti. Nekaj v meni si želi verjeti, da se v vsakem skriva nekaj dobrega.

     • Jovo Jamnica

      Je Stanislav Kovač za tebe kredibilen kritik bančnih poti in stranpoti ali ne?

     • indijanka

      Ker se je uprl Mencingerju? Ne berem ga. Tudi Novo prebiram le zaradi komentatorjev.

     • Jovo Jamnica

      Mencingera ne prebavljam. Star pokvarjen prdec, ki eno naklada, drugo pa zasebno živi, na račun davkoplačevalcev. Nisem finančni strokovnjak, da bi vsebinsko ocenjeval Kovačeve analize. zato sem tebe vprašal, ker sem njegove kolumne pač rad bral.

     • indijanka

      Si bom kakšno prebrala ob priložnosti in ti sporočim. Sicer pa verjamem, da so banke začutile nevarnost domino efekta in bodo same preprosto izločile tiste, ki predstavljajo tveganje. Nobena banka ne more več preživeti sama. Razen Iranske :).

     • komar marko

      Ja ljudje so POKVARJENI in še butasti za povrhu. To ugotavljam vsaki dan in kar precej časa porabim, da se ubrani pokvarjenosti in potem še nekaj časa da se izognem BUTAVOSTI. Šele potem lahko začnem z delom, za kar mi pa ostane minimum časa.

     • indijanka

      :) mi imamo popolnoma napačno zasnovan sistem šolanja, ki preprosto ne spodbuja procesnega razmišljanja. Zato nas tveganja vedno presenetijo kot posledica neke aktivnosti.

     • komar marko

      Se strinjam. Mi proizvajamo 52% družboslovcev, ki so nezaposljivi. Nimamo vajeniških šol, ki jih nujno potrebujemo. Klasični poklici ostajajo, mi pa uvažamo IZBEGLICE, ki so sami dohtarji, inženirji….Skozi vajeniške šole prihaja do…………………

     • Jovo Jamnica

      Ključavničar je bil v Jugi Bog i batina. Pa vidiš, kam nas je to pripeljalo…

   • Jovo Jamnica

    Ja. Gdo je dovolo??? Mene fprašali niso…

    • von Rhein

     Za večino odločitev,sploh pa tistih,ki so vezane na denar , nikogar od nas niso vprašali.Tudi tega ne,če smo pripravljeni vračati denar,ki so ga zagonili nesposobni barabinski politiki.Sploh pa ne kaj lahko počnejo s tistim denarjem,ki so ukradenega parkirali nekje v “divjini”.

 • komar marko

  Radio EREVAN sporoča, da v KATARJU, IRANU, Libiji, Arabskih emiratih, Iranu……ni bilo nobenih ZBURUVANJ lezbijk! Me je kar malo presenetilo!

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, kolikšen del gospodarskega omrežja je Janševa vladajoča koalicija že spletla leta 2005?… Prvič, zasedla je nadzorne funkcije v Kapitalski in Odškodninski družbi…. Drugič, zasedla je nadzorne funkcije v NKBM, Zavarovalnici Triglav ter v štirih infrastrukturnih podjetjih, v Telekomu, Pošti Slovenije, DARS-u in Elesu. V KAD-u in SOD-u je nova koalicija postavila tudi precednika upraf… A zaj vidite Janezovo hobotnico…da o slovenski RKC ne govorim, fsepofsod so svoj klerikalni gobec ftikali !!!

  • Fogglof Tunnek

   Da se razume, jas samo nadomeščam Jupiterja oz. MENS SANO oz. Rudolfa Teškača !!!

   • Fogglof Tunnek

    Takrat je v omrežju SDS-ove hobotnice, ki šteje 76 oseb, našteli 42 takih, ki so po naših podatkih izrecno strankarsko opredeljeni. Najbolj pomembno vlogo igrajo kadri Janševe SDS – v omrežju smo našteli 19 oseb iz vrst SDS. SLS je prispevala osem, NSi sedem članof omrežja… DESNA HOBOTNICA !!!… In če spet pridejo na oblast bo nova hobotnica…svojo lofko bo dobil tudi zamaščeni Primc…ljubitelj otrok !!!

    • Dragan Krstič

     Vprašal sem te po imenih in povaj kateri od njih je kradel!!!!!!!!!!!

  • Dragan Krstič

   Poimenuj jih in sporoči tudi če katerega najdeš v zgornji hobotnici Factor in Probanke. Zelo ti bomo hvaležni.

   • Fogglof Tunnek

    Čuj Krstić, povej Petru, da je gnoj !!! Če boš to naredil bom tvoj priimek napiso z trdim “č”!!!

    • Dragan Krstič

     Tunnek,zakaj ne odgovoriš namoje vprašanje.

     • Dragan Krstič

      Ajaževidim zakaj. Ti danes nadomeščašJupiterja. Torej bojutri on odgovorilnamoje vprašanje.

  • Dragan Krstič

   Mi o lopovih v bankah, Tunnek pa o Kapitalski in Odškodninski družbi. Kako so udbovci blesavoprefrigani. Pa povej o teh ljudeh z desnice, splohpače je kdo odnjih kradel.

   • Peter

    Trollopov namen ni argumentirana razprava o člankih ampak preusmerjanje pozornosti, žaljenje in podobno, no.

 • Fogglof Tunnek

  SDS – slovensko demagoška sekta… iz ulice in fseh lofk hobotnice nonstop pritiska na sodno vejo oblasti…v ustavnem sodišču eni nosijo rumene kravate !!!… Kaj takega ne vidiš več fsepofsod…toti sektaši mislijo, da se bo država in svet začel obračati po njihovih ukazih…še kar ne morajo pozabiti, kako so v prejšnji državi lepo bili v stranki, kjer se je ukazovalo in sodnikom, tožilcem, policajem… njihovi ala miličniki Gorenaki, Janezi, Barbare, Miklafčiči so tega pač navajeni… Čujte, minili so časi ko je slovenski narod množično podpiral izdajalce domovine..zdaj jih poznamo…tudi njihove poganjke. Spet bo potrebna deratizacija !!!… Bobu bob !!!

  • Fogglof Tunnek

   In spet ste ostali brez besed??? Vam desnosučnim je samo treba dati lekcijo in napisat verodostojen komentar, te pa dobite cmok v grlu !!!

  • Duhec

   A o poštenosti levih staank pa nič?!

   • Fogglof Tunnek

    So dostibolj poštene kot desne… Ni pa fse vodeno iz Murgel, tam pretežno kuhajo čaj :))

    • Duhec

     Lol. Ko bi ble, pa niso. Sreča v nesreči bi bla, če bi bli manj sposobni od desnih in pokvarjeni. Pa niti to niso… ni alternative, zato pa gre vse v pm. Ko je preveč pozornosti, vprašanj pa začnejo z umetnimi popravki. Pa btw… če bi bil tolk za leve, neb menjal levih strank. Očitno niti oni niso top zate… sam politična opredeljenost, lojalnost pač nardi svoje. Koristi sm pa ziher, da od nobenih nimaš.

 • sprehajalec

  Lepa “naša” hobotnica, ko na koncu ne veš več v koliko nadzornih svetih in upravnih odborih si. Vpijejo ameriški establišment in elite, lobiji. Tukaj ga imaš pa pred nosom, država jim pokrije luknjo, ki jo naredijo v 20 letih ampak vanje se nihče ne vtakne. Pa zakaj? Ker se jih po stari lepi navadi še iz časov partije ljudje bojijo, ker slutijo povezavo s partijo.

 • KIKI

  No, in zdaj tovarišija F21 za ukraden denar kupuje z našim, davkoplačevalskim
  denarjem dokapitalizirane banke nazaj, po najnižji možni vrednosti. Za NLB še niso
  dovolj nakradli, zato bojo še počakali in se napojili preko investicije 2TIR-a kot je stric
  Kučan ukazal! V nakupu sodelujejo sami stari bančni asi, tisti iz hobotnice s prikritim
  vodstvom tov. Ropa, Hazabenta, Čufarja at company!
  ” Nikad dosta!”
  Zapori pa čakajo kake računovodske revice, ki s stisnjenimi zobmi izpolnjujejo
  ukaze “velikih” – in zgodba se ponavlja! Če bo katera kaj zinila, naj se spomni
  sirote iz Lenarta in afere “satex” iz Maribor.

  • Dragan Krstič

   Rubijo reveže, sami pa s pomočjo sodne veje oblasti kradejo stotinemilijonov.

   • Duhec

    S pomočjo vsega in vseh. Navadn folk je v 10 mescih na Furs poslal 20 milijonov računov… ja, ja.

 • Duhec

  Predsednik preiskovalne komisije bančnega sistema, nepravilnosti izjavi, da je lastništvo bank nemogoče ugotovit!!! In ostane pred le te komisije. Jah… iz naslonjača pa res. Tolk se vsi po vrsti naprezajo. Levi, če bi hotli, bi pokradli še več.

  • Jovo Jamnica

   Ja. tak so kradli, da jih je sram postalo, pa so pol malo nehali…

   • Duhec

    Drži… in zdej kradejo v nižji prestavi. Pa naj še kdo reče, da niso levi neprimerljivo pametnejši.

    • Jovo Jamnica

     Ja. Je Pahor reko, da so si dovol nakradli in prevalil njihove pufe na davkoplačevalce. Potem pa si je sposojal le toliko, da je lahko krpal razliko, ki je davkoplačevalci pač nismo zmogli. In enako je še danes. Kreditni krč!

     • Duhec

      In tko bo dokler bojo gnili kapitalisti hotl… oz dokler bojo mel interes. V komu je problem?! V kapitalistih že ne…

     • komar marko

      je je, tudi pri kapitalistih je problem, Samo spomi se pisma o nameri in potem groženj kako bodo preživeli. No doživeli smo montiran proces in propad zadeve in PROPAD DRŽAVE, ker je pred 3 leti bila v BANKROTU. Pa da ne bo pomote, trdim, da so cekinčke dobili, zato so rdečkoti bili tako besni, sam niso bili sposobni dokazati. Vidiš, to pritrjuje mojemu dejtvu da niso PAMETNI samo imajo vzvode v rokah!

    • sprehajalec

     Dirka ni poštena. ker so levi na oblasti 82% razpoložljivega časa, imajo 82% več možnosti za krajo. Tudi štartne pozicije so bile nepravične. Kot tek Oscarja Pistoriusa na paraolimpijskih s svojimi vzmetmi napram ostalim. Tekma preprosto ni bila pravična.

     https://www.youtube.com/watch?v=1ZmWYY-FY08

     • Jovo Jamnica

      Ni stvar v poštenosti. Trdim, če bi bila Slovenija, ena od zveznih dežel Avstrije, se to v tolikšni meri ne bi zgodilo.

     • komar marko

      Se strinjam. Tam kmet dobi za pluženej ceste 67 EUR na URO. KOLIKO pa pri nas?

     • Jovo Jamnica

      Ko stojiš na namišljeni meji med Avstrijo in Slovenijo in s pogledom oprezaš po naravnih danostih, zdaj na avstrijski, zdaj na slovenski strani, koj opaziš, da še drevesa vedo, da rastejo v Avstriji…

     • komar marko

      če se le da preživim noč na kaki turistični kmetiji ali v Nemčiji ali v Avstriji in ne v hotelu, sam je problem ker me vedno bolj zafrkava čas! Pa poletje mora biti!

     • Jovo Jamnica

      Torej, veš o čem govorim…

     • komar marko

      ha, ha, ha, ha. Te stvari obvladam že kar veliko časa. pa ne samo let………

     • komar marko

      Poslušam naše malomeščane kako cinično in pritlehno govorijo o ljudeh z ruralnega področja. Ne dojamejo pa, da so ti ljudje veliko bolj inteligentni in pridni in pošteni od njih. V poslu takoj opaziš od kje izvirajo SIROTE in se včasih tudi malo pozabavam na njihov račun!

    • komar marko

     Pametnejši, ne bi rekel. Preje bi rekel da imajo vse vzvode v svojih rokah in sprejemajo zakone po svoji podobi. Najlepši primer bo izgradnja DRUGEGA TIRA. Poznavalci pa vedo še več, kar se lahko potrdi na spletnih straneh članov FORUMA in ustreznih aktih, ki ugledajo luč sveta prav ZDAJ! A se ve odgovor????????

    • tigr

     Če to rečeš ti, pol pa je zagotovo res ! ;)

   • gušto

    A zato so tako rdeči, ker jih je sram?

    • Jovo Jamnica

     …bili so… Danes nič več…

   • Dragan Krstič

    Mal preveč so pokradli. Sej bojo zdaj dnar vrnil iz davčnih oaz. Bojo poceni NLB dokapitaliziral pa bo njihova.

  • indijanka

   Lastništvo bank se ugotavlja iz javnih evidenc. Metodologija je predpisana in ni Logarjeva pogruntavščina.

 • tigr

  “Celo Banka Slovenije priznala: v Factor Banki je nemogoče ugotoviti, kdo je lastnik te banke”

  Kaaaaa? Kdo pa je posojal denar ? Lastnik, ali fičfirič ?
  Kaj počnejo šefi Banke Slovenije že vsa ta leta ?

  https://www.bsi.si/banka-slovenije.asp?MapaId=127

  • komar marko

   a ni bil šef BANK nek propadli minister, kije imel proračunsko leto na dohodkovni strani 13 mesecev na odhodkovni pa 11 mesecev. In nastavili so ga tik pred propadom združenja Lopovskih Dečkov Slovenije!

 • Fogglof Tunnek

  SDS – slovensko demagoška sekta… iz ulice in fseh lofk hobotnice pritiska na sodno vejo oblasti. Ko se je jajo 4 leta izogibal pozivom sodišča na obravnave kot zadnji klošar so se pravni državi smejali…ko mu je pač padla sodba na čas, v katerega je zavlekel sojenje pičkarijo in zraven pritlehno upajo, da se jim stem pridruži še kak skrajnež praznoglavež….ubogi na duši…ubogi , če jim firer ukaže akcijo! Argentina se bi potem zopet zjokala… Upajmo, da jim kak sodnik ne ustreže niti za sekundo več…imajo da v vrsti čakajo na sodni koledar…kot fsi državljani !!!

  • Dragan Krstič

   Takšne laži in bedarije lahko napiše samo udbovski idiot.

  • garfi

   OPOZORILO
   Fogglof Tunnek je ZL provokator in trol – vsako odzivanje je nesmiselno in škodljivo

   Trola pri življenju prav gotovo držijo odzivi drugih uporabnikov, zato se je na vsebine, ki delujejo neresno ali provokatorsko, najbolje ne odzvati in tako izstradati pregovornega trola do kosti. A za dosego višje ravni razprave in kakovostnejšo komunikacijo bo gotovo treba razmisliti tudi o tehnično bolje izvedenih blokadah uporabnikov, ki bodo preprečevale, da se vsak “norec”, ki ima pet minut časa, petkrat prijavi v petih minutah in žali, smeti in provocira dalje.

  • Vztrajnik

   Ja hudo je, ko imaš prost vikend izhod iz psihiatrije, takrat ti zavrejo možgani kolikor ji še ostalo. Ne vem zakaj reagirate forumaši na tega pacienta, ki mu je potreben takojšen povratek na neozdravljivo zdravljanje, sicer bo za njega prehud pritisk na oprane možgane.

 • Fogglof Tunnek

  Gospod Ivan Janez Janša… prej ko vrneta neznane količine denarja iz neznanih virof na neznanih krajef od neznanih ljudi na neznanih računih za znane položnice, hiše, avte in potovanja…….prej boste dobila pokoro in odpustke…in šele takrat lahko govorite o incestnih hobotnicah Foruma 21 !!! Kapish???

  • Dragan Krstič

   Aja zato je Slovenija za 32 milijard zapufana. Ti, ti Janša. Bohve če ni tele bankirske kleptomane on nastavu. No razišči Tunnek, saj imaš udbovske šole.

   • garfi

    OPOZORILO
    Fogglof Tunnek je ZL provokator in trol – vsako odzivanje je nesmiselno in škodljivo

    Trola pri življenju prav gotovo držijo odzivi drugih uporabnikov, zato se je na vsebine, ki delujejo neresno ali provokatorsko, najbolje ne odzvati in tako izstradati pregovornega trola do kosti. A za dosego višje ravni razprave in kakovostnejšo komunikacijo bo gotovo treba razmisliti tudi o tehnično bolje izvedenih blokadah uporabnikov, ki bodo preprečevale, da se vsak “norec”, ki ima pet minut časa, petkrat prijavi v petih minutah in žali, smeti in provocira dalje.

    • Prle

     Kot, da bi pisal komentar o samem sebi,fenomenalno.

     • garfi

      ja seveda
      laž za vas levuharje je resnica

  • slosin

   Pa teb se blede že na vsezgodaj. Kakšen si šele popoldan, pa zvečer…?

   • garfi

    OPOZORILO
    Fogglof Tunnek je ZL provokator in trol – vsako odzivanje je nesmiselno in škodljivo

    Trola pri življenju prav gotovo držijo odzivi drugih uporabnikov, zato se je na vsebine, ki delujejo neresno ali provokatorsko, najbolje ne odzvati in tako izstradati pregovornega trola do kosti. A za dosego višje ravni razprave in kakovostnejšo komunikacijo bo gotovo treba razmisliti tudi o tehnično bolje izvedenih blokadah uporabnikov, ki bodo preprečevale, da se vsak “norec”, ki ima pet minut časa, petkrat prijavi v petih minutah in žali, smeti in provocira dalje.

   • Dragan Krstič

    Še trezen je bedak, kaj šele popoldne ko začne s šmarnico.

  • Dragan Krstič

   Janez Janša priznaj da si na neznanem mestu ob neznanem času od neznane osebe
   prejel neznano količino denarja. Kdo je že to rekel poleg Tunneka. Tega si verjetno tudi Džerdžinski ne bi privoščil. Ali pač: pri nas Ferlinc in Tunnek.

   • Peter

    Ne, na neznan komunikacijski način je na neznanem mestu in ob neznanem času prejel obljubo o prejemu neznane vsote od neznane osebe.

 • komar marko

  Boga Julika, kdaj bo svobodna. Kdaj bo imelarešene težave pred halicionerjem, ki vidi bele miši in plešastega pri njej v postelji. palčka Smuka je prenesel pa v špajzo, da mu tiste male žvalce ne pojedo skorjice trdega kruheka.

  • Fogglof Tunnek

   Julika je gnes vjutro dobla trdega kruheka, pardon luleka.. Še zaj na široko hodi :))

   • Dragan Krstič

    Sem vidu da je od soseda vsa nasmejana prišla.

 • Unikatna

  Država je kriva, da do takšnih hobotnic prihaja!!
  Ljudje bi že šli na ulice, če se nebi kupovali socialni mir! Zapufali so Slovenijo čez glavo in nikomur ni mar kaj puščamo našim zanamcem!

  • Dragan Krstič

   Če govorimo da je kriva država potem nismo storili nič Znane so stranke in njihovi najvišji fukcionarji, ki so vodili državo oziroma jo kradli in zapufali. Imena in priimki so znani. Najbolj pa so nas pokradli banksterji, katere so nastavili levi kleptomani, vsekakor Janša ni nastavil niti enega svojega izvrilnega bankirja, na žalost pa jih ni odstranil leta 2004, vendar bi bila gonja proti njemu in SDS takrat hujša kot pa 2012.

   • garfi

    ja

   • Slovenija moja dežela

    ampak še vedno je država kriva in je tista ki ne ukrepa,ker ima vse vzvode. Če bi bilo kaj poštenja in normalnega v tej državi, bi to laufalo,ker pa je vse skorumpirano do nezavesti,pač ne laufa.

 • garfi

  butalci so krivi za podporo lažni levici, ki so v resnici mafija proti kateri je
  italijanska povsem amaterska

 • garfi

  OPOZORILO
  Fogglof Tunnek je ZL provokator in trol – vsako odzivanje je nesmiselno in škodljivo

  Trola pri življenju prav gotovo držijo odzivi drugih uporabnikov, zato se je na vsebine, ki delujejo neresno ali provokatorsko, najbolje ne odzvati in tako izstradati pregovornega trola do kosti. A za dosego višje ravni razprave in kakovostnejšo komunikacijo bo gotovo treba razmisliti tudi o tehnično bolje izvedenih blokadah uporabnikov, ki bodo preprečevale, da se vsak “norec”, ki ima pet minut časa, petkrat prijavi v petih minutah in žali, smeti in provocira dalje.

  • rrrrr

   Dober in koristen nasvet!

   • Peter

    Še bolj koristno je bolnike onemogočiti. Blokiraš jih zelo enostavno, kot je že Garfi razložil.
    In potem imaš pred njihovimi blodnjami mir, blažen mir, no.

    • komar marko

     ljudje prosim pamet. Se spomnite včasih, ko so vse pospravili in smo bili prepričani da živimo v idealni družbi. Torej demokracija nam je odprla oči. Zato prosim strpnost! Prav?

     • Peter

      Ko jo bo tunek (in ostali tiči iste branže) pokazal, strpnost namreč, jo bo dobil nazaj.
      Dokler pa kaže totalno nestrpnost in nestrinjanje z vsem, kar ni po njegovem kopitu, pa od mene strpnosti ne bo dobil, no.

  • tzt

   Garfi, ne vem, če gre to skozi npr. Disqus, ampak blokada IP je najbolj učinkovita. Pa seveda filter med prsti in tipkovnico. Take idiote in kretene je najbolje pustiti pri miru. Naj gnijejo v svoji majhnosti in zakompleksanosti.

   • garfi

    tako enastavno ni
    s tem ko jih blokiraš ne izginejo in naprej provocirajo naključne bralce
    in se nas celo rešijo

 • montyamp

  Po kom bomo pa pljuvali če fogeltunča ne bo ???

  • Rožle

   Kdo je to reku, da ga ne bo …?

  • komar marko

   vsak dvor ima svojega norčka. Torej?

   • Peter

    Dvorni norček?
    Sam v njegovih prispevkih nisem našel nikoli nič drugega kot nesramno žaljenje drugače mislečih. Humorja, kot smo ga bili vajeni tukaj z mojstrskimi prispevki doba in rubeca ni bilo v njegovih komentarjih niti za ščepec. Da se preoblečeš v vaškega posebneža in v nekem dialektu nabijaš po drugače mislečih, sori, to zame ni nivo niti dvornega norčka kaj šele satira ali humor.Za to moraš biti pač na malo višjem intelektualnem nivoju.
    Je pač pod Blocked kar se mene tiče in tam bo ostal z vsemi svojimi teškaškimi reinkarnacijami, no.

 • tohuvabohu

  Fogel? On že ve kdaj mora udariti: takrat, ko udomafiji trda prede, ko narod vidi, kakšne svinjarije počne. Takrat on napade iz vseh topov. To seveda ne more biti prijazna usluga, ne, on je plačan agent. Na njegovo žalost je plača bolj majhna, ker je tudi storitev slaba. Pa še tisto v glavnem po grlu požene, klošar.

  • Dragan Krstič

   Vsekakor je Tunnek udbovec s hudičevo dobro penzijo. Prepričan sem da je služboval v tujini kot novinar zunanjepolitične redakcije RTV ali Dela ali pa uslužbenec ambasade. Sploh pa ni iz Haloz kot sam navaja, pa tudi šmarnice ne pije. Ima dovolj krvavega denarja da pije vrhunska vina.

