fbpx

Se obeta množičen odhod podjetij v tujino? Zaradi napovedi novih obdavčitev kar 56 odstotkov podjetnikov razmišlja v tej smeri!

Anketa, ki jo je med svojimi člani izvedla Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), jasno izraža podporo obrtnikov in podjetnikov dvigu neto plač in njihovo nasprotovanje novim obremenitvam gospodarstva ter višji obdavčitvi nepremičnin.
99 odstotkov obrtnikov in podjetnikov, ki so sodelovali v anketi, je tako podprlo predlog o razbremenitvi plač z dohodnino, pri čemer bi delavec ob enaki bruto plači prejel višje neto izplačilo. Opozorili pa so, da že zdaj visoki stroški plač v Sloveniji zmanjšujejo konkurenčnost slovenskega gospodarstva.
Kar 85 odstotkov anketirancev tudi ne podpira predlogov nove vlade na področju obdavčitve nepremičnin. Obrtniki in podjetniki v anketi predlagajo, naj država ugotovi, ali gre za nepremičnino, kjer se opravlja poslovna dejavnost, ali gre za luksuz.
Sodelujoči v anketi pa so izpostavili tudi glavna področja, s katerimi bi se morala spoprijeti nova vlada. Po pomembnosti so razvrščena sledeče:
1. Razbremenitev stroškov dela s spremembo zakona o dohodnini
2. Breme nadomestil v času bolniške odsotnosti mora preiti z delodajalca na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po 20 koledarskih dneh (sedaj je 30 delovnih dni)
3. Drugačna ureditev povračila škode delodajalcev v primeru nesreče pri delu (obrtniki v primeru nezgode pri delu plačujejo t. i. regresne zahtevke, ki znašajo tudi več deset tisoč evrov)
4. Obrazec A1, ki ga delavec potrebuje za čezmejno opravljanje storitev, se mora izdati takoj (sedaj traja tudi 5 dni)
5. Sprememba metodologije za izračun omrežnin (obrtniki plačujejo stroške omrežnin glede na premer vodomera in ne po dejanski porabi vode)
Skrb vzbujajoče pa je dejstvo, da je v anketi 56 odstotkov obrtnikov in podjetnikov izrazilo pripravljenost na selitev svojega podjetja v države, ki imajo bolj stabilno in predvidljivo poslovno okolje.
J. Ž.