fbpx

Slovenija bo na mednarodnih trgih izdala državno obveznico v višini milijarde evrov

Fotografija je simbolična. Foto: STA

Aktualne tržne razmere in povpraševanje investitorjev bodo vplivali na dejansko letošnje zadolževanje vlade. Po sprejetem programu financiranja proračuna naj bi se letos država zadolžila za 3,4 milijarde evrov.

Največji dovoljeni obseg zadolževanja v letu 2017 je 7,73 milijarde evrov. V tem znesku je upoštevano stanje odplačil glavnic dolga državnega proračuna v letih 2018 in 2019 v evidenci dolga državnega proračuna v času priprave programa financiranja. Slovenija bo letos na mednarodnih trgih predvidoma izdala eno državno obveznico v višini ene milijarde evrov. Odplačati pa namerava za 2,9 milijarde evrov glavnic dolga. Slovenija se kot članica območja evra že več let zadolžuje z izdajo evrskih obveznic, le v obdobju med letoma 2012 in 2014 se je zaradi ugodnejših pogojev zadolževala z obveznicami, denominiranimi v ameriških dolarjih. Skupaj jih je izdala za 6,75 milijarde dolarjev. Te obveznice je Slovenija lani z namenom uravnavanja izpostavljenosti tečajnemu tveganju začela odkupovati in jih nadomeščati z evrskimi, nadaljevanje teh operacij pa na finančnem ministrstvu napovedujejo tudi letos.

Če bo do zadolževanja Slovenije letos dejansko prišlo, bo dolg državnega proračuna konec leta znašal 27,7 milijarde evrov. To je 586 milijonov evrov več od ocenjenega dolga za leto 2016, so izračunali na ministrstvu za finance. Fleksibilnost izvedbe zadolževanja omogočajo izdaje zakladnih menic, ki jih finančno ministrstvo običajno izvaja redno mesečno, z začetkom februarja. 

Pri izvedbi zadolževanja v prihodnjem letu bo upoštevano stanje odplačil glavnic v 2018 in 2019 v evidenci dolga državnega proračuna na dan vsakokratne nove zadolžitve v letu 2017. Pri izvedbi zadolževanja v prihodnjem letu bo treba upoštevati tudi dodatne omejitve predfinanciranja, skladne s ciljem in z dinamiko zmanjševanja presežnega dolga sektorja države nad 60 odstotkov bruto domačega proizvoda. Kot primarni instrument financiranja pretežnega dela potreb državnega proračuna je predvideno zadolževanje z izdajo državnih obveznic in z izdajo zakladnih menic. V okviru pogojev programa financiranja se lahko uporabijo tudi drugi instrumenti zadolževanja, o teh pa iz urada vlade za komuniciranje še ne poročajo.

B. J., STA