fbpx

Razkrivamo, kako je Janševa vlada v času epidemije koronavirusa rešila slovenskega kmeta!

Photo: Matic Štojs Lomovšek

Dobro blago se samo hvali. Javnomnenjske raziskave jasno kažejo, da slovenski državljani odobravajo delo Janševe vlade, saj večina nasprotuje predčasnim volitvam, kar je nedavno potrdila tudi Delova javnomnenjska raziskava. Ljudje navkljub vsej histeriji osrednjih medijev in napihnjenih afer opažajo dobro delo vladajoče koalicije, ki je v času pandemije novega koronavirusa za zaščito gospodarstva in pomoč posameznim družbenim podskupinam, ekspresno sprejela kar štiri obsežne protikoronske pakete pomoči: PKP 1 in PKP 2, potem pa še tretjega in četrtega, tudi za pomoč kmetijstvu. 

Pisali smo že, kaj je na socialnem, gospodarskem in nekaterih drugih področjih postorila vlada Janeza Janše s sprejetimi protikoronskimi paketi, da bi ublažila gospodarske in socialne posledice, tokrat pa se bomo osredotočili na to, kako je aktualna vladna ekipa pomagala kmetijstvu, torej s finančno pomočjo, zmanjšanjem oziroma odpisom prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znižanjem plačila dajatve na katastrski dohodek za leto 2020 in nadomestilom plačil ribiških privezov ter s tem, da je gojiteljem vodnih organizmov znižala plačila vodnega povračila. Še zlasti prvi paket, ki je bil sprejet z namenom omilitve posledic epidemije novega koronavirusa, je vseboval mnoge koristne rešitve za področje kmetijstva.

V prvem protikoronskem paketu je vlada RS zapisala, da se kmete oprosti plačila prispevkov: “Z navedenim ukrepom se z namenom pomoči gospodarstvu omogoča oprostitev plačila  prispevkov za socialna zavarovanja za samozaposlene osebe, družbenike, kmete in verske uslužbence za obdobje od 13. 3. 2020 do 31. maja 2020.” Vendar pa so pri vladi RS navedli, da je obveznost upravičencev “podati posebno izjavo, ki je enotna za uveljavljanje izredne pomoči v obliki temeljnega dohodka ter za oprostitev plačila prispevkov.” Pri vladi so ob tem še zapisali, da je bilo ustrezno izjavo potrebno poslati s pomočjo Informacijskega sistema FURS. Prispevke, ki so bili skladno s tem členom oproščeni, za upravičence plača država, zato so upravičeni do vseh pravic iz zavarovanja, Zavodom pa se prihodki ne zmanjšajo, saj izpad krije Republika Slovenija.” Glede na to, da je bila za vse to potrebna enotna izjava, je Janševa vlada močno debirokratizirala postopek.

Slika je simbolična (Foto: STA)

Vlada RS je v svojem dokumentu navedla tudi odlog plačila prispevkov za kmete. “Kmetje, ki so v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 17. člena ali pa petega odstavka 25. člena ZPIZ-2, pa so upravičeni tudi do odloga prispevkov, če so v obvezno zavarovanje vključeni na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v zavarovanje na katerikoli drugi zavarovalni podlagi in nimajo zaposlenih. Ukrep sledi ukrepu, ki ga je Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov že uvedel za samozaposlene osebe. Odloži se lahko plačilo prispevkov za socialno varnost za mesec april, maj in junij 2020, le-ti pa morajo nato biti plačani do 31. 3. 2022, in sicer v enkratnem znesku ali pa obročno.” 

Vlada za kmete namenila mesečni temeljni dohodek: 350 evrov za marec in po 700 evrov za april in maj
Vlada RS je obenem še navedla, da se je za samozaposlene, družbenike, verske uslužbence in kmete izplačal mesečni temeljni dohodek, ki je znašal 350 evrov za mesec marec in po 700 evrov za april in maj. Med popravki PKP 1 pa je bilo navedeno, da “je ministrstvo uvrstilo enkratni solidarnostni dodatek za kmetice v višini 150 evrov in večanje višine zneska, do katerega lahko brezposelne osebe opravljajo sezonska dela v kmetijstvu, ne da bi se jim znižalo nadomestilo za brezposelnost. Ta znesek se je bil z 200 evrov na mesečni ravni povišan na 400 evrov.” 

Kot je očitno, je Janševa vlada v marsičem kmete izenačila s samozaposlenimi oziroma družbeniki, torej s podjetniki, kar je tudi prav. Kmetijo namreč lahko enačimo z malim podjetjem, saj mora lastnik ravnati odgovorno in gospodarno z denarjem, potrebne pa so tudi investicije, da kmetija lahko živi naprej. Prav z ukrepi v protikorona paketih je torej priznala še dodatno vrednost slovenskemu kmetu – ne le človeku, ki zna delati, temveč človeku, ki zna delati gospodarno.

Kmetijstvo. (Foto: sta)

Vlada RS se je odločila tudi za znižanje plačila dajatve na katastrski dohodek za leto 2020: “Za leto 2020 se davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov za pridelavo na zemljiščih določi v višini 50  odstotkov katastrskega dohodka, kot je ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. junija 2020, in davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov za pridelavo v panjih v višini 35  odstotkov pavšalne ocene dohodka na panj, kot je ugotovljena po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka na dan 30. junija 2020.” Obenem je navedeno, da so “imetniki dovoljenj za gospodarski ribolov za ribiška plovila, navedena v dovoljenjih za gospodarski ribolov, za leto 2020 upravičeni do nadomestila plačila priveza v ribiških pristaniščih v višini 40  odstotkov celotnega zneska.”

Pristaniški privez. (Foto: sta)

Janševa vlada pa se je spomnila tudi gojiteljev vodnih organizmov: “Imetnike vodne pravice za posebno rabo vode za gojenje sladkovodnih in morskih organizmov, ki imajo zaradi posledic epidemije zmanjšane možnosti izvajanja te vodne pravice in s tem zmanjšane možnosti pridobivanja prihodkov, se oprosti plačila vodnega povračila za obdobje od 16. marca 2020 do 31. maja 2020.” V drugem protikoronskem paketu, ki je vstopil v veljavo 1. maja 2020 pa so pri Vladi RS zapisali, da so “do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila socialnih prispevkov v sorazmernem deležu upravičeni tisti samozaposleni, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki delajo za krajši delovni čas.” 

Obenem so še navedli, da so bili do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov upravičeni člani kmetij, ki so imeli nad 65 let in niso bili prejemniki pokojnin. V tretjem protikoronskem paketu pa je navedeno, da se preko uvedbe turističnih bonov v vrednosti 200 evrov za odrasle in mladoletne v višini 50 evrov pomaga tudi turističnim kmetijam. Plačilo z bonom vključuje nočitev z zajtrkom, veljavni pa so do 31. decembra 2020.

Ribolov. (Foto: sta)

Domen Mezeg