fbpx

Posledice skoraj neprekinjenega vladanja socialistov: Češka je Slovenijo prehitela na celi črti!

(Foto: iStock)

Slovenija že dolgo ni več vzor ostalim državam nekdanjega vzhodnega bloka, zaradi skoraj neprekinjenega vladanja socialistov po letu 2008 nas je Češka republika že zdavnaj prehitela, prav kmalu pa nas utegne prehiteti tudi Estonija. Češka nima le višjega BDP na prebivalca po kupni moči, nižjo ima tudi brezposelnost. Da so kakovostna delovna mesta najboljša socialna politika, priča podatek o nižji revščini na Češkem, in to kljub temu, da za socialno državo zapravi manj davkoplačevalskega denarja kot Slovenija. Tudi siceršnja državna poraba je v Sloveniji bistveno višja, zaradi česar je javni dolg, ki je bil vse do leta 2008 v mejah normale, danes več kot dvakrat višji kot na Češkem. Predpogoj dolgoročnega gospodarskega razvoja je več ekonomske svobode, ki je tudi predpogoj za osebno svobodo!

Slovenija je bila včasih znana kot vzhodna Švica in res je bila država najbolj razvita v nekdanjem vzhodnem bloku, strma rast se je nadaljevala tudi po pridružitvi Evropski uniji, a po letu 2008, ko je nastopila velika gospodarska kriza in odkar nas skoraj neprekinjeno vodijo socialistične vlade, Slovenija relativno samo še nazaduje. Češka republika nas je tako v skoraj vseh pogledih že zdavnaj prehitela, prehiteva nas tudi Estonija, vse bližje pa so tudi druge države nekdanjega vzhodnega bloka. Češke poleg tega ne oblegajo migranti, tako kot Slovenijo, prav tako pa država ni pristopila k zloglasnemu globalnemu dogovoru o migracijah, ki se je konec lanskega leta sprejemal v maroškem Marakešu.

Zaradi socialistov nas je Češka že zdavnaj prehitela
Najbolj zgovoren je podatek o bruto domačem proizvodu na prebivalca, prilagojenem glede na kupno moč, ki po podatkih Mednarodnega denarnega sklada v letu 2019 v Sloveniji znaša 38.630 dolarjev, na Češkem pa 39.090 dolarjev. Nominalni BDP na prebivalca je sicer v Sloveniji še vedno višji, a po prilagoditvi glede na kupno moč dobimo realnejši podatek o življenjskem standardu; na Češkem so tako prebivalcem dobrine in storitve bolj dostopne.

Vir: IMF

Brezposelnost na Češkem nižja kot v Sloveniji
Češka republika ima prav tako nižjo brezposelnost kot Slovenija. Po podatkih IMF je brezposelnih 4,8 odstotka Slovencev, medtem ko stopnja brezposelnosti na Češkem znaša 3,1 odstotka.

Vir: IMF

Na Češkem nižja stopnja revščine kot v Sloveniji, delovna mesta so najboljša socialna politika
Posledično je tudi stopnja tveganja revščine v Sloveniji bistveno višja kot na Češkem. Kot kažejo podatki OECD, to razmerje v Sloveniji znaša 0,087, na Češkem pa 0,056. Gre za stopnjo relativne revščine, pri čemer se upošteva število ljudi, ki spadajo v gospodinjstva z dohodkom, nižjim od polovice mediane skupnega dohodka gospodinjstev.

Vir: OECD

Kljub višji stopnji revščine je delež socialne države v BDP v Sloveniji večji kot na Češkem
Da najboljša rešitev za zmanjševanje revščine ni širjenje socialne države prek razumnih meja, pač pa kakovostna delovna mesta, priča podatek, da na Češkem po podatkih OECD poraba države, namenjene za financiranje socialne države, znaša 18,7 odstotka BDP, medtem ko v Sloveniji ta odstotek znaša 21,2 odstotka.

Vir: OECD

Češka država je manj požrešna od slovenske
Tudi skupen obseg državne porabe glede na BDP je na Češkem, kjer znaša 41,7 odstotka BDP, manjši kot v Sloveniji, kjer država zapravi 47,7 odstotka BDP.

Vir: OECD

Slovenija ima več kot dvakrat višji javni dolg od Češke
Glede na enormno državno porabo ne preseneča višina javnega dolga, ki je v Sloveniji glede na BDP več kot dvakrat višji kot na Češkem. Javni dolg v Sloveniji po podatkih OECD namreč obsega 65,4 odstotka BDP, na Češkem pa 31,4 odstotka BDP.

Vir: IMF

Za gospodarski razvoj je bistvena ekonomska svoboda, ki je predpogoj osebne svobode
Vsi omenjeni indikatorji so logična posledica večje ekonomske svobode, ki jo uživajo Čehi v primerjavi s Slovenci. Heritage Foundation Češko glede na indeks ekonomske svobode z oceno 73,7 namreč uvršča na 23. mesto izmed vseh držav na svetu, Slovenijo pa z oceno 65,5 na 58. mesto, in sicer med Španijo in Kazahstan. Podobna je tudi ocena v poročilu Fraser Institute o ekonomski svobodi za leto 2019, kjer jemljejo podatke iz leta 2017, upoštevajo pa obseg države, pravni sistem in lastninske pravice, trdnost valute, svobodo mednarodne trgovine in obremenjenost z regulacijami. Češko so uvrstili na 22. mesto z oceno 7,75, Slovenijo pa na neugledno 67. mesto z oceno 7,15. Pri tem velja podariti, da si glede na obseg (para)države 138. mesto delimo s Svazijem in z Ruando.

Foto: Posnetek zaslona

Slovenska država se tudi glede vmešavanja v zasebna življenja ljudi odreže katastrofalno, Češka druga najboljša
Koliko se posamezna država vmešava v zasebna življenja državljanov, najlažje preverimo na lestvici Nanny State Index (indeks države varuške), kjer skupno oceno izračunajo na podlagi regulacije in obdavčitve e-cigaret, tobaka, hrane in alkohola. Prvi dve kategoriji pri tem predstavljata vsaka 1/6 uteži, zadnji dve kategoriji pa vsaka 1/3 uteži. Najslabše so se pri omejevanju zasebnih življenj odrezale Finska, Litva in Estonija, najbolj osebno svobodni pa so državljani Nemčije, Češke republike in Slovaške. Slovenija se je, pričakovano, odrezala katastrofalno, saj se je uvrstila na 9. najslabše mesto. Porazne ocene je dosegla pri regulacijah in obdavčitvi e-cigaret, tobaka in alkohola, nekoliko bolje pa se je odrezala pri hrani. Koliko časa bo minilo, preden nam bodo levičarji pričeli dodatno obdavčevati hrano, ki je po njihovem mnenju škodljiva ali pa do okolja neprijazna, ter omejevati število kalorij v obroku, pa je le še vprašanje časa!

Foto: posnetek zaslona

Rok Krajnc