Skrivnost udbovskega denarja: Resnica o tem, zakaj Slovenija ne more postati “druga Švica”

Vpliv zadnjega šefa CK ZKS Milana Kučana na zakulisno dogajanje v gospodarstvu zagotovo ni samo fantazma.

V zadnjem času smo večkrat slišali skoraj neverjetne zgodbe o pranju iranskega denarja v NLB ter o različnih finančnih malverzacijah v zdravstvu. Morda nas to že dolgočasi, a vendarle velja pogledati v korenine vseh teh zgodb, zaradi katerih Slovenija nikakor ne more postati “druga Švica”, dežela blaginje za vse. No, izkazalo se je, da imajo zgodbe, o katerih se sedaj največ govori, precej dolgo brado. Pri tem ni šlo za mafijske posle, ki ne bi imeli nobene zveze s politiko, prav nasprotno – tisti del slovenske politike, ki se sklicuje na kontinuiteto s prejšnjim režimom, je dejansko samo nadaljeval zgodbo o t. i. vzporedni ekonomiji, kar je bila predvsem domena jugoslovanskih tajnih služb (Udba in KOS). V drugi polovici osemdesetih let je nad dogajanjem bedel tedanji šef partije Milan Kučan, ki je ob neki priložnosti dejal, da se nikoli ni ukvarjal s financami. No, dejansko se mu tudi ni bilo treba, saj je za to ves čas skrbela Udba.

Pravijo, da je največja hudičeva prevara v prepričanju, da hudič sploh ne obstaja – mnogi celo menijo, da si je hudiča izmislila katoliška Cerkev za lažjo manipulacijo z ljudmi (ne glede na to, da je pojav hudih duhov izpričan tako v Svetem pismu kot v sedanji praksi). Podobno je tudi s slovensko globoko državo oziroma paradržavo. Njen obstoj je izjemno težko neposredno dokazati. V Demokraciji smo doslej razkrili nič koliko zgodb, ki so bile tako ali drugače povezane s paradržavo in z njenim vplivom na številne družbene podsisteme, kar se je največkrat pokazalo takrat, ko so organi pregona zamižali na obe očesi, ko so bili v mafijske posle vpleteni “nedotakljivi”. Tak primer je ljubljanski župan Zoran Janković, ki bi bil v normalni državi že zdavnaj za zapahi, a je ne samo na prostosti, pač pa ostaja politični funkcionar, ki se zaveda, da je varen pred organi pregona. Ker je pač nasprotnik politike Janeza Janše. A kljub temu se zdi, da velika večina Slovencev nekako ne jemlje resno opozoril, da prave demokracije nimamo in da nam v resnici vladajo tisti, ki niso dobili mandata za vladanje na volitvah. Nekateri se opozorilom o obstoju paradržave celo odkrito posmehujejo, češ da si t. i. desnica izmišljuje imaginarne sovražnike kot izgovor za lasten neuspeh. Vendar pa je publicist in podjetnik Tomaž Štih v nedavnem pogovoru za televizijo Nova24TV priznal, da je doslej podcenjeval vpliv in celo obstoj paradržave.

Kot je dejal, je glavni problem Slovenije preveč regulacij in vmešavanje države v vse zadeve. Tak primer je denimo določba, da morajo biti lekarne v urbanih naseljih med seboj oddaljene najmanj 400 metrov, na manj poseljenih območjih pa pet kilometrov. “Skoraj do pike enako je organizirano igralništvo, do pike enako je organizirana mafija,” je dejal in dodal, da je dolgo časa mislil, da so tisti, ki so govorili, da vse iz ozadja vodi Milan Kučan, paranoični. Toda ko je začel njegov prijatelj ekonomist Rado Pezdir v arhivih odkrivati vpletenost Udbe v gospodarstvo in ekonomska ozadja, ki so zrasla iz prejšnjega sistema, mu je postalo jasno, da so vsa omrežja spletena okoli zadnjega šefa komunistov. Povedano drugače: Kučan kot “nekronani kralj Slovenije”, kot bi dejal Stane Granda, ni neka fantazma ali halucinacija, pač pa realno dejstvo. V nadaljevanju bomo predstavili samo drobec podatkov iz slovenske novejše zgodovine, ki dokazujejo močno prepletenost neokomunistične politike in mafije, to prepletenost pa še kako občutimo tudi običajni državljani v svojih denarnicah, saj nam vlada Mira Cerarja napoveduje nova davčna bremena.

Zapuščina Nika Kavčiča
Udbovsko “gospodarjenje” v naši državi še vedno velja za nekakšen tabu. Tisti, ki so se lotili raziskovanja arhivov in si upali razkriti imena še živečih sodelavcev “vrhovnega komandanta udbovskega kraljestva” Ivana Mačka – Matije, so s tem tvegali tožbe in kazenski pregon. Leta 2011 umrli finančnik Niko Kavčič je še malo pred svojo smrtjo v dolgem intervjuju za TV Slovenija razkril številne skrivnosti t. i. vzporedne ekonomije, v kateri je tudi sam sodeloval. V čem je bila poanta vzporedne ekonomije? Predvsem v tem, da je na ravni države uradno veljala socialistična doktrina gospodarjenja (v obdobju po sprejetju zadnje jugoslovanske ustave leta 1974 je bila to t. i. dogovorna ekonomija kot zadnja stopnja samoupravljanja), medtem ko je Udba imela svoj t. i. parasistem gospodarjenja, ki je veljal samo za izbrance.

Udbovci se niso ukvarjali le z vohljanjem za »razrednimi sovražniki«, ampak tudi z vzporedno ekonomijo, o čemer je malo pred svojo smrtjo naglas spregovoril nekdanji direktor Ljubljanske banke Niko Kavčič.

Po končani drugi svetovni vojni je komunistična oblast naročila Udbi, da prebije ekonomsko blokado in pridobi potrebna sredstva za svoje delovanje, ustanavljanje podjetij in ugodje voditeljev (tudi za šolanje njihovih otrok v tujini). Ker pa denarja ni bilo, so se začeli najprej ukvarjati s tihotapljenjem cigaret, kasneje pa so ustanavljali podjetja (tudi v tujini), ki so bila namenjena predvsem pranju denarja. Udba je tako postala ne samo varuh “avantgarde delavskega razreda” (resnična varnost države tako ali tako nikoli ni bila njena prioriteta), pač pa je bila neke vrste “dobrodelna organizacija” za komunistično kvazielito, ki je tako lahko živela pravo buržoazno življenje v primerjavi z drugimi državljani, ki so bili obsojeni samo na enakost v revščini.

Vzporedno poslovanje Udbe
Zagovorniki totalitarne preteklosti se tako dandanes hvalijo, kako cvetoče in uspešno je bilo socialistično gospodarstvo in koliko tega je bilo s prihodom demokracije (no, pravzaprav kapitalizma) uničeno. V resnici pa je šlo za podjetja, ki so predstavljala legalno kritje za pranje denarja. “S tem denarjem smo tehnično opremljali svoje službe in ustanavljali podjetja v tujini,” je za TVS dejal Kavčič, ki je vodil ekonomsko komisijo pri slovenski Udbi. Po njegovih besedah je o vsem odločal CK ZKS (tako je ostalo do leta 1990), ki je tudi določal, kam bo šel udbovski denar.

Direktorji njihovih podjetij so bili skrbno izbrani, v tujini pa so postavljali slamnate može, večinoma tuje državljane, in jih bogato plačevali. Eno takih podjetij je bilo denimo Jugo-Mercedes, ki se je leta 1953 preimenovalo v Autocommerce (danes v skupini ACH), ki je uvažalo vozila Mercedes-Benz. Po Kavčičevih besedah so po teh avtomobilih veliko povpraševali vodstveni kadri, saj so jih samo v Slovenijo v enem letu uvozili 80, kar je bilo za tisti čas veliko.

Adria in Gorenje
Podobno ima udbovsko preteklost tudi novomeška Adria (Mobil), ki tudi pripada skupini ACH, ki jo je svoj čas obvladoval Herman Rigelnik. Slednji je bil v zgodnjih osemdesetih letih član republiškega izvršnega sveta (oz. vlade), nato pa je z blagoslovom CK ZKS do leta 1991 vodil velenjsko Gorenje, ki je nastalo iz nacionalizirane Špehove delavnice, komunisti pa so ga financirali z umazanim udbovskim denarjem in uradnim blagoslovom tedanje zvezne in republiške vlade.

Na podoben način so za Udbo svoje posle opravljali Revoz, Kompas (leta 1951 ustanovljen kot Putnik), Iskra, TAM (leta 1941 so ga ustanovili Nemci, po vojni je z njim začela upravljati zvezna Udba), Emona, LHT Škofja Loka, Adria Airways in SCT (nekdaj Gradbeno podjetje za ceste LRS). “Skoraj vse so komunisti po drugi svetovni vojni ukradli zakonitim zasebnim lastnikom (temu so pač ljubkovalno rekli nacionalizacija) in dolgo so jih vodili šolani udbovci,” piše blog Kavarna Hayek. Vendar pa je večina podjetij uradno delovala po centralno planski logiki (kasneje po samoupravno dogovorni), v resnici pa je vzporedna ekonomija prinašala velike dobičke, kar je komunistična oblast formalno prezirala kot kapitalistično in sovražno socializmu. Povedano drugače: Udba se je znotraj “svojega” podjetja obnašala precej tržno, vendar se zaradi dvojne ekonomije podjetja po osamosvojitvi niso znašla, ampak so izčrpana zabredla v težave in bila v začetku devetdesetih let (ob prvi slovenski sanaciji bank) med največjimi dolžniki. Zato se ne čudimo, da je precej teh podjetij končalo na smetišču zgodovine. No, pri bankah, ki so prav tako opravljale mafijske posle, je bilo nekoliko drugače, saj so jih v glavnem sanirali, kajpak z davkoplačevalskim denarjem.