   • janez cepec

    poznam še enga 100 posto UBOUCA z tud dobro penzijo, pa bazen si je prsužu, ko je ovaju sosede, bojda je tud kešnga za glavo skrajšu, bajto si je naredu, pomožno šolo je spacou, otrokom službo preskrbeu, dones je pa glavn demokrat, kot njegov luzer,ups, leader Janša, ime mu je VIKTORH

 • Vera

  Vse dele ” hobotnice ” aretirat, odvzeti nezakonito pridobljeno premoženje , ” hobotničarje-ke pa v arest takoj, po hitrem postopku !

  • janez cepec

   ja poj bo pa Janša spet šu na Dob, sicer pa zakuga pa ne, sej ma dol že prehojene stezice, kjer si je kaliv svoje misli in prerokbe.

   • Vera

    Janša ni član F21 ! To bi pa ti ” vseved “lahko vedel !

    • janez cepec

     a si čist prepričana , . mau se zamisl

     • komar marko

      imate vse, delate zakone, pa mu niste sposobni dokazati najmanjšo napako. jaz trdim, da je baraba, da je dobil denarčke, sam ste vi tolk za e q….in navajeni na vaše poslovanje. V stilu renovacije tankov za 1 MIO po kosu in potem takoj v arhiv z njimi!

    • Rožle

     Ne vem, če ni tale že čist vse pomešal….

 • Fogglof Tunnek

  Banda gnila desničarska… z tzt na čelu karavane !!!

  • Rožle

   Nina.. nana …

  • tohuvabohu

   A ti že zmanjkuje kapseljnov, govedo zarukano?

   • janez cepec

    vosu ostaje vosu

 • Dragan Krstič

  Ali mogoče kdo ve če je gospod Anže Logar sin bivše direktorice SDK Romane Logar, katero je zasavski prasec Drnovšek odstranil ker je raziskovala že pred več kot 20 leti kako krade rdeča mafija družbeno premoženje

  • Prle

   Sklepam,da je Anže Logar bivši mož bivše direktorice bivšega SDK.Zadovoljen?

   • janez cepec

    wrong, Bunksl

   • Dragan Krstič

    Logarjeva mra imeti blizu 60 let, on pa dobrih 30.

    • janez cepec

     ti si taprav matematik, +ić

     • Dragan Krstič

      Ti pa idiot.

     • janez cepec

      mislem, de sva kr na nivoju, oba

  • Vera

   Anže izhaja iz ” umetniške družine ” iz Ljubljane !

   • janez cepec

    fotr je biu iz Šk. Loke, ad info

 • janez cepec

  pa kje ste zdej najdl tele folije, de jih zdej plasirate, ker druzga nimate. pa zadeva je stara že najmen 15 let, to se prav, de je bla aktualna takrat, k je vaš veliki vodja vodu vlado, pa je zarad lastnih interesou pustu, de stvar laufa dalje.

  • tigr

   Ali želiš, da vsi blokiramo lažnivca cepca.? Laž, laž laž, laž,……… Fuj smrad lažnivi.

   • janez cepec

    mejčken pejd odležat, pa če te glih mora ne bo tlačla, ti bop mrbit prebil, de si Bunksl

   • Peter

    Tudi janez cepec je blokiran. Ne veš, kako so dnevi lepi brez “komentarjev” nekega cepca, no.

    • janez cepec

     ja resnica boli, poj pa se rajš stran obrneš, kot, de bi spoznau še drugo plat medalje, kot vam jo, ovcam zavedenim plasira vaš veliki vodja

     • komar marko

      Samo nekaj mi zapiši. Zakaj nam takoj, ko se ne strinjamo z VAŠIMI NOROSTMI pripišeš velikega vodja, ali da smo fašisti ali pa domobrančki, Naprimer jaz ne hodim na volitve, torej nimam VODJE, nisem v nobeni strani in nikoli do sedaj nisem bil. Pa čeprav me takratna partija na kolenih prosila da VSTOPIM. Tudi na partijske sestanke sem moral hoditi, namreč moral sem izbrati med velikostjo zla, če dojameš kaj sem hotel povedati!

     • janez cepec

      zdej si ga pa mejhn ukamenju, nkol nism nubenga zmerju z fašistom, ti si verjetn premlad, de bi biu domobrančk, tud jest ne hodm na volitve, nism biu nkol u nuben strank, tud mene so vabil u partijo pa nism šu . mus je it srat pa umret, pa nč druzga. kdor je mu jajca, ni šu u pariju, kdor je pa šu, je biu pa koritar, ker tapravih kumunajzarjou je blo zlo mau, pa še tist so u vojsk pozebl. več parou se jih je pa prefarbal, pa so dones demokrati, al pa vodje strank

     • komar marko

      glede mojih let ne pametuj, ker po sistemu, ki ga ti zagovarjaš so dojenčke pospravljali v rove. PRIPISAL pa si nam VELIKEGA VODJO! Kdo je to za tebe?

     • janez cepec

      ma veliki, ljubljeni vodja, prerok, dobri pastir, use je en is isti šmorn

     • komar marko

      na osnovi česa nam pripisuješ nekega vodjo, če ne grem na volitve. Čim se ne strinjam z norostmi. Torej si pokazal da si del sistema in del VSTAJNIKOV ki žive ljudi obešajo kot lutke. Nato pa težite, če nekemu ravnatelju prerežejo gume. Res ste poden od podna!

     • Peter

      Ali ima smisel se pregovarjati s cepcem, no?

     • komar marko

      no samo dokazati mu hočem,da je cepec na četrto dimenzijo, pa grem stavit, da ne ve katera je četrta dimenzija!

     • Peter

      No ja, gud lak, no.

     • janez cepec

      videm, de si tak kot vaš, de ne rečem velki vodja, brezčasn

     • Peter

      Ker ne zna drugega, ker je en beden provokator, ki ne zna spraviti skupaj drugega kot velikega vodjo in domobrančke. Skozi zgornji članek se mu, jasno, ni uspelo prebiti, ker je prebutast, kaj šele, da bi ga komentiral ali celo, bognedaj, negiral in to je pač njegov domet.
      Mene bolj zanima, kaj tebe žene, da se ukvarjaš s takim zgubljenim primerom, no.

     • janez cepec

      ja glej, če nimaš argumentov, pa praveš, de smo izgublen primer. neem, kje provociram, samo fakate vam serviram, ki pa jih ne morte sprejet. poj smo pa tam

 • Rožle

  Lansko leto smo tudi kakšno rekli o zmagah naših športnikov na
  Novi24….?!

  • Peter

   Ja, žalostno, da moraš po športne novice na Hanzi, no…

   • janez cepec

    če bi biu to zavedn, ne bi šu na Hanzi, sploh je pa isti qrac, kje si , pousod Kučkota finaciraš. lastnik nove TV je tajkun in forumaš, kva pa zdej?

    • komar marko

     a res , lastnik Nove je TAJKUN, Ga prosim navedeš?

     • Rožle

      Pa ne da mislš o tem s cepcem razpravljat..

     • janez cepec

      ja ti, zgleda ne upaš, ker resnica boli, pa argumentou ti zmanjka

     • Rožle

      Ja…teb izmišljevanj oz laži pa res ne zmanjka…

     • Peter

      Pa ne da mislš o tem s cepcem razpravljat…

     • Rožle

      Itaq…skoki so zdele ..

     • Peter

      No ja, 17 pa 22, lahko bi blo slabš, no.

     • Rožle

      A se ni Pero neki popravu ..? ?

     • Peter

      Ne, ampak jih je enepar še bl zamočil, no.

     • janez cepec

      večinski člastnik nove TV je Stojan Petrič, lastnik Kolektorja, ustanovni član foruma 21, to se prau, de direkt Kučkota financirate, kdo je zdej tle ovca?

     • komar marko

      no zopet lažeš. Je samo eden izmed lastnikov, je pa malo nad večjimi. Torej zakaj je pri vas rdečkotih LAŽ postala del genov. A vas ni nič sram, da vas takoj razkrinkamo!

     • janez cepec

      ne čak mau, je res eden od lastnikov, sam ostali majo po par procentou lastništva, on pa ma okol 25 posto-. kdo je zdej ovca?

     • komar marko

      vidiš to je resnica po tvoje. Daj vir, pa da vidimo pravo RESNICO katero se pa ti in tebi podobni branite!

     • janez cepec

      preber si Reporter od 14 dni nazaj, sej ni de bi ga glih reklamiru, sam mislem, de je bolj VAŠ, desn cajtng, tko, de bi mu blo skor za verjet. čeprou, ljubljenmu vodji najnovejši članki iz taistega cajtng niso več ušeč, ker usake tok cajta znajo resnicpo zadet

     • komar marko

      resnica je pa taka; Televiziji Nova24TV je le uspelo pridobiti tuje vlagatelje – 800.000 evrov bodo vanjo vložila (tri) madžarska podjetja. Katera, nam vodilni na Nova24TV niso želeli razkriti, so pa poudarili, da gre za medijska podjetja in ne za »kakšne ključavničarje«.Vir si pa poišči sam! Ne bom te opismenjeval!

     • janez cepec

      praveš, de bodo uložila tri podjetja, to se prau, de še niso, ergo, še vedno je tajkun večinski lastnik mau počakte, de vam bo naročnino začeu računat, pa da direkt Kučkota financirate, fino ane?

     • komar marko

      tajkunček je LAŽNJIVEC po višini vložka nekje na 14 mestu. ta tri tuja podjetja pa so že vstopila, NOVA je pa DD družba. Še kaj lažnjivec?

     • janez cepec

      glej, citiram Reporter, nism se jest tega izmislu, kapiš?

     • Rožle

      V digitalni dobi se napiše kopiram in ne citiram….

     • komar marko

      pa daj vir CEPEC in ne uporabljaj KAPIŠ od komentatorja iz kur, ki jih je zapustil iz ponosa, kakor je zapisal!

     • janez cepec

      vir je Reporter, urednik S. Šurla j’ biu pa podpisan, kapiš (sorry, nism se mogu zadržat, preveč gorenskiga šnopca)

     • janez cepec

      a zdej si pa ostou brez besed, mrbit bi ti pasu en šnopček, de boš mau h seb pršu, priporočam Gorenjski šnopc. garant pomaga

  • komar marko

   sem že zapisal, da bo moral ta portal razširiti delovanje , poleg tega pa programski del TV . Drugače ne bo nič z RESNICO!

 • Jožef

  Pri bežnem pregledu komentarjev opažam, da večina sploh ni dojela vsebine članka.
  Celo za lene čitalce so poskrbeli. Vsebina bi morala slehernemu poštenemu človeku
  vzbuditi skrb za sebe in za vso slovensko družbo. Voda nam že krepko teče v grla, mi pa če vedno
  pojemo “mi se mamo radi, radi, radi” ……..?????

  • janez cepec

   večina nas sploh ni prebrala tega članka, ker je totaln podn od podna. tale, kao novinarka, je pobrala neke brezvezne folije, k so ble objavlene že pred desetletjem, zdej jih pa prodaja kot neki novga. sej ne rečem, de ni neki u tem, sam de mi po tokih letih prodaja, kot neko super zgodbo, pa tud ne gre. glih tak Cepec pa tud nism, de bi use pelu, ane?

   • dr Janez Sveti

    Žalostno je, da v “pravni” državi javnost že leta ve, kako so pokradli denar državljanom, vendar se ni zgodilo nič. To ni levi -desni,partizani- domobranci ampak enostavno za kriminal, ki ga ščiti (OČITNO), naš pravosodni sistem in vodilni politiki.
    To je propad morale in družbenih norm. Kam peljejo takšna nekaznovana dejanja, vemo. V moralni propad in propad države. Jaz naivec sem verjel, da smo Slovenci pošteni in pridni, ter, da se ne pustimo nategovat. Očitno smo neke posebne sorte mazohisti.
    Dr Janez Sveti Sadomazo dildo sex coutry

    • komar marko

     slovenci smo pridni in pametni. Problem je v tem, da so gospodarji bili pospravljeni na varno. Kdo je zavladal pa upam da veš. Ponavadi se je pri takih grunt zapil ali zakartal, podobno se je storilo s SLO. kar so se pa naučili, to znajo. zakaj pa so tako zaiteresirani za uvoz bratstva in migrantov?

    • janez cepec

     maš prou, in levi in desni so kradli in kradejo še naprej, pa ga ni junaka, predsednika vlade, de bi te rabote ustavu. uglavnem so to dopuščal levaki, desni Janša pa ni biu nč boljš. bi djau isti q… samo drugo pakovanje. pa nej me kdo poprav, če to ni res

    • Peter

     Janez, kaj pa tvoj nivo, no?

     • tohuvabohu

      Ah, pusti, to je Janez Smeti.

     • dr Janez Sveti

      Sem preprost, lep in bogat genij.
      DR Janez Sveti vesoljc

     • indijanka

      Preprost? Hmm..no.Ha..ha..ha.

     • dr Janez Sveti

      Simpl. A mi ne verjameš?
      DR Janez SVeti Pigs Free range farm

     • indijanka

      :) včasih je moje zaupanje brezmejno, običajno ti pa verjamem bolj malo :)

     • dr Janez Sveti

      Torej ne verjameš, da sem bogat lepotec?
      DR Janez Sveti genij

     • indijanka

      Hmm..nežen in razumevajoč, kajne. Pol mi pa pripraviš vprašanje/past. Hmm..ja.

     • dr Janez Sveti

      Vse z ljubeznijo..
      DR Janez Sveti Sapica

     • indijanka

      Ne smeš met rad samo sebe. Če ne boš poslušal samo svojega srca, boš mogoče nekoč slišal tudi druga. Zakaj ste raztrgali Petra? Tisti, ki o sodelovanju tu filozofirajo , sploh ne vedo, kaj to pomeni, ker samo provocirajo in špikajo in jst nisem Tarantela in te prav nič ne občudujem, ko s prestola vihtiš bič tu.

     • dr Janez Sveti

      A sem pretiraval?..Veš sploh ne sledim,kdo je kdo, samo takoj odgovorim na provokacijo. Nimam časa ne volje, da bi bral kontekst.
      DR Janez Sveti

     • indijanka

      Ja. Si. Pa kardelo provokatorskih hijen vedno spodbudiš in začneš vojno. Saj veš vesoljček, da te imam rada do zvezd in nazaj, ampak velik človek nikoli ne pokaže svoje moči.

     • dr Janez Sveti

      Imaš prav.
      DR Janez Sveti Cosa Nostra

     • indijanka

      :) nimam prav. Uživaš v bojevanju in tega ti nikoli ne hotla odvzet. Rada sem se pogovarjala s Petrom in zdaj ga ni več. Zato sem slabe volje in ti me preprosto vedno poslušaš.

     • indijanka

      Nisem brala članka. A veš, da je Peter obiskal Izrael? Zato ga gleda z drugimi očmi in s srcem. Vedno pozabiš, da zvezde na nebu predstavljajo število rešitev. Celo premikajo se in sijejo drugače.

     • dr Janez Sveti

      Če nisi opazila, sem omenil, da vsi Izraelci niso sovražni do Arabcev. Toliko tulijo o semitizmu in holokavstu in zahtevajo, zahtevajo..Ko jih jaga! Kaj me briga njihov holokavst in njihove težave. Kdo pa so oni, da bi morali biti do njih posebej pozorni!Koliko narodov je pretrpelo veliko večje tragedije in se o njih sploh ne govori. Židi, vsak dan skozi svoje medij trobijo eno in isto. Ne povedo pa, da je za časa SSSR večino Ruske politike vodil židovski lobi.
      Kako to, da njih dobre in pametne NIHČE na tem planetu ne mara? Če me nihče ne mara,pomeni, da delam nekaj narobe a ne? O oni ne. Oni ZAHTEVAJO, da jih spoštujemo. E pa jaz jih ne. Kar naj se koljejo dol. Zaslužijo si eni druge.
      Dosti sem pisal.
      DR Janez SVeti vesoljski nadlegovaec

     • indijanka

      Sama nikoli ne bom pozabila obiske hiše Ane Frank, da o filmih, ki sem jih gledala skrita pod deko in meditirala sploh ne govorim. Njihovo trpljenje je neizmerno. Mi smk pa bedniki, ki jih kljub trpljenju nismo sprejeli in smo jih pripopali srabce, ki so jih prisili, da so z države naredili vojaško utrdbo..

     • dr Janez Sveti

      Lepo te prosim. Perejo ti možgane že od rojstva s tem jokanjem židovski tragediji. Ukrajincev je umrlo od lakote 7 milijonov zaradi Stalina!! Koliko Rusov je umrlo med 2.SV?? Samo mediji, ki so večinoma v lasti Židov trobijo samo Židih in Hitlerju. Ana Frank?..Ma ne me hecat! Pojdi si pogledat zapore rdečih Kmerov,odkoder se ni nihče vrnil.Ko boš videla njihove mučilne naprave, neboš mogla spat pol leta! Kdo se še spomni Ruande,kjer je blo misim, da v enem mesecu z mačetami pobitih milijon ljudi? Ne..samo Židi so pomembni. Nemaram jih!
      Koiko ljudi je umrlo od začetka “demokracije” v Iraku? Afganistanu?, Libiji? Libanonu? Jemnu?
      DR Janez Sveti Svarunov sin

     • indijanka

      A te morm sedaj zmerjat, da se boš imel še z menoj veselje igrat ping pong? Popolnoma drugačno mnenje imam o židih in o nasilju. A imaš občutek, da sem vodljiva in da mi kdorkoli lahko opere možgane? Še če sem zaljubljena ne zmorem slepe poslušnosti.

     • dr Janez Sveti

      Zaljubljena si? To je pa lepo..pomladi telo. Kar se tiče Židov, pa takole. Kdorkoli jih je dobro spoznal jih ni imel več rad. So sebični in mislijo, da so nad drugimi ljudmi. Vprašaj koga, ki jih dobro poza in mu zaupaš.
      DR janez Sveti Perunov sin

     • indijanka

      Če bi bila zaljubljena, ne bi imela časa za tale portal. O tem ne razmišljam. Itak je zima in ne pomlad. A da pomladi telo? Pojma nimam. Zaljubljenost prinaša več težav kot užitkov.

     • indijanka

      Napisala pa zbrisala. Pa spet napisala in ponovila vajo. Joj joj vesoljček kolk razmišljanj mi povzročiš. Sem zaljubljena :)?

     • dr Janez Sveti

      A nisi napisala, da si zaljubljena? Zakaj ne napišeš in pustiš? To kar napišeš tako z vsemi slovničnimi napakami je tisto pravo. :)
      DR Janez Sveti Surovina

     • indijanka

      Hmmm… bi za moje besede potreboval prevajalko? A ti nisi zaljubljen..:)?

     • dr Janez Sveti

      Ne, nisem.
      DR Janez Sveti Racionalist

     • indijanka

      Zaljubljenost ni stvar razuma ampak preplet energij, kar zaneti ogenj. Brez ognja so vse zgodbe le stvar empiričnih poskusov, ki ne prinesejo pravih rezlutatov.

     • dr Janez Sveti

      Se strinjam. Vendar je razum, tisti,ki naj bi obvladoval čustva. NotranjiJaz in prepričanje je tisto,kar nas vodi po tej realnosti. Tudi spremenimo jo lahko samo tako, da se spremeni prepričanje. Priznam pa da so mi takšne čustvene dušice, kot si ti všeč:) Rad sem zaščitnik.
      DR janez Sveti Kapetan Amerika :)

     • indijanka

      Zelo se motiš. Vse obvladovanje razuma prazni dušo. Čustva se izkazujejo skozi dejanja. Ljudje, so zaradi modernih pristopov prepričani, da so srečni. Pa srečni sploh niso. Hrepenenja jih silijo k iskanju. Nisem čustvena. Moje srce, razum in duša so v ravnovesju. Mirna sem.

     • dr Janez Sveti

      ok. Jaz tudi.Torej sva oba srečna. Tako je to v Vesolju, ko ga razumeš.:)
      Dr Janez Sveti Srečnež

     • indijanka

      Nisem rekla, da sem srečna. Kaj pa je sreča vesoljček? Rekla sem ti, da sem mirna. Nisem niti računala, da bi to slišal. Niti, da bi razumel. Ljubezen je mir.

    • tohuvabohu

     Slovenci smo se pustili nategniti že leta 1945, če ne prej. In v imenu tiste “zmage” nas nategujejo še danes. Ti pa zdaj kličeš na pomoč moralo in “pravno” državo. Bog pomagaj, kako si naiven. Res ne gre za partizane in domobrance, ampak za najbolj perfiden in pokvarjen sistem, kar smo jih kdaj Slovenci doživeli na svoji koži.

 • dr Janez Sveti

  Italijanska mafija so navadni banditi proti tem mojstrom, ki so nam ukradi državo. Sodniki so očitno na njihovi strani, saj drugače bi bili zapori polni teh “podjetnikov”.
  DR Janez Sveti Jebiveter

 • Jim Doe

  V Sloveniji se je že pozabilo kako izgleda pravo raziskovalno novinarstvo.

  • Peter

   Ga sploh nikoli ni bilo, no.
   Družbenopolitičnih delavcev to ne zanima (razen razkrivanja solatne mafije v trieštu), edini, ki kaj miga je Požar, ki se potem zakolje s kakšnimi rumenimi članki, da nasprotniki lahko vpijejo, da ni verodostojen, no.

 • Rožle

  Hobotnica je dobra sam za u solato …

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, vete ka je tipično za zadrte desničarje?… Svojo spolno slo, kakršnakoli pač že je, skrivajo. svoje frustracije pa sproščajo z aroganco, vzvišenostjo, nezdravim nacionalizmom, občutkom nezamenljivsoti…nekako na SDS falango fse to spominja !!! Da o incestu sploh ne govorim, vaša Adam in Eva in Kajn in Abel???… Fsi so se drapali križem-kražem…in tako je nastalo človeštvo !?!?… ha ha ha ha …

  • Rožle

   Ti se pa lahko kar brez caps locka dereš …Fenomen

   • Peter

    Se je spet vrnil naš nikolimenebonazaj?
    Ja, vilkomen, tunek, vilkomen.

    • Rožle

     Ja,, kaj sem ti pa dol napisu…
     Bumerang ali Lassie..

   • tigr

    Blokiraj hudiča!
    Jaz sem že oba ta dva današnja smetarja blokiral, ki sta nas hotela provocirat. Naj se dereta v prazno luno.

  • tohuvabohu

   Prekleti udbofašist, ne serji.

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, kako je mogoče, da skupina ofc tam pred parlamentom podpira nekoga, pa kljub temu, da ne zna pojasniti izvora premoženja, potem ga skuša skrivat z bančno telovadbo ženine žlahtnice in je dejstvo, da je bil zraven pri mučkah s patrijami???… Desnosučni butli so še kar prepričani, da je komunajzarski murgleraj fse zrežiral !?!?… Ali pa je zadaj le želja, da je bolje, da njihovi kradejo in ne kdo drug !!!

  • janez cepec

   la kdo bi to biu? uprašanje za miljon ojrotou

   • Fogglof Tunnek

    To vemo čisto fsi… samo desnosučni nočejo priznati !!!… So lagali, lažejo in bojo lagali kar naprej !!!

    • janez cepec

     ne morjo iz svoje kože, pa še vojsko so zgubl, luzerji

     • komar marko

      katero vojsko CEPEC?

