fbpx

Nad Slovenijo se zgrinjajo črni oblaki

Foto: iStock

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Sloveniji za letos napoveduje 1,5-odstotno rast BDP, kar je 0,4 odstotne točke manj od napovedi, ki je bila podana novembra lani. Prihodnje leto naj bi se gospodarska rast pospešila na 2,3 odstotka, tudi to pa je 0,4 odstotne točke manj, kot je OECD napovedoval novembra.

Tudi OECD, podobno kot druge domače in mednarodne ustanove, padec dinamike gospodarske rasti – ta je lani po prvi oceni dosegla 2,9 odstotka – pripisujejo nižji rasti izvoza zaradi bolj negotovih razmer v svetovnem gospodarstvu in pa začasnemu padcu obsega javnih investicij ob začetku izvajanja novega večletnega finančnega obdobja EU.

Prihodnje leto se bo rast okrepila, saj naj bi izboljšanje na trgu dela dodatno okrepilo zasebno potrošnjo, ki sicer že pozitivno prispeva k rasti, pozitivni učinki prestrukturiranja podjetij in izboljšan dostop do finančnih virov pa naj bi okrepili investicije podjetij.

Cene se bodo znižale za pol odstotka
Gibanje cen življenjskih potrebščin bo še naprej v znamenju stagnacije oz. celo zniževanja. Letos naj bi se tako cene po harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin znižale za 0,5 odstotka, prihodnje leto pa naj bi zabeležili 0,7-odstotno inflacijo.

Brezposelnost se bo še naprej zniževala. Po anketni metodi naj bi z lanskih 9 odstotkov letos upadla na 8,7 odstotka, prihodnje leto pa na 8,2 odstotka.

Napovedi OECD najbolj pesimistične
Prav tako v OECD verjamejo v zniževanje javnofinančnega primanjkljaja. Ta naj bi letos z lanskih 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) upadel na 2,2 odstotka BDP (to je v skladu z napovedmi vlade), v 2017 pa naj bi zdrsnil na 1,9 odstotka BDP (to pa je za 0,3 odstotka BDP več od napovedi vlade).

Napovedi OECD za letošnjo rast BDP so sicer med slabšimi. Umar in Evropska komisija tako za letos napovedujeta 1,7-odstotno krepitev BDP, Mednarodni denarni sklad pričakuje 1,9-odstotno rast, Gospodarska zbornica Slovenije in Evropska banka za obnovo in razvoj pa 2-odstotno.

Prehiteva nas tudi obubožana Grčija
Gospodarska slika v Evropi kaže, da nas po ekonomski rasti močno prehitevajo Poljska, katere napovedana gospodarska rast je kar 3,7-odstotna, sledi Slovaška s 3,3-odstotno rastjo, boljšo gospodarsko rast pa imajo tudi Litva, Latvija, Madžarska, Češka, Estonija, Hrvaška in celo Romunija ter Bolgarija. Po ocenah Evropske komisije nas bo prihodnje leto prehitela celo Grčija.

M. P., STA