fbpx

Letališče na Brniku po privatizaciji cveti, mediji pa pri poročanju o njem vse pogosteje pozabljajo, da je imenovano po dr. Jožetu Pučniku!

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Foto: Daniel Novakovic/STA)

Niso se uresničile črne napovedi slovenskih levičarjev, s katerimi so leta strašili pred privatizacijo družbe, ki se je takrat imenovala Aerodrom Ljubljana. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana je danes namreč priča vse večjemu prometu, družba Fraport Slovenija pa bo zgradila tudi nov potniški terminal, ki bo predvidoma predan v uporabo do poletja leta 2021. Ob tem v oči bode, da mediji pri poročanju o dogajanju v zvezi z letališčem pozabljajo na dr. Jožeta Pučnika, enega najzaslužnejših za osamosvojitev naše države, po katerem se letališče imenuje!

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, s katerim upravlja družba Fraport Slovenija, beleži vse več prometa. Tako so v prvem polletju zabeležili skoraj 860 tisoč potnikov, kar je 3,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani, do konca julija pa so zabeležili že 1,07 milijona potnikov, kar glede na enako obdobje lanskega leta predstavlja porast v višini 3,5 odstotka. Tako se nadaljuje trend rasti števila potnikov, v celotnem lanskem letu so namreč zabeležili 1.812.411 potnikov, kar je 7,3 odstotka več kot leta 2017, ko so zabeležili 1.688.558 potnikov. Takrat je rast v primerjavi z letom 2016 predstavljala kar 22,7 odstotka.

Rezultati družbe Fraport Slovenija nekoliko slabši, matična družba pa izboljšala rezultate
Kot poroča STA, je družba Fraport Slovenija v prvem polletju letošnjega leta dosegla 2,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 16,1 odstotka manj kot v enakem obdobju lansko leto. Takšen rezultat so dosegli pri 22,6 milijona evrov prihodkov, ki so se v primerjavi z lanskim letom povišali za 2,7 odstotka. Je pa rezultate izboljšala matična družba Fraport, ki je v prvem letošnjem polletju dosegla EBITDA (dobiček pred davki, obrestmi, depreciacijo in amortizacijo) v višini 551,5 milijona evrov, kar predstavlja 10,9-odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani. Tako se niso uresničile črne napovedi slovenskih levičarjev ob privatizaciji družbe, ki se je takrat imenovala Aerodrom Ljubljana. Marsikdo je ob tem dobil občutek, da bo novi lastnik iz tujine letališče dobesedno razmontiral in ga nekam odpeljal!

Začetek gradnje novega terminala na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. (Foto: Fraport Slovenija)

Mainstream mediji vse bolj pozabljajo, da se letališče imenuje po dr. Jožetu Pučniku
Pretežno levo usmerjeni mainstream mediji sicer v zadnjem času vse bolj pozabljajo, da se ljubljansko oziroma brniško letališče uradno imenuje Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Če se poroča o družbi, ki z letališčem upravlja, se seveda razume, da bodo pri poročanju uporabili uradno ime družbe, a tudi v večini drugih primerov se pogosteje pojavljata izraza “ljubljansko letališče” ali pa “brniško letališče”. S tem izražamo nespoštovanje dr. Jožetu Pučniku, ki je eden najbolj zaslužnih za slovensko osamosvojitev. Pučnik je namreč leta 1989 postal predsednik Demokratične opozicije Slovenije (Demos), ki so jo sestavljale nekomunistične stranke in ki je aprila 1990 dosegla zmago na prvih svobodnih in večstrankarskih volitvah. Pri tem je potrebno pripomniti, da je prav vladna koalicija Demos zaslužna za osamosvojitev Slovenije, demokratizacijo institucij in pravnega sistema, kar priča o njeni izjemni pomembnosti.

Foto: Muzej novejše zgodovine

Na letališču so že začeli z gradnjo novega terminala
Pred kratkim se je na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana pričela gradnja novega terminala, s katerim bodo odpravljena ozka grla obstoječe infrastrukture. Sedanji potniški terminal bo tudi po odprtju novega s preureditvami in obnovo ostal v funkciji. Dodano mu bo 10.000 m² novih površin, vključno z novo odhodno halo, 14 prijavnimi okenci (skupaj jih bo 22), petimi linijami za varnostne preglede, v prvi fazi dvema trakovoma za prevzem prtljage, novo sortirnico prtljage, veliko brezcarinsko trgovino in novim poslovnim salonom ter tudi s prenovljeno gostinsko ponudbo in promocijskimi površinami. Zmogljivost bo s 500 povečana na 1.250 potnikov na uro.

Novi terminal na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. (Foto: Fraport Slovenija)

Zasnova zunanje ureditve pred terminalom predvideva zelene površine, prostorno parkirišče za kratkoročno ustavljanje ter zadostno število parkirnih mest za taksije, shuttle in avtobuse. Razširjeni novi del bo s povezovalnim hodnikom funkcionalno povezan z obstoječimi površinami in bo predvidoma dan v uporabo do poletja 2021.

 

Novi terminal na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. (Foto: Fraport Slovenija)

Rok Krajnc