     • janez cepec

      svetovno

     • Fogglof Tunnek

      Domobranci ste dobli po piz*** z Hitlerjem na čelu !!!

     • janez cepec

      točn tko

     • komar marko

      ja lepo , dojenčki, mlada dekleta, zemlja joka, kaj je morala vse prejeti od hlapcev!

     • janez cepec

      ima Boga

     • Fogglof Tunnek

      Njihof lastni bog bo jih kaznoval…te pa fseeno če ližejo rit RKC-ja !!!

     • komar marko

      lizanja ste navajeni. Ste lizali , ližete in še boste. Lepo pokleknete in naredite tisto kar se vam ukaže.

     • janez cepec

      jest nikoli

  • komar marko

   ja Palček Smuk je izdal PISMO o NAMERI. Ja Palček je podpisal 14 aneksov k nekim dvokolesnikom. Ja razstavili so LESENO maketo, katero sem si ogledal. Osebno poznam konstrukterja lesene makete. Te še kaj zanima?

   • Peter

    Iz katerega lesa je bila, no?

    • komar marko

     ker so bolj bukove sorte bi djal da bukovega!

   • janez cepec

    kam je ljubljeni vodja plasiru tisteh par dodatnih miljonov mark, sej jue mou višek že od šverca orožja

    • komar marko

     o čem pišeš cepec brez repa in glave, In zakaj vodji NIČ ne dokažete in je DRNI ustavil preiskavo! Le zakaj? Ker je ljubil vodjo, CEPEC!

     • janez cepec

      ja res je problem, ker so kradl usi, dej se pa edn za drugm skrivajo, na žalost

     • komar marko

      CEPEC, trdim, če bi imeli dokaze bi VODJA že visel, tako kot je bilo pri PATRIJI. Ste mislili, da z MONTAŽO lahko dosežete vse, pa se ni izšlo! Le kdo vam še verjame! Še PEPCA je na smrtni postelji spregledala!

     • Fogglof Tunnek

      Krif je bil…rešlo ga je rumeno-kravatno ustavno sodišče… Kapish?

     • komar marko

      če bi ti razumel pravo! Tako pa ostajaš ……….

     • tohuvabohu

      Česa je pa bil kriv, prekleti provokator? Še danes nihče ne ve, česa!

     • janez cepec

      ja smrtna postla ti pa da mislt, me prou zanima, kva bo vaš prerok izjavu, ko bo pršu njegov čas, de se zastopmo, kot človeku mu želim vse najboljš

     • komar marko

      piši kot se spodobi, ker te ne bom več bral!

     • janez cepec

      sej si še dost doug zdržu, ipak te zanima resnica, čeprou ne vrjamem, de boš pokapiru

     • Mihec S’kumarc

      prpravlja se na grupnega se že zbirajo bukslni

    • Mihec S’kumarc

     kupo je hišo v murglah

  • Mihec S’kumarc

   a je murglčan že priznal

 • AboutTown

  Hmmm… incestna hobotnica? Kot biologa me je zadeva za trenutek presenetila. Nato pa sem ugotovil, da gre ponovno za desničarski bulšit…

  • Fogglof Tunnek

   Bo že držalo, ampak najbolj incestoidni so praf desničarji…fseeno ali je hči ali sestra ali mati…samo da je… ha ha ha ha ha …

   • AboutTown

    Samo da je luknja. Tudi topla buča je ok…

    • Fogglof Tunnek

     Ali pa jabolčna pita :))

     • AboutTown

      VROČA!!!

     • Mihec S’kumarc

      zaftig kot mamina

    • Mihec S’kumarc

     za biologa je vseeno

   • Mihec S’kumarc

    to so povzeli po haložanih kso zmeraj pjan.

  • Mihec S’kumarc

   Pol pomen da svoje picajzle moriš sam.

 • Rožle

  POMOČ UPORABNIKOM KAKO SAMI BLOKIRATE NEPRIDIPRAVE NA PORTALU !!
  https://s24.postimg.org/laab4h7k5/About_Town_Block_User.jpg

  • AboutTown

   Hvala

  • tigr

   kako pa ga odblokiraš, če se tako odločiš ?

   • Rožle

    Ga ne rabiš …

 • Peter

  Oho, vidim, da so se Blocked luzerji vrnili z nedelskega izleta.
  Kje ste pa imeli danes proslavo z golažem, no?

  • AboutTown

   Pravilno je “nedeljskega” ne “nedelskega”. Nauči se slovensko, potem pa sprašuj.

   • janez cepec

    pa kva s’ ga napizdu, sej ni mislu nč hudga

    • AboutTown

     Je, je. Verjemi mi.

     • janez cepec

      no ja, ga še ne poznam, dejmo mu šanso, ane?

     • AboutTown

      OK.

     • Mihec S’kumarc

      Ste že štirje samo plac še rapte.

   • Fogglof Tunnek

    Peter je zabit incestoidni voluhar zaljubljen v svojo mlajšo sestro !!!

    • AboutTown

     Res je. S tem, da je sestra stara 7 let.

     • Fogglof Tunnek

      Te pa je lagal…meni je reko, da je stara že 9 let !!!

     • AboutTown

      Legal je vse… saj pri njih ženske nimajo nobenih pravic.

     • Fogglof Tunnek

      Se pravi isti kot ISIS ???

     • Mihec S’kumarc

      Boš pa ja vedel koliko staro hčerko si dal v najem

    • Mihec S’kumarc

     Pa saj si ga ti dolgo nagovarjal

  • janez cepec

   smučanje u naravi, brez golaža, sam goveja župca

  • AboutTown

   A ja… pa nihče me ni blokiral. Sam sem se odjavil. OK?
   Lahko se odjavim in prijavim in odjavim in prijavim… kadarkoli.

  • Mihec S’kumarc

   Na prostem je premrzlo bili so v garažah

 • Rožle

  Ja, ne vidmo te …dej razum že

  • AboutTown

   Očitno me, razumi že.

 • AboutTown

  Kje je pa Debeli Garfild danes? Nekako pogrešam njegove copy+paste komentarje iz pred par mesecev…

  • Fogglof Tunnek

   Natepava cosmosjasnovidca…

   • AboutTown

    Uh… a to je to zamolklo bobnenje…

    • Fogglof Tunnek

     Ja, cosmos je celi slinavi okrog gobca…debeli garfi pa težko diha… No, nekako jima uspe priti do vrhunca !!!

     • Mihec S’kumarc

      A si mu posodu dilda

  • Mihec S’kumarc

   Debatira s toplimi bratci na sosednji strani.

 • Peter

  Oho, 8 jih skoči blokiranih luzerjev, ko omenim golaž, no..
  Hop…koliko vas bo pa zdaj, no?
  Trije, zaenkrat, dajmo še, no…

  • AboutTown

   Dajva še enkrat. Po slovensko.

 • Peter

  Hehe, pa to je hujš k invazija v Normandiji.
  Pa se vam ne zdi, da ste mal smešni, no?
  Nihče vas ne bere, tisti, ki vas berejo, vas ne jemljejo resno, vi pa še kar dvigujete rejting osovraženi Novi, hehe, no.

  • AboutTown

   Smo plačani za to. Jurja na teden od Sorosa.

   • Mihec S’kumarc

    To je razprodaja…

    • AboutTown

     Ma, ja… ampak jurja na teden je vseeno nekaj denarja.

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, drhal okoli SDS meni, da lahko pravno, socialno ureditef države izkorišča striktno le samo tedaj, kadar od nje nekaj želi, jo potrebuje, zlorabi v svoje namene in koristi…. Ko pa ta ista država od njih zahteva spoštovanje in odgovornosti postulatof družbe, ki naj veljajo za fse enako pa delajo banditsko revolucijo. Ko se njim nastavi ogledalo odgovornosti, se kot bebasti otroci zvijajo, kričijo in razbijajo fse okoli sebe !!!

  • WatsonForus

   res si bogi , a apaurinčki popuščajo?

   • tohuvabohu

    To pa naredi dobro odmerjen članek, ki zadene rdečkarja tja, kjer ga najbolj boli.

    • AboutTown

     Ja, res. Tudi grafi so lepo narejeni. Kot bi jih delal petošolec.

 • Peter

  Je malo vnema popustila?
  Dajmo no, zis luzer iz blokd, hehe..kaj vas je lepo brati, no.

  • AboutTown

   Dajva vsaj en stavek po slovensko, no. En sam samcat.

   • Mihec S’kumarc

    Le daj, če znaš.

    • AboutTown

     Ja, jaz tudi čakam.

     • Mihec S’kumarc

      A da ti pride..

     • AboutTown

      Ja. Poštar.

 • AboutTown

  @disqus_C3eZgLSMGJ:disqus A bo?

  • Fogglof Tunnek

   Za nas bo…za njih pa ne vem.

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, kdo ni spoštoval sodišč 4 leta, se odzival na vabila, ne prejemal pozivof, javno blatil fse, ki so po službeni dolžnosti imeli oprafka z njegovimi dejanji, žalil in razgrajeval temelje zaupanja v pravno države??? KDO???… Potem voluhar desničarski naj ne zahteva sedaj zopet od tote iste države za sebe zopet le privilegije, posebne obravnave ali favoriziranj nekih svojih zlaganih pomembnosti. Naj ne žali Milana Kučana in ostale levice z levimi fašisti !!!

  • AboutTown

   odgovor: uɐʌı

   • Fogglof Tunnek

    Desnosučni bojo računalnike obračali ko bojo brali tvoje poste :))

  • tohuvabohu

   Vsi ste levi fašisti, vključno s tabo, pijani odsluženi klavec.

   • AboutTown

    A lahko ti razložiš, kaj je fašizem. Sem že včeraj spraševal, pa ni bilo junaka…

    • tohuvabohu

     To pa ti bolje veš od mene.

     • Fogglof Tunnek

      Fašisti so z osli topove premikali…

     • tohuvabohu

      Ogromno likvidatorjev je končalo žalostno. Tudi tebi se slabo piše, če se ne boš spravil k sebi.

     • Fogglof Tunnek

      Mene ščiti Milan Kučan.

     • tohuvabohu

      On ščiti svoje picajzle, dokler ima korist. A za vsako rit raste palica, kajne odsluženi klavec.

     • AboutTown

      Ja, ogromno likvidatorjev je končalo žalostno… lahko bi pobili še vsaj 10.000 domobrancev, pa so jim ušli v Argentino. Žalostno, res.

   • Peter

    Ignore, tohuvabohu, trollop se futra z odgovori na svoje blodnje, no. Ignoriraj, no.

    • AboutTown

     Ja. Ignoriraj vprašanja. To je najlažje.

    • tohuvabohu

     Meni nerad odgovarja, hehehe.

     • Peter

      Saj ne odgovarja nikomur ampak kopipejsta neke svoje blodnje.
      Odgovarjati bi pomenilo misliti, to pa je pri blokiranih luzerjih nougou, no.

     • AboutTown

      Ah, no… ne mešaj me z Garfildom….

     • tohuvabohu

      Jah, če mu nihče ne odgovarja, se pa pogovarja sam s sabo. Itak ni tu zaradi pogovora, ampak zaradi protiofenzive na obremenjujočo vsebino članka. To je klasičen udbovski spin.

     • AboutTown

      Ah, no… ne mešaj me z Garfildom.

 • Peter

  Dajte mi tisti, ki teh luzerjev še niste blokirali, povedat, če sploh kaj komentirajo zgornji članek, in če ga, kakšne argumente imajo, razen seveda najbolj tehtnih o velikem vodji, pa domobrančkih pa tak no, hehehe…

  • AboutTown

   Hehehe…

  • tigr

   Ne verjamem, da komentirajo članek, saj niso sposobni enega pravega komentarja spravit ven, če pa imajo slamo v glavi. he, he,…

   • Fogglof Tunnek

    …he he …

   • AboutTown

    he he…

  • tigr

   Veš Peter, je pa lepo zdaj pogledat na računalnik, ko je vse lepo belo, kot da je sneg na sveže pokril naravo. :)))))))

   • AboutTown

    Moj predlog: raje glej monitor kot računalnik. Računalnik je večinoma bela škatla…

 • Fogglof Tunnek

  Temu človeku in ljudem okoli njega ne smemo delati ne kot posamezniki ne kot družba nobenih uslug več. Do zaj so vedno fse le nehvaležno zlorabili in praf fse sile in moči usmerjali le v rušenje ekonomsko pravno složne družbe. Takim nehvaležnežnem in socialnim avtistom je treba kot šavsajočim cuckom dati le čim krajši povodec in trdo komando…prostor !!!

 • AboutTown

  A vam ni všeč, ko vam s Tunekom malo razburkava živčke?

  • Fogglof Tunnek

   Drisko dobijo…pa hemeroidi začnejo pokat…

 • WatsonForus

  take strukture bi bil vesel še Al Capone !

 • Rožle

  NLB-RTV-TELEKOM-LDS-BARSOS-MEDICOR-…= KUĆANIZEM

  • tigr

   Sami KOMUlevičniki, he, he.

   • AboutTown

    he he he… Daj nehaj se že smejati samemu sebi. Zgleda zaostalo.

  • AboutTown

   = denar. Hvala. Imamo ga ogromno.

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, vi janšefci si morate iz glave zbiti komuniste, ker stem vas je Jajo tako prestrašil, da karkoli je rdečega se vi ustrašite…tudi od Trumpa kravate !!! Iz vas je naredil prave paranoike pa tega sploh ne vidite. Calm down…. ni več Titota in nikjer ni nikogar, ki bi hotel vas ubiti in zakuriti na grmadi, svoje jame ste že doživeli… Zaj pa se pogledajte v ogledalo in se fprašajte a zmorete kaj sami ali vam mora vedno Ivan dajat navodila !!!

  • WatsonForus

   lej , če ti še ni jasno so ti tvoji že potegnili gate dol s tvoje riti in vse ostalo ti bingla na friškem lufti in denarnica ti je vedno prazna.

 • Rožle

  Lepo zgodbico bi lahko sestavli s telimi levimi cvetkami…..:******

  Marmeladarji, paštetarji, plagiatorji, kleptomani, pripravljeni na dodatek,
  panamski ministri, spolni iztirjenci, metalec kahel v fasado,
  rokoborec s pralnim strojem, družinski človek s farmacevtko,
  strastni ljubitelji hišnih ljubljenčkov
  najbolj inteligentna EU komisarka vseh časov, ugrabitelji otrok, moralno etična načela….*****
  in še in še bi se še našlo…

  Ja fajn zgodbica bi bila..ni kej

  • AboutTown

   A ne, no! Daj sestavi jo. Pa film posnemi. To ali pa Dražgoše. Vseeno.

  • Peter

   Ja, s spamarji se ne da drugače kot s spami, no.

   • Rožle

    Mal še potrp :)

    • AboutTown

     Kaj bo pa potem, @disqus_UFFN0V0PZl:disqus?

    • Peter

     Ni frke, no…

 • Peter

  Škoda, k jim niso dal še eno rundo golaža, bi bil mal dlje mir, no.

  • AboutTown

   A ne, no! Jaz sem enakega mnenja.

 • Rožle

  7 pujskov je šlo v partizane, eden je pa doma ostal …
  *****************************************************
  Ta ki je ostal doma jih je vedno hranil ..
  ******************************************
  Postali so pohlepni in se razmnožili kot se za prasce pri koritu spodobi …
  ************************************************************************
  In ta ubogi pujsek jih še vedno hrani …

  • AboutTown

   Ta ubogi pujsek je bil prevelik pussy, da bi se šel borit za svobodo. Ta pujsek je domobranček.

 • AboutTown

  Janez Janša je edino upanje.

  • AboutTown

   ha ha ha

  • Fogglof Tunnek

   Tak pravijo.

   • AboutTown

    Samo poskušam, kako se je smejati svojim šalam.

    • Fogglof Tunnek

     Aha sori… misliš kot desničarski stand-up komiki…

     • AboutTown

      Ja, no! ha ha ha :)

 • Peter

  Bolj ko jim razlagaš, da so blokirani in da jih nihče ne bere, bolj pišejo.
  Plačani od kvantitete ne kvalitete, klasika socjalizma, no.

  • AboutTown

   A ne, no!

   • Fogglof Tunnek

    A jih bomo?

    • AboutTown

     Zgleda!

     • Fogglof Tunnek

      Pol pa jih bomo.

  • tigr

   Kučan jih plačuje, saj to že vrabci čivkajo.
   Niso tile lenuhi vajeni delati zastonj. Še krast ne gre, če ni gvišen, da se mu splača.

 • Peter

  Kva se je luštn pogovarjat z blokiranci, no.

  • Rožle

   This user is blocked

   • Peter

    Vsak blokira po svojem izboru, no.

 • Fogglof Tunnek

  Vera Ban. “En sam človek ne more vsega vedeti, ne more vsega znati. Vsega čutiti.” … Samo Ivan Janez in njegove ofce mislijo, da zmorejo !!!

  • Fogglof Tunnek

   Iz SDS sporočajo, da v zadnjem obdobju v njihovo stranko fstopi fsak mesec več novih članof.

   https://www.youtube.com/watch?v=zftXVzFrg1k

   • Fogglof Tunnek

    SDS izgublja podporo tudi pri Evropski ljudski stranki?

 • Peter

  A zdej se blokiranci med sabo pogovarjajo?

  Na demokratičnih levih portalih se ne morejo, jih radirajo, no.

  • Rožle

   Itaq…tam zbrcajo kar svoje…he
   “ajde još ti za svaki slučaj”

   • Peter

    Človek bi rekel, da so vsaj kritični do butlnov, četudi so njihovi, no
    Kar je preveč, je preveč, pravjo, no.

    • Fogglof Tunnek

     Čuj…kuku…

   • Fogglof Tunnek

    …kuku…

 • Peter

  Na 6. seji CK ZKS so sprejeli več pomembnih sklepov o nalogah komunistov v političnem sistemu socialističnega samoupravljanja. Poudarili so, da bo treba varovati in razvijati naš politični sistem v praksi, da bo delavec v celoti odločal in gospodaril, da bo začutil, da je bitka za politični sistem socialistične demokracije, bitka za ustavo. za zakon o združenem delu, za stabilizacijo— razredna bitka, on pa v njej odločilni subjekt! /-veza komunistovse mora v tej bitki zavedati svojih nalog, ki jih ima kot organizirana vodilna idejna politična sila delavskega razreda in vseh delovnih Ijudi!

  • Rožle

   Naši komunisti so ostali brez svojega TOZD-A…..

   • Peter

    Čakej, da pridejo nazaj blokirani (gledajo Poop poročila al kva), teh sej je še za vso noč, no…

 • Peter

  Teh nalog ni malo, večina pa jih izhaja iz aktualnih družbenogospodarskih razmer, iz delovanja organizacij, članov in vodstev ZK. Kot histvene so bile izpostavljene tele naloge: 1. ZK naj mobilizira delovne ljudi in občane za učinkovito nastopanje v posameznih institucijah političnega sistema. 2. ZK se mora usposobiti za opravljanje vseh funkcij, ki jih ima v naši družbi in v političnem . sistemu. V vsaki OO ŽK in v organih ZK je treba temu primerno usmeriti idejnopolitično usposabljanje. .i. Komunisti, organizacije in organi ZK morajo sproti reagirati na probleme v svojih življenjskih in delovnih okoljih, v delegatskih skupščinah in družbenopolitičnih organizacijah. 4. Vsakaosnovnainobčinska organizacija ZK mora imeti konkretne ocene in stališča do zadev, ki so nadnevnih redih delegacij. samoupravnih organov, delegatskih skupščin, družbenih svetov in DPO. Doseči moramo, da bodo delavci, delovni Ijudje in občani pravočasno in na ustrezen način informirani o aktualnih zadevah, pa tudi o stališčih, ki so jih zavzemali organi ._ZK in drugih organiziranih sii že pred obravnavo tako v delegacijah kakor v celotnem postopku sprejemanja tja do uresničevanja sprejetih odločitev.

 • Peter

  5. Učinkoviteje moramo razvijati osebno in kolektivno odgovornost za uresničevanje stališč in sklepov ZK. Dbsledneje moramo uveljaviti inštrumente kontrole in odgovornosti, opredeljene v statutu ZK Slovenije. Tako bomo preprečili oportunizem in neodgovornost, ki ju ugotavljamo v osnovnih organizacijah in organih ZK, ko posamezniki in skupine v ZK niso pripravljeni na politično konfrontacijo. 6. V vrstah ZK moramo poglobiti idejno in politično diferenciacijo. 7. V obeinski konferenci in občinskem komiteju ZK mo ramo dokončno odstraniti resoluci jski način dela in ga nadomestiti z akcij&kim ter ustvarjalnim delom v delegatskem sistemu. 8. Še v večji meri je potrebno v pripravljanje sej CK ZKS vključevati osnovne organizucije in občinske organizari je ZK in s tem zagotoviti še večjo demokratičnost in trdnejše osnove idejne in akcijske enotnoMi ZK v celoti. 9. Organizacije in organi ZK, ki delegirajo svoje delegate in delegacije v SZDL, skupščine in družbene svete, so dolžni z njimi takoj okrepiti nepo^redno komunikacijo. Sekretariati osnovnih organizacij in izvršilni politični organi ZK morajo takoj organiziratt svoje deo tako. da bodo neposredno sprem!ja/i delo ‘Jeiegatc ir. delegacij ZK. 1(1. Vsiorgani in organizacijeZK naj sprejmejo naloge za uresničevanje ^klepov predsedstva CK ZKJ glede izvrševanja Titove pobude o utrjevanju kolektivnega dela in odgovornosti.

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, mene pa zanima ali je stranka, ki ima v imenu besedico “demokratična” sposobna odgovoriti, kako je to možno, da ma že enih 27 let ENEGA IN ISTEGA precednika in da niso bili na kongresih kar vem sposobni najti niti enega SLAMNATEGA kandidata, če že ne resnega, ki bi konkuriral Kim … pardon, Janezu Janši?… Desnosučni, a zmorete fsaj to odgovoriti?… Sicer bi predlagal, da črtajo črkico D iz njiihove kratice in kar ostane pač ostane…SS…

  • montyamp

   Dokler bo morilska UDBOPARTIJA s krivosodjem montersko zapirala opozicijo , je HEROJ IJJ ki je že vajen gnusov murglosrbskih pasjejebcev , dvigal glavo iz komunističnega fašizma , kot Feniks .
   Zato dajmo rdeči , vaša topoglavost je potrjena s prepovedjo obiskov zabav za NORMALNE .
   Haha , za crknit .

