fbpx

Sloveniji spet opomin Evropske komisije

Foto: STA

Slovenija je prejela nov opomin Evropske komisije na področju ravnanja z odpadki. Gre za drugi opomin v zvezi s pripravo strateških načrtov za ravnanje z odpadki in za preprečevanje nastajanja odpadkov, ki so, kot poudarjajo v Bruslju, temelj vsake nacionalne politike ravnanja z odpadki.

Države članice bi morale načrte ravnanja z odpadki, ki so pogoj za porabo sredstev EU, sprejeti do 12. decembra 2013. Slovenija je leta 2013 sicer sprejela nacionalni program ravnanja s komunalnimi odpadki, vendar pa načrta ravnanja z odpadki, ki bi zajemal vse tokove odpadkov, še vedno ni. Prav tako še vedno ni programa preprečevanja nastajanja odpadkov, katerega cilj bi moral biti zmanjšanje količine odpadkov, ustvarjenih pri izvoru.

Če Slovenija v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko Evropska komisija to zadevo predloži Sodišču EU, so danes sporočili iz Bruslja.

Opomin ni zalegel
Slovenija je prvi uradni opomin zaradi zamude pri pripravi programa preprečevanja odpadkov prejela oktobra lani, ko je okoljsko ministrstvo navedlo, da bo ta program del programa ravnanja z odpadki, ki naj bi ga vlada sprejela v tem mesecu, česar sicer še ni storila.

Namen programa za preprečevanje odpadkov je ta, da države članice EU v njem opišejo obstoječe ukrepe za preprečevanje odpadkov in ocenijo uporabnost ukrepov. Namen takih ciljev in ukrepov je prekiniti povezavo med gospodarsko rastjo in vplivi na okolje, povezanimi z nastajanjem odpadkov.

Kako uspešni smo pri prenosu direktive?
Evropska komisija je danes poleg Danske in Luksemburga Slovenijo tudi pozvala, naj posreduje informacije o prenosu direktive Seveso III o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, v domačo zakonodajo, kar bi morala storiti do 31. maja lani.

Tretja različica direktive Seveso, ki je začela veljati 1. junija lani, namreč upošteva številne spremembe v zakonodaji EU, med drugim o razvrščanju kemikalij ter večjih pravicah državljanov do dostopa do informacij in pravnega varstva.

Po opominu Sodišče EU in visoke kazni
Potem ko so Danska, Luksemburg in Slovenija zamudile prvotni rok, je Evropska komisija julija lani vsem trem državam članicam poslala uradni opomin, zdaj pa pošilja obrazložena mnenja. Če zadevne države članice v dveh mesecih ne bodo ustrezno ukrepale, lahko komisija te zadeve predloži Sodišču EU.

M. P., STA