Od Saftija do Adita
Kot že rečeno, Kučanu lahko verjamemo, da se s financami nikoli ni ukvarjal, saj so v njegovem imenu in zanj (ter za njegove predhodnike) to počeli drugi. Še zlasti na Tržaškem, saj je bil Trst dolgo časa celo nekakšna prestolnica Ozne, leta 1954, ob razpustu Svobodnega tržaškega ozemlja, ko je bil Trst dokončno dodeljen Italiji, pa so se razmere spremenile. Kot je priznal Niko Kavčič, so morali v Trstu ustanoviti banko. Že kmalu po vojni je tam začela delovati slovenska finančna družba za mednarodni promet Safti, kar pa je bilo premalo. Kavčič naj bi bil leta 1954, ko so se posli tajne policije legalizirali, Mačku izročil večjo količino udbovskega denarja, ta pa  ga je kot kapitalski delež leta 1957 vložil v Tržaško kreditno banko (TKB). Safti je bil predviden za likvidacijo, vendar so ga v sedemdesetih letih oživili, popoln nadzor nad njim pa je prevzela naslednica Udbe – Služba državne varnosti (SDV), od katere je tudi dobival denar.

Udba je po finančni plati skrbela predvsem za ugodje politične elite, na vrhu katere je bil Josip Broz Tito. Njegov življenjski slog je bil dejansko plemiški in prav nič delavski.

SDV je devize pobirala najprej od portoroške igralnice, v osemdesetih letih tudi od novogoriškega Hita. Animiranje gostov in posojilno službo so gospodarji financ prepustili zaupnikom italijanske mafije, ki je lahko v Sloveniji v zameno prala umazan denar. Safti pa je medtem ustanovil ali pa kupil deleže v številnih podjetjih, prek katerih je povsem legalno posloval. Med njimi so bila Iret (podjetje za elektroniko in telekomunikacije), različna živilska in farmacevtska podjetja, Založništvo tržaškega tiska (ZTT) in Agencija demokratičnega inozemskega tiska (ADIT).

Zadeva Adit
Predvsem je zanimiva zgodba o slednjem. Adit je bil namreč kot tipično tihotapsko podjetje ustanovljen leta 1947, kasneje prekvalificiran v oddelek Državne založbe Slovenije. Vendar je ves čas ostajal nekakšen nedotakljiv otok za sumljive finančne poteze, nad katerimi nihče ni imel nadzora.

Preprodajali so različno blago, ki so ga fakturirali v dinarjih, kot da so ga naredili v Jugoslaviji, v resnici pa je bil brez carine uvožen iz Italije in prodan naprej. Razliko je v gotovini kajpak pobrala Udba. S tem se je komunistični sistem tudi finančno vzdrževal, sicer bi verjetno propadel že prej, naloga komunističnih oblastnikov pa je bila tudi vzpostaviti relativno blaginjo družbe prek kreditov in donacij, ki jih je dobivala od Zahoda – s tem se je lahko vzpostavil t. i. novi razred, o katerem je obsežno študijo napisal nekdanji Titov propagandist in kasnejši disident Milovan Đilas.

Zanimiva imena
Zgodba o tržaškem Aditu je še posebej zanimiva, ker se v njej pojavljajo dokaj zanimiva imena, pa tudi zato, ker je ves čas bila politično nadzorovana, tako prek CK ZKS, republiške konference SZDL pa vse do Izvršnega sveta Skupščine SRS oz. Republiškega komiteja za mednarodne odnose, kar je predhodnik sedanjega zunanjega ministrstva. Ta resor je v osemdesetih letih pokrivala Cvetka Selšek, kasnejša znana bančnica v SKB, v dogajanje je bila vpletena tudi Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) oz. njen predstavnik Aljoša Mrak, ki se v dokumentaciji Adita pojavlja večkrat.

Kučan se je v zgodbo o Aditu vključil že v sedemdesetih letih, ko je bil sekretar pri predsedniku RK SZDL Mitji Ribičiču in je skušal zadevo legalizirati s soglasjem, da se Adit, ustanova posebnega družbenega pomena, zadolžena (med drugim) za nadzorovan uvoz tujega tiska, priključi DZS. Kasneje se je v zgodbo vključil celo Danilo Türk, kar je razvidno iz zapiskov tedanjega vodje poslovne enote Adita Staneta Češarka – Türk je namreč sodeloval v komisiji za manjšine v okviru SZDL.

Adit delal za KOS
Leta 1983 je bilo ustanoviteljstvo Adita preneseno na GZS. Adit je do osamosvojitve dajal zavetje tudi štirim inženirjem Saftijevega podjetja Iret (podjetje je tesno sodelovalo z Iskro), za katerega se je kasneje ugotovilo, da je prek njega jugoslovanski vojni servis (ZDPR) v času embarga Irak oskrboval z radiorelejnimi postajami. Inženirji so maja 1991 potihoma izginili iz Slovenije, namigi, da je bila na podstrešju hiše na Vodnikovi cesti 133 v Ljubljani, kjer je imel sedež Adit, ena od obveščevalnih baz jugoslovanske obveščevalne službe (inženirji so bili vrhunski elektroniki), vendar niso bili nikoli (vsaj javno ne) potrjeni.

Kasneje je bilo lastništvo preneseno na Safti, in to prek Profitest Limited, mirujoče firme na Britanskih Deviških otokih, ki jo je formalno vodil Dario Zuppin, razvpiti šef Saftija. Skratka, še en primer slamnatega lastništva – saj se spomnite zgodbe o lastništvu Pivovarne Laško pred desetimi leti? No, kakorkoli že, po osamosvojitvi se je za Adit začela zanimati tudi takratna Služba družbenega knjigovodstva (SDK), zato ga je druščina okoli Saftija sklenila likvidirati. Tudi tu se pojavi znano ime, namreč Franci Perčič, ki je pred leti tožil precej medijev (tudi Demokracijo) zaradi povezovanja njegovega imena z Udbo. Franci Perčič je prek Studia Marketing, kjer je deloval kot sekretar, skrbel za predvolilno kampanjo Milana Kučana, kasneje pa je bil svetovalec v uradu predsednika Danila Türka.

Ko NLB potopi Zvonova
Kakorkoli že, zgodba o tržaškem Aditu je le vrh ledene gore, ki dokazuje, da vzporedna ekonomija, ta epohalni dosežek tajne politične policije, v Sloveniji nikoli ni bila prekinjena, niti po osamosvojitvi ne. Ko je leta 1990 oblast prevzel Demos, se je zgodba le nadaljevala. Mnogi preverjeni kadri so nadaljevali svoje posle, kot da se vmes ni nič zgodilo, za njimi so po logiki vrtljivih vrat prišli njihovi ideološki in tudi biološki nasledniki. Tudi zato se udbovska nadaljevanka še vedno ni končala, na vrsto prihajajo nove in nove sezone. V eno od sezon bi lahko uvrstili tudi zgodbo o namernem potopu holdingov Zvon. Medtem ko režimski mediji prodajajo zgodbo o tem, kako je Katoliška cerkev povzročila milijardno bančno luknjo, seveda molčijo o tem, da sta imela Zvonova možnost izplavati iz krize po posebnem sanacijskem programu, ki je imel samo eno »napako« − z njim bi se morale strinjati banke upnice, a v tem primeru se ni strinjala NLB –prav tista NLB, ki velja za udbomafijski bankomat in prek katere se je tako rekoč v istem času oprala milijarda krvavega denarja iz Irana.

Nova Ljubljanska banka, naslednica Ljubljanske banke, je ohranila vlogo udbomafijskega bankomata, med drugim je pripomogla k potopitvi holdingov Zvon v lasti mariborske nadškofije. (foto: STA)

Povedano drugače: Zvonova sta bila potopljena nalašč, in sicer iz političnih nagibov, saj je s tem paradržava ubila dve muhi na en mah: ustvarila je dimno zaveso za prikrivanje lastnih mafijskih poslov, hkrati pa potolkla Katoliško cerkev, “razrednega sovražnika”, ki seveda ne bi smela sklepati poslov z banko z udbomafijsko preteklostjo. In ko seštejemo ena plus ena, ugotovimo, zakaj se stvari v slovenski politiki odvijajo tako, kot se. In tudi zakaj je ena opcija v popolni finančni premoči in zakaj lahko tudi kupi volitve. Zdravilo proti temu smo lahko le aktivni, pozorni in kritični državljani.

Kučanov klan, Organizacija in paradržava
Pokojni ustanovitelj in urednik revije Mag Danilo Slivnik, za katerega se govori, da je dejansko žrtev mafijskega obračuna paradržave, je leta 1996 izdal knjigo Kučanov klan, v katerem je med drugim opisal skrivnostni sestanek direktorja Adita Borisa Platovška z agenti vojaške obveščevalne službe in jim v dolgem pogovoru povedal vso zgodbo o sumljivih poslih Adita in Saftija, vendar je dvojni agent (po Slivnikovih podatkih naj bi bil to razvpiti Anton Peinkiher) o tem tajnem sestanku takoj obvestil svoje prave “delodajalce” iz Organizacije. Sicer pa je po Slivnikovi knjigi Kučan sam priznal, da obstaja okoli njega krog, ki naj bi temeljil na neformalnem sistemu znanstev in zvez. “Klan ima namreč dve strukturi: osnovno jedro, ki ga sestavljajo najtesnejši Kučanovi sodelavci, in širši krog članov, ki sodelujejo na podlagi ‘skupnih interesov’,” je zapisal Slivnik, ki omenja še tretji koncentrični krog: sopotnike, ki so za klan pomembni, vendar ne vedo, za kaj v resnici gre. Že v času prejšnjega režima se je znotraj ZKS ustvarila t. i. Organizacija, katere vodstvo je po smrti Edvarda Kardelja in umika Ivana Mačka – Matije prevzel Milan Kučan ob asistenci Staneta Dolanca. Slivnik omenja tudi podatek, da je imela partija vedno na voljo tajne finančne sklade, od koder so večino skritih sredstev preusmerjali v tujino. “Zasebna podjetja doma namreč niso bila dovoljena, zadrževanje denarja v državnih oziroma družbenih podjetjih pa je bilo prenevarno zaradi morebitnega vdora ‘nepooblaščenih oseb’. Zato so za prelivanje denarja iz družbenih podjetij v partijska v tujini skrbeli samo najbolj predani kadri, vsi pod strogim nadzorom Udbe. Pomembno je bilo le, da sta bila v podjetjih zanesljiva vsaj direktor in finančnik, za vse drugo je poskrbela Organizacija.”