 • Peter

  Na evo rožle, te je mehanični moderator blokeru, no,
  Morš mal editat, če ne bojo naši blokirančki nucal uso noč, d dešifrirajo, no

 • Rožle

  VECJA
  VLOGA
  KOMUNISTOV
  SKLEPI
  16.
  RAZŠiRJENE
  SEJE
  OBČiNSKEGA
  KOMITEJA
  ZKS
  CERKNICA
  usposobiti
  slehernega
  komunista.
  Zato
  je
  komit
  e
  sklenil,
  da
  mo-
  ramo
  izobraž
  evan
  je
  razširiti
  ta-
  ko
  ,
  da
  povečamo
  aktiv
  predava-
  teljev
  iz
  vrst
  sposobnejših
  komu

  nistov
  v
  občini
  .
  Ko
  govorimo
  o
  sklepih
  16.
  razširjene
  seje
  občinskega
  komiteja
  Zveze
  komunistov
  Cerknica,
  moramo
  nujno

  poseči
  nazaj,
  v
  tisti
  čas,
  ko
  smo
  v
  naših
  organizacijah
  razpravljali
  o
  pismu
  tovariša
  Tita
  in
  Izvršnega
  biroja
  predsedstva
  Zveze
  komunistov
  Jugoslavije
  ln
  ko
  smo
  vsi
  enoglasno
  podprli
  stališča,
  ki
  so
  bUa
  sprejeta
  na
  29.
  seji
  Centralnega
  komiteja
  Zveze
  komunistov
  Slovenije.
  Takrat
  smo
  ugotovili
  veliko
  pripravljenost
  članstva,
  da
  sprejme
  težavni
  boj,
  ki
  postaja
  vse
  bolj
  odkrit.
  Se
  več,
  akcija
  za
  uresničevanje
  pisma
  tovarlša
  Tita
  in
  Izvršnega
  biroja
  pomeni
  nekakšno
  plebiscitarno
  podporo
  delovnih
  ljudi,
  ki
  sprejemajo
  takšno
  smer
  in
  politiko

 • Peter

  zpravi je bilo objavljeno v 51. številki Komunista z dne 24. 12. 1982. Predsedstvo občinskega komiteja ZKS Ljubljana Center je omenjeno gradivo obravnavalo 6. januarja in sprejelo akcijski program za vodenje javne razprave, ki je bila zaključena 9. februarja. Široka razprava o pripravah na sejo CK ZKS Osnovne organizacije ZK so izredno pozitivno ocenile metodo in način priprave sklica 6. seje CK ZKS. Menili so, da je to metodo centralnega komiteja potrebno uporabiti tudi ob drugih pomembnih vprašanjih, o katerih CK sprejema stališča in sklepe, ki so širši in pomembni za delovanje osnovnih organizacij, še zlasti na družbenoekonomskem področju. Gradivo je bila dobra osnova za temeljito oceno stanja v vseh osnovnih organizacijah ZK in dobilo podporp vsega članstva zveze komunistov v občini. Nekatere osnovne organizacije pa so posredovale predsedstvu občinskega komiteja tudi konkretna mnenja in predloge k izoblikovanju sklepov in stališč, ki naj jih sprejme občinski komite ZKS Ljubljana Center in CK ZKS. Razprava je predvsem pokazala na nujnost okrepitve idejnopolitičnega usposabljanja in marksističnega izobraževanja komunistov, nujnost izboljšanja metod dela v osnovnih organizacijah ZK in organih ZK ter opozorila na nujnost doslednejšega izvajanja statutarnih pravic in odgovornosti planstva ter vodstev zveze pri oblikovanju in uresničevanju politike, sprejete na zadnjih kongresih zveze komunistov.

 • Peter

  A tale bloked luzer spod prau, d bi rad še?
  Ni problem, specjalno za simpatićno društvo u ćošku, no
  Evo, samo za vas:

  Komunisti se morajo uveljavljati z delom in doslednostio Po sklepu 19. seje predsedstva CKZKSje dala komisija za organiziranost, razvoj, kadrovsko politiko in usposabljanje v zvezi komunistov v javno razpravo gradivo za 6. sejo CK ZKS o aktualnih vprašan/ih in nalogah pri utrjevanju idejne in akcijske usposobljenosti in organiziranosti ZK Slovenije. Razprava naj bi ugotovila in ocenila, kako smo včasupo kongresih in zlasti po obeh tretjih sejah CKZKJ in CKZKS uresničevali svoje programske dogovore, dosegaii uspehe, premagovali slabosti, pa tudi, kako /e zveza komunistov usposobljena, da učinkovito prispeva k družbenemu razvoju v sedanjih zaostrenih ekonomskih in oolitičnih razmerah.

 • Rožle

  VECJA
  VLOGA
  KOMUNISTOV
  SKLEPI
  16.
  RAZŠiRJENE
  SEJE
  OBČiNSKEGA
  KOMITEJA
  ZKS
  CERKNICA
  usposobiti
  slehernega
  komunista.
  Zato
  je
  komit
  e
  sklenil,
  da
  mo-
  ramo
  izobraž
  evan
  je
  razširiti
  ta-
  ko
  ,
  da
  povečamo
  aktiv
  predava-
  teljev
  iz
  vrst
  sposobnejših
  komu

  nistov
  v
  občini
  .
  Ko
  govorimo
  o
  sklepih
  16.
  razširjene
  seje
  občinskega
  komiteja
  Zveze
  komunistov
  Cerknica,
  moramo
  nujno

  poseči
  nazaj,
  v
  tisti
  čas,
  ko
  smo
  v
  naših
  organizacijah
  razpravljali
  o
  pismu
  tovariša
  Tita
  in
  Izvršnega
  biroja
  predsedstva
  Zveze
  komunistov
  Jugoslavije
  ln
  ko
  smo
  vsi
  enoglasno
  podprli
  stališča,
  ki
  so
  bUa
  sprejeta
  na
  29.
  seji
  Centralnega
  komiteja
  Zveze
  komunistov
  Slovenije.
  Takrat
  smo
  ugotovili
  veliko
  pripravljenost
  članstva,
  da
  sprejme
  težavni
  boj,
  ki
  postaja
  vse
  bolj
  odkrit.
  Se
  več,
  akcija
  za
  uresničevanje
  pisma
  tovarlša
  Tita
  in
  Izvršnega
  biroja
  pomeni
  nekakšno
  plebiscitarno
  podporo
  delovnih
  ljudi,
  ki
  sprejemajo
  takšno
  smer
  in
  politiko
  Zveze
  komunistov.
  PODPORA
  TITOVEMU
  PISMU
  V
  naši
  občini
  so
  vsi
  delo
  vni
  ljudje
  z
  zadovo
  l
  jstvom
  sprejeli
  pismo,
  pa
  tudi
  sklepe
  29.
  seje
  Centralnega
  komiteja
  Zve
  ze
  ko-
  munistov
  Slovenije.
  Občinski
  komite
  je
  na
  svoji
  16.
  in
  17.
  seji
  pre
  gle
  dal,
  kako
  uresničujemo
  sprejeta
  politična
  izhodišča
  iz
  pisma
  predsednika
  Tita
  in
  Izvršnega
  biroja
  pred-
  setva
  Zveze
  komunistov
  Jugosla-
  vije,
  pa
  tudi
  stališča
  29.
  seje
  CK
  ZKS.
  Ob
  sprejemanju
  omenjenih
  do-
  kumentov
  smo
  bili
  v
  občini
  do-
  kaj
  enotni.
  Ugotovili
  smo,
  da
  de-
  lovni
  ljudje
  v
  naši
  občini
  v
  ce-
  loti
  podpirajo
  sprejete
  politične
  sklepe
  in
  da
  bomo
  vsak
  v
  svojem
  okolju
  po
  sk
  rbeli.
  da
  bomo
  ta
  stališča
  tudi
  dosledno
  ure
  sniče
  ­
  vali.
  Za
  nami
  je
  pol
  leta
  od
  teh
  do·
  kumentov,
  zato
  lahko
  ocenimo,
  kako
  stališča.
  ki
  so
  biJa
  tako
  spontano
  sprejeta,
  tudi
  v
  praksi
  izvajamo.
  Občinski
  komite
  je
  imel
  na
  omenjenih
  se
  jah
  j
  ase
  n
  namen
  kritično
  pre
  g
  ledati
  .
  kaj
  je
  bilo
  opravljenega,
  predvsem
  pa
  ugo-
  toviti
  tista
  vprašanja,
  ki
  jih
  v
  naši
  občini
  ne
  uresničujemo
  ali
  pa
  jih
  prepočasi
  uveljavljamo.
  Iz
  teh
  ugotovitev
  si
  moramo
  zastaviti
  našo
  prihodnjo
  aktiv

  nost
  v
  or
  ga
  nizacijah
  Zvez
  e
  ko-
  munistov,
  pa
  tudi
  v
  družbeno
  političnih
  organizacijah,
  v
  ob-
  činski
  skupščini
  in
  v
  drugih
  or-
  ganih
  našega
  družbenega
  življe-
  nja.
  VE(;JA
  !DEJNA
  ENOTNOST
  Delovni
  ljudje
  so
  zelo
  odločno
  podprli
  sprejeto
  pOlitiko,
  zato
  tudi
  pričakujemo,
  da
  jo
  bomo
  dosledno
  uresničevali.
  Občinski
  komite
  je
  zelo
  kritično
  ocenil,
  Iz
  vsebine:
  BREST
  IN
  LESNA
  INDUSTRIJA
  (ETOS
  NJI
  IZVOZ
  NA
  VZHOD
  PROIZVODNJA
  NOVE
  KUHINJE
  JAVNA
  RAZPRAVA
  O
  ORGANIZIRA·
  NJU
  TOZD

  STANOVANJA
  IN
  KREDITI
  ZANJE

  NOVA
  ORGANI·
  ZACIJA
  SKS

  STALNE
  RUBRIKE
  kako
  uresničujemo
  sprejeta
  sta-
  lišča
  in
  sklepe
  v
  občinskem
  ko-
  miteju,
  pa
  tudi
  v
  občinski
  skup-
  ščini
  ln
  družbeno
  političnih
  or·
  ganizacijah.
  Idejna
  enotnost
  je
  bila
  sicer
  premalo
  izpričana
  o
  sprejemanju
  posameznih
  dokumentov,
  akcij·
  sko
  enotnost
  pa
  lahko
  ugotovi-
  mo
  le
  ob
  dejanskem
  izpolnjeva-
  nju
  sprejetih
  sklepov.
  Občinski
  komite
  z
  odgovornimi
  ljudmi
  v
  skupščini
  ter
  družbeno
  poli·
  tlčnih
  organizacijah
  mora
  biti
  štab
  revolucije.
  To
  pomeni
  ,
  da
  je
  njihova
  osnovna
  in
  ključna
  na·
  loga
  aktivno
  delo
  v
  komiteju,
  v
  družbeno
  političnih
  organiza-
  cijah
  in
  komisijah.
  Vodilni
  funk-
  cionarji

  komunisti
  v
  skupščini
  in
  družbeno
  političnih
  organiza-
  cijah
  niso
  odgovorni
  samo
  orga-
  nizacijam,
  ki
  so
  jih
  na
  to
  mesto
  Izvolile,
  temveč
  tudi
  Zvezi
  ko-
  munistov.
  To
  velja
  za
  vodilne
  funkcionarje
  v
  občini,
  Id
  odgo·
  varjajo
  za
  izvajanje
  politike
  Zve-
  ze
  komunitsov
  občinskemu
  ko-
  miteju,
  pa
  tudi
  za
  vodilne
  de-
  lavce

  komuniste
  v
  delovnih
  or·
  ganizacijah,
  ki
  so
  odgovorni
  05-
  novim
  organizacijam,
  v
  katerih
  delujejo.
  Občinski
  komit
  e
  Zveze
  komu-
  ni
  s
  tov
  je
  na
  razširjeni
  seji
  oce-
  nil
  ,
  da
  se
  je
  aktivnost
  komu-
  nitsov
  povečala,
  da
  je
  celotno
  družbeno
  življenje
  razgibano
  in
  da
  se
  članstvo
  v
  glavnem
  zaveda
  večje
  odgovornosti
  za
  razre
  ševa
  ·
  nj
  e
  vseh
  vprašanj,
  na
  katera
  lah-
  ko
  vpliva.
  Večina
  osnovnih
  organizacij
  Zveze
  komunistov
  je
  v
  tem
  času
  analizirala
  delovanje
  svojih
  članov
  v
  organizacijah
  upravljanja,
  v
  dru
  ž
  beno
  političnih
  organizacijah
  in
  društvih.
  Komit
  e
  je
  kritično
  ocenil
  tiste
  osnovne
  organizacije,
  ki
  tega
  še
  niso
  storile,
  in
  skle-
  nil,
  da
  to
  napravijo
  do
  sredine
  prihodnjega
  meseca.
  TRDNEJSA
  ORGANIZIRANOST
  Zveza
  komunistov
  je
  v
  tem
  ča
  ­
  su
  v
  skladu
  z
  zahtevami
  po
  ak·
  cijski
  učinkovitosti
  prilagodila
  tudi
  svojo
  organiziranost.
  To
  ve-
  lja
  za
  organizacijo
  osnovnih
  or-
  ganizacij,
  ki
  je
  prilagojena
  ustav-
  nim
  dopolnilom,
  tako
  da
  imamo
  osnovne
  organizacije
  Zveze
  ko-
  munistov
  povsod
  tam,
  kjer
  bodo
  predvidoma
  TOZD.
  če
  je
  dovolj
  komunistov.
  Takšna
  organizacija
  pomeni
  ustreznejšo
  povezavo
  z
  delavskim
  razredom
  in
  večjo
  ak-
  cijo
  ter
  idejno
  en
  otnost.
  Aktivi
  komunistov
  so
  se
  v
  praksi
  že
  uveljavili
  kot
  ustrezna
  oblika
  de

  la
  komunistov
  .
  Aktiv
  delavcev
  se
  bo
  moral
  v
  prihodnje
  sesta-
  jati
  pogosteje
  ,
  predvsem
  pa
  ta-
  krat,
  kadar
  bodo
  s
  prejemali
  važ-
  nejše
  odločitve.
  V
  večini
  organizacij
  so
  okre-
  pili
  tudi
  nadzorstvo
  nad
  uresni-
  čevanjem
  sprejetih
  sklepov
  in
  stališč
  Zveze
  komunistov
  ter
  po-
  večali
  odgovornost
  komunistov.
  Komite
  je
  ugotovil,
  da
  je
  treba
  izboljšati
  metode
  in
  oblike
  dela
  in
  da
  j e
  nujno
  potrebno
  razde·
  liti
  naloge
  glede
  na
  sposobnost
  posameznih
  komunistov.
  Poseb-
  no
  je
  to
  pomembno
  v
  večjih
  osnovnih
  organizacijah,
  kjer
  bi
  lahko
  oblikovali
  stalne
  in
  ob

  časne
  komisije.
  Sveti
  komunistov
  so
  s
  svojim
  dosedanjim
  delom
  dokazali,
  da
  uresničujejo
  tiste
  naloge,
  za
  katere
  so
  bili
  izvolje-
  ni
  :
  usklajevanje
  med
  posamezni-
  mi
  osnovnimi
  organizacijami
  v
  okviru
  organizaciizdruženega
  dela
  ali
  krajevnih
  skupnosti.
  V
  prihodnjem
  mesecu
  bomo
  mo-
  rali
  skupaj
  i
  občinsko
  konferen-
  co
  ZK
  Postojna
  organizirati
  sve-
  te
  Zveze
  komuni
  s
  tov
  v
  tistih
  or-
  ganizacijah
  združenega
  dela,
  kjer
  je
  več
  oznovnih.
  organizacij,
  na
  primer
  v
  Gozdnem
  gospodarstvu
  Postojna,
  v
  Nanosu
  Postojna,
  in
  Jami
  Postojna.
  02IVLJENA
  DEJAVNOST
  KOMUNISTOV
  Aktivnost
  komunistov
  v
  družo
  beno
  političnih
  organizacij,
  pa
  tudi
  v
  skupščini
  in
  krajevnih
  skupnostih
  se
  je
  poveč
  a
  la,
  ven

  dar
  so
  komuni
  s
  ti
  v
  nekaterih
  organizacijah
  in
  društvih
  še
  pre-
  malo
  aktivni.
  Večjo
  skrb
  smo
  v
  tem
  času
  posvetili
  tudi
  idejnopolitičnemu
  izobraževanju.
  Kljub
  temu,
  da
  se
  je
  ta
  dejavnost
  zelo
  po
  več
  ala,
  še
  vedno
  nismo
  dosegli
  osnov·
  nega
  namena,
  idejno-politično
  Os
  novne
  o
  rga
  nizacije
  so
  v
  zad-
  njem
  času
  očistile
  vrste
  svojih
  članov
  tako,
  da
  so
  odstranile
  vse
  tiste,
  ki
  ne
  izpolnjujejo
  osnov-
  nih
  sta
  tutarnih
  določil,
  pred
  na-
  mi
  pa
  je
  še
  vedno
  naloga
  dife-
  renciacije
  komunistov
  ,
  ki
  jo
  bo-
  mo
  morali
  opraviti
  ob
  dejanskem
  uresničevanju
  sprejetih
  stališč
  po
  pismu
  predsednika
  Tita
  in
  skle-
  pih
  29
  .
  seje
  CK
  ZKS.
  Komite
  je
  ugotovil,
  da
  pri
  izpolnjevanju
  sklepov
  komunisti
  v
  občinskem
  komiteju,
  pa
  tudi
  na
  o
  dgovornih
  me
  s tih
  v
  skupščini
  in
  v
  dru
  žbe-
  Konec
  na
  2.
  strani ~””

 • Peter

  Mislim, da bo tale del zelo zanimiv za tuneka, cepcu pa itak ni nič jasno, no…

  Razprave so pokazale tudi dokaj visoko stopnjo enotnosti in opredelitev za nadaljnje utrjevanje socialističnega samoupravljanja. Ni bilo veliko razprav, ki bi iskale krivce za premajhno učinkovitost zveze komunistov in rešitve 1e zunaj svojih okolij; prevladalo je mnenje, da se bosta idejnopolitični vpliv in akcijska učinkovitost zveze komunistov krepila tako, da se bodo komunisti uveljavljali s svojim delom, poštenostjo, doslednostjo in odgovomostjo na delovnem mestu in v samoupravnem ter političnem življenju njihovega okolja. Odločilen je konkreten prispevek posameznikov V dosedanjih razpravah in ocenah, ki sta jih že sprejemala občinski komite in predsedstvo, velja opozoriti, da osnovne organizacije zveze komunistov še niso dovolj organizacijsko, idejnopolitično in mobilizacijsko učinkovite, da bi po lastni pobudi in hitro reagirale na probleme svojega okolja ter za uresničevanje sprejetih sklepov in stališč organov ZK.

 • Peter

  A dej Rožle no, če bom tasredn gumb (tanajbl važen pr vsaki miški, hehe, no) na miški znucu zarad tebe mi boš plaču novo, no.

  • Rožle

   Scroll Action…

   • Peter

    A jebat ga, jest še mal bl zad, še dobr d sploh komjuter znam pržgat, Zoki ga ne zna, pa je žepan, no…

    • Rožle

     Kje sta pa unadva …?

     • Peter

      Poročila gledata na Poop pa na Hanzi, no. Da bosta na tekočem.

 • Peter

  Ni več zanimanja s stranih blokiranih luzerjev?
  Taf lak, mene že dolg oni ne zanimajo več, pa še kr nabijajo kle, no…

  V nemalo osnovnih organizacijah so odprli žirša vprašanja življenjskega pomena za posamezno organizacijo združenega dela (Rog, Nama, Kartonažna tovarna, Tribuna, Slovenija ceste Tehnika, Intereksport, Pletenina, Jugotekstil itd.). Kljub temu pa je mogoče reči, da se člani ZK v osnovnih organizacijah še ne zavedajo povsod, da brez konkretnega prispevka in odgovornosti vsakega posameznega člana zveze komunistov nijj osnovne organizacije niti organi pa tudi zveza komunistov v
  celoti ne morejo učinkovito delovati. Sekretarji naj se redno sestajajo Posebno pozornost bo tudi v prihodnje pctrebno nameniti delu članov ZK v sestavljenih organizacijah združenega dela. Že v preteklem letu so bile organizirane številne problemske konference v teh organizacijah, na katerih }e sodelovalo več kot 700 sekretarjev osnovnih organizacij in nad 150 vodstvenih in vodilnih delavcev; že so dale dobre rezultate. V večini primerov pa so poudarili, da je za uspešno akcijsko povezovanje temeljnega pomena redno sestajanje sekretarjev osnovnih organizacij, njihova izmenjava mnenj ter usklajevanje aktivnosti in delovanja članov ZK in osnovnih organizacij. Ob uveljavljanju akcijskega povezovanja pa je potrebno vzpostaviti tudi ustreznejše informiranje znotraj sestavljenih organizacij združenega dela kot tudi članov ZK in osnovnih organizacij, saj je prav slaba informiranost pogosto vzrok za številne slabosti. Za učinkovito akcijsko povezovanje članov ZK v 39 delovnih organizacijah s sedežem v naši občini, v sestavu katerih deluje 217 osnovnih organizacij, bodo do prve polovice marca ustanovili konferenco zveze komunistov. Rajonski komiteji? Lani ustanovljeni sveti zveze komunistov v krajevnih skupnostih še vedno nimajo prave vsebine dela, čeprav je že opaziti pri njihovem delu večjo samostojnost, saj organizirajo seminarje, posvete in druge oblike akcijskega dogovarjanja. Ocenjujejo, da bi v občinski organizaciji sveti ZK glede na število osnovnih organizacij uspešneje delovali, če bi jih spremenili v rajonske komiteje. Občinski komite je bil zaradi velikosti občinske organizacije ZKS Ljubljana Center prisiljen ob skoraj vseh pomembnejših akcijah, ki-jih je vodila zveza komunistov, iskati najprimernejše in ustreznejše oblike akcijskega komuniciranja z osnovnimi organizacijami. Temu pa bo treba nameniti veliko pozornost tudi y prihodnje, saj je iz javne razprave povsem očitno, da je pomoč občinskega komiteja in osrednjih organov ZK osnovnim organizacijam pri njihovem delu še kako potrebna.

 • Peter

  Halo, blocked luzerji, boste spet pol razlagal, d ste prevzel portal pa da vas nikol več ne bo nazaj, no?

  • komar marko

   kaj sta ušpičla. Sta trolčke odgnala?

   • Peter

    Midva pa že nisva taka, no…

    • komar marko

     sm nekaj bral o miški pa o enem gumbegu. Ja to se počne pa kasneje. A je prav?

     • Peter

      Ja, odvisno. Od veliko dejavnikov, no.

     • komar marko

      ha, ha, ha. Zdej ko je mraz tam okoli 10 pod nulo upam da nima težav! Je vse trdo akuli in akuli!

     • Peter

      No ja, sej ni treba zunej, no.

     • komar marko

      saj ena mama na Babnem polju je djala da imajo notei minus 8 stopinj, zunaj pa minus 32! Torej je vse glih ali počneš zunaj ali znotraj, Vedno je trdo!

     • Peter

      A res, -32, madona, to pa še šnopc ne pomaga več, no…

     • komar marko

      pomaga , sam ta prav čas moraš začeti masirati z njim! Čimpreje začni, priporočam, boš videl reakcijo čez pol ure. Ajde jaz grem KUJ v akcijo! Bomo jutri poročali!

     • Peter

      Hm, upam, da ga maš dost. Šnopca, no, da ne bo pomote…

     • Peter

      Namesto da bi bral sklepe cekazekaes, ti bereš o miškah. Nikoli ne bo iz tebe dober komunist, no.

     • komar marko

      ha, ha, ha A veš katera tašča je ta najtabuli! Mislil sem rdečko! Ha, ha, ha

   • Rožle

    Uzela jih je magla … :)

 • Rožle

  Spam spam fantastično …

  • Peter

   Pa ti bereš tele sklepe cekazekaes k jih limam? So ful zanimivi, no.

