fbpx

Polovico uvoza in izvoza ustvarilo 100 največjih izvoznikov in uvoznikov. Ekonomski strokovnjak Luka Mesec za zdaj še molči …

Luka Mesec (Foto: STA)

Okrog polovico vrednosti celotnega izvoza in uvoza je leta 2016 ustvarilo 100 največjih izvoznikov in uvoznikov. Med izvozniki so bila najštevilnejša podjetja, ki so bila tudi uvozniki (takih je bilo 67,2 odstotka), med uvozniki pa podjetja, ki so samo uvažala (takih je bilo med uvozniki 70,1 odstotka), kažejo podatki statističnega urada.

Izvoz Slovenije je bil predlani skoncentriran v majhnem številu največjih izvoznikov. Petdeset največjih izvoznikov oz. 0,2 odstotka vseh podjetij, ki so trgovala na izvozni strani, je ustvarilo 43 odstotkov vrednosti celotnega izvoza, 100 največjih izvoznikov pa več kot polovico vrednosti celotnega izvoza.

Večino vrednosti blagovne menjave na izvozni strani (88,7 odstotka vrednosti celotnega izvoza) je ustvarilo 1.000 največjih izvoznikov, kar so štirje odstotki vseh podjetij, ki so trgovala na izvozni strani.

Tudi uvoz Slovenije je bil v letu 2016 skoncentriran v majhnem številu največjih uvoznikov, saj je 20 največjih uvoznikov prispevalo več kot petino vrednosti celotnega uvoza, 100 največjih uvoznikov pa približno polovico vrednosti celotnega uvoza. Tako kot pri izvozu je tudi pri uvozu ustvarilo večino vrednosti blagovne menjave 1.000 največjih uvoznikov (to je le 1,8 odstotka vseh podjetij, ki so trgovala na uvozni strani), in sicer 80,6 odstotka vrednosti celotnega uvoza.

Podjetja, ki so v večinski tuji lasti (teh je bilo v letu 2016 med vsemi izvozniki 9,8 odstotka), so ustvarila več kot tretjino vrednosti celotnega izvoza oz. 37,3 odstotka. Slovenska mednarodno povezana podjetja, to so podjetja v večinski slovenski lasti z enotami v tujini (teh je bilo med vsemi izvozniki le 1,2 odstotka), pa so ustvarila 25,6 odstotka vrednosti celotnega izvoza. Podobna razmerja kot za izvoz so veljala tudi za uvoz blaga.

Je izvoz res Ahilova peta slovenskega gospodarstva?
Med slovenskimi izvozniki je bil v letu 2016 številčno največji delež tistih (65,4 odstotka vseh izvoznikov), katerih delež izvoza v njihovem prihodku od prodaje je znašal manj kot 25 odstotkov. Ta podjetja so ustvarila 7,8 odstotka celotne vrednosti slovenskega izvoza. Več kot polovico (51,5 odstotka) vrednosti celotnega izvoza Slovenije so ustvarila podjetja, katerih delež izvoza v prihodku od prodaje je bil vrednostno najmanj 75-odstoten. Številčni delež teh izvoznikov od celotnega števila slovenskih izvoznikov, ki so v letu 2016 izvažali, je bil 8,2-odstoten.

Seveda se postavlja vprašanja, kako te podatke komentira frontman Levice Luka Mesec, ki menda velja za enega največjih slovenskih strokovnjakov za gospodarstvo. Kot je znano, je izvoz zanj Ahilova peta slovenskega gospodarstva. Pa vzemite to kot sarkazem …

Demokracija