fbpx

Saga o 2. tiru se nadaljuje: Vladni predlog gradnje je zavestno zavajanje javnosti, prikrivanje nelegalnosti početja in dejanskih stroškov

Slika je simbolična. (Foto: iStock)

“Ministrstvo za infrastrukturo se vztrajno izmika predstavitvi strokovnih argumentov na naš predlog in nadaljuje z zavajanjem javnosti, češ da je dokumentacija za en tir železniške povezave kompletna. Dokumentacije je veliko, dejstvo pa je, da je glavnina izvedene dokumentacije neuporabna in predvsem to, da je nekompletna – niti za prijavo in objavo razpisov. Ker ni bila sprejeta ustrezna investicijska dokumentacija, se sedaj želi s prehitevanjem legalizirati nelegalno stanje, kjer izkoriščajo vsako možnost z vključevanjem različnih pravnih strok in želijo prikrivati nelegalnost početja,” nam je sporočil profesor Jože Duhovnik v zvezi z železniško povezavo Koper–Divača.

V dokumentu, ki nam ga je posredoval profesor strojne fakultete Jože Duhovnik, je predstavljen javni odgovor članom Odbora za infrastrukturo in Ministrstvu za infrastrukturo, kjer omenjenim nizajo argumente o neprimernosti 21 let stare zasnove za železniško povezavo Koper–Divača. V omenjenem javnem odgovoru prvopodpisani Duhovnik odgovarja na vprašanje, zakaj se je šele sedaj pojavil nov predlog in zakaj ne prej, ter ugotavlja, da “zato, ker je bila prva ocena vrednosti projekta s strani ministrstva za drugi tir v letu 2010 okoli 700 milijonov evrov, v letu 2015, ko je ministrstvo pod ministrom Gašperšičem, pa se je podvojilo na 1,4 milijarde evrov”. Dodajajo, da je ta finančni cenovni preskok “projekt spravil na popolnoma nov nivo in sprožil naše dejavnosti”. Duhovnik je sicer z inovativno rešitvijo za projekt Drugi tir Ministrstvo za infrastrukturo seznanil na prvem sestanku z ministrom Petrom Gašperšičem v juniju po telefonu in osebno s skupino v avgustu 2016.

“Dvakratno povečanje vrednosti predvidenega projekta bistveno spreminja bistvene sestavine pogodbenih razmerij s projektantom, kar zahteva razveljavitev pogodb s projektantom in je smiselna ponovitev projektnega razpisa.”

Z milijardnimi vsotami se igrajo več kot 15 let
Duhovnik se v javnem odgovoru sprašuje, zakaj je skupina strokovnjakov z gradbene fakultete odklonila podpis za soglasje pri poročilu GEODATA po oktobru 2016, predvsem pa zakaj se nekateri igrajo z milijardnimi vsotami več kot 15 let, čeprav poznajo razmere pri gradnji predorov, rešitev pa mora potem iskati strokovna skupina z Duhovnikom na čelu. “Zakaj ni ista skupina projektantov in inženirja objavila resničnih podatkov v letu 2008 ali 2010, ko so imeli narejene popise gradbenih del?”

Jože Duhovnik. Foto: STA

Grozi nam nova investicijska blokada v razvoju Slovenije
Duhovnik kritično ugotavlja, da je v odgovorih na pismo strokovne skupine s strani državnega sekretarja izrečenih veliko netočnosti in neresničnosti, kar potrjuje tudi s poudarki, ki dokazujejo zavestno zavajanje javnosti s tehničnega zornega kota, kar ima za posledico lahko novo investicijsko blokado v razvoju Slovenije: “Ugotavljamo, da se v predlog sploh ni poglobil, ker bi v nasprotnem primeru ugotovil, da v projektu strokovne skupine zagotavljamo posodobitev sedanje proge tako, da se bo njena nosilnost povečala na osnovno obremenitev do 22,5 ton ob hitrosti 100 oz. 120 km/h pri naklonu do 12 promilov na odprti progi. Za navedena dela je v oceni stroškov predvidena vrednost 13 milijonov evrov/km za dolžino proge 26,4 km ali skupaj okoli 420 milijonov evrov.” Dodaja še, da je v to ceno vključena tudi zaščita ljudi, živali in vegetacije vzdolž proge, ki je opredeljena po TSI-predpisih. “Razlika do 800 milijonov evrov predstavlja izgradnja 4,1 km dvotirnega tunela, kakovostna požarna zaščita, mehanizem za potiskanje in zadrževanje vlakov ter vsa elektrooprema za proizvajanje 2,5 MW električne energije, ki jo dobimo pri spuščanju vlakovnih kompozicij v Kraškem robu.”

V predlogu strokovne skupine Jožeta Duhovnika je zagotovljena kapaciteta dvakrat 80 vlakov na dan za 800 milijonov evrov, pri vladni nameri projekta dvotirne inačice pa le dvakrat po 67 vlakov na dan in 2.2002.400 milijonov evrov. Za 20 odstotkov večjo kapaciteto je torej potrebna trikrat manjša investicija. Vsak razumen investitor bi prisluhnil takšnemu predlogu in ga tudi upošteval, a ko gre za državni denar, vlada z njim očitno ravna kot svinja z mehom.

Namerno zavajanje javnosti in prikrivanje dejanskih stroškov
V javnem odgovoru Duhovnik dodaja, da projekt Drugi tir v končni fazi ne bo stal eno milijardo evrov, “ampak se lahko z gotovostjo napoveduje vrednost med 2,2 in 2,5 milijarde evrov. Tako velika razlika pa lahko nastane samo zaradi namena sistematičnega zavajanja in prikrivanja dejanskih stroškov”. Sprašuje se tudi, kako to, da pod to nerazumno oceno stroškov ni podpisanega nobenega ekonomskega strokovnjaka: “Projekt Dvotirna proga, ki ga predlagamo, ima stroške v eksploataciji za 2,6 eur/tono na relaciji Koper–Divača, predlagana rešitev za en tir pa kar 4,6 eur/tono na relacijo. Pri dvotirni progi bo strošek v eksploataciji narasel na 6,2 eur/tono na relacijo. S tako površnim pristopom bodo vsi akterji vladnega projekta zavestno pripeljali državo v položaj, ko bomo imeli razvojni kolaps, saj predvidena proračunska sredstva ne zagotavljajo zaključitev projekta.”

To, kar predlaga vlada, je izpred 60-ih let prejšnjega stoletja
Duhovnik še poudarja, da enosmerno napajanje nikoli ne bo niti doseglo niti na drug način omogočilo zelene energije pri sproščanju potencialne energije. “Preprosto povedano, projekt, ki ga sedaj zagovarja vladni projektant in inženir, je izpred 60-ih let prejšnjega stoletja, ko se je razviti svet odločal za izmenični tok na železnicah.” Duhovnik še predlaga, da se omogoči predinvesticijska študija variante s 4 km predora, ki bo omogočila resno primerjavo z doslej sprejeto varianto 20,4 km predora, saj je razlika v ocenjeni investiciji obeh predlogov prevelika, čas izgradnje bistveno krajši in predvideva pospeševanje pretočnosti transporta že v času gradnje.

Marjanca Scheicher