Na zunaj socialisti, v resnici pa …
Ni skrivnost, da je Udba oz. SDV v gospodarskem sektorju izvajala čistke med tistimi direktorji, ki so se obnašali premalo “samoupravno” in preveč podjetniško. Še posebej če so ustvarjali kapital, nad katerim Udba ni imela nadzora. Zato je izvajala operacije, s katerimi je partijsko nastavljene direktorje vsaj nevtralizirala, če že ne odstranila iz javnega življenja. Takšna primera sta bila denimo Leopold Krese, partijski funkcionar, nekdanji direktor Gospodarskega razstavišča in predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, pa Gregor Klančnik, generalni direktor Združenja slovenskih železarn, za katerega je bila določena TP (tajna preiskava) in TS (tajno snemanje), ker se pred poslovnimi odločitvami ni posvetoval z delavci (temu so rekli »samovoljne odločitve« in »protisamoupravno delovanje«) in “nekontrolirano” sklenil posel s Fiatom za tovarno traktorjev v Štorah. A ni šlo toliko za to, da bi ti direktorji spodkopavali socialistično samoupravljanje, ampak za to, da so s svojo podjetniško žilico posegali v sfero, ki je bila rezervirana le za peščico udbovskih izbrancev – za tržno ekonomijo, ki je bila pred letom 1990 nelegalna, je takrat skrbela izključno Udba. Za vse druge je bil na voljo “socializem po meri ljudi”, zato so bile vse “buržoazne dobrine” in pridobitve kapitalizma (denimo viski) rezervirani samo za partijske funkcionarje in udbovce. Skratka, za javnost socialisti, v resnici pa (tovarišijski) kapitalisti.

Gašper Blažič, Demokracija

 

 • karlina

  KOT , DA ČLOVEK RESNIČNO BERE GROZLJIVKO,V KNJIGI JE IZMIŠLJENA, V SLOVENIJI PA ŠE KAKOOOOOOO RESNIČNAAA. PRAV ZARADI TEH RDEČIH LOPOVOV , NIKOLI NE BOMO PRIŠLI NAPREJ, AMPAK BOMO SAMO TONILI IN DOKONČNO POTONILI, KDO NAS BO REŠIL-EU SIGURNO NE, VERJETNO RUSIJA !!!!

  • tonite falco

   Veš Karlina, da vse to drži do zadnjega stavka.
   Ampak Rusija nas ne bo rešila. Kako pa, ko ima sama velike probleme. Mi se bomo morali kar na svojo pamet in odločnost spreminjanja mišljenja zanesti. Kar drugega nam ne preostane, na žalost.

  • DJURO SUMAR

   Kaj pa Janez Janša, mar ni on rešitelj.

 • Franc Šink

  Nehajmo že jokati. Treba bo vzeti stvar v svoje roke.To je edini izhod iz te politične bede.

  • zokispoki

   Se popolnoma strinjam ! To golazen je treba odstraniti iz politicnega prostora. Najbolje, da najamemo Goli otok, in jih tam nastanimo, do vpeklohoda . V kamnolomu, bi lahko ob tezaskem delu skrbeli za svoje zdravje in pocutje , in se kesali za storjene zlocine .

  • janez.pokoncni

   Sam drugega, kot jokanja nad norimi volilnimi upravičenci, ki vztrajno nastavljajo na oblast mafijo, nekako ne vidim. Konkretno kako bi (boš) ti vzel stvar v svoje roke?

 • Vojteh Dovč

  Če izbiramo Šarec ali Janša, potem je jasno komu bo šel glas.
  Žal dokler se desnica ne odreče Janše tudi na levici ne moremo imeti svobodnih volitev, ampak obkrožimo tistega, ki ima največ možnosti, da prepreči oblast osebi, ki je nihče razen po novem Tonina noče v koaliciji.

 • AlojzZ

  “Zvonova sta bila potopljena nalašč …”

  Problem je v tem, da smo skoraj vsi vedeli, kaj se bo zgodilo, le cerkveni vrh ne. Zakaj že ne?

 • Krtača 20

  Za trinajstletnike dobre pravljice pišete na teh straneh. Vsi ostali vemo kako je bilo.

  • holzer

   Če so namreč to zate pravljice,to lahko misliš ti in tebi enaki.
   Ti sigurno pripadaš tej rdeči bandi ki nam zdaj vlada,prvorazrednim.
   Za vas je edino merilo to,važno da je za nas prvorazredne za vse druge pa ko vas jebe.
   To delate ves čas kar ste na oblasti na vseh ravneh v državi.
   Pa kje še obstaja na svetu,sploh pa v Evropi država,da pobere toliko davka kot pri nas.
   Pri nas moraš na leto delat tri mesece zase,kar devet mesecev za državo.
   Res smo super država.Vse skup gre strmo navzdol.

   • Soave

    Ja gre !! So si pa vzeli še nekaj let, da nas bodo do konca pokradli.

  • osa

   komunstični uspehi so razvidni po vsem svetu, montirani procesi,
   spletka, laž kraja,…trupla lačni ljudje, oprani možgani nič od človeka,..tukaj
   slovenci ne moremo zmagati, dokler jih ne bomo nagnali

   denar pa si znajo izposojati v ameriki in ne v koreji ali rusiji ali
   cubi, ali neuvrščenih,…

 • VERRZIFIKATOR

  Nomen Nescio

  OČIŠČENJE IN POMLAJENJE

  Zalege in golazni je obilo,
  zalezla se je v pore še najmanjše,
  razjedla je razpoke, še najtanjše,
  od tod naprej je vse samo še gnilo.

  Se vprašaš, kje ustavil bi trohnjenje,
  kako golazni zarod zaustavil,
  kako zadelal luknje, jih popravil,
  očiščenje izvedel, pomlajenje.

  Obratna včasih pot je, kot bi mislil,
  najhujši ni največji zajedalec,
  je ta ubog nemara izvajalec,
  utihne brž, ko malce boš pritisnil.

  Začeti treba v pori je najtanjši,
  od tam največja se nevarnost širi,
  v ceveh živi, ima pa noge štiri,
  golazni to primerek je najmanjši.

 • MEFISTO

  Mene bolj zanima, zakaj Švica noče postati druga Slovenija!

  Je odgovor tudi v samodržcu in zločincu z gornjega posnetka?

 • luckyss

  Kar nekaj resnic je v zgornjem članku, pa tudi precej političnih “prilagajanj”..
  Sicer pa bi v normalni državi sedela tako Janković kot Janša…pa še marsikdo drug…
  Takšni pač ne bi smeli opravljati javnih funkcij…

  • učko

   Kaj pa Kučan ?

   • DJURO SUMAR

    On se nikdar ni ukvarjal s financami.

    • učko

     Ne, to pa ne, se ne spozna na številke, res je ! Njegovih in Štefkinih 880 milijonov v Mehiških bankah nadzoruje Marko Voljč, ki se na seje nadzornega sveta vozi z avionom, Gorenje mu pa to plačuje.

     • DJURO SUMAR

      Vsak naj se ukvarja s tistim, kar obvlada. Zakaj bi se Kučan ukvarjal s financami, če je politik. Predlagam, da se Janša preneha ukvarjati s politiko, ker o njej nima pojma.

     • traktor

      On ni politik, on je navaden mafijec.

     • DJURO SUMAR

      Ne bi rekel, da je Janša mafijec, bolj se mi zdi, da je užaljen revanšist.

     • traktor

      Jure, vem, da si že mal v letih, pa kljub temu, dobi si eno babo, če se ti janša prikazuje še v postelji. Janšofobija je huda bolezen.

     • DJURO SUMAR

      Če te prav razumem, mi predlagaš, da z eno prekinem.

     • traktor

      Ne, ne razumeš. Mal se jo am uzam. Očitno, ti je bolj toplo pri srcu z Janšo, kot z njo.

     • DJURO SUMAR

      Po tej logiki ste vsi desničarji zaljubljeni v Kučana. Janša na mene ne naredi nikakršnega vtisa, pravzaprav me ne zanima, ampak slučajno je vodja opozicije, pa ga človek pač mora omeniti.

     • DJURO SUMAR

      Mislim, da Janša ni mafijec, temveč užaljen revanšist.

     • osa

      umrl je milan kučan

      Žalujoči: krtača. UČKO, Hun, Sredina, Cepec,Mladi liberalec, dr. Janez
      sveti,F. Novak, Tone,

      Djuro S, Duhec, Tarantela, Črnaovca, J. Jamnica…

     • DJURO SUMAR

      Mi žalujemo za vsakim poštenim človekom.

