fbpx

Prvi paket ukrepov Sveta za digitalizacijo vključuje 40 rešitev, ki bodo poenostavile življenja vseh!

Predsednik Strateškega sveta Mark Boris Andrijanič (foto: posnetek zaslona)

Strateški svet za digitalizacijo je danes predstavil prvi paket ukrepov, ki se nanaša na področje digitalizacije in ki ga je potrdila vlada že prejšnji teden. Kot so ob tem pri Svetu dejali, gre kar za 40 rešitev za četrto desetletje naše države, ki bo močno zaznamovano z digitalnostjo. Glede ukrepov je za javnost med drugim spregovoril predsednik Sveta Mark Boris Andrijanič. 

Strateški svet za digitalizacijo je bil ustanovljen v aprila letos. V prvi paket predlogov pa so vključene rešitve s področja digitalizacije javne uprave, zdravstva, izobraževanja in gospodarstva. “Posebno pozornost smo namenili pomoči ranljivim skupinam, vračanju slovenskih IT in drugih strokovnjakov iz tujine in krepitvi kibernetske varnosti,” je bil jasen predsednik Sveta Mark Boris Andrijanič. Glede javne uprave in digitalne družbe so bile v okviru sveta predlagane rešitve, ki bodo za slovenske državljane predstavljale poenostavitev življenja, zlasti pa prihranile njihov čas ter energijo, ko gre za poslovanje z državo, poroča Vlada RS.

Med drugim se navajajo: e-gradbeno dovoljenje, e-osebna izkaznica, virtualno okence in ukinitev prometnega dovoljenja. Na področju zdravstva pa bodo uvedeni ukrepi, ki bodo lahko s pomočjo naprednih tehnologij pomagali pri reševanju življenj, prihranili milijone evrov v sklopu javnega naročanja ter skrajšali čakalne vrste. Član Sveta Igor Zorko: “Vzpostavi se mobilna aplikacija, s pomočjo katere bo imel posameznik enostaven dostop do lastnih zdravstvenih podatkov, zdravstvenih potrdil, napotnic in receptov.” 

Prvi paket ukrepov za digitalizacijo Slovenije. (Foto: Twitter, Vlada RS)

V okviru digitalizacije zdravstva se načrtuje uvedbo telemedicinske obravnave bolnikov s kroničnimi in onkološkimi obolenji ter uvedbo mobilne aplikacije za poenostavljen dostop do zdravnika. Prav tako se načrtuje uvedbo e-javnega naročanja v zdravstvu. Na gospodarskem področju pa se načrtuje poenostavitev poslovanje podjetij z državo in spodbujanje nastajanja startupov. Poleg tega se želi v Slovenijo privabiti tako slovenske kot tudi tuje IT strokovnjake. dr. Mark Pleško: “Po nizozemskem zgledu se uvede dohodninska olajšava v višini 30 odstotkov bruto plače za domače in tuje strokovnjake, ki se vrnejo oziroma priselijo v Slovenijo zaradi zaposlitve na področju inženirskih in drugih deficitarnih poklicev z visoko dodano vrednostjo.” 

Ob tem je Pleško še pristavil, da se načrtuje izvedbo celovite digitalizacije notarskih storitev z uvedbo možnosti, da se čim večji del teh storitev opravi na daljavo, kar je še posebej pomembno za tuje vlagatelje in Slovence živeče v tujini. Članica Sveta Barbara Domicelj pa je o tem dejala: “S prihodom digitalnih nomadov, med katerimi bi bilo veliko Slovencev zaposlenih v tujini, bi povečali pretok znanja in izkušenj, povečali prihodke v državni proračun in okrepili prepoznavnost Slovenije.”  Med konkretnimi storitvami se navaja še poenoteno poročanje podjetij državi in spodbujanje dajanja nagrad zaposlenim z delnicami in opcijami podjetja. Na področju izobraževanja pa se predlaga uvedbo digitalnega bona, ki bo namenjen pridobivanju e-veščin, zlasti pa vpeljava računalništva in informatike kot obveznega predmeta v program osnovnošolskega ter srednješolskega izobraževanja.

Prvi paket ukrepov za digitalizacijo, eZdravstvo. (Foto: Twitter)

Glede digitalizacije na področju izobraževanja pa je članica Sveta mag. Ajša Vodnik dejala: “V osnovnih in srednjih šolah se izboljša opremljenost učilnic z digitalno infrastrukturo in okrepi zmožnosti učiteljskega osebja pri uporabi digitalne tehnologije.” Kot je še navedla, se omogoči nakup orodja za preverjanje znanja na daljavo, zagotovi e-učbenike in e-delovne zvezke ter preostale tehnične pogoje za izvedbo učnega procesa v digitalni obliki. Hkrati se poveča število vpisnih mest na višješolskih in visokošolskih študijskih programih računalništva in informatike ter na interdisciplinarnih študijskih programih, ki vključujejo IKT vsebine.

Glede področja novih tehnologij in digitalne diplomacije pa se skuša Slovenijo postaviti na svetovni zemljevid tehnoloških talentov, inovacij ter investicij. Ob tem se predlaga vzpostavitev razvojno-gospodarskega predstavništva v Silicijevi dolini v ZDA ter mednarodnega središča, ki bi bil namenjen uporabi umetne inteligence v naši državi. “Veseli nas, da je vlada na zadnji seji sprejela predlagani paket ukrepov in srčno upamo, da bodo kmalu storjeni prvi koraki v smeri implementacije tega paketa,” Andrijanič ni mogel skriti navdušenja.

Strateški svet za digitalizacijo načrtuje digitalizacijo javne uprave. (Foto: Twitter, Vlada RS)

Član Sveta mag. Gregor Macedoni pa se je dotaknil področja Javne uprave: “Trenutno imamo veliko portalov, ki so med seboj nepovezani. Predlagamo vstopno točko, ki bi služila kot enotna vstopna točka do storitev, ki so danes na voljo prek različnih in med seboj nepovezanih portalov (eUprava, Zemljiška knjiga, FURS …).” Predlagal je tudi ustanovitev Službe vlade za digitalno preobrazbo, ki jo vodi minister za digitalno preobrazbo. Služba bo pristojna za koordinacijo vseh aktivnosti države na področju digitalne preobrazbe javne uprave, gospodarstva in družbe. Poleg tega je Macedoni navedel predlog za vzpostavitev enostavnejšega načina e-avtentikacije v obliki brezplačne mobilne aplikacije, na katero bo mogoče prenesti posameznikovo e-identiteto s pomočjo nove biometrične osebne izkaznice.

Član Sveta Marko Grobelnik pa se je dotaknil digitalizacije na področju javnih prevozov: “Prvi ukrep je enotna platforma za javne oblike prevozov. Vzpostavi se enotna platforma z mobilno aplikacijo, ki bo povezovala različne oblike javnih in drugih prevozov, kot so mestni in primestni avtobusi, vlaki in mestna kolesa.” Na področju prometa pa se obeta ukinitev prometnega dovoljenja, kar je naznanil Macedoni: “Fizično izdajanje in podaljševanje prometnih dovoljenj za lastnike motornih vozil se nadomesti z elektronskim povezovanjem registra motornih vozil z bazami plačil letnih dajatev za uporabo cest in sklenjenih zavarovanj motornih vozil.”

Strateški svet za digitalizacijo, Nove tehnologije. (Foto: Twitter, Vlada RS)

Domen Mezeg