fbpx

OECD Sloveniji napoveduje 2,5-odstotno gospodarsko rast

(Foto: iStock)

OECD je izboljšala svojo napoved za gospodarsko rast Slovenije za 0,4 odstotne točke. Gospodarska rast bo letos tako znašala 2,5 odstotka. Naslednje leto se obeta 1,9 odstotna rast, 2017 pa bo ta znašala kar 2,7 odstotka.

Glavni razlog za povišano oceno je še vedno izvoz, postopoma pa bodo k rasti več prispevale tudi zasebna potrošnja in investicije. Izboljšane razmere na trgu dela bodo prispevale k višjim prihodkom, okrevanje v podjetniškem sektorju pa bo okrepilo investicije in izboljšalo konkurenčnost. Padec rasti v letu 2016 pa bo posledica padca investicij, povezanih z manjšim črpanjem evropskih sredstev.

Manjša brezposelnost in nižj javnofinančni primanjkljaj
Letos naj bi stopnja brezposelnosti padla z 9,7 odstotka na 9,3 odstotka, stanje pa naj bi se še bolj izboljšalo 2017, ko bo brezposelnost le 8,4-odstotna. Pod devetimi odstotki je bila stopnja brezposelnosti v Sloveniji nazadnje leta 2012. Prav tako OECD napoveduje upad javnofinančnega primanjkljaja na 2,9 odstotka BDP, leta 2016 na 2,3 odstotka, leta 2017 pa bo predstavljal 1,8 odstotka BDP.

OECD priporoča reforme šolstva, zdravstva in javne uprave
Slovenija mora ostati osredotočena na prestrukturiranje podjetij, v ospredju ostaja tudi upravljanje s slabimi posojili, da bi lahko ponovno spodbudili kreditiranje. Zaradi visokega javnega dolga mora Slovenija, kot navaja OECD, nadaljevati s finančno konsolidacijo. Med drugim mora omejiti javno porabo, vendar hkrati ohraniti prihodke najrevnejših.
Med strukturnimi reformami, ki čakajo Slovenijo, OECD našteva reforme šolstva, zdravstva in javne uprave, kjer bi lahko s premišljenimi ukrepi ustvarili dodatne prihranke brez poslabšanja njihove kakovosti, še poroča STA.

M. G., STA