fbpx

Slovenija izgubila tožbo proti Evropski komisiji

Foto: STA

Splošno sodišče v Luksemburgu je zavrnilo tožbo Slovenije, s katero je ta izpodbijala odločbo Evropske komisije v zadevi Elan. Glede na odločbo bo moral Elan vrniti 10 milijonov evrov državne pomoči iz naslova dokapitalizacije leta 2008. Slovenija po odločitvi sodišča nosi tudi vse stroške postopka.

Slovenija je leta 2012 vložila tožbo proti Evropski komisiji, v kateri je predlagala tudi začasno odredbo za zadržanje izvršitve sklepa komisije. Iz razsodbe, ki je bila v četrtek objavljena na spletnih straneh sodišča, pa je razvidno, da je sodišče tožbo zavrnilo. Slovenija mora zdaj plačati tudi stroške postopka, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.

Dokapitalizacija Elana neupravičena, vrniti bo treba 10 milijonov evrov
Evropska komisija je na podlagi pritožbe nemškega proizvajalca smuči Marker Volkel International izvedla postopek presoje dokapitalizacij Elana v letih 2007 in 2008 – vsake v višini 10 milijonov evrov. Ugotovila je, da je pomoč selektivna in da dejavnost vpliva na trgovino med državami članicami, zato se je pri presoji osredotočila na ekonomsko prednost in pripisljivost državi.

Odločila je, da prva dokapitalizacija iz leta 2007 ne predstavlja državne pomoči, ker je bila izpeljana po principu zasebnega vlagatelja. Druga dokapitalizacija Elana iz leta 2008 pa po ugotovitvah Evropske komisije ni sledila principu zasebnega vlagatelja in tudi ni skladna s pravili za reševanje in prestrukturiranje. Evropska komisija je tako odločila, da je bila dokapitalizacija Elana iz leta 2008 v višini 10 milijonov evrov neupravičena in da mora družba sredstva skupaj z obrestmi od dneva dokapitalizacije dalje vrniti.

A. D., STA