fbpx

Škofjeloški svetniki zahtevali izredno sejo o ekologiji

Foto: STA

Zaradi sklepne faze izdaje okoljevarstvenega dovoljenja  je Rolando Krajnik iz Komunalne ekološke liste skupaj s šestimi škofjeloškimi svetniki zahteval čimprejšnjo izredno sejo o ekologiji.

Svetniki so izpostavili, da na seji ne bi obravnavali le namero podjetja Ekologija o predelavi nevarnih odpadkov, temveč tudi načrt podjetja Knauf Insulation za razširitev dejavnosti na taljenje steklenih vlaken v obratu Bodovlje. Predvsem pa želijo odpreti razpravo in opozoriti na okoljske, ekološke, varnostne in druge vidike nameravanih širitev.

Kot ugotavlja Rolando Krajnik, namerava podjetje v Škofjo Loko voziti nevarne odpadke iz tujine in jih predelovati. “Umestitev takega obrata v že tako ekološko obremenjeno okolico je za naše občane nesprejemljiva,” je izpostavil Krajnik, ki je skupaj s šestimi drugimi občinskimi svetniki zato zahteval sklic izredne seje.

Krajnik je ob tem občinski upravi očital, da o nameri podjetja Ekologija ni obvestila občinskih svetnikov. Te so se odzvali s pojasnilom, da je občina na svojih spletnih straneh objavila javno naznanilo, da teče postopek pridobitve dovoljenja. Javnost je imela možnost vpogleda v dokumentacijo od 10. junija do 9. julija.

Občinska uprava bo zahtevala, da delovanje ne bo nevarno za občane
Kot dodajajo na občini, bodo od državnih inšpekcijskih služb tudi v tem primeru zahtevali, da s svojim stalnim delovanjem zagotovijo, da bo obratovanje brez kakršnekoli nevarnosti za občane. “V okviru naših pristojnosti se bomo še naprej trudili za čim boljše okolje za življenje, vendar to ne pomeni, da se bomo vnaprej odločali o delovanju podjetja, ki ima vsa dovoljenja in kjer inšpekcije niso odkrile nobene nevarnosti ali nepravilnosti,” poudarjajo na občini.

Odločitev o sklicu izredne seje še ni sprejeta
Škofjeloški župan Miha Ješe je opozoril, da so bili predlagani sklepi nezakoniti in jih je potrebno uskladiti, sicer sklic izredne seje ni mogoč. Jelše v dogovoru z direktorjem Ekologije svetnike vabi na ogled podjetja, da bodo vedeli, o čem je sploh govora. Odločitve o sklicu izredne seje zaenkrat še ni sprejel.

I.K., STA