   • tigr

    Dej Peter bodi resen. Kaj češ, da dobi drisko, al kaj ?

    • Peter

     No no, ti boš moral pa malo korigirati svoje stavove, no…

 • Fogglof Tunnek

  Tako, jas pa sn zaj blokiral Rožleta in Petra

  • Rožle

   Kašno je vreme na Hanzi TV…?
   Tam ga mal po svoje napovejo …od oka…a ne de

   • Peter

    Še tega ne povejo po resnic, no…

    • Rožle

     Zdej te KAO ne vid…

     • Peter

      Zakva? Ne mara 6 seje cekazekaes? Bomo najdl sedmo, tista mu bo mogoče bolj všeč, no.

     • tigr

      Ja vidva pa sta se čist u politko vrgla, no.

     • Peter

      Ceu svet je en bufet, no.

     • tigr

      Ti rečem.
      Izpod Haloz smrdi po tisti žajfnci, ki jo pije un trdonja, da mi kar slabo prhaja.

   • Fogglof Tunnek

    Ne Rožletek,,,tebe nisem blokiral…fukjenega Petra pa sn !!!

    • Rožle

     Kaj čš zdej še plus od mene …?

 • Fogglof Tunnek

  Komarji so začeli pikat…sredi zime !!!

  • Dragan Krstič

   Kje pa, imaš alkoholni delirij ne pa komarji.

   • Peter

    A tunek je še kle? Super, evo, nova tema zgoraj, posebej za tuneka i njegovo simpatićno društvo u kutu…

 • Peter

  Aha, blokirančki vračajo udarec. Hočte še?
  Ni problem, evo:

  V uredništvu se ne branimo odgovornosti za napake, do katerih
  prihaja, pa je vendarle potrebno zapisati, da nam k njim večkrat
  pripomorejo tudi tisti, ki so kasneje najbolj kritični. Časopis pač ni
  last novinarjev in tudi ustvarjajo ga ne sami. Časopis je javno občilo,
  preko katerega se, ne vedno povsem organizirano, pretakajo informacije,
  stališča, kritike, pluralistični samoupravni socialistični interesi.
  Naloga uredništva je, še posebej kadar gre za ankete, polemike ali
  tribune, da poskrbi za enakopravno zastopanost vseh mnenj in interesov.
  Da je nekatera mnenja laže dobiti kot druga in da se nekateri interesi
  raje manifestirajo kot drugi, je lahko razumljivo, težje pa je razumeti,
  da je običajno najtežje dobiti mnenja, tolmačenja in odgovore tovarišev
  v tistih institucijah, ki s za posamezne pojave, programe in stanja
  odgovorne. Kadar se po javno objavljenih kritičnih pomislekih bralcev
  (n.pr. v Teleksovi Svobodni katedri) tisti, na katere te kritike letijo,
  izmikajo odgovorom ali jih celo odklanjajo, samo soustvarjajo stanje,
  ki ga kasneje kritizirajo – »uredništvo omogoča enostransko polemiko«,
  polemični zapisi brez odgovorov pa prav zato pridobe na prepričljivosti
  in teži.

  Odgovornost uredništva, da organizira demokratično, vsestransko in
  konstruktivno diskusijo, je seveda neizpodbitna. Odgovornost komunistov,
  ki v posameznih resorjih in institucijah vodijo javne projekte, pa bi
  morala biti, da stališča, za katera se zavzemajo, tudi branijo in da na
  javne kritične pripombe tudi javno odgovarjajo. Toliko bolj kadar so te
  pripombe neprijetne in ostre!

 • Peter

  S pomisleki, nezaupanji in različnimi interesi se ne moremo bojevati
  tako, da jih zanikamo ali onemogočamo, temveč le tako, da jih
  argumentiramo in demokratično prepričamo.

  In slednjič, vsaka kritična pripomba še ne pomeni nujno napake. Tudi
  pri časopisu ne. Jasno je, da vsak kritični zapis nekoga prizadene.
  Toliko bolj, kadar je upravičen ali kadar je nanj težko odgovoriti. Zato
  se časopis, ki se ne izogiba kritičnim in odgovornim pogledom, tudi sam
  reakciji, kritiki in odgovornosti ne more izogniti.

  Čeprav je razvedrilni tisk vsekakor simpatičnejša oznaka od
  zabavnega, pa nas vendar tudi ta poriva v vlogo, nad katero vsi nismo
  navdušeni. Če se že polariziramo, potem se mi zdi, da je od ponujene
  polarizacije informativno-politični in razvedrilni tisk, vsebinsko
  ustreznejša delitev na tisk, ki se distribuira in tisk, ki se prodaja.

  Tisk, ki se distribuira, sem štejem ves tisti tisk, ki se prodaja
  vezano na članarino ali pripadnost določeni družbeno politični
  organizaciji ali društvu (Komunist, DE, NO, TV 15 …) se, rešen vseh
  svojih eksistenčnih skrbi in odvisnosti od razpoloženja bralcev, lahko
  povsem posveča svoji vsebinski in politični naravnanosti. Ugibanja o
  resnični branosti tega tiska so seveda lahko špekulativna. Upam pa si
  trditi, da je to prav gotovo politično najmanj problematičen tisk na
  Slovenskem.

  Med tiskom, ki se distribuira in tiskom, ki se prodaja, obstaja
  nekakšna vmesna kategorija tiska s protekcijo. Sem sodi predvsem dnevni
  tisk, ki je družbeno subvencioniran, pa hkrati tudi edina izbira bralcu,
  ki bi bil rad informiran in tudi vse tiste nakladne edicije, ki jih pri
  življenju ohranja družbena dotacija. Tudi ta tisk je rešen svoje
  eksistenčne dileme in se zato svoji vsebinsko politični naravnanosti
  lahko posveča, ne da bi s tem ogrožal svoj obstoj. Vendar pa mu družba
  jamči le obstoj, če hoče poskrbeti tudi za svoje blagostanje, si mora
  prizadevati tudi za večje število bralcev, za čim boljši sprejem pri
  njih. Naklade ima večje, pa tudi sicer si upam trditi, da ga prebere več
  ljudi. Ta tisk praviloma ni politično problematičen, se pa tu in tam
  pojavljajo odkloni, spodrsljaji in napake.

  Tretja kategorija je tisk, ki se prodaja. Od tega, koliko bralcev bo
  vsak teden stopilo do kioska, seglo v žep in za novo številko odštelo 8,
  10, 15 ali celo 30 dinarjev, je odvisen njegov obstoj. Bolj ko bo ujel
  interes bralcev, bolj ko jim bo všeč, več ga bodo brali in kupovali in
  bolje mu bo šlo. Ta tisk ima najvišje naklade in največ bralcev.
  Politično je najbolj problematičen.

  Vendar je tudi znotraj te kategorije polarizacija.

 • Peter

  Še?
  Ni problem, sam rečte, no.

 • Rožle

  VECJA
  VLOGA
  KOMUNISTOV
  SKLEPI
  16.
  RAZŠiRJENE
  SEJE
  OBČiNSKEGA
  KOMITEJA
  ZKS
  CERKNICA
  usposobiti
  slehernega
  komunista.
  Zato
  je
  komit
  e
  sklenil,
  da
  mo-
  ramo
  izobraž
  evan
  je
  razširiti
  ta-
  ko
  ,
  da
  povečamo
  aktiv
  predava-
  teljev
  iz
  vrst
  sposobnejših
  komu

  nistov
  v
  občini
  .
  Ko
  govorimo
  o
  sklepih
  16.
  razširjene
  seje
  občinskega
  komiteja
  Zveze
  komunistov
  Cerknica,
  moramo
  nujno

  poseči
  nazaj,
  v
  tisti
  čas,
  ko
  smo
  v
  naših
  organizacijah
  razpravljali
  o
  pismu
  tovariša
  Tita
  in
  Izvršnega
  biroja
  predsedstva
  Zveze
  komunistov
  Jugoslavije
  ln
  ko
  smo
  vsi
  enoglasno
  podprli
  stališča,
  ki
  so
  bUa
  sprejeta
  na
  29.
  seji
  Centralnega
  komiteja
  Zveze
  komunistov
  Slovenije.
  Takrat
  smo
  ugotovili
  veliko
  pripravljenost
  članstva,
  da
  sprejme
  težavni
  boj,
  ki
  postaja
  vse
  bolj
  odkrit.
  Se
  več,
  akcija
  za
  uresničevanje
  pisma
  tovarlša
  Tita
  in
  Izvršnega
  biroja
  pomeni
  nekakšno
  plebiscitarno
  podporo
  delovnih
  ljudi,
  ki
  sprejemajo
  takšno
  smer
  in
  politiko
  Zveze
  komunistov.
  PODPORA
  TITOVEMU
  PISMU
  V
  naši
  občini
  so
  vsi
  delo
  vni
  ljudje
  z
  zadovo
  l
  jstvom
  sprejeli
  pismo,
  pa
  tudi
  sklepe
  29.
  seje
  Centralnega
  komiteja
  Zve
  ze
  ko-
  munistov
  Slovenije.
  Občinski
  komite
  je
  na
  svoji
  16.
  in
  17.
  seji
  pre
  gle
  dal,
  kako
  uresničujemo
  sprejeta
  politična
  izhodišča
  iz
  pisma
  predsednika
  Tita
  in
  Izvršnega
  biroja
  pred-
  setva
  Zveze
  komunistov
  Jugosla-
  vije,
  pa
  tudi
  stališča
  29.
  seje
  CK
  ZKS.
  Ob
  sprejemanju
  omenjenih
  do-
  kumentov
  smo
  bili
  v
  občini
  do-
  kaj
  enotni.
  Ugotovili
  smo,
  da
  de-
  lovni
  ljudje
  v
  naši
  občini
  v
  ce-
  loti
  podpirajo
  sprejete
  politične
  sklepe
  in
  da
  bomo
  vsak
  v
  svojem
  okolju
  po
  sk
  rbeli.
  da
  bomo
  ta
  stališča
  tudi
  dosledno
  ure
  sniče
  ­
  vali.
  Za
  nami
  je
  pol
  leta
  od
  teh
  do·
  kumentov,
  zato
  lahko
  ocenimo,
  kako
  stališča.
  ki
  so
  biJa
  tako
  spontano
  sprejeta,
  tudi
  v
  praksi
  izvajamo.
  Občinski
  komite
  je
  imel
  na
  omenjenih
  se
  jah
  j
  ase
  n
  namen
  kritično
  pre
  g
  ledati
  .
  kaj
  je
  bilo
  opravljenega,
  predvsem
  pa
  ugo-
  toviti
  tista
  vprašanja,
  ki
  jih
  v
  naši
  občini
  ne
  uresničujemo
  ali
  pa
  jih
  prepočasi
  uveljavljamo.
  Iz
  teh
  ugotovitev
  si
  moramo
  zastaviti
  našo
  prihodnjo
  aktiv

  nost
  v
  or
  ga
  nizacijah
  Zvez
  e
  ko-
  munistov,
  pa
  tudi
  v
  družbeno
  političnih
  organizacijah,
  v
  ob-
  činski
  skupščini
  in
  v
  drugih
  or-
  ganih
  našega
  družbenega
  življe-
  nja.
  VE(;JA
  !DEJNA
  ENOTNOST
  Delovni
  ljudje
  so
  zelo
  odločno
  podprli
  sprejeto
  pOlitiko,
  zato
  tudi
  pričakujemo,
  da
  jo
  bomo
  dosledno
  uresničevali.
  Občinski
  komite
  je
  zelo
  kritično
  ocenil,
  Iz
  vsebine:
  BREST
  IN
  LESNA
  INDUSTRIJA
  (ETOS
  NJI
  IZVOZ
  NA
  VZHOD
  PROIZVODNJA
  NOVE
  KUHINJE
  JAVNA
  RAZPRAVA
  O
  ORGANIZIRA·
  NJU
  TOZD

  STANOVANJA
  IN
  KREDITI
  ZANJE

  NOVA
  ORGANI·
  ZACIJA
  SKS

  STALNE
  RUBRIKE
  kako
  uresničujemo
  sprejeta
  sta-
  lišča
  in
  sklepe
  v
  občinskem
  ko-
  miteju,
  pa
  tudi
  v
  občinski
  skup-
  ščini
  ln
  družbeno
  političnih
  or·
  ganizacijah.
  Idejna
  enotnost
  je
  bila
  sicer
  premalo
  izpričana
  o
  sprejemanju
  posameznih
  dokumentov,
  akcij·
  sko
  enotnost
  pa
  lahko
  ugotovi-
  mo
  le
  ob
  dejanskem
  izpolnjeva-
  nju
  sprejetih
  sklepov.
  Občinski
  komite
  z
  odgovornimi
  ljudmi
  v
  skupščini
  ter
  družbeno
  poli·
  tlčnih
  organizacijah
  mora
  biti
  štab
  revolucije.
  To
  pomeni
  ,
  da
  je
  njihova
  osnovna
  in
  ključna
  na·
  loga
  aktivno
  delo
  v
  komiteju,
  v
  družbeno
  političnih
  organiza-
  cijah
  in
  komisijah.
  Vodilni
  funk-
  cionarji

  komunisti
  v
  skupščini
  in
  družbeno
  političnih
  organiza-
  cijah
  niso
  odgovorni
  samo
  orga-
  nizacijam,
  ki
  so
  jih
  na
  to
  mesto
  Izvolile,
  temveč
  tudi
  Zvezi
  ko-
  munistov.
  To
  velja
  za
  vodilne
  funkcionarje
  v
  občini,
  Id
  odgo·
  varjajo
  za
  izvajanje
  politike
  Zve-
  ze
  komunitsov
  občinskemu
  ko-
  miteju,
  pa
  tudi
  za
  vodilne
  de-
  lavce

  komuniste
  v
  delovnih
  or·
  ganizacijah,
  ki
  so
  odgovorni
  05-
  novim
  organizacijam,
  v
  katerih
  delujejo.
  Občinski
  komit
  e
  Zveze
  komu-
  ni
  s
  tov
  je
  na
  razširjeni
  seji
  oce-
  nil
  ,
  da
  se
  je
  aktivnost
  komu-
  nitsov
  povečala,
  da
  je
  celotno
  družbeno
  življenje
  razgibano
  in
  da
  se
  članstvo
  v
  glavnem
  zaveda
  večje
  odgovornosti
  za
  razre
  ševa
  ·
  nj
  e
  vseh
  vprašanj,
  na
  katera
  lah-
  ko
  vpliva.
  Večina
  osnovnih
  organizacij
  Zveze
  komunistov
  je
  v
  tem
  času
  analizirala
  delovanje
  svojih
  članov
  v
  organizacijah
  upravljanja,
  v
  dru
  ž
  beno
  političnih
  organizacijah
  in
  društvih.
  Komit
  e
  je
  kritično
  ocenil
  tiste
  osnovne
  organizacije,
  ki
  tega
  še
  niso
  storile,
  in
  skle-
  nil,
  da
  to
  napravijo
  do
  sredine
  prihodnjega
  meseca.
  TRDNEJSA
  ORGANIZIRANOST
  Zveza
  komunistov
  je
  v
  tem
  ča
  ­
  su
  v
  skladu
  z
  zahtevami
  po
  ak·
  cijski
  učinkovitosti
  prilagodila
  tudi
  svojo
  organiziranost.
  To
  ve-
  lja
  za
  organizacijo
  osnovnih
  or-
  ganizacij,
  ki
  je
  prilagojena
  ustav-
  nim
  dopolnilom,
  tako
  da
  imamo
  osnovne
  organizacije
  Zveze
  ko-
  munistov
  povsod
  tam,
  kjer
  bodo
  predvidoma
  TOZD.
  če
  je
  dovolj
  komunistov.
  Takšna
  organizacija
  pomeni
  ustreznejšo
  povezavo
  z
  delavskim
  razredom
  in
  večjo
  ak-
  cijo
  ter
  idejno
  en
  otnost.
  Aktivi
  komunistov
  so
  se
  v
  praksi
  že
  uveljavili
  kot
  ustrezna
  oblika
  de

  la
  komunistov
  .
  Aktiv
  delavcev
  se
  bo
  moral
  v
  prihodnje
  sesta-
  jati
  pogosteje
  ,
  predvsem
  pa
  ta-
  krat,
  kadar
  bodo
  s
  prejemali
  važ-
  nejše
  odločitve.
  V
  večini
  organizacij
  so
  okre-
  pili
  tudi
  nadzorstvo
  nad
  uresni-
  čevanjem
  sprejetih
  sklepov
  in
  stališč
  Zveze
  komunistov
  ter
  po-
  večali
  odgovornost
  komunistov.
  Komite
  je
  ugotovil,
  da
  je
  treba
  izboljšati
  metode
  in
  oblike
  dela
  in
  da
  j e
  nujno
  potrebno
  razde·
  liti
  naloge
  glede
  na
  sposobnost
  posameznih
  komunistov.
  Poseb-
  no
  je
  to
  pomembno
  v
  večjih
  osnovnih
  organizacijah,
  kjer
  bi
  lahko
  oblikovali
  stalne
  in
  ob

  časne
  komisije.
  Sveti
  komunistov
  so
  s
  svojim
  dosedanjim
  delom
  dokazali,
  da
  uresničujejo
  tiste
  naloge,
  za
  katere
  so
  bili
  izvolje-
  ni
  :
  usklajevanje
  med
  posamezni-
  mi
  osnovnimi
  organizacijami
  v
  okviru
  organizaciizdruženega
  dela
  ali
  krajevnih
  skupnosti.
  V
  prihodnjem
  mesecu
  bomo
  mo-
  rali
  skupaj
  i
  občinsko
  konferen-
  co
  ZK
  Postojna
  organizirati
  sve-
  te
  Zveze
  komuni
  s
  tov
  v
  tistih
  or-
  ganizacijah
  združenega
  dela,
  kjer
  je
  več
  oznovnih.
  organizacij,
  na
  primer
  v
  Gozdnem
  gospodarstvu
  Postojna,
  v
  Nanosu
  Postojna,
  in
  Jami
  Postojna.
  02IVLJENA
  DEJAVNOST
  KOMUNISTOV
  Aktivnost
  komunistov
  v
  družo
  beno
  političnih
  organizacij,
  pa
  tudi
  v
  skupščini
  in
  krajevnih
  skupnostih
  se
  je
  poveč
  a
  la,
  ven

  dar
  so
  komuni
  s
  ti
  v
  nekaterih
  organizacijah
  in
  društvih
  še
  pre-
  malo
  aktivni.
  Večjo
  skrb
  smo
  v
  tem
  času
  posvetili
  tudi
  idejnopolitičnemu
  izobraževanju.
  Kljub
  temu,
  da
  se
  je
  ta
  dejavnost
  zelo
  po
  več
  ala,
  še
  vedno
  nismo
  dosegli
  osnov·
  nega
  namena,
  idejno-politično
  Os
  novne
  o
  rga
  nizacije
  so
  v
  zad-
  njem
  času
  očistile
  vrste
  svojih
  članov
  tako,
  da
  so
  odstranile
  vse
  tiste,
  ki
  ne
  izpolnjujejo
  osnov-
  nih
  sta
  tutarnih
  določil,
  pred
  na-
  mi
  pa
  je
  še
  vedno
  naloga
  dife-
  renciacije
  komunistov
  ,
  ki
  jo
  bo-
  mo
  morali
  opraviti
  ob
  dejanskem
  uresničevanju
  sprejetih
  stališč
  po
  pismu
  predsednika
  Tita
  in
  skle-
  pih
  29
  .
  seje
  CK
  ZKS.
  Komite
  je
  ugotovil,
  da
  pri
  izpolnjevanju
  sklepov
  komunisti
  v
  občinskem
  komiteju,
  pa
  tudi
  na
  o
  dgovornih
  me
  s tih
  v
  skupščini
  in
  v
  dru
  žbe-
  Konec
  na
  2.
  strani ~””

 • Peter

  V veliki večini sodobnih družb, pa tudi v naši, je največ tistih
  njenih pripadnikov, ki imajo malo šolske izobrazbe, manj je tistih s
  srednjo in najmanj tistih z največ izobrazbe. Podobno je z distribucijo
  interesa in zahtevnosti – največ je tistih z relativno majhno
  zahtevnostjo in najmanj tistih z visoko zahtevnostjo.

  To je normalna distribucija v vsaki družbi. Proti njej se lahko
  borimo, jo skušamo preseči, ne moremo je pa zanikati. Posledica je
  jasna: največ življenjskega prostora imajo časopisi, ki se obračajo na
  najširši bralski krog z relativno nižjim nivojem zahtevnosti, manjšega
  imajo tisti, ki bi bili radi všeč ožjemu krogu bralcev z višjim nivojem
  zahtevnosti in najmanjšega tisti, ki jih zanima le najvišji nivo
  zahtevnosti. Naklade ustreznih časopisov po svetu, v Jugoslaviji in pri
  nas v Sloveniji dokazujejo, da je temu tako. To je normalno in v
  številčno velikih narodih tudi neproblematično. Spiegel ima tako pri 50
  milijonih Z. Nemcev svojih 800 tisoč, Stern 1.800 tisoč, nekateri drugi
  časniki pa celo več milijonov naklade. Pri dvajsetkrat manjšem narodu se
  ta računica žal več ne izteče.

  Izkupijo jo seveda tisti, ki se z ambicijami po zahtevnejšem,
  kompleksnejšem in kvalitetnejšem branju obračajo k ustreznemu, sicer
  vsak dan številčnejšemu pa vendarle še premalo številnemu bralstvu. Žal
  je tako, da za kvaliteten časopis stanejo uredniški stroški prav toliko,
  če ga tiskamo v 50.000, 100.000 ali milijonski nakladi. Rezultat je ta,
  da časopisi, ki se pri nas obračajo na najširši krog z relativno
  nezahtevnim pisanjem, prinašajo deset milijonske dobičke, časopisi, ki
  bi radi ugajali zahtevnejšemu bralcu, pa se otepajo z izgubo.

  Lahko bi celo rekli, da takih časopisov pravzaprav nimamo, da smo se
  jih odrekli. Čeprav Teleks na primer tovrstnih ambicij ne skriva in
  čeprav ima zanje tudi politično podporo, pa je vendarle jasno, da to še
  zdaleč ni Express, pa tudi NIN ne in da v teh razmerah časopis tega
  nivoja tudi nikoli ne bo dosegel.

  S polarizacijo na tisk, ki nas stane in na tisk, ki nam prinaša
  denar, smo na tistega vmes pač pozabili. Premalo nas je Slovencev, da bi
  pokupili rentabilno število izvodov zahtevnejšega časnika. Zato ta
  lahko, vsem priporočilom, ambicijam in spodbudam navkljub, obstaja le z
  bolj ali manj odkritim in bolj ali manj posrečenim koketiranjem s
  popularnostjo, atraktivnostjo in z dosti širšo zabavnostjo kot pa bi
  sicer v časopis takšne opredelitve sodile.

  Idejna usmerjenost in uresničevanje uredniške zasnove revije »Teleks«

  Razprava v komisiji P CK ZKS za agitacijo in propagando o uredniški
  zasnovi revije Teleks je nakazala širše probleme v revijalnem tisku in
  časnikarstvu na sploh, kar naj spodbudi komuniste in druge delavce v
  Teleksu za vsebinsko izpopolnjevanje uredniškega koncepta, v katerem naj
  dosledno prevlada socialistični samoupravni idejni tok.

