fbpx

Slovenske železnice “na konju”!

Foto: STA

Slovenske železnice so v prvih petih mesecih letošnjega leta izboljšale temeljne kazalnike poslovanja in na ravni skupine ustvarile 7,1 milijona evrov čistega dobička. S tem se je dobiček iz poslovanja in čisti dobiček v primerjavi z lanskim letom povečala za deset odstotkov.

Slovenske železnice, ki so leto 2015 sklenile s 23,7 milijona evrov čistega dobička, tudi letos nadaljujejo z uspešnim poslovanjem. V prvih petih mesecih so na ravni skupine ustvarile 190,1 milijona evrov poslovnih prihodkov, poslovni izid je znašal 7,2 milijona evrov, čisti dobiček pa 7,1 milijona evrov. Generalni direktor Dušan Mes je dejal, naj bi se letos tako dobiček iz poslovanja kot čisti dobiček v primerjavi z lanskim letom povečala za deset odstotkov.

Skupina Slovenske železnice je v lanskem letu ustvarila več kot 580 milijonov evrov prihodkov, dobiček iz poslovanja v višini 38,5 milijona evrov in čisti dobiček v višini 23,7 milijona evrov.

V letu 2015 se je skupina tudi uspešno finančno prestrukturirala. Neto finančne obveznosti so se konec leta zmanjšale na 81,5 milijona evrov, kar je trikrat manj kot leto pred tem.

Na letošnje poslovanje bo pa zagotovo vplivala tudi nedavna blokada Luke Koper s strani zaposlenih. Zaradi te je so Slovenske železnice imele precejšnjo neposredno škodo, ki pa bi se lahko izkazala tudi posredno.

I.K.,STA