fbpx

Slovenija na indeksu svetovne konkurenčnosti takoj za Ruando

Slovenija je na indeksu globalne konkurenčnosti skočila na 59. mesto, v nezavidljivo družbo med Ruando na 58. mestu in Makedonijo na 60. mestu.   

Prvo mesto je zasedla Švica, na drugo mesto se je predvidljivo uvrstil tudi Singapur, za njim pa so se zvrstile Nemčija, Združene Države, Nemčija, Nizozemska, Japonska, Hongkong,  Finska, Švedska in Velika Britanija.

Indek svetovne konkurečnosti je letno poročilo Svetovnega ekonomskega foruma v katerem na podlagi dvanajstih kriterijev oceni napredek ali nazadovanje posameznih držav v tem pomembnem faktorju uspešnosti in prosperitete.  Ocenjevani kriteriji obsegajo oceno institucij, infrastrukture, makroekonomskega okolja, zdravstva in primarne izobrazbe, učinkovitosti trga dobrin, učinkovitosti trga dela, razvitosti finančnih trgov, tehnološke pripravljenosti in velikosti trga.

Več šibkih točk
Slovenija se je odrezala dobro  na področju zdravstva in primarne izobrazbe. Šibkih točk je več, prednjači podrazvitost finančnih trgov v kombinaciji z majhnim trgom in togostjo delovne zakonodaje.

Poročilo Ekonomske svobode, ki ga pripravlja slovensi Visio Inštitut, letno poročilo Cato Inštituta pa sprememb v preteklem letu ne ocenjuje pozitivno. Slovenija bi naj po njihovi oceni v primerjavi z lanskim letom padla za šest mest, iz 105. mesta na 111.

Ž. K.