 • Anton

  BRAVOOO Gašper, ovekovečil si licemerstvo “buržual socialistov”

  sarkazem press

 • Franjo Trojner

  Tovariši že več, kot 73 let skupaj držijo in obvladujejo vse za državo ključne sisteme, zato so popolnoma nedotakljivi in nepremagljivi.
  Nam se niti ne sanja kaj vse je nekoč počela in obvladovala UDBA! Ne vemo tudi ali je UDBA sploh kdaj prenehala delovati, niso nam poznani arhivi in tajni raćuni UDBE. Ne vemo kdo so danes ključni ljudje te nezakonite ilegalne komunistične represivne agencije. Ni znano ali UDBA, morda samo del nje v Sloveniji razpolaga z orožjem, eksplozivnimi sredstvi in kemičnimi strupi. Ni nemogoče, da nekdanjo UDBO obvladujejo Rusi in stara garda političnih funkcijonarov.
  Je pa vsakemu od nas jasno, da v Sloveniji vzporedno z uradno državno oblastjo deluje še nekaj iz ozadja, ki vleče vse niti v Sloveniji. Da je temu res tako je neposreden dokaz v propadli tranziciji in nedelujoči pravni državi, razbohotila se je korupcija in težek finančen in ves ostal kriminal. Kriminalci osumljeni velikih finančnih prevar ali ostalih hudih kaznivih dejanj ostajajo kljub postopkom na sodiščih nekaznovani, kar povzroča ogorčenje v javnosti, ki v pravno državo več ne verjame. Pol so tu še raznorazni čudni postopki sodišč, ki jih je javnost razumela in razume, kot politično motivirane. Še posebej bode v oči organizirano institucialno onemogočanje Logarjeve komisije pri odkrivanju odgovornosti za bančno kriminaliteto! Da je mera polna se v DZ sprejema zakonodaja, ki ima polno
  lukenj in daje vtis, da je namensko pisana tako, da gre na roko lobijem. Pol so tu še dominatni mediji, ki so čisto odpovedali, saj svojo poslanstvo razumejo in udejanjajo v onemogočanju desnega dela opozicije, še posebej g Janeza Janše in stranke SDS in hvaljenju, pokrivanju vseh afer vladajoče politične levice. Dominatni mediji se v predvolilnem času čisto prelevijo v prave volilne štabe levih političnih strank in s tem vedno poskrbijo, da so volilna suočenja pristranska in volitve nepoštene.
  V naši državi, so očitno nujne spremembe, a se sam pri sebi sprašujem, če se jih sploh, da izvesti? Samo z menjavo vlade očitno ne! Pri nas v Sloveniji bi se ob menjavi vlade moral zamenjati tudi popolnoma ves kader na vseh ministrstvih, takoj bi se morali zamenjati tudi vsi odgovorni na sodiščih in v vseh javnih ustanovah/agencijah, samo tak drastičen način menjave oblasti bi kasneje omogočil nujne potrebne spremembe, reforme in vsakokratni novi vladi hitro uresničitev svojega volilnega programa. Na tak način bi tudi popolnoma onemogočili globoko državo in obstoj starih stroktur, ki s pomočjo bivših režimskih tajnih služb in raznoraznih drugih povezav nadzorujejo najbolj pomebne procese v državi.Če se za tak celovit proces v kratkem ne odločimo nas čakata dve skrajnosti, totalna mafijska država ali vrnitev v totalitaren komunističen režim, kar pa je itak oboje isti šmorn .

 • soc

  Rdeča murgelska banda na oblasti je kakor Superhik iz dobrega starega Alana Forda – ropa reveže, da daje bogatim. Isti vzorec – kot je v Venezueli hči pokojnega rdečkarja Chaveza dolarska milijarderka in najbogatejši človek v državi, se pri nas kapital nabira pri otrocih in vnukih nekdanjih “revolucionarjev”. Klošarjev pa vsak dan več…

 • DJURO SUMAR

  Tale prispevek me je zelo razveselil, saj mi je sedaj jasno, da klerikalci še zelo zelo dolgo ne boste prišli na oblast. Je pa iz članka razvidno, da je resnično škoda, da je Jugoslavija propadla, saj so komunisti znotraj države že uvajali tržno gospodarstvo.

  • učko

   Komunistično tržno gospodarstvo kot na Kitajskem. Đuro, odsel se ke kjer ‘majo te kretenizme !

   • DJURO SUMAR

    Tukaj mi je prelepo, da bi se odselil.

  • sprehajalec

   Đurice, se ti kolca po Jugi, kjer si bil partijski dasa?

  • tramal

   Si pač zabit muslim ,ki je še pred nekaj meseci ovce pasel ,sedaj pa se sam sebi zdiš najbolj pameten.

   • DJURO SUMAR

    Sem ateist in ne muslim.

 • tarantela

  Kako bo Slovenija druga Švica, ko smo pa rinili v NATO in EU? Švica je brez obeh.

  • učko

   Jah, to bo najbrž ta problem, ja !

  • rabbit

   Samo v vednost tudi Švica je del EU s posebnih pridružitvenim sporazumom med Švico in EU celo ne vem koliko let je imela zamrznjen švicarski frank na podlagi tega sporazuma. Se še spomniš kaj se je zgodilo, ko se je del na katerega se je nanašal del sporazuma iztekel in se prepusti prostemu trgu. Povsod po Evropi so jokali kekci, ki so kredit vzeli v švicarskih frankih. Mi pa Švica najbrž ne bomo nikoli , ker naši vladajoči levičarji hočejo, da narod švica, oni bodo pa s tem denarjem živeli kot Švicarji.

 • totex39

  Neverjetno kako je pri nas še vedno vse prepleteno s komunističnim režimom in to samo zaradi še živečih partijcev in udbovcev, ki s kamuflažo nategujejo ljudi.

 • Olga_10

  Slovenija bo demokratična država, ko bo Kučan pometal dvorišče na Dobu do smrti in ko bomo ukinili vse privilegije “našim”, izvedli lustracijo in uvedli pravno državo in enakost pred zakonom!

  • DJURO SUMAR

   Torej nikdar ne bomo imeli demokratične države.

   • montyamp

    Zaradi majmunov tvoje sorte , bo pač trajalo malo več časa .
    UDBOVSKI PANKRTI ste nezaželena in pohabljena sorta banditov , zato se na tvojem mestu ne bi preveč veselil .

    • DJURO SUMAR

     Ljubim demokracijo, pa tudi socializem.

 • Caetano

  Dober prikaz udbomafijske paradržave! Vzporedna ekonomija pod nadzorom politične tajne policije in CK KP se je začela že takoj po vojni. Ob tranziciji se je preimenovala v Organizacijo. Nekateri so že leta 1992/93 opazili njeno delovanje. Edo Ravnikar je takrat napisal knjigo Udbomafija, ki jo vsakemu priporočam v branje. Čeprav je danes ta struktura nekoliko bolj decentralizirana pa je bistvo še vedno enako. Obvladovati oblast ( tudi sodno, medije… ) in kapital.

 • althar

  Tisti, ki smo prebrali Ravnikarjevo Udbomafijo, vse to vemo že od leta leta ’95 in dogodki, ki so se dogajali kasneje (ponovna nacionalizacija pod plaščem “privatizacije”, dvakratno saniranje udbovske NLB, ki je omogočila to koncentracijo lastništva, razkroj in razprodaja tako nagrablenega premoženja, vsilevanje zakonodaje nizke obdavčitve kapitala in visoke obdavčitve dela, nikakršen nadzor kapitalskih tokov idr.), so Ravnikarjevi tezi vsak dan znova glasno pritrjevali. Nasprotna stran, z Janševo vlado ’04-’08 vred, v teh 25 letih na žalost ni naredila nič za demontažo tega omrežja in Slovenija se zaradi kučanovske udbomafijske rakave tvorbe nahaja zelo blizu propada in/ali izgube suverenosti.

  Če sem iskren, se mi zdi naša desnica čisto premalo stekla (© Crnkovič), da bi tej zločinski hidri lahko spodrezala korenine, klub nekaterim dobrim poskusom zadne čase, na primer Logarja, Pezdirja ali Godčeve. Večje upanje mi daje opažanje, da udbomafija očitno ne zna prenesti pooblastil na mlajšo generacijo, kar pomeni, da bo po smrti starih prdcev razpadla na več manjših, med sabo konkurenčnih mafij, ki bodo zato bistveno manj škodlive in tudi lažje za uničenje. Če bo le Slovenija preživela do takrat.

  p.s.
  Indikativno je, da je po številu hlapčkov z imenom Uporabnik je blokiran, ki spuščajo svoje stokrat reciklirane iztrebke pod ta komentar, njeno razkrinkavanje najbol vroča tema vladajoče kučanove udbomafije.

  Paradoksalno pa je, da levičarske lopovske pakaže z oblasti ne bo odstranilo razkrivanje njenega ropa, ki ga Slovenci, navajeni večstoletnega ropanja, zgleda brez posebnih težav oprostimo, pač pa jo bo odstranila akcija svetovne levice, ki nas na silo potujčuje s soroševci iz Afrike in Arabije, česar pa Slovenci, klub večstoletnemu potujčevanju, očitno vendarle ne moremo več mirno požreti.

 • neny

  Podelili ste kredite in uničili vse firme. Spet bo vsega kriv Kučan brez vašega sodelovanja.

 • neny

  Katere firme so nam pomagali gor postaviti tujci? Malo jih je, da ima od tega korist tudi aktivni udeleženec – delavec, itd…. Sicer tujci pri nas večinoma perejo denar s slamnatimi firmami, delovna mesta pa se financirajo z evropskim denarjem – z mnimalnimi plačami nekih abveznih javnih del….. Preko javnih EU-Razpisov pa se črpajo sredstva brez katerih SLO ne zna več živet, pomeni, da je ves čas na kolenih pred eu-voluharji.

  • montyamp

   UDBOVSKI OTROK , poglej si tole :
   https://www.youtube.com/watch?v=TSFfq2J7xVg
   MERCATOR — NAJVEČJA PRALNICA DENARJA .
   Danes si ga kot vroč kostanj podajata hrvaška in slovenska zasedba UDBOVSKIH FOSILOV kot je žvepleni halbmadžarski stvor .
   Nemci tako golazen zapirajo dosmrtno .

   • neny

    Udbovskim otrokom preostane samo mačeha Evropa. Neumno. Mercator je posledica Evrope.

 • montyamp

  Kak se že reče tisti ruski banki ki je zrasla iz denarja katerega je UDBOVSKI ORGANIZIRANI KRIMINAL nesel iz HYPO banke k Putinovi mafiji ???

 • učko

  Zlovenija je postala druga Belorusija, Kučo pa žepni Lukašenko. Ne more kot taka bit’ še 2.Švica !

 • Marija

  To kar je napisano v članku vse vemo.Ampak mene zanima kaj delajo danes? Zakaj je vse kar se godi v naših bankah tajno? Zakaj ne smemo vedeti kam gre naš denar.Če je vse pošteno kot pravi Cerar zakaj je toliko zaprtih sej in ne smemo vedeti kaj so se dogovorili. Saj bi jih naj mi izvolili,v kar dvomim,torej imamo pravico vedeti.

  • Vera

   Cerar govori , da delajo v tajnosti, toda bodite prepričani, da nič ne delajo zadnje mesece , kot svoj kader nastavljajo na dobro plačana delovna mesta ( brez dela ) . Prej so pa samo pisali brezvezne zakone , ki se jih nihče ne drži , ter zviševali davke . To je vse od te nesposobne vlade, ki se ima za ” moderno ” .

