fbpx

Telekom je zlorabljal prevladujoč položaj, zdaj mu grozi izplačilo več kot 260 milijonov evrov kazni družbi T-2

Foto: STA

Upravno sodišče RS je s sodbo z dne 9. 1. 2018 v celoti pritrdilo trditvam družbe T-2, da je Telekom Slovenije v obdobju 2005–2014 zlorabljal prevladujoč položaj pri zagotavljanju dostopa do svojega omrežja družbi T-2 in drugim operaterjem ter v tem delu pravnomočno zavrnilo tožbo Telekoma Slovenije zoper odločbo Agencije za varstvo konkurence. Na podlagi zadevne sodbe upravnega sodišča je zdaj dokončno, da je Telekom Slovenije protipravno omejeval dostop do omrežne infrastrukture in zlorabljal prevladujoči položaj na trgu, kot je to že leta 2015 ugotovila Agencija za varstvo konkurence, zato T-2 od njega upravičeno terja plačilo odškodnine, ki je na današnji dan dobrih 261 milijonov evrov. 

Ob tem pa ne gre prezreti niti še potencialno velikega stroška za Telekom Slovenije, ki ga utegne prinesti kazen, ki mu jo bo zaradi ugotovljenega protipravnega ravnanja Agencija za varstvo konkurence nedvomno izrekla in lahko seže do višine 70 milijonov evrov (do deset odstotkov letnega prometa družbe v predhodnem letu).

Agencija za varstvo konkurence je že septembra 2008 zoper podjetje Telekom Slovenije začela postopek zaradi suma kršitev zlorabe prevladujočega položaja, pri čemer je preiskovala tudi ravnanja, ki jih je tej družbi v pravdnem postopku očital T-2. Po temeljiti preučitvi zadeve je Agencija za varstvo konkurence februarja 2015 izdala odločbo, s katero je odločila, da je Telekom Slovenije zlorabljal prevladujoč položaj na trgu, in sicer tudi glede kršitev, ki mu jih očita družba T-2. Zadevno odločbo je Telekom Slovenije neuspešno izpodbijal pred Upravnim sodiščem RS, saj je sodišče to tožbo s sodbo z dne 9. 1. 2018 v delu, ki je relevanten za družbo T-2, v celoti zavrnilo. S tem je postala odločba Agencije za varstvo konkurence o zlorabi prevladujočega položaja tudi glede ravnanj, ki jih v odškodninskem sporu T-2 očita Telekomu Slovenije, pravnomočna.

Tožbeni zahtevek je na koncu bil že več kot 261 milijonov evrov
Družba T-2 je sicer postopek proti Telekomu Slovenije zaradi zlorabe prevladujočega položaja in neenakega obravnavanja v zvezi z medomrežnim povezovanjem oziroma operaterskim dostopom s tožbo začela že leta 2007 ter zahtevala plačilo odškodnine v višini 129.556.756 evrov, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16. 1. 2007 dalje. Tožbeni zahtevek je z leti narasel na dobrih 261 milijonov evrov in se zaradi obračuna zamudnih obresti vsako leto poveča še za dodatnih 25 milijonov evrov. Vrhovno sodišče je v reviziji junija 2017 v celoti pritrdilo družbi T-2, da je treba razsoditi o odškodnini, saj je družba T-2 med pravdnim postopkom ustrezno in zadostno konkretizirala navedbe o obstoju in višini škode, ki ji je nastala kot posledica protipravnih ravnanj družbe Telekom Slovenije.

Foto: STA

Tako so se tudi pravno gledano stekle vse predpostavke za odškodninsko odgovornost Telekoma Slovenije, in sicer protipravnost ravnanja Telekoma Slovenije, ki ga je pravnomočno ugotovila Agencija za varstvo konkurence, višina škode, ki jo zatrjuje T-2 v višini 261 milijonov evrov in bo samo še naraščala, znana pa sta tudi oškodovanec (družba T-2) in storilec (Telekom Slovenije), med vsemi predpostavkami je tudi podana vzročna zveza. Z odločitvijo upravnega sodišča je tako tožba T-2 zoper Telekom Slovenije dobila trdno osnovo.

Družba se utaplja v zahtevkih. Kaj bo storila država kot lastnica Telekoma?
Skupina Telekom Slovenije je v obdobju od 1. 1. 2012 do 28. 2. 2017 višino vloženih tožbenih zahtevkov proti družbam v skupini zmanjšala za 473 milijonov evrov (31. 12. 2011 v višini 649,9 milijona evrov, 28. 2. 2017 v višini 176,9 milijona evrov). Med drugim je s podpisom sporazumov o ureditvi medsebojnih razmerij uredil odprta medsebojna razmerja z družbo Simobil, d. d. (Telekom je tožil zaradi plačila v višini 286,4 milijona evrov) in družbo Telemach, d. o. o. (proti TS je imela odprte tožbene zahtevke v skupni višini 87,4 milijona evrov). Telekom priznava, da je najvišji tožbeni zahtevek družbe T-2, d. o. o., v višini 129,5 milijona evrov, in doda, da je bila ta tožba pravnomočno zavrnjena, da pa je trenutno pred Vrhovnim sodiščem RS zahteva za revizijo, vendar je medtem vrhovno sodišče v reviziji junija 2017 razveljavilo sodbi Višjega in Okrožnega sodišča v Ljubljani ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v ponovno sojenje in tako v celoti pritrdilo družbi T-2, da je treba razsoditi o odškodnini, saj je družba T-2 med pravdnim postopkom ustrezno in zadostno konkretizirala navedbe o obstoju in višini škode, ki ji je nastala kot posledica protipravnih ravnanj družbe Telekom Slovenije.

Poročila medijev s skupščine družbe Telekom Slovenije, ki je bila 15. 5. 2015, navajajo, da so bile takrat proti družbi vložene odškodninske tožbe, katerih višina je bila pod 300 milijonov evrov, zato so v upravi menili, da so za to oblikovane rezervacije v višini okrog 50 milijonov evrov primerne. Ob tem se seveda postavlja vprašanje, kaj bo ob zdaj znanih dejstvih naredila največja lastnica Telekoma Slovenije (Republika Slovenija) oziroma SDH v njenem imenu. Gre namreč za vrtoglave zneske, ki lahko negativno vplivajo na delovanje Telekoma Slovenije in njegovo vrednost.

Po nekaterih informacijah, ki so prišle iz Telekoma Slovenije, je namreč pred časom nadzorni svet Telekoma Slovenije predsedniku uprave Rudolfu Skobetu prepovedal pogovor o poravnavi z družbo T-2, češ da naj gre zadeva naprej po sodni poti in bodo to reševali po volitvah. Glavna pri zaviranju dogovora naj bi bila mag. Bernarda Babič​​, namestnica predsednice nadzornega sveta.

Peter Truden