fbpx

Vlada z novimi investicijami v projekte za boljši regionalni razvoj, manjši okoljski odtis, nova delovna mesta in gospodarsko rast

Foto: Pixabay

Vlada je dokazala, da lahko v kriznih časih pomaga gospodarstvu z različnimi subvencijami. Poleg protikriznih ukrepov bo namenila tudi sredstva prek veljavnega načrta razvojnih programov med letoma 2021 in 2024, s katerimi bo soinvestirala v različna tehnološka podjetja. Sredstva bodo namenjena za nakup strojev in izgradnjo novih kapacitet za širjenje proizvodnje, med drugim tudi v robotiki, kar bo vplivalo na rast slovenskega gospodarstva, boljši regionalni razvoj, manjši okoljski odtis ter ohranitev oziroma širitev novih delovnih mest.

Vlada Republike Slovenije je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt “Nakup strojev in modernizacije proizvodnega procesa Plastenka” in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 916.113 evrov, in sicer v skladu z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.

Načrtovana investicija pomeni za podjetje izboljšanje tehnološke opremljenosti in delovnih pogojev poslovanja z vidika povečanja prihodka, dobička in dodane vrednosti na zaposlenega, krepitev razvojne dejavnosti, povečanje direktnega izvoza in ustvarjanje 21 novih delovnih mest v povezavi s predmetom investicije.

Foto: Pixabay

Vlada je še v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt “Širjenje programa v podjetju Iskra d. o. o. PE Semič” in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 780.000 evrov, in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.

Foto: Pixabay

Investicija se izvaja v poslovni enoti podjetja Iskra d. o. o. v Semiču, ki zaradi pandemije covida-19 in zaradi razmer na trgu potrebuje reorganizacijo in nove vire prihodka. Na podlagi analiz je uprava podjetja sprejela odločitev, da se PE Semič prestrukturira s programom, ki zajema dva sklopa: izdelavo igralnih avtomatov BigStar in razširitev sistemskega dela, ki predvideva proizvodnjo železniških semaforjev in njihovo montažo na mesto uporabe. Na ta način se bodo ohranila delovna mesta in na račun izvedbe projekta podjetje namerava v PE Semič zaposliti 20 novih delavcev.

Vlada bo za projekt “Gradnja objekta in nakup osnovnih sredstev Orodja Erhart”  prispevala 1,6 milijona evrov
Vlada je v načrt razvojnih programov tudi uvrstila projekt “Gradnja objekta in nakup osnovnih sredstev Orodja Erhart” in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 1.611.072,93 evra, in sicer v skladu z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.

Foto: Pixabay

Družba načrtuje gradnjo hale v velikosti neto površine 2220 kvadratnih metrov poleg obstoječe hale. Novo halo bodo opremili z novimi stroji in delno tudi z obstoječimi in tako omogočili lažje delo v obstoječi hali. Izvedba investicijskega projekta poleg izgradnje skladiščne hale vključuje tudi nakup nove tehnološke in strojne opreme, ki bo bistveno izboljšala ekološko stanje v podjetju, saj je investicija izrazito usmerjena v zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Z realizacijo projekta se pričakuje tudi lokalno povečanje 15 novih delovnih mest, ter nadaljnji razvoj in rast poslovanja vlagatelja, kar bo imelo pozitiven vpliv tudi na razvoj regije.

Za projekt “Robotizirana proizvodna hala Innoduler” 1,8 milijona evrov
Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt “Robotizirana proizvodna hala Innoduler” in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 1,8 milijona evrov, in sicer v skladu z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju. Investicija povečuje in razširja proizvodne kapacitete prejemnika spodbude, kar bo pozitivno vplivalo na povečanje dodane vrednosti, zagotovilo nadaljnjo rast podjetja ter zmanjšalo okoljski odtis.

Foto: Pixabay

Investicija predvideva postavitev robotizirane proizvodne hale z mostovnimi dvigali in s pripadajočimi pisarnami. V proizvodnem delu bo investicija obsegala robotizirane linije za proizvodnjo kontejnerjev približno dva tisoč enot letno, laserski razrez, sestavo elementov, varjenje, razmaščevanje, peskanje, barvanje in manipulacijo. V okviru investicije bo urejen zunanji skladiščni prostor za približno sto zabojnikov, postavitev nakladalne rampe za odpremo po tirih, parkirišče za 25 vozil in ureditev dovozov.

Za  projekt “Nakup novih strojev Kostroj strojegradnja” 1,2 milijona evrov
Vlada načrtuje tudi nakup novih strojev v Kostroj strojegradnja in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 1.241.143,50 evra, in sicer v skladu z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju. Izvedba investicijskega projekta poleg izgradnje skladiščne hale vključuje tudi nakup nove tehnološke in strojne opreme, ki bo bistveno izboljšala ekološko stanje v podjetju, saj je investicija izrazito usmerjena v zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Predmetni razvojni projekt bo realiziran v manj razviti regiji. Izvedba projekta bo vplivala na izboljšanje tehnološke opremljenosti in delovnih pogojev poslovanja z vidika povečanja prihodka, dobička in dodane vrednosti na zaposlenega, krepitev razvojne dejavnosti in povečanje izvoza, saj je podjetje izrazito razvojno in izvozno usmerjeno, v letu 2020 so direktno izvozili 65,40 celotne realizacije. Z realizacijo projekta se pričakuje tudi lokalno povečanje vsaj 20 novih delovnih mest, ter nadaljnji razvoj in rast poslovanja vlagatelja, kar bo imelo pozitiven vpliv tudi na razvoj regije.

Uvrstitev projekta Izgradnja in opremljanje proizvodnih obratov GA1 in GA2 v veljavni načrt razvojnih programov 2021-2024
Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, s katerim se v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije, uvrsti nov projekt “Izgradnja in opremljanje proizvodnih obratov GA1 in GA2”, ki izhaja iz skupine projektov “Dodeljevanje spodbud za investicije”. Sredstva za navedeni projekt so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leta 2021, 2022 in 2023, na proračunski postavki 534310 – Spodbujanje investicij. Ministrstvo se zavezuje, da bo načrt razvojnih programov za leto 2024 uskladilo s proračunskimi in preostalimi viri financiranja ob pripravi proračuna za leto 2024.

Uvrstitev projekta Vzpostavitev proizvodnje Li-ion celic v veljavni načrt razvojnih programov 2021-2024
Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, s katerim se v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije, uvrsti nov projekt “Vzpostavitev proizvodnje Li-ion celic”, ki izhaja iz skupine projektov “Dodeljevanje spodbud za investicije”. Sredstva bodo podeljena investitorjema TAB tovarni akumulatorskih baterij in TAB-Haidi, s katerimi bo ustvarjenih sto novih delovnih mest, od tega 20 visokokvalificiranih.

Za projekt Nova PE Slovenska vas Narayan 2,8 milijona evrov
Vlada je še v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt “Nova PE Slovenska vas Narayan” in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 2.838.375,00 evrov, in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju. Obravnavana investicija obsega adaptacijo poslovnih prostorov v Slovenski vasi, novo avtomatizirano linijo za polnitev olja s pametno instalacijo in elementi umetne inteligence ter dograditev linije za polnjenje rastlinskih krem in masla.

Sara Rančigaj