 • xtc

  Komunisti so mafija,dobesedno.

 • Claudio Moro

  SDS NA VLADO IN KORUPCIJA IZGINE V 6 MESECIH!!!!

 • Krtača 20

  Torej kaj smo volivci do zdaj izvedeli od desnih? Da nimajo dokazov, sama obrekovanja, nobene tožbe. Slabo slabo…

  • tramal

   Kako naj tebi kdo razloži če nimaš možganov .

   • Krtača 20

    En samcat dokazek bo šlo? Spet nimaš nič?

    • tramal

     A res ne znaš brati dokaze v članku ,ali samo nekaj kvakaš ,brez da bi prebral vsebino.

     • Krtača 20

      Ne berem zmazkov.

 • Branko

  Paranoja in halucinacije so indikacije za norost haha. Tale Blažič je zrel za pregled na psihiatriji.

 • Claudio Moro

  SAMO Janez Janša lahko RESI Slovenijo,ker je srce
  Slovenije. Zaradi Janeza janše imamo zdaj svojo državo in ne živimo več
  pod tiranijo Jugoslavije. Janez Janša je strateško končal vojno v samo
  10 dneh in nam prisvojil osamosvojitev Janez janša je srce Slovenije In
  srce je treba negovati Kaj ti če srce propade propade tudi država Janez
  janša ni samo politik on je narodni ponos Janez Janša ni samo navaden
  človek on je državni zaklad Brez janeza janše Slovenija propade
  Levičarji so že čisto uničili Slovenijo zdaj hičejo pa še zamenjati
  avtohtono prebivalstvo z artabci in afričani Janez janša 2018 kar pomeni
  močna slovenija Če janez janša po nekakšnem čudežu ne zmaga leta 2018
  potem je z Slovenijo konec izgubili bomo jezik narodno zavest in
  dediščino Če bodo državo vodili kot so Cerar, Murgelsi lord teme in
  kavboj Zoki, ki za Katarce zida sredi Ljubljane mošejo potem je z
  Slovenijo konec. Eden in edini, ki lahko Slovenijo popelje v vso njejo
  slavo je Janez Janša in njegova stranka SDS, ki vedno dela samo v korist
  Slovenije in tam notri so najboljši politiki v Slovenskem prostoru.
  Janez Janša je heroj in srce Slovenije Janez janša je Slovenija!

 • In zdaj so banke krive da sta Zvon1 in Zvon2 naredila toliko in toliko minusa? jojjojjoooj

  • Vera

   Ljudje , ki so hodili po “nezavarovane kredite”, so glavni krivci za polom !

  • Krtača 20

   Haha, boh je obtožu banke, desni koministe, janša pa boga. Bolj usekano ne more bit…

   • Vera

    Pravzaprav z blagoslovom politikov so mnogi dobivali kredite na ” lepe oči ” . S tem Janša nima nič, niti njegova stranka . V NLB se napaja mafija !

 • Antonius

  Zaradi komunistično kleptomanske ekonomije je šla k vragu že gospodarsko crknjena Jugoslavija.
  Danes ekonomijo Mencingerjevega komunističnega tipa, furajo naprej v Sloveniji.
  Kako dobro nam gre, nas prepričujejo vsako leto najeti mednarodno krediti in bedne plače delavcev, zaposlenih v tajkunsko zlastninjenih bivših državnih podjetjih. Lastniki kredite odplačujejo na račun mizerno plačanih delavcev.
  Ko komunistični kriminalec strokovno priporoča ekonomijo, jo ves čas priporoča, kot kriminalec. Problem z njimi bo postal rešljiv, ko se bodo okradeni državljani Slovenije končno zavedli, kdo jih ves čas siromaši in krade.
  Izvoljeni Kučanovi ksihti iz instant strank so komunističnim kriminalcem zagotovilo, da lahko še naprej delajo tako, kot že ves čas počnejo. Kradejo delavce na katere se ves čas sklicujejo in lagodno živijo na njihov račun.
  Makarovičevo so z nezasluženo bogato pokojnino obesili na pokojninsko blagajno, soseda, ki je 40 let vplačeval v to blagajno pa na zaklopkah že pet let nočejo operirati. Zdaj jim je prestar, da bi bila operacija na zaklopkah uspešna. Crkne naj, da se čimprej spoka iz pokojninske blagajne. Upokojencem zaradi istega razloga, zdravniki nič več ne predpisujejo antibiotikov.
  Ljudje, pamet v glavo, ko se boste na volitvah odločali! Jaz bom volil SDS, ker kljub grožnjam razkriva komunistične lovke prisesane, tudi na zdravstvo.

 • tramal

  Kaj kmalu jih bo evropa prisilila da prodajo nlb ,telekom gorenje in ostale molzne krave za komuniste .Res da bodo ti komunistični lopovi vedno našli druge vire ,toda samo do takrat ko bodo na oblasti.Sicer zraven tako zabitega naroda bodo še nekaj časa ,potem pa bo toliko huje za njih.

  • Krtača 20

   Ko ena država sili drugo v nekaj je čas da se spremeni politika. Eu torej ni rešitev, ker samo še pleni.

 • Vera

  Mislim, da bi končno morali delati za sedanjost in prihodnost, ker od pogrevanja starih grehov, ne bo nobene koristi . Izvoliti je treba ” prave ljudi na prava mesta ” , sodniški mandat naj bo določen , tiste sodnike ,ki ne bodo sodili po pravu, pa poslati na Zavod za zaposlovanje . Druge ni ,kot vse tatove pozapret . Tega od sedanjih sodnikov in njihovih predsednikov , ni za pričakovati . Žal !

  • MižekFiga

   Mandat za tvoje nacionalno pogojena dejanja ima Parlament. Zato vsi na volitve in volimo Slovence. Za Slovenijo gre! Najbolj slovenski so v SDS z Jeklenim Janezom na čelu.

   • Vera

    Mi starejši že itak vse dolgo vemo, mladih pa preteklost niti sedanjost ne zanimata preveč, saj jih bogati starši podpirajo .

  • MižekFiga

   Preteklost nam odkriva “politične kriminalce”. Je pomembno !!!
   Mađarom ddr. Kuča ni Slovenc in iz njega prihajajo samo neslovensko nastrojeni in dobro plačani politiki. Tudi sedanjost ima ddr. Kučanove politične kriminalce. ZAPOMNITE SI: “Slovenija ni srpski vojni plen po 1. ww, čeprav so to vojno Srbi sprožili IN IZGUBILI!

  • MižekFiga

   Politična policija je samo posledica nemoči političnih zblojencev.
   Če ne gre z demokracijo, pač gre s pištolo in Golim. Smrdljivi rdečkarji drugače ne znajo. FUJ. To je človeško nesprejemljivo. FUJ in marš v arest!

 • Mica

  Bolj ko se greste “kavbojce in indijance” (oh pardon, “udbaše in naše”), bolj je jasno, da se v EU nekaj dogaja. Skregati narod, da bo zaposlen sam s seboj, EU kradokrati pa bodo neobrzdano (beri neizvoljeno) vladali.

 • MEFISTO

  Nekdanji, bivši in nikoli več predsednik je imel v svojem predsedniškem kabinetu zaposlena dva nevarna oznovca in več udbovcev, kar o Kučanu pove več kot o oznovcih in udbaših.

  • janez cepec

   nekdanji predsednik valde, in dosmrtni predsednik “pomladne” stranke je bivši komunajzar, kar pove o njim več, kot to kar nardi. deva pa tko same pizdarije. komunajzar, ni kej, use jasn

   • tohuvabohu

    Komunajzar si ti, bedak. Janša je bil član ZK, pa še to le nekaj mesecev.

  • MižekFiga

   Tujec ddr. Kučan je gnojna politična rana. FUJ in MARŠ in IZGINI in vsi kupljeni komunisti prav tako.

   • janez cepec

    kam si pa zdej Janšo spodu? na kuplene komije mislem

 • Claudio Moro

  SAMo v SDS SMo res zavedni SLovenci! JANSA FOREVER!

 • janez cepec

  kje je dnar od šverca orožja, kje so provizije od Patrij, ma jebemu sveca, zakuga poj ljubljeni vodja pufe najema u Bosni. a je že use zapravu?

  • slosin

   …spet si jedu srovo meso…popadljivost pa to…No, naj ti prišepnem, kje je dnar-avstralska klinika
   je bila fejst draga, pa nov akumulator za volva…ampak pst, ne govor tega naokrog …
   No, pa ker si zaupava….a kej veš, kje je tist drobiž 16 mio od Jankoviča, pa provizije od oprane miljarde…

  • tohuvabohu

   Vpraš Kučana, če upaš.

 • neny
  • Vera

   Stari levaki s pomočjo dobro plačenega podmladka .

   • MižekFiga

    Podmladka, sibirsko zmrnjenega, kakor je njihov gazda!

   • neny

    boga.

    • Vera

     ” Blagor ubogim na duhu, kajti njih je nebeško kraljestvo ” ! ” boga ” si ti neny .

  • MižekFiga

   Turki NE, čeprav so Vam vladali 400 let. Vaša lastna nesposobnost je to in kaže na “poslovico” nas i Rusa je 200 in ? miljona svetskih budala.

   • neny

    bogi.

 • Get Smart

  Torej,
  DOLG države Slovenije je bil leta 2004, torej po koncu kakor “liberalne” MURGL
  JUGOKOMUNISTIČNE “zgodbe o uspehu” 28 % BDP-ja.
  Nastopila je pomlad.
  –> po 4 letih POŠTENEGA dela Slovenske demokratske stranke Janeza Janše (2004—2008)
  za pravno, pravično in SVOBODNO Slovenijo,
  je dolg znašal le še 21 % BDP-ja.

