Slovenski izvoz septembra več kot desetino manjši kot lani

Foto: Pixabay

Slovenija je septembra izvozila za 4,7 milijarde evrov blaga, uvozila pa za 5,4 milijarde evrov. Izvoz je bil vrednostno za 10,6 odstotka manjši kot septembra lani, uvoz pa za 6,7 odstotka večji. Pokritost uvoza z izvozom je bila 87,7-odstotna. Primanjkljaj v menjavi je dosegel okoli 700 milijonov evrov, v devetih mesecih pa 1,7 milijarde evrov.

Slovenija je septembra v države EU izvozila za skoraj 2,54 milijarde evrov blaga, kar je 15,4 odstotka manj kot septembra lani. Uvozila ga je za 2,59 milijarde evrov, kar je za 9,1 odstotka manj kot v lanskem devetem mesecu, je danes sporočil statistični urad.

V države nečlanice je izvozila skoraj 2,19 milijarde blaga, kar je 4,4 odstotke manj kot septembra lani, uvozila pa ga je za 2,8 milijarde, kar je 27,1 odstotka več kot septembra lani. Upad vrednosti blagovne menjave z državami članicami EU v primerjavi z lanskim septembrom je najbolj opazen v nižji vrednosti trgovanja z Italijo, Nemčijo in Hrvaško pri izvozu ter z Nemčijo, Avstrijo in Hrvaško pri uvozu. Pri trgovanju z državami nečlanicami EU je na rast uvoza najbolj vplivalo zvišanje vrednosti blagovne menjave s Švico, na upad izvoza pa znižanje vrednosti trgovanja z Rusijo.

Foto: Surs

Vrednost blagovne menjave s tujino se je po podatkih statistikov zvišala samo v prvem četrtletju, v drugem in tretjem pa je zaradi zmanjšanja trgovanja z državami članicami EU začela upadati. Kljub temu zmanjšanju statistiki v prvih devetih mesecih še vedno zaznavajo rast izvoza in uvoza, vendar v manjši meri. Prvi se je zvišal za 4,1 odstotka na 41,1 milijarde evrov, drugi pa za en odstotek na 42,7 milijarde evrov. Primanjkljaj v blagovni menjavi je v devetih mesecih znašal 1,7 milijarde evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 96,1-odstotna.

Foto: Surs

K skupnemu izvozu oziroma uvozu Slovenije so največji delež prispevale kemikalije in sorodni izdelki (39,3 odstotka izvoza in 39 odstotkov uvoza), sledili so stroji in transportne naprave (26,5 odstotka izvoza in 22,6 odstotka uvoza), izdelki, razvrščeni po materialu (14,6 odstotka izvoza in 12,8 odstotka uvoza), razni industrijski izdelki (7,7 odstotka izvoza in 6,8 odstotka uvoza) ter mineralna goriva in maziva (5,5 odstotka izvoza in 9 odstotkov uvoza), so pojasnili na statističnem uradu.

Ana Horvat