fbpx

Razkrivamo: Vlada Mira Cerarja je tako naivna, da je z novim zakonom Magni Steyr omogočila, da bo lahko Slovenijo celo izsiljevala

Foto: STA

Vlada Mira Cerarja še vedno vztraja, da bi po hitrem postopku Štajercem vsilila novo ekološko bombo v Občini Hoče – Slivnica. Pred dvema tednoma je kljub vsem pomislekom in kritikam  nevladnih organizacij ARSO, republiška agencija za okolje, ki bi morala biti največji in zadnji branik okolja v Sloveniji, prižgala zeleno luč za gradnjo ene ali več strupenih lakirnic pod Pohorjem, saj je izdala okoljevarstveno soglasje za začetek gradnje objekta Magne Steyr. Lokalni prebivalci so obupani, saj se je na stran države postavilo tudi ustavno sodišče, ki je zavrglo predlog novinarja Bojana Požarja za presojo ustavnosti takšne vladne odločitve. Od objave načrta okoljske katastrofe na Dravskem polju v Občini Hoče – Slivnica minevajo natanko trije meseci, do danes pa Magna Steyr kljub pritiskom javnosti in okoljevarstvenih organizacij ni izdala nobenega popravka, čeprav se nesreče v objektih s podobnimi stopnjami nevarnosti še naprej dogajajo (nazadnje je gorelo v Kemisu).

Mednarodna korporacija Magna se na svoji spletni strani predstavlja kot vodilni svetovni dobavitelj za avtomobilsko industrijo s svojimi enotami v 29 državah in prek 155.000 zaposlenimi. Njena enota Magna Steyr v avstrijskem mestu Gradec na avstrijskem Štajerskem je leta 2016 pokazala zanimanje za postavitev svojega obrata v Sloveniji – na Dravskem polju v Občini Hoče – Slivnica. Postaviti želi veliko lakirnico (za najmanj 132.000 karoserij na leto) z vsemi spremljajočimi objekti, za kar naj bi bilo potrebnih do 100 hektarov zemljišč.

Investitor in vlada upravičujeta tak poseg v rodovitno zemljo s pridobitvijo do predvidoma 4000 delavnih mest v 10 letih, kar pa je bilo čisto zavajanje javnosti. Dobre pol leta po tem, ko je prišla zadeva v javnost, so to število zmanjšali na 2.400, realna ocena pa je nekaj sto delavcev, razen če uspe Magni postaviti še dodatni dve lakirnici, kar pa naj bi bil tudi njen končni cilj.

V Gradcu Magni niso želeli izdati novega okoljevarstvenega dovoljenja
Magna Steyr želi postaviti svojo ogromno lakirnico na Štajerskem v Sloveniji predvsem zato, ker ji oblasti na avstrijskem Štajerskem niso izdale okoljevarstvenega dovoljenja, saj Magna Steyr že zdaj čezmerno onesnažuje okolje v Gradcu in  okolici – tu je vredno omeniti predvsem onesnaževanje vode – podtalnice, onesnaževanje zraka, preobremenitev kanalizacije, logistični problemi širšega okolja in hrup. Poleg tega Gradec z okolico nima dovolj ustrezno kvalificirane delovne sile za takšno investicijo in bi uresničitev investicije pomenila tudi veliko demografsko spremembo mesta in okolice z veliko  priselitvijo ljudi in velikimi dnevnimi migracijami prebivalstva.

A če Avstrija ni želela izdati okoljevarstvenega dovoljenja svojemu močnemu podjetju, ko je imelo slednje prav vse potrebne podatke, je Slovenija brez težav sprejela poseben zakon (Lex Magna) za investicijo na Dravskem polju pol leta vnaprej, še preden so bili znani realni podatki o nevarnostih investicije za okolje in zdravje ljudi. Okoliški prebivalci se bojijo, da bi to dolgoročno pomenilo, da bi pri takšni hlapčevski politiki Magna Steyr v oddaljenejši prihodnosti v okolico Maribora preselila kar vso svojo umazano industrijo, torej tudi obstoječo lakirnico v Gradcu.

Foto: YouTube. Magna v Gradcu ni dobila novega okoljevarstvenega dovoljenja, zatočišče pa bo očitno našla na sončni strani Alp.