  Pa nižji davki, pa manj davkov, pa brez nepotrebnih liberalnih nalepk, pa za 100 % nižje
  tarife, pa za 100 % nižja brezposelnost, pa realna rast plač in pokojnin itd.,
  itd.,

  Za KPJ torej nastopi čas za odločno muгglsrbsko JUGOKOMUNISTIČNO revolucionarno akcijo:
  veliki pok, patrija, sfukoνanje, tepihovanje … =
  = PAHOROVANJE, pingićovanje, kopipastarsko znojilovanje, virantovanje …
  cmerovanje …
  DOLG države 2008-2011 – SD boгat pohar –> muгglski rop tisočletja po velikem poku:

  54 % BDP-ja.
  DOLG države 2011-2014 – PSocialno čuteča znojilja de –> veliki krogec v mali krogec:
  72 % BDP-ja

  DOLG države DANES – SMCenter Foruma 21 in LDS-a:
  ++82 % BDP-ja

  • župnik cefizelj

   4 leta poštenega dela 04-08!? si ti pri pravi! to je bilo obdobje pajdaškega kapitalizma zlizanega s političnimi elitami. privedlo je do skorajšnjega uničenja slovenskega gospodarstva. propad in finančno izčrpanje luke koper (časar) in intereurope(lovšin) so privedli slovensko gospodarstvo na kolena. manijaška lastninjenja spodbujena s strani države (linija starina kosem-janša-šrot-bavčar) je skorj pahnila slovenijo v bankrot. ljudje dobro pomnijo svinjarije, ki jih je grosupeljski vožd počel! sđs nikoli več!

   • tohuvabohu

    Pajdaški kapitalizem, res je! To je bil atentat Kučkovega foruma na Slovenijo. Slovenijo so odrli za 75 milijard.

    • župnik cefizelj

     piskerček je pa še pristavil ivan janša, osamosvojiteljski poscane, ki je skupaj z preostalo kamarilo kradel kot sraka.

 • Get Smart

  Pomni:
  »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica
  vas bo osvobodila.«
  POLITIKA je SKRB, je delo za POLIS = POLITEJO = DRŽAVO.
  SLOVENSKA politika je SKRB ZA SLOVENSKI POLIS = POLITEJO = DRŽAVO,
  seveda na slovenski način, torej z značilnimi SLOVENSKIMI deli, navadami, običaji in
  vrednotami.
  Naprimer SDS = Slovenska demokratska stranka, izvaja SLOVENSKO POLITIKO,
  dela ZA SLOVENIJO,
  ker tako z besedo kot z vsemi ostalimi deli sledi PRASTARIM SLOVENSKIM VREDNOTAM:
  poštenost,
  pravičnost,
  resnicoljubnost,
  prijateljstvo do ljudi,
  domoljubnost,
  rodoljubnost,
  svobodoljubnost in kar je še svetovno znanih SLOVENSKIH ZNAČILNOSTI in odlik, ki smo jih
  SLOVENCI podarili svetu..
  Govorimo skratka o KULTURI ŽIVLJENJA.

  • Get Smart

   Nasprotje pa je?
   Kaj pa stoji nasproti “kulturi življenja”?

   KULTURA SMRTI = KOMINTERNISTIČNO oziroma tukaj predvsem
   MURGL SRBO RVACKO … skratka JUGOKOMUNISTIČNO pasjejebstvo pedrstvo pedofilstvo
   detomorilstvo uničevanje UMOR ropanje LAŽ blatenje ljudi NORČEVANJE
   sviranje kurtzu, prodajanje magle
   skratka PARAZITIRANJE na ljudeh …

   SMC SD DeSUS Levi LDS ZARES PS Bratuška Sholtes ŠARAC …

   vse to je KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA,
   delajo za MURGL JUGOKOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO.

   »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo
   osvobodila.«

   • župnik cefizelj

    edina komunjara je romar po poteh avnoja ivan janša, osamosvojiteljski poscane! po pouštrom hrani svojo kpj izkaznico in v shrambi rad poje internacionalo. ivan janša politični shizofrenik, ki je zvezdo zamenjal za razpelo. volk dlako menja a narave nikoli. ivan janša je še vedno totalitarist, kot je bil izšolan na fspn (valilnica komunjarskih kadrov) in akademiji đerđinskega. ivan janša zadnja slovenska komunjara.

    • Krtača 20

     Zato so ga pa ven fuknl tud iz partije. Tolg zategnjenga noben ne mara nikjer. Da pa pol zdej še po tujin jokca pa pravlice piše, je pa sam še potrditev tega.

  • župnik cefizelj

   ne nakladaj! ivan janša goji kult osebnosti in totalitaristični način vladanja z izključevanjem. ali si z nami ali proti nam! pluralnost misli, iskanje konsenza so ivanu tuje, on se najbolje počuti v vlogi totalitarista in despota. on dela samo zase in za ozek krog v vrhu stranke. stranko vodi kot privatno podjetje, ki služi njegovemu osebnemu bogatenju in hrepenenju po politični moči. gji lasten lik odrešitelja/osamosvojitelja, v bistvu je pa navaden poscane, ki je z hordo pijanih teritorialcev napadal predajoče se nabornike jla in streljal na umikajočo se vojsko jla. shizofrena svinja je hotel sprovocirati spopad širših razsežnosti, da bi še naprej profitiral s prodajo orožja. in ta svinja grosupeljska bo pridigal o domoljubju! nagravžno do skrajnosti!

   • Krtača 20

    Ja sej pravim. Če bi mu ratal, bi z veseljem Stalina špilu. Sam plešo si pokrije pa je to to.

    • D Zen

     Ha ha ne vem ali vidim dvojno ali imam pred sabo res dupleks bebčka, ki deklamirata vsak svoj pol rdečga gospla. Petindvajset let istih starih vicev , parada rdečih norcev – sledi izmenjava medalj in zaslug s pasjim laježem za trol podlago.

     Klasika. Kot avtistični pevski zbor, zmer na en dva tri.

    • Vera

     Kak si ti žleht! Sigurno si majhne rasti , ker taki so ven iz hu…. !

 • Krtača 20

  Desni še enkrat, z desno politiko ste dokazano v veliki zmoti: https://youtu.be/lZeyYIsGdAA

  • Vera

   Ti si v zmoti , čeprav baje nisi mlada .

   • Krtača 20

    Se vid da tud slovensk ne zastopiš. Kje je pol šele angleščina….

    • Vera

     Nisem tako neumna, da bi odpirala linke , sploh pa ne tvojih !

 • Franjo Trojner

  400 000 slabo plačanih in preko vseh razumnih meja obdavčenih delavcev realnega sektorja, privatna in državna podjetjetja, obrtniki in delavci migranti zaposleni v tujini fojtrajo celotno državo in dokler bo tako nas noben mesija ne more rešiti. Ta račun se oreprosto ne izide, na plečih 400 000 delavcev pač ne more sloneti celotna država, zato se vedno znova zadolžujemo, da kot država, družba lahko sploh tak , tak funkcijoniramo.Danes odplačujemo samo obresti in se glavnice dolga še niti lotili nismo in te obresti iz proračuna odnesejo 1 milijardo €, kar pomeni , da životarimo in nam non stop grozi finančni fijasko. Nujno so potrebne spremembe!
  Javni sektor moramo zmanjšati na številko največ 40 000, vojake, policiste in gasilce pa je potrebno iz javnega sektorja izvzeti, takoj je potrebno vsaj za 200 000 delavnih mest/delavcev povečati realni sektor, torej skupno vsaj na 600 000, idealno 700 000, hkrati pa zmanjšati vse davke, še posebej DDV, povečati plače, penzije, kar bo povečalo potrošnjo in takoj obrnilo gospodarstvo. Svoje bo ob povečani domači potrošnji prispeval še turizem in manj trgovina, ki je pretežno v tuji lasti ( tu je še velika rezerva), če bi zraven kmetijstvo zagotovilo še samooskrbo pa smo že na konju.
  Kaj od vsega naštetega bo Šarec v koaliciji z Židanom naredo? Nič, razen še javni sektor in davke povečo in nato državo za kakšno milijardo € ali dve dodatno zapufo, te pa smo znovs točno tam, kjer smo z Grki vkup skoraj že bili.

  • AlojzZ

   “Javni sektor moramo zmanjšati na številko največ 40 000”
   Okoli 30.000 je samo učiteljev, vzgojiteljev. Teh ne moremo zmanjšati brez škode za kvaliteto.

   “… vojake, policiste in gasilce pa je potrebno iz javnega sektorja izvzeti,”
   Ja, kdo jih bo pa plačal? Mafija?

   “takoj je potrebno vsaj za 200 000 delavnih mest/delavcev povečati realni sektor”
   Tam velja ponudba in povpraševanje … torej na kakšen način zvečati povpraševanje?

   • Franjo Trojner

    Da AlojzZ javni sektor moramo zmanjašati in povečati realn sektor! To je nuja, vsa ostala kozmetika gotovo pelje v maloro in to hitro.
    AlojzZ osnovna šola ne more biti glih za vsakim voglom, kjer pol v polpraznih razredih poteka pouk, to stane in za tak luksuz ni denarja, enako je z bolnicami, ambulantami , visokimi šolami, univerzami itd. Avstrija je bolj bogata država od nas in se pri teh zadevah obnaša zelo racionalno, ker tam vedo, da se vse to financira iz pobranih davkov, visokih davkov pa ne mara nihče in mimogrede v Avstriiji je tako šolstvo, kot zdravstvo na visokem nivoju, tam pacienti ne umirajo v dolgi čakakni vrsti na operacijo. Tudi plačani dopusti šolnikov so predolgi in ure prebite v učilnici skromne, plačani so celo za nedelo, takšnega razkošja v realnem sektorju ni, mar ne?
    V Avstriji v mestu Leibtniz je zaradi malega števila rojstev porodnišnica ukinjena in sedaj iz tega področja porodnice hodijo rojevat v bližnji Feldbach (blizu Radgone) odaljen cirka 50 km in urco zmerne vožnje po predpisih po regionalni cesti, tako v Avstriji davkoplačevalci razumejo racionalno porabljen denar zbran iz davkov. Nižji davki in manj birokratskih ovir bodo v državo pripeljali investitorje in z njimi bo prišlo tudi delo, mar ne?

