Marca realna rast plač za več kot 5 odstotkov

Evro, bankovci (foto: sta)

Po podatkih Statističnega urada RS je bila v primerjavi s plačo za februar povprečna bruto plača za marec višja, in sicer nominalno za 4,2 odstotka, realno pa za 5,4 odstotka. Zvišala se je v obeh sektorjih, največji porast pa je bilo opaziti v zasavski regiji.

Najvišjo rast povprečne plače za mesec marec je bilo v primerjavi s februarsko povprečno plačo zaslediti v zasavski regiji. Zvišala se je na splošno, tako v javnem in zasebnem sektorju, najbolj pa v zavarovalniških in finančnih dejavnostih.

Povprečna bruto plača za marec 2022 je znašala 2.007,92 EUR, kar pomeni, da je bila od plače za prejšnji mesec je višja, nominalno za 4,2 odstotka oziroma realno za 5,4 odstotka. Povprečna neto plača je znašala 1.306,68 EUR in je bila od plače za prejšnji mesec nominalno višja za 5,3 odstotka oziroma realno za 6,5 odstotka.

Višja tako v javnem kot v zasebnem sektorju
Povprečna bruto plača se je zvišala tako v zasebnem kot v javnem sektorju, in sicer v  zasebnem za 4,2 odstotka, v javnem pa za 4,3 odstotka. Največji porast je bilo zaslediti v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 38,5 odstotka predvsem iz naslova višjih izrednih izplačil) in je znašala 3.548,76 EUR. Znižala se je le v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih, in sicer za 2 odstotka.

Višja od slovenskega povprečja le v osrednjeslovenski statistični regiji
Porast povprečne bruto plače za marec je bilo zaslediti v vseh statističnih regijah, najbolj opazen porast pa je bil v zasavski regiji, in sicer za za 7,6 odstotka, medtem ko je bila najmanjši porast v osrednjeslovenski statistični regiji, za 2,4 odstotka. Ne glede na to, pa je bila v osrednjeslovenski statistični regiji najvišja povprečna plača, ki je znašala 2.231,87 EUR in je bila za 11,2 odstotka višja od slovenskega povprečja. Najnižja je bila v primorsko-notranjski statistični regiji, in sicer 1.761,75 EUR.

Ana Hribar