fbpx

Nepravilnosti pri naročanju zdravil Celjskih in Gorenjskih lekarn in Javnega zavoda Mestne lekarne

Foto: STA.

V Celjskih in Gorenjskih lekarnah ter Javnem zavodu Mestne lekarne je Računsko sodišče v revizijskem poročilu ugotovilo nepravilnosti pri naročilih.  Za nabavo zdravil v letu 2014 so jim izrekli negativno mnenje, vse tri lekarne pa bodo morale predložiti odzivno poročilo.

Računsko sodišče je še ugotovilo, da bi lahko vse lekarne v reviziji z ustrezno opredelitvijo pogojev in meril v postopku javnega naročanja dosegle nižjo dejansko nabavno ceno zdravila, tako da bi bili kasneje dogovorjeni popusti izkazani že v knjigovodski listini dobavitelja.

V reviziji bi ocenjeni potencialni prihranki za leto 2014 v Mestnih lekarnah znašali 119.000 evrov, v Celjskih lekarnah 262.000  in Gorenjskih lekarnah 235.000 evrov.

Celjske lekarne niso niso izvedle ustreznega postopka oddaje javnega naročila v skupnem znesku 23.445.757 evrov, kar je v nasprotju z zakonom o javnem naročanju, zato jim je Računsko sodišče izdalo negativno mnenje. Gorenjskim lekarnam je računsko sodišče izreklo negativno mnenje o pravilnosti poslovanja v tistem delu, ki se nanaša na nabavo zdravil v letu 2014, ker niso določile v postopku oddaje javnega naročila dobave zdravil na recept in brez recepta, ki se izdajajo samo v lekarni, v znesku 25.028.479 evrov ustreznih meril za izbiro dobavitelja. Prav tako niso določile ustreznih meril za izbiro dobaviteljev zdravil  niti Mestne lekarne, in sicer v znesku 1.900.135 evrov. Dobaviteljev zdravil za javno naročilo v vrednosti 9.744.488 evrov pa niso izbrale na podlagi predhodno izvedenega ustreznega postopka oddaje. Računsko sodišče jim je zato izreklo negativno mnenje. S prostimi denarnimi sredstvi Mestne lekarne niso ravnale v skladu s pravilnikom o računovodstvu.

B. J., STA