  Komunisti in druge subjektivne sile se morajo v redakcijah zavzemati
  za tako pisanje, ki bo razreševalo idejnopolitične dileme, s katerimi se
  komunisti pri snovanju in uresničevanju koncepta srečujejo. Teleks mora
  zato imeti tako naravnan koncept, da bo pritegnil čim več angažiranih
  bralcev, ne glede na izobrazbeno strukturo in pripadnost. V tem, s
  kakšnem odnosom, resnostjo in odgovornostjo se bo loteval posameznih
  vprašanj, bo tudi njegova moč. Boj za kvaliteto Teleksa je ob
  razčiščevanju idejnopolitičnih vprašanj ena izmed nalog tudi zato, ker
  ima pomembno vlogo pri oblikovanju in ustvarjanju javnega mnenja. Bolj
  kot doslej naj bo torej odprt, polemičen na vseh področjih in pri
  pomembnih vprašanjih. V tej odprtosti naj imajo še več možnosti
  izražanja kot doslej vsi avtorji, ki želijo kreativno sodelovati pri
  uresničevanju koncepta Teleksa.

  Ob vseh subjektivnih silah se mora odražati tudi funkcija uredništva,
  ki mora skrbeti za dobro notranjo povezavo in ki naj usmerja dejavnost
  tako, da bo omogočala strokovno in idejno rast posameznih novinarjev. Ob
  tem pa mora uredništvo prevzemati tudi odgovornost, da se za problem,
  ki ga načne, iščejo tudi ustrezne rešitve. Zato mora biti jasna osnovna
  izhodiščna ideja, ki se ne razhaja z osnovnim uredniškim konceptom, ki
  se je oblikoval po samoupravni poti ob upoštevanju samoupravnega
  interesnega pluralizma.

  Ob upoštevanju družbenega interesa in dobrih prispevkih se Teleksu ne
  bo treba posebej boriti za naklado; kvaliteta bo tista, ki bo revijo
  približala bralcu. V tem smislu naj tudi nagrajevanje novinarjev izhaja
  iz kvalitete in znanja.

 • FRANC3

  Stavim plačo, da nihče od teh hobotničarjev NE ZNA našteti vseh podjetij, katerih lastnik je in kolikšen delež ima v tem podjetju.
  Nekaj podobnega je bil pred leti stečajni upravitelj 32 podjetij, ki jih ni znal niti našteti. In kaj se je zgodilo: NIČ. Prejemal je dobro plačo, podjetja so pa propadalo.
  To bando rdečo polovit obsodit in poslat na prestajanje kazni v Albanijo ali Turčijo. Tam bodo videli, kaj je arest, ne pa v Sloveniji, kjer imajo veliko več pravic in udobja, kot pa pošteni in delavni Slovenci.
  Po prestani kazni doživljensko prepovedati zaposlitev v javnem sektorju!!

  • Peter

   Kje si se pa ti vzel, no?
   Razpravljati tukaj o zgornjem članku? Te niso blokirani luzerji naučili, da je treba nabijati o vsem drugem, samo o zgornjih dejstvih ne, no?

   • FRANC3

    Namen foruma je razpravljati o članku, ne pa pisati neumnosti.
    To, ali smem pisati ali ne, pa Tebe zagotove ne mislim prosit!!

    • Peter

     Se opravicujem, trollopi se pac trudijo onemogociti normalen pogovor.
     Za sarkazem pa se nisi slisal, vidim, no.

  • tigr

   sej jih tud ne briga, ker tu vse narod plača.
   Matr jim….. nej se jim vsak evr nekam zatakne, da ga bojo čutil do smrti.

 • Rožle

  A un tamal –prkolca od tov.Tuneka je pa kr 3 porcije “zdravil” na enkrat poplahnu…?
  zato je mrknu..

 • Peter

  Evo, za tuneka:

  Komunisti se morajo uveljavljati z delom in doslednostio Po sklepu 19. seje predsedstva CKZKSje dala komisija za organiziranost, razvoj, kadrovsko politiko in usposabljanje v zvezi komunistov v javno razpravo gradivo za 6. sejo CK ZKS o aktualnih vprašan/ih in nalogah pri utrjevanju idejne in akcijske usposobljenosti in organiziranosti ZK Slovenije. Razprava naj bi ugotovila in ocenila, kako smo včasupo kongresih in zlasti po obeh tretjih sejah CKZKJ in CKZKS uresničevali svoje programske dogovore, dosegaii uspehe, premagovali slabosti, pa tudi, kako /e zveza komunistov usposobljena, da učinkovito prispeva k družbenemu razvoju v sedanjih zaostrenih ekonomskih in oolitičnih razmerah. Gradivo s pozivom k javni razpravi je bilo objavljeno v 51. številki Komunista z dne 24. 12. 1982. Predsedstvo občinskega komiteja ZKS Ljubljana Center je omenjeno gradivo obravnavalo 6. januarja in sprejelo akcijski program za vodenje javne razprave, ki je bila zaključena 9. februarja

 • Dragan Krstič

  Romana Glaserja enega od ustanoviteljev Foruma21 želijo člani izključiti, ker so zelo razočarani da je ukradel samo 1,8 milijona €. Določeno je bilo že ob ustanovitvi da mora vsak pokrasti vsaj 5milijonov
  drugače si ne zasluži članstva v tej eminentni druščini elitnih gospodarstvenikov.

 • Peter

  Široka razprava o pripravah na sejo CK ZKS Osnovne organizacije ZK so izredno pozitivno ocenile metodo in način priprave sklica 6. seje CK ZKS. Menili so, da je to metodo centralnega komiteja potrebno uporabiti tudi ob drugih pomembnih vprašanjih, o katerih CK sprejema stališča in sklepe, ki so širši in pomembni za delovanje osnovnih organizacij, še zlasti na družbenoekonomskem področju. Gradivo je bila dobra osnova za temeljito oceno stanja v vseh osnovnih organizacijah ZK in dobilo podporp vsega članstva zveze komunistov v občini. Nekatere osnovne organizacije pa so posredovale predsedstvu občinskega komiteja tudi konkretna mnenja in predloge k izoblikovanju sklepov in stališč, ki naj jih sprejme občinski komite ZKS Ljubljana Center in CK ZKS. Razprava je predvsem pokazala na nujnost okrepitve idejnopolitičnega usposabljanja in marksističnega izobraževanja komunistov, nujnost izboljšanja metod dela v osnovnih organizacijah ZK in organih ZK ter opozorila na nujnost doslednejšega izvajanja statutarnih pravic in odgovornosti planstva ter vodstev zveze pri oblikovanju in uresničevanju politike, sprejete na zadnjih kongresih zveze komunistov. Razprave so pokazale tudi dokaj visoko stopnjo enotnosti in opredelitev za nadaljnje utrjevanje socialističnega samoupravlja
  nja. Ni bilo veliko razprav, ki bi iskale krivce za premajhno učinkovitost zveze komunistov in rešitve 1e zunaj svojih okolij; prevladalo je mnenje, da se bosta idejnopolitični vpliv in akcijska učinkovitost zveze komunistov krepila tako, da se bodo komunisti uveljavljali s svojim delom, poštenostjo, doslednostjo in odgovomostjo na delovnem mestu in v samoupravnem ter političnem življenju njihovega okolja.

 • Iva

  Gaspari in Kranjec ne le da sta nedotakljiva, ampak sta celo medijsko promovirana kot uspešna finančna strokovnjaka, tako kot njuni kompanjoni s EIPF Mencinger, Križanič, … Štibler je menda celo pisal strategijo nacionalnega interesa za NLB (leta 2005).
  In nas niso pokradli tujci, ampak kar domači pohlepneži – tatovi iz Kučanovega klana! Ugrabljenii mediji pa so po komunistično prevalili krivdo na notranjega sovražnika. Butalci pa …

 • Rožle

  Ojej…kolk je teh zapiskov od CK ZKS….

  • Peter

   Uf, veš kok jih je še (kolker jih bo tumpek hotu, ga čakajo, hehe), pa samo pametno in zanimivo branje o časih, ki smo jih nekateri pustili za seboj, nekateri, kot npr blokirani luzerji, jih pa še živijo, no.

   • Jovo Jamnica

    Zakaj lepiš te bedarije? Nekaj časa me ni bilo za kompom…

    • Peter

     Bedarij ne pišem jaz, jih samo kopipejstam.
     Povprašaj naše brate, blokirane luzerje, ki se hvalijo okoli, da so prevzeli portal in da jih ne bo več nikoli, ama nikoli več sem nazaj, no.

     • Jovo Jamnica

      Eh, jaz se ne spuščam na njihov nivo. Po mojem mnenju, jim z odzivi pomagaš.

     • Peter

      Ja, več klikov za Novo.
      Glej, dokler ma en nivo, tudi če šimfa, pa tečnar, tko k ti, naprimer, no, se lahko vse normalno zmenmo.
      Ko pa pride akcija čez mero, mora tudi reakcija čez, še bol. Kapish, bi reku tumpek, no.

     • Jovo Jamnica

      Ja, Novi paše. Če ne, bi neljubo zadevo korigirali.

     • Rožle

      Ni keša …

     • Jovo Jamnica

      A za Šajherco pa je?

     • Rožle

      Ja Itaq…puste ga …bo že policija pršla po tamalga al pa rešilc
      Pred tem bo pa še use fajn demoliru…pa sej bodo starši škodo pokril

    • Rožle

     Kjes pa biu pa, ko je bil tamal šizo od spamerja gor….

     • Jovo Jamnica

      Nekaj ur sem bil passe…

   • Rožle
 • tigr

  Ελλάδα μπορεί να παρατείνει την μηχανισμού δημοσιονομικής έκτακτης ανάγκης έως το 2019 και την εντολή να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές κατά την αναθεώρηση του προγράμματος διάσωσης, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε την Παρασκευή.

  Η «κόφτη», όπως ο μηχανισμός ονομάζεται θα ισχύει μόνο για την περίπτωση και οι δημοσιονομικοί στόχοι δεν ικανοποιούνται. Αθήνα θα πρέπει να προχωρήσει σε άμεσες περικοπές δαπανών εάν οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί. περικοπές δαπανών περιλαμβάνουν καθέτους και συντάξεις και τους μισθούς και τον δημόσιο τομέα.

  Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει ότι ο κόφτης ισχύει έως το 2018. Ωστόσο, οι πιστωτές δεν έχουν πειστεί Αθήνας που θα επιτύχουν τους στόχους που απαιτούνται, με βάση τους κρατικούς προϋπολογισμούς Προτεινόμενες. Με αυτόν τον τρόπο, συνομιλίες σχετικά με τη δεύτερη αναθεώρηση του προγράμματος διάσωσης έχουν καθυστερήσει.

  Οι διαφορές ανάμεσα στην Αθήνα και τους διεθνείς πιστωτές, εκτός των δημοσιονομικών στόχων, είναι στις μεταρρυθμίσεις εργασίας και την ενεργειακή αγορά, ιδιωτικοποιήσεις και την ελάφρυνση του χρέους μέτρα.

  Στην Ελλάδα δανειστές της ΕΕ απαιτούν ότι η χώρα επιτυγχάνει και διατηρεί ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 τοις εκατό του ΑΕΠ, πέρα ​​από το τέλος του προγράμματος, και το 2018. Ωστόσο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βρίσκει το στόχο ανέφικτο και προτείνει μέτρα λιτότητας που μπορεί να νομοθετήσει εκ των προτέρων. Σε αντίθετη περίπτωση, το πλεόνασμα θα φθάσει μόλις 1,5 τοις εκατό.

  Η πρόταση του ΔΝΤ έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την ελληνική πλευρά, με κυβερνητικούς αξιωματούχους ΠΟΛΛΑ ζητώντας Αυτό το Ταμείο θα πρέπει να αποχωρήσει από το πρόγραμμα και να κάνει διάσωσης στην Ελλάδα ένα αμιγώς ευρωπαϊκή υπόθεση.

  “Η κυβέρνηση δεν μπορεί να δεχθεί και να νομοθετήσει επιπλέον μέτρα πέρα ​​από το 2018. Μπορεί να νομοθετεί μόνο την επέκταση του μηχανισμού δημοσιονομικής προσαρμογής για ένα χρόνο δεν μπορεί,” είπε ο Τσίπρας σε μια συνάντηση με τους συνταξιούχους Νωρίτερα την Παρασκευή, σύμφωνα με δήλωση από το γραφείο του.

  • Rožle

   Ja no …Itaq

   • tigr

    Ωστόσο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βρίσκει το στόχο ανέφικτο και προτείνει μέτρα

    • Peter

     A ne, to se pa nikakor ne morem strinjat, no…

     • Jovo Jamnica

      Kaj pa piše? Ne da se mi ukvarjat z gugl prevajalnikom…

     • Peter

      A je važn?

     • Jovo Jamnica

      Ne. Kar tko me je zanimal, ker s odreagiro

     • Peter

      Ja, k je smešn, no. Neki od IMF se mi zdi…sm se pa zezu.

     • Jovo Jamnica

      Kaj je ta @tigr spamar?

     • tohuvabohu

      Nekaj omenja Ciprasa.

     • Jovo Jamnica

      Meni se je bol dopado oni financar, keri je od Ciprasa pobegno takoj, ko mu Cipras ni dovolo, da bi Putina kaj fprašo…

     • tohuvabohu

      A v tem je bil vic?

     • Jovo Jamnica

      Men se je tak takrat zdelo… Nisn pa Davor Gjenero!

     • renee

      A tist ki se je fural z motorjem?

     • Jovo Jamnica

      Ja.

     • renee

      Govori o grškem denarju.

     • Jovo Jamnica

      Iz časov Aleksandra Velikega?

     • Rožle

      Pa mislite res, da ne ve o čem piše ….
      prvo je tole skopiral v trans google..potem pa vprašal

  • janez cepec

   BUTL

 • Aresnica

  Forum 21 – Factor banka in Probanka Jugoslovanska banda – vodja tovariš Milan Kučan-_-tovariš, ki je v orožarski aferi razdelil svojim tovarišem denar – preko medijev pa obtožil gospoda Janeza Janšo.
  _______________
  Lep pozdrav

 • Peter

  Oh, jest mam pa še tok sej cekazekaes prpravlenih, no…

  • Rožle

   Čuvi …nared arhiv

   • Peter

    Bom ponoč čitu pa se učiu, kukr je reku maršal, no.

    • Rožle

     . Učiti se, učiti se in še enkrat učiti se…..i na kraju popušiti…

 • Rožle

  Prvo denar je treba ukint…pa bo mir…

  • Jovo Jamnica

   Aha. Ti bi bitkojne? Si že f kaki mreži?

   • Rožle

    Tunnek ima bitofce…vpraši njega

    • Peter

     Noja, on ma kojne, za bite je pa tud že nek slišu…K mu je sosed reku bi te nabutu, pa se mi ne da rok mazat, no.

     • Rožle

      zabite ….se piše skupaj

    • Jovo Jamnica

     Nč ne bom njega sprašvau. Kolk sm ga, je blo preveč…

 • renee

  Jutr v banke po dnar !

 • Fogglof Tunnek

  24ur.com – Najbolj obiskana spletna stran v Sloveniji:

  Na protestu za pravice žensk v Washingtonu se je zbralo več kot pol milijona ljudi oz. zagotovo več, kot jih je dan prej prišlo na Trumpovo inavguracijo. V New Yorku je peto avenijo zavzelo več sto tisoč ljudi, upor proti novemu predsedniku ZDA pa je med drugim potekal tudi v Londonu, Parizu, Pragi, Berlinu, Sydneyju in številnih drugih mestih.

  • Fogglof Tunnek

   24ur.com – Najbolj obiskana spletna stran v Sloveniji:

   Organizatorji protestov za pravice žensk in proti novemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu so v soboto v Washingtonu, po ZDA in celo po svetu z udeležbo presegli vse napovedi in pričakovanja

   • renee

    Balle!

 • primoz

  No bravo Nova24 to zgodbo bi morali cel mesec vrteti v najbolj gledanih terminih predvsem na nacjonalki in ostalih komercjalnih tv postajah,ker pa se zavedam,da je to ne mogoče v skorumpiranem medijskem prostoru v SLO upam,da boste vsaj na Novi24 NEPRESTANO ponavljali dejstva,KDO SO DEJANSKI KRIVCI ZA BANČNO KRAJO STOLETJA —-

  • tigr

   Kje pa se Franc Arhar skriva? On jo zmer potegne, kadar začuti, da se neki prpravla.

 • Peter

  O, tunek se vraca…cekazekaes…gou…

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, kolikšen del gospodarskega omrežja je Janševa vladajoča koalicija že spletla leta 2005?… Prvič, zasedla je nadzorne funkcije v Kapitalski in Odškodninski družbi…. Drugič, zasedla je nadzorne funkcije v NKBM, Zavarovalnici Triglav ter v štirih infrastrukturnih podjetjih, v Telekomu, Pošti Slovenije, DARS-u in Elesu. V KAD-u in SOD-u je nova koalicija postavila tudi precednika upraf… A zaj vidite Janezovo hobotnico…da o slovenski RKC ne govorim, fsepofsod so svoj klerikalni gobec ftikali !!!

  • Fogglof Tunnek

   Takrat je v omrežju SDS-ove hobotnice, ki šteje 76 oseb, našteli 42 takih, ki so po naših podatkih izrecno strankarsko opredeljeni. Najbolj pomembno vlogo igrajo kadri Janševe SDS – v omrežju smo našteli 19 oseb iz vrst SDS. SLS je prispevala osem, NSi sedem članof omrežja… DESNA HOBOTNICA !!!… In če spet pridejo na oblast bo nova hobotnica…svojo lofko bo dobil tudi zamaščeni Primc…ljubitelj otrok !!!

 • Rožle

  Tunnek pa neki štrajka zadnje čase na začetku je bil bolj v elementu …
  zdej pa očitno ni obljubljenega nakazila …

  • Peter

   OK, pol pa ne dobi doze cekazekaes, no.

  • tigr

   A njegova koza še ni skotila mladičev ?

   • Jovo Jamnica

    Ne, ker v štalo hodi po novem, oblečen v hlače, ki imajo šlic na zadrgo…

    • tigr

     In, kaj ?
     Je zdaj šlic zašteku ? Bogi Tonga Bonga, se mi pa smili. Pa tako rad ima to kozico Juliko.

     • Rožle

      Ne..kozica je ljubica pri sosedovih….Julka je pa ovčka njegova domača…

     • tigr

      Aaaaaaaa, zdej pa mi je vse jasno.

     • Jovo Jamnica

      Neeee. Ko koza zasliši “ziiiip”, je več ne obvlada…

     • tigr

      Brihtna koza. Bolj kot Tonga Bonga.

     • Jovo Jamnica

      Ja, direktni dokaz Pavlovega refleksa… :-)

   • Rožle

    Itaq…otroci se oglašajo…
    Bee beee ha ha

    • tigr

     A pa misliš, da mu je vseen kaj ratalu ?

 • Fogglof Tunnek

  SDS – slovensko demagoška sekta… iz ulice in fseh lofk hobotnice nonstop pritiska na sodno vejo oblasti…v ustavnem sodišču eni nosijo rumene kravate !!!… Kaj takega ne vidiš več fsepofsod…toti sektaši mislijo, da se bo država in svet začel obračati po njihovih ukazih…še kar ne morajo pozabiti, kako so v prejšnji državi lepo bili v stranki, kjer se je ukazovalo in sodnikom, tožilcem, policajem… njihovi ala miličniki Gorenaki, Janezi, Barbare, Miklafčiči so tega pač navajeni… Čujte, minili so časi ko je slovenski narod množično podpiral izdajalce domovine..zdaj jih poznamo…tudi njihove poganjke. Spet bo potrebna deratizacija !!!… Bobu bob !!!