 • Get Smart

  Spomnimo:
  leta 2008 (po 4 letih Janeza Janše 2004—2008) je Slovenija ZNIŽALA SVOJ DOLG,
  Slovenija/torej pošteni prebivalci Slovenije,
  ki plačujemo pufe MURGL KOMI JUGE, smo bili tako dolžni le še 8 MILIJARD €,
  kar je znašalo 21 % BDP-ja.
  Od 2008 pa do danes
  so MURGL JUGOKOMUNISTIČNI LOPOVI oropali Slovenijo za preko 30 MILIJARD €
  in še ropajo –
  dnevno, vsak dan bol,
  DOLG je, kot rečeno, že preko +++ 82 % BDP-ja (POZITIVNA MURGLSRBO JUGOKOMUNAJZIJA nje).

  Pamet v glavo.

 • črnaovca

  Vse to se je dogajalo v bivšem sistemu in državi z 22 milijoni prebivalcev. Malo še napišite kaj se je vse dogajlo po osamosvojitvi kam je izginjal denar od ozožja, logističnega projekta v Rusiji in še bi se dalo naštevati. Če je vse res kar se piše je danes v davčnih oazah več denarja kot je UDBA lahko samo sanjala. Vse to je zgodba po osamosvojitvi, seveda so v njej sodelovali in še sodelujejo aktualni politiki in za to se o tem nikoli ne piše tako kot se piše o stvareh ko so že zdavnaj minile

  • tohuvabohu

   O tem vse ve Kučan, njega vprašaj.

  • MEFISTO

   Največ denarja od logističnega projekta v Rusiji je pospravil tudi Škrabec, ki zdaj s tem denarjem financira Novo Slovenijo pod starim in pod novim vodstvom.

 • Get Smart

  Vsi tako imenovani PAJDAŠKI KAPITALISTI, o katerih drkajo MURGL JUGOKOMUNISTIČNE mekanecurice, so
  člani FORUMA 21 = združenje, ki združuje ves od JUGOKOMUNISTIČNE sodrge v Sloveniji naropan kapital.
  Ustanovitelj in predsednik FORUMA 21 je tovariš MILAN KUćAN,
  ki je tudi
  PREDSEDNIK predsedstva CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE
  v Sloveniji.
  Soustanovitelji so še ostali MURGLSRBO JUGOKOMUNISTIČNI tovariši tipa Zoranće Janković,
  najbolš ritard đupljan na svet nje in kar je še MURGL JUGOKOMI sodrge, kot si ti stekli psi sami pravijo.

  Kar niso prepisali na svoje FEJK nabiralnike v FORUMU 21,
  pa so prenesli na FEJK nabiralnike KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE v RVACKOJ
  (Mercator, Droga, Kolinska …)
  ali pa na PUTINOVE sovjetske nabiralnike (Industrija Jekla, Perutnina Ptuj …),
  pa na svoje oazne nabiralnike na BERMUDIH, Ciprih … i tako dalje do tokija nje,

  ostalo pa so uničili.

  »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica
  vas bo osvobodila.«

 • jovan jovan

  Ja, takle mamo. Najprej bi prali denar, posledično pade rejting, potem pa z vsemi topovi po nasprotnikih. Prepozno sektaši, Prepozno! Bolje da si zapojete Golico! Besedilo je napisal ljubljeni vodja?! Ha ha ha….Poslanec SDS Tomaž Lisec, ki danes praznuje 40. rojstni dan, je včeraj poskrbel za smeh na družabnih omrežjih. Objavil je voščilo stranki, ob tem pa zapisal: »Eni pojejo Internacionalo, mi Čebelar Lojzeta Slaka in Avsenikovo Na Golici. Ker smo v Sloveniji.«

  • Vera

   Slavko Avsenik je napisal ” Golico “, zato se ne norčuj, tudi iz drugih ne . Tudi mladi ne ostanejo ravnodušni ob Golici, ker jih pete zasrbijo in gredo na plesišče . Poslancu Liscu iz SDS stranke pa danes : ” Vse najboljše zate, vse najboljše zate, vse najboljše zateeeee ” !

 • Johan

  Žalostno, da pri teh falotih ni naravne selekcije, umira pa mladina !

  • Cucurbita Pepo

   Kje umira mladina ? V Somaliji ?

 • Hribouc

  Pronicljivo, dejansko in katastrofično!
  Evropa zdaj ! je pisalo na časopisu z modro EU zastavo z Mariojinimi zvezdami na naslovnici leta 1991, če spominjam prav – Kučanova stranka, mislim, je bila v ozadju !
  Milanče je tudi izlevil iz svojega razcepljenega jezika, da je vedno jedel šunko za Veliko noč in butaste pobožnjakarce so v Hudiču iz Goričkega že zagledale krščanskega brata milega ksihta z modrimi očmi!
  Mene je nafarbal z “demonstrativnim odhodom ” iz Miloševičevega Beograda in sem sveto verjel, da bo “zdaj pa le drugače”, da bo Kučan poslej le pravi in pošteni Človek in močan Slovenec!
  Jebat ga, 1000 x napačna pričakovanja!
  Komunist se popravi, ko se v žaro spravi, torej nikoli, še več, še iz nje straši hudičevec!
  Kača hudičeva, zajebana! Mater ti Udbaško, sprijeno, kanalja hudičeva! Jebi se, bandit!
  Nategnu si me, ku idiota in malo že zatopim kako nekritični folk še dandanes ni začutil razcepljenega kačjega jezika mnogih komunajzarskih resnic tega izdajalske Barabe s sedemnajstimi kačjimi glavami
  in sinjimi hudičevimi očmi! Prekleti, kajti preklel si se sam, Zlodej Gorički!
  Tako slepega naroda, tako butastega folka ni pod nebom!
  Ni ga bilo, tudi mene ne, da bi naredili huronski protest ob Krambergerjevi smrti!
  Toliko ljudem, tisočim v Sloveniji in v Jugoslaviji je z podarjenimi, ledvičnimi mašinami naredil finančno in moralno dobro, pa ga ni bilo junaka, ki bi se močno potegnil zanj! POŠASTNO !
  TUDI BAVČAR IN JANŠA NE !
  Zakaj?
  Zakaj zdaj plačujeta tlako zdaj?
  Ker sta bila tiho.
  Ker smo bili tiho.
  Ceho je treba plačat.
  Zločinci jo bodo plačali stokratno sicer, očitno, nevidno našim očem.

 • Get Smart

  Ja, morš bit pa res brihta, da tu drkaš in hkrati sveto verjameš Kućanu, torej madžarskosrbskemu jugokomunističnemu kaviar bastardu, da bo postal kao Slovenec.
  Ljudje med drugim plačujemo tlako zaradi ritard dolincev, ki se izdajajo za hribovce,
  v glavnem pa zato, ker v času “Vojne za Slovenijo” nismo imeli ne časa ne možnosti,
  da bi se osvobodili MURGL JUGOKOMUNISTIČNEGA UDBA-aparata,
  ki je prepredal in še vedno prepreda državo Slovenijo.

  Ivan Kramberger:
  “Vidite, blokirali so nas gospodarsko, a zahtevajo pa denar, da jim mi pomagamo, za nerazvite za Srbijo! Dragi Slovenci, to je prav tako, kot da se tvoja žena kurbala z Bosancem, potem pa jo moraš imeti rad in jo še moraš ljubiti.”
  “A vi Srbi, pokažite mi vizum, da vas kontroliram koliko vas je, da mi ne boste sranja delali.”
  “Oni komunisti v Sloveniji ki nam vladajo, se hočejo spet s Srbi združiti in nek kongres narediti.”
  “Srba lahko zajebaš, če imaš glavo. Samo z glavo je treba delati.”
  “Jaz govorim več jezikov, ne samo srbskega kakor Kućan!”
  “Srbi so mi grozili, da me bodo ubili!”

  Pamet v glavo.

 • MEFISTO

  Čujte, nihče mi noče odgovoriti na vprašanje, ali je res Danilo Slivnik naredil samomor iz zasede s tremi streli v tilnik?

  • žogica

   To sigurno ve Janez…

   • mapu

    Ne, žogica to ve udbomafija, ve pa kdo so ta glavni…

    • žogica

     Pa saj o tem ti govorim, zato pa ve tudi Janez.

   • tohuvabohu

    Zemljarić, Stanovnik ali Kocijančić?

    • žogica

     Vaš Janez, domoljuben Janez.

 • MEFISTO

  Bo brico Ahmad Shani kandidiral na listi Marjana Šarca ali ne bo?

  • Bella Ciao

   Kok vas Šarec žulji, sektaši ste se zopet prestrašili konkurence.

 • neny

  Greste se vlado brez da bi imeli finance v svojih rokah. Še poročit se ne da s takim principom, vi ste se pa šli vlado. Neodgovornost pa prelagate na druge. Kako moraš biti nor, da to podpiraš. Tudi psihiater ne more take bolezni pozdravit. Financ vam ne dajo, torej kam se rinete. Ne greš, ker nima smisla. Stol za oblast nima dna.

 • Vrhovni sodnik

  Tukaj je kriv FURS in tožilstvo, ki bi moral vse te firme zarubiti in krivce na Dob.

 • žogica

  O danes pa spet Kučan……, ste spet napisali pravljico, in zdaj se naslajate in uživate….. S takimi manipolacijami, kot jih vi počnete, ni napredka, vaša pot že dolgo vodi nazaj, rikverc…..

  • Vera

   S takimi, kot si ti pa še manj , saj podpiraš levake, ki so leni !

   • žogica

    Leni, zakaj pa to, daj mi razloži.

    • Vera

     Vsak razgledan človek ve , da si levaki sami vzamejo brez, da bi vprašali za dovoljenje , saj delati ne znajo in nočejo .

     • žogica

      A tako si to razlagate ” razgledani” desničarji, zanimivo. Le kaj si vzamem, koga naj vprašam ? A veš, da že celo življenje delam, znam delati……, tako, da jaz nimam problemov o katerih pišeš.

 • mapu

  O, žogica marogica, ti še vedno živiš v pravljici.
  Verjetno imaš od trenutnega sistema veliko koristi..

  • žogica

   Pa ja, še mislit si ne moreš…..

   • sprehajalec

    včaih so takšnim žogicam rekli “tovarišice sekretarke”, zadolžene so bile pa za dobro počutje “tovarišev, družbenopolitičnih delavcev”.