Laži Mira Cerarja in ministra Zdravka Počivalška

Ker je prihod tujega investitorja v državo potrdil predsednik vlade Miro Cerar, je z njim v Hoče prišel tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, ki je bil po svojih besedah zadovoljen, ”da od zdaj naprej lahko govorimo o Magni v Hočah”. In da bo Magna proizvodnjo v Sloveniji širila – šlo naj bi za velik tovarniški kompleks s 3000 zaposlenimi, za kar so v Občini Hoče – Slivnica pripravljali teren že dlje časa, saj je šlo za projekt v edini občini, kjer ima svojega župana stranka SMC – Marka Soršaka. Poročilo o vplivih na okolje je za ARSO na podlagi investitorja znova pripravil Jorg Hodalič, ki je takšno poročilo pisal že tudi za Kemis, kjer so strupeni odpadki goreli sredi maja. Prebivalci se bojijo, koliko zemlje jim bodo še hoteli vzeti, če so za 400 delavnih mest potrebovali 100 hektarjev zemlje, sanjajo pa o objektu, ki naj bi zaposloval do 3000 ljudi (in ne 4000, kot so napovedali lani).

Vlada molči o podatkih, da bo zaradi Magno trajno uničene 100 hektarov kakovostne obdelovalne zemlje Dravskega polja, pomembne žitnice Slovenije. Sledilo bo tudi trajno uničenje kmetij, ki so primorane prodati zemljo- na ta način sledi neprostovoljna  proletarizacija kmetov. Vlada ima v neposredni bližini zemljišč, ki so predvidena za Magnino investicijo, na razpolago 500 hektarov zemljišč, ki so v lasti države. Če vlada že namerava uničiti in onesnažiti okolje na Dravskem polju, se poraja veliko vprašanje, zakaj ni za investicijo predvidela zemljišč v državni lasti, zaradi katerih ne bi bilo treba nasilno, s posebnim zakonom razlastniniti in preganjati kmetov z njihove zemlje, in porabljati denar davkoplačevalcev.

Sledi tudi veliko onesnaženje talne vode; po grobi oceni bo namreč Magna za to ogromno umazano tovarno načrpala na leto najmanj 250.000 kubičnih  metrov vode in jo bolj ali manj umazano spuščala v kanalizacijski sistem Občine Hoče – Slivnica ter nazaj v podtalnico (ker čistilne naprave ne bodo ustrezno nadzorovane in ne bodo kos tem količinam). Izogniti se ne bo mogoče niti velikemu onesnaženju pitne vode za prebivalstvo in živino: le 2 km od predvidene lokacije gradnje objekta je namreč tudi črpališče pitne vode Dobrovci. Uradno pojasnilo oblasti v zvezi s tem pa je pravcati vladni “umotvor”, da bodo na zahtevo države uvedli vodnjake, iz katerih bi črpali morebitno onesnaženo vodo, in uvedli nadomestne vodne vire. Kako bi to država dejansko udejanjila v praksi, ne ve nihče, praksa iz preteklosti pa nas uči, da gre za prazne obljube, da bi utišali javnost.

Foto: STA. Agencija RS za okolje se vedno postavi na stran onesnaževalca.

ARSO je vedno na strani onesnaževalca

Pred dnevi smo že poročali, da je Agencija RS za okolje (ARSO) vedno delala v korist onesnaževalcev, če je bilo to v interesu države. Letos aprila je v zvezi z Magnino investicijo med drugim izdala naslednjo oceno: “Vpliv nameravanega posega in kumulativni vpliv nameravanega posega in z njim povezanih posegov bo na kakovost zraka velik.” Agencija ARSO je naredila izračun, da bo izpust ogljikovega dioksida med obratovanjem lakirnice Magne Steyr 114.928 kilogramov na dan. Za primerjavo: dnevno onesnaževanje zraka bo z obratovanjem lakirnice Magne Steyr tolikšno, kot bi dnevno pokurili 40 ton premoga (14.600 ton na leto!) ali 30 ton kurilnega olja (11.000 ton na leto).

Skrito orožje Magne

V zvezi z načrtovano širitvijo proizvodnje Magne Steyr v Sloveniji pa ne smemo pozabiti, da ima kanadska (avstrijska) Magna v rokah tudi močno orožje – sporazum TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), predvsem skupaj s sporazumom ISDS (Investor-state dispute settlement) oziroma ICS (investment court system), na podlagi katerega lahko korporacija toži državo, v kateri investira/proizvaja, zaradi morebitnega t. i. ‘diskriminatornega’ ravnanja. To v praksi pomeni, da lahko tuja korporacija toži državo, v kateri ima investicijo, za kakršnokoli dejanje države, ki po mnenju korporacije zmanjšuje njen dobiček ali pomeni kakršnokoli oviro poslovanju.

Primer: Če Slovenija ne bi hotela prodati Magni dodatnih stotin hektarov zemlje za širitev proizvodnje, ker bi  načrtovala zaposlitev 3000 ali več delavcev, ali pa bi na primer hotela Magni Steyr omejevati porabo vode, bi šla Magna zlahka v tožbo. Nastali bi veliki sodni in odškodninski stroški, ki bi jih seveda plačali slovenski davkoplačevalci. Tudi s tega vidika je torej investicija v Magno Steyer samomor.

L. S.