 • Rožle

  VECJA
  VLOGA
  KOMUNISTOV
  SKLEPI
  16.
  RAZŠiRJENE
  SEJE
  OBČiNSKEGA
  KOMITEJA
  ZKS
  CERKNICA
  usposobiti
  slehernega
  komunista.
  Zato
  je
  komit
  e
  sklenil,
  da
  mo-
  ramo
  izobraž
  evan
  je
  razširiti
  ta-
  ko
  ,
  da
  povečamo
  aktiv
  predava-
  teljev
  iz
  vrst
  sposobnejših
  komu

  nistov
  v
  občini
  .
  Ko
  govorimo
  o
  sklepih
  16.
  razširjene
  seje
  občinskega
  komiteja
  Zveze
  komunistov
  Cerknica,
  moramo
  nujno

  poseči
  nazaj,
  v
  tisti
  čas,
  ko
  smo
  v
  naših
  organizacijah
  razpravljali
  o
  pismu
  tovariša
  Tita
  in
  Izvršnega
  biroja
  predsedstva
  Zveze
  komunistov
  Jugoslavije
  ln
  ko
  smo
  vsi
  enoglasno
  podprli
  stališča,
  ki
  so
  bUa
  sprejeta
  na
  29.
  seji
  Centralnega
  komiteja
  Zveze
  komunistov
  Slovenije.
  Takrat
  smo
  ugotovili
  veliko
  pripravljenost
  članstva,
  da
  sprejme
  težavni
  boj,
  ki
  postaja
  vse
  bolj
  odkrit.
  Se
  več,
  akcija
  za
  uresničevanje
  pisma
  tovarlša
  Tita

  • Rožle

   in
   Izvršnega
   biroja
   pomeni
   nekakšno
   plebiscitarno
   podporo
   delovnih
   ljudi,
   ki
   sprejemajo
   takšno
   smer
   in
   politiko
   Zveze
   komunistov.
   PODPORA
   TITOVEMU
   PISMU
   V
   naši
   občini
   so
   vsi
   delo
   vni
   ljudje
   z
   zadovo
   l
   jstvom
   sprejeli
   pismo,
   pa
   tudi
   sklepe
   29.
   seje
   Centralnega
   komiteja
   Zve
   ze
   ko-
   munistov
   Slovenije.
   Občinski
   komite
   je
   na
   svoji
   16.
   in
   17.
   seji
   pre
   gle
   dal,
   kako
   uresničujemo
   sprejeta
   politična
   izhodišča
   iz
   pisma
   predsednika
   Tita
   in
   Izvršnega
   biroja
   pred-
   setva
   Zveze
   komunistov
   Jugosla-
   vije,
   pa
   tudi
   stališča
   29.
   seje
   CK
   ZKS.
   Ob
   sprejemanju
   omenjenih
   do-
   kumentov
   smo
   bili
   v
   občini
   do-
   kaj
   enotni.
   Ugotovili
   smo,
   da
   de-
   lovni
   ljudje
   v
   naši
   občini
   v
   ce-
   loti
   podpirajo
   sprejete
   politične
   sklepe
   in
   da
   bomo
   vsak
   v
   svojem
   okolju
   po
   sk
   rbeli.
   da
   bomo
   ta
   stališča
   tudi
   dosledno
   ure
   sniče
   ­
   vali.
   Za
   nami
   je
   pol
   leta
   od
   teh
   do•
   kumentov,
   zato
   lahko
   ocenimo,
   kako

   ki
   so
   biJa
   tako
   spontano
   sprejeta,
   tudi
   v
   praksi
   izvajamo.
   Občinski
   komite
   je

 • Rožle

  in
  Izvršnega
  biroja
  pomeni
  nekakšno
  plebiscitarno
  podporo
  delovnih
  ljudi,
  ki
  sprejemajo
  takšno
  smer
  in
  politiko
  Zveze
  komunistov.
  PODPORA
  TITOVEMU
  PISMU
  V
  naši
  občini
  so
  vsi
  delo
  vni
  ljudje
  z
  zadovo
  l
  jstvom
  sprejeli
  pismo,
  pa
  tudi
  sklepe
  29.
  seje
  Centralnega
  komiteja
  Zve
  ze
  ko-
  munistov
  Slovenije.
  Občinski
  komite
  je
  na
  svoji
  16.
  in
  17.
  seji
  pre
  gle
  dal,
  kako
  uresničujemo
  sprejeta
  politična
  izhodišča
  iz
  pisma
  predsednika
  Tita
  in
  Izvršnega
  biroja
  pred-
  setva
  Zveze
  komunistov
  Jugosla-
  vije,
  pa
  tudi
  stališča
  29.
  seje
  CK
  ZKS.
  Ob
  sprejemanju
  omenjenih
  do-
  kumentov
  smo
  bili
  v
  občini
  do-
  kaj
  enotni.
  Ugotovili
  smo,
  da
  de-
  lovni
  ljudje
  v
  naši
  občini
  v
  ce-
  loti
  podpirajo
  sprejete
  politične
  sklepe
  in
  da
  bomo
  vsak
  v
  svojem
  okolju
  po
  sk
  rbeli.
  da
  bomo
  ta
  stališča
  tudi
  dosledno
  ure
  sniče
  ­
  vali.
  Za
  nami
  je
  pol
  leta
  od
  teh
  do•
  kumentov,
  zato
  lahko
  ocenimo,
  kako
  stališča.
  ki
  so
  biJa
  tako
  spontano
  sprejeta,
  tudi
  v
  praksi
  izvajamo.
  Občinski
  komite
  je

 • Rožle

  je
  imel
  na
  omenjenih
  se
  jah
  j
  ase
  n
  namen
  kritično
  pre
  g
  ledati
  .
  kaj
  je
  bilo
  opravljenega,
  predvsem
  pa
  ugo-
  toviti
  tista
  vprašanja,
  ki
  jih
  v
  naši
  občini
  ne
  uresničujemo
  ali
  pa
  jih
  prepočasi
  uveljavljamo.
  Iz
  teh
  ugotovitev
  si
  moramo
  zastaviti
  našo
  prihodnjo
  aktiv

  nost
  v
  or
  ga
  nizacijah
  Zvez
  e
  ko-
  munistov,
  pa
  tudi
  v
  družbeno
  političnih
  organizacijah,
  v
  ob-
  činski
  skupščini
  in
  v
  drugih
  or-
  ganih
  našega
  družbenega
  življe-
  nja.
  VE(;JA
  !DEJNA
  ENOTNOST
  Delovni
  ljudje
  so
  zelo
  odločno
  podprli
  sprejeto
  pOlitiko,
  zato
  tudi
  pričakujemo,
  da
  jo
  bomo
  dosledno
  uresničevali.
  Občinski
  komite
  je
  zelo
  kritično
  ocenil,
  Iz
  vsebine:
  BREST
  IN
  LESNA
  INDUSTRIJA
  (ETOS
  NJI
  IZVOZ
  NA
  VZHOD
  PROIZVODNJA
  NOVE
  KUHINJE
  JAVNA
  RAZPRAVA
  O
  ORGANIZIRA•
  NJU
  TOZD

  STANOVANJA
  IN
  KREDITI
  ZANJE

  NOVA
  ORGANI•
  ZACIJA
  SKS

  STALNE
  RUBRIKE
  kako
  uresničujemo
  sprejeta
  sta-
  lišča
  in
  sklepe
  v
  občinskem
  ko-
  miteju,
  pa
  tudi
  v
  občinski
  skup-
  ščini
  ln
  družbeno
  političnih
  or•
  ganizacijah.
  Idejna
  enotnost
  je
  bila
  sicer
  premalo
  izpričana
  o

  • tigr

   Rožle jest ne morm tako hitr brat teh jajc.

   • Rožle

    Pol pa počas …

 • Peter

  Uf, sem nasel govore njegovega ljubljenega vodje. Za jutri, no….

  • Rožle

   Ja ne vse že dans ponucat …

   • tigr

    Hja, jaz vaju ne dohajam. Majke mi.

    • Peter

     Vazn, d naju tumpek, sicer pa on tovse zna na pamet, no.

 • Adolf Hitler
  • Rožle

   Kaj pa dober večer…? pa to

   • tigr

    A je tale od mrtvih vstal ?

 • Adolf Hitler

  Adolf Hitler, The Man who Fought the Jewish run Banks

  https://www.youtube.com/watch?v=NHQn3B_rAwc

 • Adolf Hitler
 • montyamp
  • Jovo Jamnica

   Če te prau zastopim, so za toto hobotnico pr nas krivi Judi. Samo, pr nas Judof ni blo glih dosti. Tak, da sn zdaj malo zmeden.

   • tigr

    Pa, a niste imel njihavo sinagogo v Maribori pa menda v Lendavi tudi.

    • Jovo Jamnica

     Še vedno jo mamo, samo bres Judof…

 • Peter

  Na, zdej pa se hitler, k da ni tumpek dost, no…

  • Rožle

   Ta se vsaj mal manj dere …

 • Peter

  To je pa res ze taprav zoo, no.

 • Adolf Hitler

  https://www.youtube.com/watch?v=8ymEKiY1UR8

  Truth Will Triumph Adolf Hitler

  • Jovo Jamnica

   Hej levak stari. Pr nas ni niti Folka, niti Rajha, niti Firera

   • Peter

    Je ferero…rosher, no.

    • Jovo Jamnica

     Tut to ni. Je pa fčasih bla fabrika čokolade… “Sana”, Hoče pri Mariboru…

     • Peter

      Prvic slisim…

     • Jovo Jamnica

      Ja no, Kupla jo je Podrafka in isčrpala do podna. Delafci pa… saj se ve, kje so pristali

     • Jovo Jamnica

      Hoče so bile nekdaj bolj sladke
      Vsaj do leta 2007, ko je v tem kraju pod Pohorjem še obratovala tovarna čokolade, bombonov in pecilnega praška Sana, v kateri so med drugo svetovno vojno izdelovali umetni med. Nekateri se še spomnite, da je bila tu med letoma 1922 in 2007 Sana (skrajšano ime ustanovitelja tovarne Sanarollija), tovarna čokolade, bombonov in pecilnega praška. Prav po teh so Hoče poznale skoraj vse gospodinje v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji. Zamenjala je veliko lastnikov, tudi ime se je spreminjalo v različicah, ampak Sana je bila stalnica. Med drugo svetovno vojno so izdelovali celo umetni med. Občina Hoče – Slivnica ima v grbu in zastavi pravi kostanj, ki je bil v preteklosti pomembni dejavnik v gospodarskem življenju teh krajev.

   • Adolf Hitler

    niti levo niti desn ampak naravnost moi genossen

 • baldeagle

  Že po sliki sodeč, gre za ogabno babnico. Kadilko, ki ima rumene zanemarjene zobe, posledično pa zelo slab zadah iz ust. Sramota, kake osebe se v Sloveniji znajdejo na čelu nekih združb. Osebna nehigiena in zanemarjenost, se zrcali tudi na vseh drugih področjih. Ogabno.

 • Adolf Hitler

  National Socialist Germany vs Democratic Germany

  https://www.youtube.com/watch?v=yyUaVK63DBE

 • Adolf Hitler
 • Adolf Hitler
 • Adolf Hitler
 • Adolf Hitler

  AVE EUROPA – FIGHT FOR EUROPE

  https://www.youtube.com/watch?v=DxyaQrlm5rg

 • Adolf Hitler

  Beautiful European Culture – Be proud of being white!

  https://www.youtube.com/watch?v=Wxeimb8trDM

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, mene pa zanima ali je stranka, ki ima v imenu besedico “demokratična” sposobna odgovoriti, kako je to možno, da ma že enih 27 let ENEGA IN ISTEGA precednika in da niso bili na kongresih kar vem sposobni najti niti enega SLAMNATEGA kandidata, če že ne resnega, ki bi konkuriral Kim … pardon, Janezu Janši?… Desnosučni, a zmorete fsaj to odgovoriti?… Sicer bi predlagal, da črtajo črkico D iz njiihove kratice in kar ostane pač ostane…SS…

  • sprehajalec

   Izgleda je to slovenska posebnost, biti na oblasti, ker smatraš da si nepogrešljiv. V resnici je zgodba drugačna, v razmerah neizoblikovanega in fiktivnega prehoda v nov politični sistem in poplavi strank enodnevnic, se zgodi mobilizacija ljudi, ki ne vedo več, katero stranko voliti, okoli oseb, ne več strank. Poskusi dosedaj s parolo “novi obrazi” in nove stranke so bili neuspešni, saj koristijo anarhiji v družbi, ki edina odgovarja lobijem, interesnim skupinam in monopolistom, oblikovanih na strukturah bivšega režima.

   Lahko pa oblikujemo dva pola, v političnem življenju Slovenije. V poplavi strank in oseb, (vseh dosedaj neuspešnih, razen 4 letne epizode vmes), so se ljudje začeli združevati okoli stalnic v političnem življenju. Torej okoli

   1. Milana Kučana na eni strani, ki je na oblasti neprekinjeno 31 let, saj CK ZKS nikoli ni bil razpuščen. Še prej pa je bil po hierarhični liniji vodja ZSMS (ki se je preoblikovala v LDS, pa potem razcepila na Zares, Naprej, Nazaj, SMC, ZAAB, Pozitivno, Negativno Slovenijo, SD, Desus, Združeno levico, Socialistično partijo Slovenije, Komunistično stranko Slovenije itd. itd.)

   2. Ivana Janeza, ki je že dolgo predsednik stranke SDS. In je s svojo stranko edina stalnica poleg osebe Milana od vseh novo nastalih strank. Z njegovim odhodom, bi se SDS frakcionirala na množico strank, podobno, kot v zgornjem primeru. Na vročo željo gornjih strank. Vendar s to razliko, da je povezovalni člen gornjih strank Milan Kučan iz ozadja (povezovanje preko bančnega in gospodarskega establišmenta, z vsemi državnimi finančnimi vzvodi v rokah), Ivanu Janezu pa bi bilo to onemogočeno, saj ne nadzoruje državnih finančnih vzvodov, tako kot Milan Kučan.

   Zato je še naprej potreba, da oseba Ivan janez vodi stranko SDS, ker bi drugače grozilo frakcionaštvo.

  • janez cepec

   a veš koko j’ to blo, tud DDR je bla Dojče Dempokratiše Republik, pa Severna Koreja je tud, kao Demokratična, pa Juga je bla tud kao Socialističnam,pa Nova TV je tud ena i edina resnica velikega vodje, tko , de o tem, kdo je demo, pa pravovern bi se dau debatirat

 • Fogglof Tunnek

  Vera Ban. “En sam človek ne more vsega vedeti, ne more vsega znati. Vsega čutiti.” … Samo Ivan Janez in njegove ofce mislijo, da zmorejo !!!

 • Adolf Hitler

  European Awakening (The Lion)

  https://www.youtube.com/watch?v=vXDCDsbWuNU

  • Rožle


   novim
   organizacijam,
   v
   katerih
   delujejo.
   Občinski
   komit
   e
   Zveze
   komu-
   ni
   s
   tov
   je
   na
   razširjeni
   seji
   oce-
   nil
   ,
   da
   se
   je
   aktivnost
   komu-
   nitsov
   povečala,
   da
   je
   celotno
   družbeno
   življenje
   razgibano
   in
   da
   se
   članstvo
   v
   glavnem
   zaveda
   večje
   odgovornosti
   za
   razre
   ševa

   nj
   e
   vseh
   vprašanj,
   na
   katera
   lah-
   ko
   vpliva.
   Večina
   osnovnih
   organizacij
   Zveze
   komunistov
   je
   v
   tem
   času
   analizirala
   delovanje
   svojih
   članov
   v
   organizacijah
   upravljanja,
   v
   dru
   ž
   beno
   političnih
   organizacijah
   in
   društvih.
   Komit
   e
   je
   kritično
   ocenil
   tiste
   osnovne
   organizacije,
   ki
   tega
   še
   niso
   storile,
   in
   skle-
   nil,
   da
   to
   napravijo
   do
   sredine
   prihodnjega
   meseca.
   TRDNEJSA
   ORGANIZIRANOST
   Zveza
   komunistov
   je
   v
   tem
   ča
   ­
   su
   v
   skladu
   z
   zahtevami
   po
   ak•
   cijski
   učinkovitosti
   prilagodila
   tudi
   svojo
   organiziranost.
   To
   ve-
   lja
   za
   organizacijo
   osnovnih
   or-
   ganizacij,
   ki
   je
   prilagojena
   ustav-
   nim

   • Rožle

    in
    Izvršnega
    biroja
    pomeni
    nekakšno
    plebiscitarno
    podporo
    delovnih
    ljudi,
    ki
    sprejemajo
    takšno
    smer
    in
    politiko
    Zveze
    komunistov.
    PODPORA
    TITOVEMU
    PISMU
    V
    naši
    občini
    so
    vsi
    delo
    vni
    ljudje
    z
    zadovo
    l
    jstvom
    sprejeli
    pismo,
    pa
    tudi
    sklepe
    29.
    seje
    Centralnega
    komiteja
    Zve
    ze
    ko-
    munistov
    Slovenije.
    Občinski
    komite
    je
    na
    svoji
    16.
    in
    17.
    seji
    pre
    gle
    dal,
    kako
    uresničujemo
    sprejeta
    politična
    izhodišča
    iz
    pisma
    predsednika
    Tita
    in
    Izvršnega
    biroja
    pred-
    setva
    Zveze
    komunistov
    Jugosla-
    vije,
    pa
    tudi
    stališča
    29.
    seje
    CK
    ZKS.
    Ob
    sprejemanju
    omenjenih
    do-
    kumentov
    smo
    bili
    v
    občini
    do-
    kaj
    enotni.
    Ugotovili
    smo,
    da
    de-
    lovni
    ljudje
    v
    naši
    občini
    v
    ce-
    loti
    podpirajo
    sprejete
    politične
    sklepe
    in
    da
    bomo
    vsak
    v
    svojem
    okolju
    po
    sk
    rbeli.
    da
    bomo
    ta
    stališča
    tudi
    dosledno
    ure
    sniče
    ­
    vali.
    Za
    nami
    je
    pol
    leta
    od
    teh
    do•
    kumentov,
    zato
    lahko
    ocenimo,
    kako
    stališča.
    ki
    so
    biJa
    tako
    spontano
    sprejeta,
    tudi
    v
    praksi
    izvajamo.
    Občinski
    komite
    je

    • Rožle

     svoji
     16.
     in
     17.
     seji
     pre
     gle
     dal,
     kako
     uresničujemo
     sprejeta
     politična
     izhodišča
     iz
     pisma
     predsednika
     Tita
     in
     Izvršnega
     biroja
     pred-
     setva
     Zveze
     komunistov
     Jugosla-
     vije,
     pa
     tudi
     stališča
     29.
     seje
     CK
     ZKS.
     Ob
     sprejemanju
     omenjenih
     do-
     kumentov
     smo
     bili
     v
     občini
     do-
     kaj
     enotni.
     Ugotovili
     smo,
     da
     de-
     lovni
     ljudje
     v
     naši
     občini
     v
     ce-

     • Rožle

      svoji
      16.
      in
      17.
      seji
      pre
      gle
      dal,
      kako
      uresničujemo
      sprejeta
      politična
      izhodišča
      iz
      pisma
      predsednika
      Tita
      in
      Izvršnega
      biroja
      pred-
      setva
      Zveze
      komunistov
      Jugosla-
      vije,
      pa
      tudi
      stališča
      29.
      seje
      CK
      ZKS.
      Ob
      sprejemanju
      omenjenih
      do-
      kumentov
      smo
      bili
      v
      občini
      do-
      kaj
      enotni.
      Ugotovili
      smo,
      da
      de-
      lovni
      ljudje
      v
      naši
      občini
      v
      ce-

     • Rožle

      in
      Izvršnega
      biroja
      pomeni
      nekakšno
      plebiscitarno
      podporo
      delovnih
      ljudi,
      ki
      sprejemajo
      takšno
      smer
      in
      politiko
      Zveze
      komunistov.
      PODPORA
      TITOVEMU
      PISMU
      V
      naši
      občini
      so
      vsi
      delo
      vni
      ljudje
      z
      zadovo
      l
      jstvom
      sprejeli
      pismo,
      pa
      tudi
      sklepe
      29.
      seje
      Centralnega
      komiteja
      Zve
      ze
      ko-
      munistov
      Slovenije.
      Občinski
      komite
      je
      na
      svoji
      16.
      in
      17.
      seji
      pre
      gle
      dal,
      kako
      uresničujemo
      sprejeta
      politična
      izhodišča
      iz
      pisma
      predsednika
      Tita
      in
      Izvršnega
      biroja
      pred-
      setva
      Zveze
      komunistov
      Jugosla-
      vije,
      pa
      tudi

     • Rožle

      in
      Izvršnega
      biroja
      pomeni
      nekakšno
      plebiscitarno
      podporo
      delovnih
      ljudi,
      ki
      sprejemajo
      takšno
      smer
      in
      politiko
      Zveze
      komunistov.
      PODPORA
      TITOVEMU
      PISMU
      V
      naši
      občini
      so
      vsi
      delo
      vni
      ljudje
      z
      zadovo
      l
      jstvom
      sprejeli
      pismo,
      pa
      tudi
      sklepe
      29.
      seje
      Centralnega
      komiteja
      Zve
      ze
      ko-
      munistov
      Slovenije.
      Občinski
      komite
      je
      na
      svoji
      16.
      in
      17.
      seji
      pre
      gle
      dal,
      kako
      uresničujemo
      sprejeta
      politična
      izhodišča

      pisma
      predsednika
      Tita
      in
      Izvršnega
      biroja
      pred-
      setva
      Zveze
      komunistov
      Jugosla-
      vije,
      pa
      tudi

     • Rožle

      osameznih
      dokumentov,
      akcij•
      sko
      enotnost
      pa
      lahko
      ugotovi-
      mo
      le
      ob
      dejanskem
      izpolnjeva-
      nju
      sprejetih
      sklepov.
      Občinski
      komite
      z
      odgovornimi
      ljudmi
      v
      skupščini
      ter
      družbeno
      poli•
      tlčnih
      organizacijah
      mora
      biti
      štab
      revolucije.
      To
      pomeni
      ,
      da
      je
      njihova
      osnovna
      in
      ključna
      na•
      loga
      aktivno
      delo
      v
      komiteju,
      v
      družbeno
      političnih
      organiza-
      cijah
      in
      komisijah.
      Vodilni
      funk-
      cionarji

      komunisti
      v
      skupščini
      in
      družbeno
      političnih
      organiza-
      cijah
      niso
      odgovorni
      samo
      orga-
      nizacijam,
      ki
      so
      jih
      na
      to
      mesto
      Izvolile,
      temveč
      tudi
      Zvezi
      ko-
      munistov.
      To
      velja
      za

     • Rožle

      orga-
      nizacijam,
      ki
      so
      jih
      na
      to
      mesto
      Izvolile,
      temveč
      tudi
      Zvezi
      ko-
      munistov.
      To
      velja
      za
      vodilne
      funkcionarje
      v
      občini,
      Id
      odgo•
      varjajo
      za
      izvajanje
      politike
      Zve-
      ze
      komunitsov
      občinskemu
      ko-
      miteju,
      pa
      tudi
      za
      vodilne
      de-
      lavce

      komuniste
      v
      delovnih
      or•
      ganizacijah,
      ki
      so
      odgovorni
      05-
      novim
      organizacijam,
      v
      katerih
      delujejo.
      Občinski
      komit
      e
      Zveze
      komu-
      ni
      s
      tov
      je
      na
      razširjeni
      seji
      oce-
      nil
      ,
      da
      se
      je
      aktivnost
      komu-
      nitsov
      povečala,
      da
      je
      celotno
      družbeno
      življenje
      razgibano
      in
      da
      se
      članstvo
      v
      glavnem
      zaveda
      večje
      odgovornosti
      za
      razre
      ševa

      nj
      e
      vseh
      vprašanj,
      na
      katera
      lah-
      ko
      vpliva.
      Večina
      osnovnih
      organizacij
      Zveze
      komunistov
      je
      v
      tem
      času
      analizirala
      delovanje
      svojih
      članov

     • janez cepec

      BUNKSL

     • Rožle

      orga-
      nizacijam,
      ki
      so
      jih
      na
      to
      mesto
      Izvolile,
      temveč
      tudi
      Zvezi
      ko-
      munistov.
      To
      velja
      za
      vodilne
      funkcionarje
      v
      občini,
      Id
      odgo•
      varjajo
      za
      izvajanje
      politike
      Zve-
      ze
      komunitsov
      občinskemu
      ko-
      miteju,
      pa
      tudi
      za
      vodilne
      de-
      lavce

      komuniste
      v
      delovnih
      or•
      ganizacijah,
      ki
      so
      odgovorni
      05-
      novim
      organizacijam,
      v
      katerih
      delujejo.
      Občinski
      komit
      e
      Zveze
      komu-
      ni
      s
      tov
      je
      na
      razširjeni
      seji
      oce-
      nil
      ,
      da
      se
      je
      aktivnost
      komu-
      nitsov
      povečala,
      da
      je
      celotno
      družbeno
      življenje
      razgibano
      in
      da
      se
      članstvo
      v
      glavnem
      zaveda
      večje
      odgovornosti
      za
      razre
      ševa

      nj
      e
      vseh
      vprašanj,
      na
      katera
      lah-
      ko
      vpliva.
      Večina
      osnovnih
      organizacij
      Zveze
      komunistov
      je
      v
      tem
      času
      analizirala
      delovanje
      svojih
      članov

     • Rožle

      orga-
      nizacijam,
      ki
      so
      jih
      na
      to
      mesto
      Izvolile,
      temveč
      tudi
      Zvezi
      ko-
      munistov.
      To
      velja
      za
      vodilne
      funkcionarje
      v
      občini,
      Id
      odgo•
      varjajo
      za
      izvajanje
      politike
      Zve-
      ze
      komunitsov
      občinskemu
      ko-
      miteju,
      pa
      tudi
      za
      vodilne
      de-
      lavce

      komuniste
      v
      delovnih
      or•
      ganizacijah,
      ki
      so
      odgovorni
      05-
      novim
      organizacijam,
      v
      katerih
      delujejo.
      Občinski
      komit
      e
      Zveze
      komu-
      ni
      s
      tov
      je
      na
      razširjeni
      seji
      oce-
      nil
      ,
      da
      se
      je
      aktivnost
      komu-
      nitsov
      povečala,
      da
      je
      celotno
      družbeno
      življenje
      razgibano
      in
      da
      se
      članstvo
      v
      glavnem
      zaveda
      večje
      odgovornosti
      za
      razre
      ševa

      nj
      e
      vseh
      vprašanj,
      na
      katera
      lah-
      ko
      vpliva.
      Večina
      osnovnih
      organizacij
      Zveze
      komunistov
      je
      v
      tem
      času
      analizirala
      delovanje
      svojih
      članov

