fbpx

Manj počrpanih evropskih sredstev, višji proračunski primanjkljaj

Foto: STA

V 11 mesecih v letošnjem letu je državni proračun počrpal nekaj manj kot 345 milijonov evrov, v enakem obdobju lani pa 794,8 milijona evrov. Letošnji november je bil peti mesec s proračunskim primanjkljajem, v šestih mesecih pa je bil ustvarjen presežek. Najvišji primanjkljaj je bil marca (323,7 milijona evrov), najvišji presežek pa maja (skoraj 84 milijonov evrov).

V skladu s proračunom, ki ga je DZ sprejel novembra lani, je proračunski primanjkljaj za letos določen v višini 839,3 milijona evrov oz. 2,1 odstotka bruto domačega proizvoda. To je najnižji predvideni primanjkljaj po začetku krize. Julija je  ministrstvo za finance sporočilo, da bi bil lahko primanjkljaj ob koncu leta nižji, in sicer 714 milijonov evrov.

Država je letos počrpala le 8,2 milijona evrov evropskih sredstev, lani v enajstih mesecih pa je bila realizacija 121,8 milijona evrov.

V 11 mesecih skupaj so se proračunski prihodki ustavili pri nekaj manj kot 7,51 milijarde evrov, kar je 285,5 milijona evrov oziroma 3,7 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Ob tem so dosegli 86,3 odstotka predvidenih prihodkov v sprejetem proračunu. Tudi v tem primeru na ministrstvu za finance razliko pripisujejo predvsem nižji realizaciji prejetih sredstev iz proračuna EU. V 11 mesecih je tako proračun počrpal nekaj manj kot 345 milijonov evrov, v enakem obdobju lani pa 794,8 milijona evrov.

Avgusta je vlada ustavila črpanje evropskih sredstev, na drugi strani pa bo treba zagotoviti denar za plače zaposlenih v zdravstvu.

V 11 mesecih so odhodki iz proračuna skupaj dosegli 8,11 milijarde evrov, kar je 562,4 milijona evrov oziroma dobrih šest odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Glavni razkorak na ministrstvu za finance pripisujejo manjšim odhodkom za investicijske odhodke in transferje, ki jih je bilo v 11 mesecih skupaj za 396,5 milijona evrov, kar predstavlja 49,2 odstotka glede na sprejeti proračun in za skoraj 600 milijonov evrov manj kot v enakem obdobju lani. Razlog za to je prav tako izpad ob prehodu na izvajanje nove finančne perspektive.

B. J., STA