    • žogica

     Ti že veš, tovariš družbenopolitični delavec, se ti kolca?

     • sprehajalec

      Hihihihi, sem bil premlad žogica in še nisem vedel, kako gredo te zadeve. In kakšno vlogo so igrale tovarišice žogice pri držanju morale tovarišev družbenopolitičnih delavcev pokonci. Hihihihi….

     • žogica

      Oooo mladenič, Janezov podmladek, še nisi polnoleten, pa ne veeeš? Pa saj te bo šef naučil, on že ima dolgoletne izkušnje, tako, da nič bat, pa pogumen bodi. Hihihihiiiiiiiiii

 • garfi

  POZOR DESUS UPOKOJENCI-predvolilni bonbončki !!!
  erjavc murgelski vam grozi z neverjetnih 10€ višjimi pokojninami !!!
  NA VOLITVAH IZBERITE SDS !!!
  imeli bi že stotine evrov več
  rdeČĆa mafija obdrži 90% obljub zase

  • žogica

   Upokojenci so Erjavčevi, ne boste se vi mastili z njimi.

   • garfi

    vi Banditi se mastite s pokojninami
    upokojenci pa z obljubami

    • žogica

     Kaj je garfi, to povej Erjavcu, jaz ti ne morem pomagati…….., aja, mogoče ti Janez lahko pomaga.

     • garfi

      lahko
      njegova vlada je zvišala pokojnine za 25%
      vaše Banditske za 2% in to z ogromnim medijskim pompom

     • žogica

      No,no garfi, saj veš, kako gre tisto: evro po evro…………………………………in enkrat bo palača.

   • antimur

    Ma jebi se koza kolhozniška, razen udbaških upokojencev ostali zagotovo niso Erjavčevi, njegovi so Rusi, Palestinci, ter njegov “Lavlov”, ki ga pa ne jebe za pet procentov. Sprijazni se, da je Erjavec morasta zgodba iz zgodovine, počasi se utaplja v kučanistični greznici, iz gnojnice mu gleda še samo njegov arabski čepur( rilec).

    • žogica

     Ti kozlaj še naprej……, Erjavec vam upokojencev ne da…., tako , da se boste vi utopili v svoji lastni gnojnici v svojem dreku.

 • Domus Lubus

  POZOR UPOKOJENCI! VOLITE SDS. Spet se boste počutili kot v mladosti! Imeli boste enopartijski sistem.

  • stajerc5

   Lubomir, spakaj kofre in pici na Domus, alles klar!?

  • sprehajalec

   Lupus, kaj če bi takole zastavil;

   POZOR UPOKOJENCI! VOLITE levičarje in njihove Nove obraze. Spet se boste počutili kot v mladosti! ne boste imeli praška, pa olja, pa pampersov, banan, pa kofeta. Jeansa pa itak ne nosite več…

   • žogica

    Kaj ti veš, Janšev nedonošenček hihihihiiiiiiiiiii, phaaa, hihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    • stajerc5

     Kako ima lahko embrio od spontanega splava ze handy v rokcah, nov patent rdece golazni ali kaj?

     • žogica

      Očitno se zelo spoznaš na embrie in splave, imaš slabe iskušnje s temi stvarmi, žal mi je, to so zelo težke stvari. Glede golazni, se pa zazri vase, ti si bele barve golazen.

    • sprehajalec

     hihihihiiiiiiiiiii, phaaa, hihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

     Sliši se kot da bi te nekdo božal?

  • Bella Ciao

   Popravek* VOLITE SS

 • Novakec1

  Eni živijo bolje kot “švicarji” zakaj bi imeli pa potem drugo Švico

  • stajerc5

   Ti si mi pa en super brihten, a ne?
   Vprasaj vase, OK, rdeci pimpeki ti ne bodo ravno povedali, da je razlika med skrivati in uzivati, ampak en wikendhaus v Schweiz je pa vseeno malo bolje kot ena vila pri kockastih, nje-de!?

   • Novakec1

    In kaj si hotu povedat?

  • žogica

   Pa kaj če ti Švica, vidiš, da imajo sir z luknjami….

   • sprehajalec

    Hihihihi. Mi imamo pa žogico z eno luknjico….

   • učko

    Rdečuharji imate luknje v možganih, predvsem tam, kjer bi morali imeti center za moralo.

    • žogica

     Mogoče, ampak tega ni veliko….., problem je pri vas, ker, sploh možganov nimate več. V vseh teh letih vam jih je posesal…

   • Še žogice skočijo skozi. :)

   • stajerc5

    Pisi v svojem jeziku, da se ti ne smejimo. …pa kaj “ce” ti…. No, en majcken vec blefa sem pa vseeno pricakoval.
    Vsaka luknja v CH siru bi-je dosti za tvoj celozivljenski zasluzek.

    • žogica

     Ti stajerc spucaj najprej svojo belo nesnago, potem se boš lahko drugim smejal….Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade in ti si v taki luknji, da še dolgo ne boš videl belega dne. Uživaj v svoji zaplankanosti.

   • Novakec1

    Pri nas smo mel pa dinar z zlato luknjo.

 • cosmosjasnovidec

  ————————————————————————
  Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
  DR.Cosmosjasnovidec

  • Bella Ciao

   Samo jezik vas je, ko pa je treba kaj konkretno izvesti, ste pridni kot mucki. Leta 1945 ste pokazali pogum – Argentina je zelo daleč, vendarle samo za desno elito.

   • soc

    Bebce na vrvico, vsekakor pa takoj na drek listo še z nickom št. XXX.

    Beda murgelskih plačancev ne pozna meja.

    • Bella Ciao

     Moram vas razočarat, nisem plačenec. Sovraštvo do SDS-a in sektašev mi je zadostno. Desni ste znani z mobilizacijo sektaških prevržencev(ponavadi upokojenci) in z napadi na vse kar ni Janša. Zgleda , da je še nekaj denarja ostalo od prodaje orožja.

     • nevtrino

      Se torej vidi, da vso logiko najdete v denarju. Ma čudna levakarska logika !

 • hribovc

  @zakaj Slovenija ne more postati “druga Švica”
  – sj lahko postane, sam’ rdečo nesnago je treba popucat’.

  • Bella Ciao

   Prvo beli izdajalski gnoj

  • žogica

   Ja, ja beli gnoj najprej….

 • soc

  Gospod Blažič, pozanimajte se za zunanjetrgovinsko poslovanje Petrola in Krke v 90-ih. Helvetius, Karanta, Safti, Dunaj, Trst. Vam bo več jasno. Ruski človek Geržina, osebni prijatelj zlobnega palčka, na stroške naštetih kot šef v prelepi dunajski palači z lastnim parkom, Palais Lichtenstein…

 • piko8

  Tega sivega kriminalcase mora Slovenija odstranit, pokažejo ga lahko samo, kako na Dobu čisti WC.!

  • žogica

   A Janez je že siv?

   • piko8

    Ja pa še kako in tudi zeo poučen govor je imev v kongresnem centru Brdo, ti ga priporočam!!
    Taprav pokončen Slovenc!

    • žogica

     Vem, da je Janez živ, jaz sprašujem, če je že siv. Da so pa njegovi govori zelo poučni za desničarje, tudi verjamem, saj vam napolni glave in vam ni treba nič razmišljati, res je zelo dober !

     • piko8

      So pa njjegovi govori nočna mora levičarjev!

     • žogica

      Ti je Janez povedal?

 • herman

  Kaj pa vzporedna ekonomija, ki si jo je s prodajo orožja šel Janša? Tudi tisti denar je poniknil na kakšnih bančnih računih v tujini.

  • žogica

   Zdaj je pa treba to oprat…..

   • stajerc5

    Neumorna si zogica, do danes nisem vedel, da vlece Internet iz vulve.

    • žogica

     Kaj je ti pametnjakovič, ti je Janez dobro opral možgane, pa še veš ne.

  • stajerc5

   Hej, pimpek, bi bil se vedno rad Grof Celjski?

 • stajerc5

  Ena anketa kaže naslednje rezultate:
  Št. anketiranih: 2.317
  Delež: ženske 53 %, moški 47 %
  Rezultati: SDS 32,1 %, SD 11,8 %, NSI 6,6 %, SMC 4,3%, Levica 3,1 %, Šarec 2,5 %, SLS 2,4 %, ostale stranke skupaj 5,1 %, neopredeljeni 23,8 %, ne bodo volili 8,3 %.

  • Bella Ciao

   Kdo je naročnik ankete in kdo je izvajalec?

   • Hribouc

    FakYu SERPENTIŠEK Von Murgeldorf!

  • Bella Ciao

   Vam bo Šarec malce pomešal cifre

  • Bella Ciao

   Vidim, da se izmikate odgovoru. Naročnik je verjetno SĐS. Prirejena anketa s ciljem povzdvigovanja desnih ovac in morale od glavnega čobana.

   • Hribouc

    Kot Joško Pirjevec original Slovenceljanec, po potrei tudi rdeči makaronarski Lah!
    Reci, kako se zoveš, majku ti, Bella Ciao!
    Korupter z Laškimi kurjimi tatovi in onimi iz familije de Juri, slavnimi Partigiani iz Benečije?
    Voliš ti Italiju, bre, crveni skorumpirani drekač, mundir?

  • žogica

   Ta anketa je pa vaša, da vas malo potolaži…

 • MEFISTO

  S Kučanom in oznovci v ospredju in z največjim zločincem, kar jih je imela gnila Jugoslavija, tovarišem Titom, ljubičicom bjelom, v ozadju ni mogoče postati druga Švica

 • Striker

  Če nismo uspeli doseči Švice od osamosvojitve naprej, ali nam bo uspelo ujeti Nizozemsko na tem področju: https://voiceofeurope.com/2018/02/netherlands-turning-narco-state-criminal-groups-left-undisturbed/. Lahko pa da smo že sedaj v mali prednosti, saj nekateri že vlagajo v parlament zakon o dekriminalizaciji droge.

 • joza joza13

  Glede na odziv in smetenje nekaterih komentatorjev (bella ciao, žogica itd), ki so derivati v prispevku omenjenega gospoda, bo vse zapisano – držalo!