fbpx

Vrednost uvoza in izvoza v prvem četrtletju presegla 10 milijard evrov

Luka Koper (foto: sta)

Statistični urad Republike Slovenije je objavil podatke o izvozu in uvozu v prvem četrtletju 2022, ki kažejo, da je vrednost obojega že presegla 10 milijard evrov. Marca je izvoz znašal 4,4 milijarde evrov, uvoz pa 5 milijard evrov.

Po podatkih Statističnega urada RS je Slovenija izvozila vrednostno za 23,7 odstotka več blaga kot v marca lani, uvozila pa za 45,5 odstotka več. Izvoz v 1. četrtletju je bil od izvoza v istem obdobju 2021 višji za 21,6 odstotka, in sicer je znašal 11,5 milijarde evrov, prav tako pa je narasel uvoz in sicer za 49,1 odstotka, kar znaša 13,1 milijarde evrov.

Letos marca uvoza in izvoza več kot marca lani
V letošnjem marcu je bila vrednost izvoza blaga za 23,7 odstotka višja kot marca lani, vrednost uvoza blaga pa za 45,5 odstotka višja. Slovenija je izvozila blaga za 4,4 milijarde evrov, medtem ko ga je uvozila za 5 milijard evrov. Tudi v primerjavi z vrednostma povprečnega mesečnega izvoza in uvoza v 2021 sta bili vrednosti v letošnjem marcu višji; izvoza za 32,2 odstotka, uvoza pa za 42,6 odstotka. Pokritost uvoza z izvozom je bila 87,2-odstotna, primanjkljaj je znašal približno 0,6 milijarde evrov.

Vrednost blagovne menjave z obema skupinama držav višja
Slovenija je v marcu ustvarila 68,3 odstotka vsega izvoza in 65 odstotkov vsega uvoza s trgovanjem z državami članicami EU. V države članice EU je v omenjenem obdobju izvozila za 3 milijarde evrov oziroma za 22,4 odstotka več kot marca 2021, medtem ko je iz omenjenih držav uvozila za 3,2 milijarde blaga oziroma za 34,7 odstotka več. V države zunaj EU je Slovenija izvozila za 1,4 milijarde evrov, od tam pa uvozila za 1,7 milijarde evrov blaga. Posli plemenitenja so predstavljali pomemben delež pri trgovanju z državami nečlanicami EU.

Foto: zajem zaslona

Izvoz in uvoz v 1. četrtletju 2022 že presegla 10 milijard evrov
Izvoz v 1. četrtletju je bil od izvoza v istem obdobju 2021 višji za 21,6 odstotka, znašal pa je 11,5 milijarde evrov, prav tako je skoraj za 50 odstotkov narasel uvoz. Pokritost uvoza z izvozom je bila v obdobju od januarja do marca 87,4-odstotna, primanjkljaj v blagovni menjavi s tujino pa je znašal 1,6 milijarde evrov.

Največji delež prispeval blagovni sektor
Največji delež k skupnemu izvozu v prvem četrtletju 2022 so prispevali proizvodi iz blagovnega sektorja stroji in transportne naprave (okoli 30 odstotkov celotnega izvoza blaga), kemikalije in sorodni izdelki (malo manj kot 30 odstotkov), izdelki, razvrščeni po materialu (okoli petino), razni industrijski izdelki (nekaj manj kot desetino) ter mineralna goriva in maziva (okoli 7 odstotkov). K skupnemu uvozu so v opazovanem obdobju ravno tako v največji meri prispevali proizvodi iz omenjenih blagovnih sektorjev, vendar v drugačnem vrstnem redu, in sicer so imeli največji delež kemikalije in sorodni izdelki (skoraj tretjino celotnega uvoza blaga), sledili so stroji in transportne naprave (skoraj četrtino), izdelki, razvrščeni po materialu (okoli 15 odstotkov), mineralna goriva in maziva (nekaj več kot desetino) ter razni industrijski izdelki (približno 7 odstotkov).

Tanja Brkić