fbpx

Počivalškovo ministrstvo bo za razvojne spodbude zagotovilo dobrih 640 milijonov evrov

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek (Foto: STA)

Različnim deležnikom bo letos Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga vodi Zdravko Počivalšek, zagotovilo skupno 640,7 milijona evrov razvojnih spodbud. Kot na ministrstvu navajajo, bodo ta sredstva namenjena za dvig gospodarske produktivnosti skozi zeleni in digitalni prehod ter za enakomeren razvoj slovenskih regij. Že konec tega meseca pa je pričakovati, da bodo objavljeni prvi razpisi.

Iz gospodarskega ministrstva so sporočili, da se bo v tem letu gospodarstvu, občinam in vsem ostalim ciljnim skupinam zagotovilo nepovratna sredstva v višini 479,2 milijona evrov in povratna sredstva v višini 161,5 milijona evrov.

Za razvoj turizma bo namenjen največji delež sredstev, in sicer kar 130,8 milijona evrov. 117,3 milijona evrov bo na razpolago za projekte na področju internacionalizacije in podjetništva, 107,5 milijona evrov za spodbude raziskavam, razvoju in inovacijam in 88,5 milijona evrov za vlaganja v večjo produktivnost in konkurenčnost. 76 milijonov evrov bo na voljo za regionalni razvoj, 56,5 milijona evrov za digitalizacijo v gospodarstvu, ki je v skladu s strategijo digitalne preobrazbe gospodarstva, in 29 milijonov evrov za lesnopredelovalno industrijo. Kot so napovedali bo za energetsko učinkovitost namenjenih 16,8 milijona evrov, za krožno gospodarstvo 12,8 milijona evrov, za socialno podjetništvo 3,1 milijona evrov, za področje urbanega razvoja pa 2,4 milijona evrov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo želi s pomočjo razvojnih sredstev prispevati k spodbudi investicijskega cikla za zeleni in digitalni prehod, zvišati konkurenčnost in produktivnost gospodarstva ter prispevati k odprtju delovnih mest, ki bodo imela višjo dodano vrednostjo. Skladen razvoj regij pri tem ravno tako predstavlja cilj.

Ob napovedanih vrednostih razvojnih spodbud za to leto je minister Zdravko Počivalšek po poročanju STA poudaril, da je slovensko gospodarstvo danes močnejše in bolj robustno kot pred koronsko krizo. Uspešno je namreč vzdržalo pritisk covida-19 in se hitro prilagodilo novim razmeram na trgu. “Tako je zrelo za nadaljnjo krepitev in rast,” je prepričan. Kot pravi, želijo s spodbudami v tem letu okrepiti položaj, moč in vpliv slovenskih malih, srednjih in tudi velikih podjetij v globalnih in domačih verigah vrednosti. Prav tako želijo stimulirati medsebojno povezovanje podjetij, s tem pa tudi prenos znanja in razvojnih idej v prakso ter pospešiti nujno potrebno razvojno investicijsko naravnanost podjetij.

Foto: FB ZP

Gospodarstvu za skoraj še enkrat več nepovratnih sredstev kot lani
Letos bo gospodarstvu ministrstvo ponudilo za skoraj še enkrat več nepovratnih sredstev kot v lanskem letu, pri čemer se osredotoča predvsem na investicijske aktivnosti slovenskih podjetij. Ministrstvo letos bistveno več nepovratnih sredstev oziroma subvencij usmerja v področje krepitve produktivnosti, raziskav, razvoja in inovacij ter tudi turizma, navajajo.

Ministrstvo bo razvojna sredstva dodelilo na tri načine: prek javnih razpisov, programov za krepitev podpornih ekosistemov in prek postopkov javnega naročanja blaga in storitev. Ukrepe bo ministrstvo izvajalo neposredno in tudi prek izvajalskih organizacij: Javne agencije SPIRIT, Javnega sklada RS za podjetništvo (SPS), Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (SRRS), SID banke in Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (JŠRIS). Razvojna sredstva v višini dobrih 640 milijonov evrov pa bodo oblikovana iz treh virov: iz Načrta za okrevanje in odpornost v vrednosti 397,3 milijona evrov (62,0 odstotkov), iz kohezijske ovojnice Operativnega programa 2014–2020 vključno s skladom React EU v višini 217,2 milijona evrov (33,9 odstotka) in državnega proračuna v višini 26,2 milijona evrov (4,1 odstotka).

S številnimi protikoronskimi paketi je država lani gospodarstvu pomagala predvsem z likvidnostnimi spodbudami za lažje soočanje z negativnimi posledicami pandemije covida-19. Poleg tega pa je gospodarsko ministrstvo lani gospodarstvu ponudilo razvojna sredstva v višini skupaj 616 milijonov evrov, od tega 250,9 milijona evrov nepovratnih in 365,1 milijona evrov povratnih sredstev. V naslednjem obdobju do leta 2027 bodo za gospodarstvo na voljo tudi dodatne razvojne spodbude iz naslova evropskih strukturnih skladov ter sklada za pravični prehod, pri čemer pa je slednji na voljo le za dve upravičeni premogovni regiji (Savinjsko-Šaleško premogovno regijo in Zasavje), še sporočajo z ministrstva.

Nina Žoher