     • Rožle

      orga-
      nizacijam,
      ki
      so

      ko-
      munistov.
      To
      velja
      za
      vodilne
      funkcionarje
      v
      občini,
      Id
      odgo•
      varjajo
      za
      izvajanje
      politike
      Zve-
      ze
      komunitsov
      občinskemu
      ko-
      miteju,
      pa
      tudi
      za
      vodilne
      de-
      lavce

      komuniste
      v
      delovnih
      or•
      ganizacijah,
      ki
      so
      odgovorni
      05-
      novim
      organizacijam,
      v
      katerih
      delujejo.
      Občinski
      komit
      e
      Zveze
      komu-
      ni
      s
      tov
      je
      na
      razširjeni
      seji
      oce-
      nil
      ,
      da
      se
      je
      aktivnost
      komu-
      nitsov
      povečala,
      da
      je
      celotno
      družbeno
      življenje
      razgibano
      in
      da
      se
      članstvo
      v
      glavnem
      zaveda
      večje
      odgovornosti
      za
      razre
      ševa

      nj
      e
      vseh
      vprašanj,
      na
      katera
      lah-

      članov

     • Rožle

      vodilne
      de-
      lavce

      komuniste
      v
      delovnih
      or•
      ganizacijah,
      ki
      so
      odgovorni
      05-
      novim
      organizacijam,
      v
      katerih
      delujejo.
      Občinski
      komit
      e
      Zveze
      komu-
      ni
      s

     • janez cepec

      IDIJOT

     • Rožle

      Čitej …

     • janez cepec

      cepec

     • janez cepec

      pa si res BUTL

    • Rožle

     orga-
     nizacijam,
     ki
     so
     jih
     na
     to
     mesto
     Izvolile,
     temveč
     tudi
     Zvezi
     ko-
     munistov.
     To
     velja
     za
     vodilne
     funkcionarje
     v
     občini,
     Id
     odgo•
     varjajo
     za
     izvajanje
     politike
     Zve-
     ze
     komunitsov
     občinskemu
     ko-
     miteju,
     pa
     tudi
     za
     vodilne
     de-
     lavce

     komuniste
     v
     delovnih
     or•
     ganizacijah,
     ki
     so
     odgovorni
     05-
     novim
     organizacijam,
     v
     katerih
     delujejo.
     Občinski
     komit
     e
     Zveze
     komu-
     ni
     s
     tov
     je
     na
     razširjeni
     seji
     oce-
     nil
     ,
     da
     se
     je
     aktivnost
     komu-
     nitsov
     povečala,
     da
     je
     celotno
     družbeno
     življenje
     razgibano
     in
     da
     se
     članstvo
     v
     glavnem
     zaveda
     večje
     odgovornosti
     za
     razre
     ševa

     nj
     e
     vseh
     vprašanj,
     na
     katera
     la
     Večina
     osnovnih
     organizacij
     Zveze
     komunistov
     je
     v
     tem
     času
     analizirala
     delovanje
     svojih
     članov

    • janez cepec

     BUTL

   • janez cepec

    ti pa si totaln idijot, al kuga? če reš pomoč, ti kr povej, ni blema, se mo potrudl

    • Rožle

     Ti sam čitej pa gmah dej

     • janez cepec

      ŠE SKOZ SI BUNKSL. kdo, pa misleš, de se bo matru, pa brau te tvoje traparije

     • Rožle

      orga-
      nizacijam,
      ki
      so
      jih
      na
      to
      mesto
      Izvolile,
      temveč
      tudi
      Zvezi
      ko-
      munistov.
      To
      velja
      za
      vodilne
      funkcionarje
      v
      občini,
      Id
      odgo•
      varjajo
      za
      izvajanje
      politike
      Zve-
      ze
      komunitsov
      občinskemu
      ko-
      miteju,
      pa
      tudi
      za
      vodilne
      de-
      lavce

      komuniste
      v
      delovnih
      or•
      ganizacijah,
      ki
      so
      odgovorni
      05-
      novim
      organizacijam,
      v
      katerih
      delujejo.
      Občinski
      komit
      e
      Zveze
      komu-
      ni
      s
      tov
      je
      na
      razširjeni
      seji
      oce-
      nil
      ,
      da
      se
      je
      aktivnost
      komu-
      nitsov
      povečala,
      da
      je
      celotno
      družbeno
      življenje
      razgibano
      in
      da
      se
      članstvo
      v
      glavnem
      zaveda
      večje
      odgovornosti
      za
      razre
      ševa

      nj
      e
      vseh
      vprašanj,
      na
      katera
      lah-
      ko
      vpliva.
      Večina
      osnovnih
      organizacij
      Zveze
      komunistov
      je
      v
      tem
      času
      analizirala
      delovanje
      svojih
      članov

     • Rožle

      orga-
      nizacijam,
      ki
      so
      jih
      na
      to
      mesto
      Izvolile,
      temveč
      tudi
      Zvezi
      ko-
      munistov.
      T
      velja
      za
      vodilne
      funkcionarje
      v
      občini,
      Id
      odgo•
      varjajo
      za
      izvajanje
      politike
      Zve-
      ze
      komunitsov
      občinskemu
      ko-
      miteju,
      pa
      tudi
      za
      vodilne
      de-
      lavce

      komuniste
      v
      delovnih
      or•
      ganizacijah,
      ki
      so
      odgovorni
      05-
      novim
      organizacijam,
      v
      katerih
      delujejo.
      Občinski
      komit
      e
      Zveze
      komu-
      ni
      s
      tov
      je
      na
      razširjeni
      seji
      oce-
      nil
      ,
      da
      se
      je
      aktivnost
      komu-
      nitsov
      povečala,
      da
      je
      celotno
      družbeno
      življenje
      razgibano
      in
      da
      se
      članstvo
      v
      glavnem
      zaveda
      večje
      odgovornosti
      za
      razre
      ševa

      nj
      e
      vseh
      vprašanj,
      na
      katera
      lah-
      ko
      vpliva.
      Večina
      osnovnih
      organizacij
      Zveze
      komunistov
      je
      v
      tem
      času
      analizirala
      delovanje
      svojih
      članov

 • Adolf Hitler
 • Adolf Hitler

  Donald Trump: Moment of Reckoning

  https://www.youtube.com/watch?v=5hkgoWXNh-8

 • Adolf Hitler

  A Hero Will Rise – Vote Trump Pence 2016

  https://www.youtube.com/watch?v=W1ovatde-fQ

 • Jovo Jamnica

  Lahko noč…

  • janez cepec

   pis brader

 • Adolf Hitler

  “Deplorables Unite” – (Do you hear the people sing) VICTORY Trump Anthem – 691K VIEWS – ORIGINA

  https://www.youtube.com/watch?v=lDUwXFvTJfA

  • sprehajalec

   kaj je kakšna luna, kaj te tako meče? Pojdi no spat.

   • janez cepec

    parau moja žena, de luna sploh ne upliva na mene, de sm skoz enak prfuknen, kva j’ dej to?

    • sprehajalec

     Verjetno bo držalo, pozna te že 50 let.

     • janez cepec

      a to pa ne bo držau, glih tok pa še nisva stara

  • janez cepec

   ma ti pa Trump sta Bunkslna

 • Rožle

  Smo odgnal Partizanose nazaj ke u hoste..

  • janez cepec

   usral ste se, moj fotr je šu že leta 39 u gmajno, pa ni blo nubenga tam s kermu bi se fajtu, poj je pa še mau počaku, tko de dones nima penzije, niti ni prvoborac. jebat ga, tko je to, kva čmo

   • Dragan Krstič

    A pol je biu fotr tud tko pametn ks ti al je bil bol pameten. Man pameten pa sigurn ni bil
    ker pol tud iz gmajne neb znou pridet.

    • janez cepec

     tok je biu brihtn, de ni šu h tabelim, pa de se ni boriu zu Dolfetom prot lastnem narodu, na konc pa ni mu nč od tega, ke ni biu komunajzar

     • Dragan Krstič

      A je tvoj fotr sploh biu čvovk a je bil kej druzga, k ti čluveku nis nč podoben. Bel kt en tele s prašičjo glavo.

     • janez cepec

      glej +ić, zdej si se mau potrudu, de bi skup spacou en kukr tok razumljiv stauk,bi se djal dones poved, pa nisi niti nakazu, kva si mislu povedat, če si sploh spospobn kej mislet, kaj bi rad poveduo, tko de je težko s tabo komunicirat, če se sam ne veš, kva bi rad

     • Dragan Krstič

      Ja sevede če maš pa prašičjo gvavo. Dej jo zameni s šimpanzjo. Te primati so bol brihtni.

     • janez cepec

      ne vem, kva s’ tok navalu na to prašičjo glavo, očitno sta bla tvoja tastara pigfacerja, tko de ti to zdej mau narobe hod, pa neč bat, sej nisi edini, ima vas puno u SDS

     • Dragan Krstič

      Janez cepec ne glej se u špegu k te bo fršlog da imaš prašičjo glavo. U SDS
      te ne bojo uzel ker s preveč zabit, greš lohk sam k ta rdečm al pa h Tunneku za šupucerja.

     • janez cepec

      MA A VEŠ KVA SE BO ZGODL, VAŠGA LJUBLJENGA VODJO BOM ZAMENU NA ČELU STRANKE, POJ BOTE PA VIDL HUDIČA

     • Rožle

      Ja kdo neki si pa ti ….no ja..razen CEPCA…?

     • janez cepec

      ma isti CEPEC, kot tvoj veliki vodja

     • Rožle

      Jebela….sam ti si pa pol res taprau cepec…

     • janez cepec

      ja mau se zamisl’te, isti JANEZ JANŠA

     • Dragan Krstič

      A t je to Tunnek naroču. Če boš take klamfe srou bojo pršli po tebe bolničarji s prisilnmu lajbčem pa direkt na zaprt oddelk.Sicer pa ne rezumem zakaj nis že tam.

     • janez cepec

      ja kdaj si pa ti iz Begn spizdo, zdej te baje iščejo pa cel Gorensk, če zdele greš hitr nazaj, ti ne bop hudga

     • Dragan Krstič

      Tvoj fotrj je šu u gmajno pa ni šu h ta belm. Dej mi ti puvej a s bil kdaj čez mejo k s tko omejen. A s kdaj šu u Canosso al pa Trst. Veš kva s ti: en homo sapiens, pa brez zamere.

     • janez cepec

      ma ti si pa res taprau Bunksl, u Trst smo hodil na Ponte roso, če si kdej slišu za to?

     • Dragan Krstič

      Jest sem te uprašu če s bil kdaj u Canossi.

     • janez cepec

      ne, pa kva bi delu tam, pa kje je sploh to?

     • Dragan Krstič

      Se vid da si zarukan idiot. To je prva vas za mejo pred Trstam, preklet homo sapiens.

     • janez cepec

      ma ti si idijot naumn, zakuga si se pa ustau u taprv vas za mejo, Bunksl, u Trst je blo treba jit, jebe se men za Canosso, a si tam kavbojke kupvou?

     • Dragan Krstič

      Dej pa res vidm da ne znaš kaubojk kpvt, u Canossi so za take k s ti skorčist zastojn.

     • janez cepec

      škart roba

     • Dragan Krstič

      Canossa je pravo mesto zate, sam tega ti ne morš dojet ker si čist navadna budala oziroma homo sapiens da ne bo prevelike zamere.

     • janez cepec

      zdej ne vem, kva si hotu tle povedat, pa sej še sam ne veš

     • Dragan Krstič

      Pejd u Canosso pa boš vidu kok je tam fino.

   • Rožle

    Ti cepec si pa že 10 metrom pred hosto zalutu…

 • Dragan Krstič

  Zelo sem vesel da sem spoznal Tunneka z njegovimi komentarji. Pa veste zakaj; zdaj zagotovo verjamem v reinkarnacijo, saj v osebo Tunneka se je naselila duša znamenitega barona von Munchausna. Za povrhu imamo poleg barona Jelinčiča še enega plemenitega imenitnika Tunneka.

  • janez cepec

   +ić, ti nisi zakapiru poante, ah jebat ga, sej ne moreš, ke si taspojdn

   • Dragan Krstič

    Janez a te je Tunnek puublastu da ga zagovarjaš. Ta pravga je izbral, teleta s prašičjo glavo.

    • janez cepec

     zdej, če si ti odojk, (pujček), ne mislit, de je še kešn drug

     • Dragan Krstič

      Dej se umakn, a ne videš da se u špegu gledaš.

     • janez cepec

      a veš koko pravjo Madžari? mene gledaš, sebe vidiš

     • Dragan Krstič

      Koko pa veš, sej ne znaš po madžarsk, sej še sluvensk ne znaš.

     • janez cepec

      ja maš prou, nem tudom Mađaroš

     • Dragan Krstič

      Ja koko pa pol veš. A t je Tunnek povedu

     • janez cepec

      ma jebo te Tunnek, sploh ga ne poznam

     • Dragan Krstič

      Sevede ga ne poznaš. Pejd u Canosso pa ga boš tam spuznou.

     • janez cepec

      ja glej, če se tam pederajsi zbirate, mene ne boste vidl

    • Rožle

     On ni noben Janez ampak samo cepec …

     • janez cepec

      tzi si pa BUNKSL

 • Aresnica

  Poglejte si to neverjetno incestno hobotnico dveh butičnih bank Foruma 21 – Factor banke in Probanke
  –.
  Neverjetno kako zna plačani tako imenovani janez cepec odvračat temo tega komentarja -_- očitno je in bo dobil kakšen cent od mafijskega omrežja oziroma njihovih bank_to j- Probanke in Faktor banke.
  Dragan Krstič, Rožle,…..itd.- ne nasedajte tovarišu , ki sam pravi, da je levičarski cepec.-_- za moje pojme je bolnik, ki očitno tudi on – kot vsi psihiči sanjajo gospoda Janeza Janšo.
  ________________
  Lep pozdrav

  • Rožle

   Jebela—bolan pa še cepec povrhu

  • janez cepec

   pa kje si se pa ti, Bunksl, zdej najdu, ta ista hobotnica obstaja že najmen deset let, tale “leva ” novinarka od nove TV je nekje mau kopirala, pa je ven vrgla, kao TOP NEWS, halooo to je že passe, zdej se nej pa sekiramo zarad tega. 3 mač, najnovejše novice, kao.

  • Dragan Krstič

   Motiš se, janez cepec je iz socialnega dna, pa s tem ne mislim materialno ampak dno po izobrazbi in inteligenci. Ravno teh je v Sloveniji ogoromno. Ker so mentalni reveži se tega sploh ne zavedajo.

   • janez cepec

    ja mislem, de sva kr na niovoju, če me slučajno ne prekašaš, kar se mentalne inteligence tiče, glih tok si prfuknen kot jest, mislem pa, de si bolj.

  • janez cepec

   dej mi poj povej, kašn bolnik je vaš ljubljeni vodja, ki dan na dan že četrt stoletja sanja Kučkota.

   • radames

    Zdej pa dost. Ti osebno si zvrtal ene par milijonov bančne luknje.

    • janez cepec

     a bejžno, tud ojrota nism nubenmu doužan

     • radames

      Si dolžan. Men. Ker si tak butl.

     • janez cepec

      postav se u vrsto, pa boš mrbit dubu, po pi…….i

 • Aresnica

  Čestitke gospodu Anže Logarju za dosedanje delo oziroma čiščenje golazni, ki nam vlada že od 1945 leta dalje (razen parih let)

  ________________
  Lep pozdrav

  • janez cepec

   dej, če uhka, argumentiraš, kuga in kje je A. Logar očistu kakršno kol golazn in kje se to kej pozna nam navadnmu folku? ALOOOO

   • Aresnica

    cepec – se še ne pozna- ko pa se bo golazen demokratično odstranila, se pa bodo začeli obrisi in posledično se bo poznalo pri folku.-_- Na žalost je je pred nami dolga pot in to pot nam bremzajo – skratka – vladajo nam
    SLOmafijskotajkunska omrežja, ki obvladujejo skoraj vse veje oblasti – med
    njimi imajo pod kontrolo cc 90% SLO
    medijev. _-
    —-
    cepec – zapomni si to – to je Aresnica (absolutna resnica)
    Resnica in pravica imata čas , laž je kratkega
    veka, zato morajo prevare in laži tako hiteti , ker imajo kratek rok trajanja
    in jih vedno povozi resnica. Ne rečemo zaman, da ima laž kratke noge. _ Laž ne
    bo mogla dolgo teči in bežati pred resnico. Prej ali slej jo bo resnica ujela.
    In kot je rekel slavni Leonardo da Vinci. Bolje je trpeti zaradi resnice, kot
    pa biti nagrajen za laž.
    ______________
    Lep pozdrav

    • janez cepec

     videm, de si, zgleda poslušu, saj tko se zdi, tko bluziš, na Studio Citi filozofa Mlakarja, ke se usake tok časa pojav le-tam, pa čist nč ne pove, tko kot ti. that’s all folks

     • radames

      Butl.

     • janez cepec

      ti tud

     • radames

      Prevedi.

     • janez cepec

      se ne da, če si Bunksl, ti ni pomoči

   • radames

    Butl. Logar ni del sodnega sistema. Logar ne more “čistit”. On samo ugotavlja. Sodniki pa nočjo delat. Mižijo. Ti pa tud! Glavo preč. Butl.

    • janez cepec

     ja to pa je problem raznoraznih komisij. dokler ne bodo mel kakšne izvršne funkcije, je use đabe, pa tud če se Logar na glavo postav. de se razumemo, je edini, ki proba kej nardit, sam mu bo prej mandat poteku. škoda. je pa reku, bojd Ćurčil, de če čes kešno stvar “zatušat” ustanov komisijo. poj se pa pejmo.

     • radames

      Če CK sodnikom reče, da morjo vse bančne kriminalce razglasit za nedolžne, to ni stvar komisij!!!!

     • janez cepec

      glej, de se namo prepucaval, sodstvo našo, je podn od podna. FAKAT. sam tud vaš Đoni je biu president, pa je naredu po tem pitanju – KUGA, ama baš ništa. očitno mu paše – status quo

   • nevtrino

    Dela kdo mogoče kaj boljšega ? Mogoče tudi tako vneto naklada, da se itak nič ne da, da se itak nič ne pozna ?

  • Dragan Krstič

   Res je, sem poslušal na TVNova. Vse je govoril na pamet, neverejtno.

   • janez cepec

    neverjetno, de na Nova TV, direktno plačujete Kučkota, preko večinskega lastnika, tajkuna, člana foruma 21 Petriča. pa ste res luzerji

    • Rožle

     Od kod ti ideja, da bi nekdo kar sam sem v skleda pljuval ….
     Razen tebe cepec…

     • janez cepec

      to ni moja ideja, to so fakati, preber si Reporterja, valda boš verjev vašmu cajtngu

     • Rožle

      Spet nisi razumel čist dobr…

    • janez cepec

     pa prav Kučko: hehheh, LOOOZERJI

     • radames

      Bi ti mal šeriatskega prava? A ti vidiš kriminal? Eni bašejo žepe z našim denarjem, ti pa – luzerji. Ker kriminala ne vidiš, bi sledilo šeriatsko pravo: sekanje tvoje glave z mačeto.

     • janez cepec

      ne zastopm te, tlele čist, pa kva majo musliči tle zraun, pa šeriatsko pravo, tud jest jih ne maram, če jih pa že mamo tle, se pa želi Merklci, ona je use zjebala

     • radames

      Tvoja glava preč, zato ker si butl. Ker ne vidiš kriminala.

     • janez cepec

      pust ti mojo glavo pr gmah

     • radames

      Sej jo sploh nimaš. Čim prikimavaš levajzarjem, nimaš več glave.

     • janez cepec

      ja kašno maš pa ti poj, če te na desno uleče?

 • radames

  Čakte mal! Kwa pa je to milijard (v črni luknji)? Lejte, to je prava malenkost. En fičfirič Bill Gates ma ene 60 milijard. En sam človk! Eni taki državi Sloveniji pa v bančnem sistemu fali 5 milijard. Ma, lejte, to je prava malenkost. Gates se sploh ne bi pretirano sekiral za 5 milijard, mi se pa tko sekiramo! Ne bodte tko malenkostni, no!

  • janez cepec

   že, že, a pa ga boš ti prepriču, de bo investiru u SLO. lepo bi blo, sam za kerga?

  • sevenx

   Bill Gates ni tako bogat kot kažejo podatki. On je samo predstavnik podjetja ki je “kao njegovo”… To ni njegov denar.

 • janez cepec

  ma dej vas ma pa pun qrac, sej ne de bi mu kej prot vam, sej se mi, takle kot ste, ovčke zavedene smilte, pa usen, lepo sanjite dobrega pastirja Ivana, de vas ne bi mora s kešnim Kučkotom tlačla kot vašga luzerja , pa take stvari, jutr se pa, če bo Bog dau, spet slišmo. Nočko

  • Rožle

   Cepec, če ga boš takole srau, se ne boš nikol pozdravu…

  • nevtrino

   Kajpada, lepo je sanjati, kako so vsi zavedeni, rezen mene, a ? Pa samo en Janez je problem, vse ostalo pa naravnost rajsko, a ?

  • tigr

   Ko te šmirglja.

  • von Rhein

   Nič več,preveč si nadleženz blebetanjem in stalnim ponavljanjem.Nezanimiv,greš po poti kolega Tumpeka.Blocked.

   • Peter

    Si pa trpežen. Jaz imam že nekaj dni mir pred njrgovimi blodnjami, no.

  • tramal

   Upam da se ne boš nikoli več zbudu.

 • Ros

  # Slovenija gradi zapore.

  ** V Šoštanju. Naj pojedo, kar so skuhali. Denar iz zaplembe premoženja in dela v rudniku.

 • Juhica SDH

  Ooo kakšna tebela, kar slabo ti postane, na bruhanje. Ga. Pajenk, če je to res, takoj vrniti ves nakraden denar in doživljensko se sramovati lačnih otrok v sloveniji. Mati narava je pa vrjetno že poskrbela za vas.

 • MEFISTO

  Umrl je odvetnik Drago Demšar.
  ·
  Ni bil rit, da bi ubogal oficirsko bando na vojaškem sodišču v Ljubljani.

  Ko so ostali odvetniki na poziv glavnega oficirskega bandita ponižno zapustili sodno dvorano, so njega morali vojaki odnesti iz nje.

 • Janez

  TOLE !
  JE
  PA
  VREDNO VEČKRATNEGA BRANJA !
  Se
  MI ZDI POTREBNO OPOZORITI
  TUDI “NAŠE EX KKP, ZK- JE, SD, (LDS,PS)
  IN AKTUALNO OBLASTNE
  SMC, DESUS, ZL IN ” EX KP, ZK PENZIONIRANE GNEZDAŠE”
  – NA NUJNO BRANJE TE. BANČNO PODJETNIŠKE KOLOBOCIJE !
  PRVO
  BRANJE – USTVARI VTIS GROZLJIVKE !
  Ja!
  Jaz
  SEM PRED LETI ZA PODALJŠANJE
  NEKEGA MOJEGA NEVISOKEGA KREDITA – PLAČAL CCA 500 € ODOBRITVE ! L.r. J. KOMENNDA