Trgovci se zavedajo resnosti težav z novim koronavirusom: Trgovine in trgovske centre redno razkužujejo, poskrbeli so za preventivne ukrepe ter za zaščito zaposlenih in kupcev

Slovenski trgovci so pripravljeni na morebitno pandemijo koronavirusa v Sloveniji. (Foto: STA/ Facebook)

Pandemija novega koronavirusa v Sloveniji je vedno bolj verjetna. Zato nas je zanimalo, kako so se pripravile največje trgovske verige in centri v Sloveniji. Odgovore glede ukrepov so nam poslali iz City parka, Mercatorja, Lidla, Trgovine Jager, Eurospina, Hoferja, Spara, Leclerca in Tuša. Kot kaže, so trgovci dobro pripravljeni. 

V trgovskih centrih in trgovinah se nahaja velika množica ljudi. Zaradi znanih dejstev glede okužb z novim koronavirusom smo povprašali vse glavne trgovce v Sloveniji, ali so sprejeli ustrezne preventivne ukrepe za zavarovanje potrošnikov in zaposlenih.

Tako so nam odgovorili:

Mercator:

“V Mercatorju imamo pripravljen načrt ukrepov in navodila za zaposlene vsako sezono v obdobju povečanja kapljično prenosljivih okužb. Vedno tudi sledimo priporočilom in navodilom pristojnih strokovnih služb, ki so najbolj kompetentne za dajanje strokovnih priporočil, in za zdaj sporočajo, da trenutna epidemiološka situacija ne narekuje izrednih ukrepov, zato ni posebnih omejitev pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, tako v delovnem okolju kot vsakdanjem življenju.

Mercator (Slika: arhiv Demokracije)

Vsekakor pa smo v Mercatorju pripravljeni tudi na zaostrene razmere. Za zaposlene smo pripravili navodila o preventivnih ukrepih, še posebej za zaposlene, ki majo več stika z ljudmi in živili, saj zanje vedno veljajo navodila o ukrepih za preventivno delovanje proti kapljičnim okužbam (pogosto umivanje rok, razkuževanje površin in rok).

Za kupce pa veljajo priporočila pristojnih organov, da čim bolj dosledno upoštevajo splošne higienske ukrepe, posebej higieno rok in higieno kašlja, v trgovinah pa pri stiku s svežimi živili priporočamo uporabo rokavic za enkratno uporabo. V vseh trgovinah pa tudi razkužujemo delovne površine in opremo, ki jo uporabljajo kupci (vozički, košare, Tik-tak blagajne, blagajniške pulte itd.).

V Mercatorju se zavedamo pomena naših trgovin za normalno preskrbo z izdelki za dnevno rabo v gospodinjstvih, zato so naše zaloge tako trajnih kot svežih živil in drugih izdelkov optimalne, z našimi dobavitelji pa si bomo še naprej prizadevali za dobro založenost naših polic.”

Citypark

“Dobro počutje in varnost zaposlenih in obiskovalcev je naša prioriteta. Že dalj časa se izvajajo previdnosti ukrepi, ki obiskovalcem našega nakupovalnega središča omogočajo, da upoštevajo priporočila zdravstvenih organizacij.

Citypark. (Foto: Facebook)

Poleg priporočil o rednem in pravilnem umivanju rok izvajamo tudi poostreno dezinfekcijo površin v središču, ki se jih obiskovalci najpogosteje dotikajo. Prav tako smo vse najemnike lokalov pozvali, da uvedejo preventivne ukrepe za preprečevanje okužbe z virusnimi obolenji, in jim poslali vsa podrobnejša navodila. O primernem delovanju in ravnanju smo obvestili in prosili tudi vse zaposlene.”

Trgovina Jager:

“Glede pojava koronavirusa, smo v naših trgovinah še okrepili nadzor nad dobrimi higienskimi praksami in zaposlene še dodatno poučili k še bolj doslednemu upoštevanju pravil osebne higiene, skladno z navodili s strani NiJZ. Zaposleni so prejeli navodila, tisti, ki  so v stiku z obiskovalci so pozvani k še pogostejšemu umivanju rok, če to ni možno, pa imajo na voljo razkužila. Naše poslovalnice so praviloma manjše, nimamo velikih centrov, kjer bi se naenkrat zadrževalo več sto obiskovalcev, predvsem v manjših krajih in mestih, zato v trgovinah ni čutiti nobene panike, prav tako ne beležimo bistveno povečane prodaje nobenega segmenta. Nekoliko se je povečala prodaja moke in suhega kvasa ter trajnega mleka, vendar ne gre za bistvena odstopanja, je pa povečano povpraševanje po razkužilih, ki so v omejenih količinah še vedno na razpolago.

Trgovina Jager. (Foto: Facebook)

Opažamo, da so potrošniki že ozaveščeni v smislu, da nakupe opravijo v krajšem času, se manj zadržujejo v prostoru, kar je pri nas, glede na dejstvo, da so naši supermarketi razmeroma majhni tudi enostavno.

O zaprtju trgovin ne razmišljamo, saj menimo, da v področjih kjer delujemo, le to ne bi bilo smiselno, prav tako menimo, da je pravilno, da vsi izražamo skrb in da smo previdni, vendar je pretirano potenciranje lahko škodljivo.”

Lidl:

“V Lidlu Slovenija zelo natančno spremljamo trenutno dogajanje v zvezi s koronavirusom. Naš najpomembnejši cilj je zaščititi zaposlene in kupce ter zagotoviti razpoložljivost blaga. Takoj ob prvih primerih okužbe v drugih evropskih državah, torej še pred prvimi potrjenimi primeri v Sloveniji, smo vzpostavili posebno skupino, ki se ukvarja z vzpostavitvijo ukrepov za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja. Skupina se srečuje dnevno in je oblikovala različne postopke za različne scenarije, ki zagotavljajo optimalni operativni postopek v trgovinah, skladišču in upravi v posebnih okoliščinah.

Trgovina Lidl. (Foto: iStock)

Trenutno ozaveščamo zaposlene o upoštevanju higienskih predpisov, ki veljajo za primere nalezljivih bolezni, in pravočasnem zdravniškem posvetovanju v primeru simptomov bolezni. Poskrbeli smo tudi, da so trgovine in skladišče opremljeni z zadostno količino razkužil, da si lahko zaposleni redno razkužujejo roke med delom. Prav tako iščemo možnosti za nabavo dodatnih razkužil za kupce.

V zadnjih dveh tednih se je povpraševanje po določenih skupinah izdelkov, predvsem iz suhega sortimenta z daljšim rokom trajanja, povečalo, a so zaloge v naših trgovinah zadostne.

Vse zaposlene smo obvestili o zmanjšanju mednarodnih poslovnih potovanj in omejitvah mednarodnih srečanj. Ustavili smo tudi vsa morebitna poslovna potovanja v določena karantenska območja, kot so deli Severne Italije ter ostala rizična področja v svetu, zaposlenim pa smo svetovali previdnost pri odpravljanju na zasebne poti v ta območja.”

Tuš:

“V Tušu smo ob nastali situaciji z vso resnostjo in odgovornostjo do naših kupcev in zaposlenih sprejeli nabor preventivnih ukrepov zaradi možnosti okužb s koronavirusom, ki so skladna z navodili Nijz. Povečali smo število razkužilnih mest v trgovinah, ki so na voljo tako kupcem kot zaposlenim.

Tuš. (Foto: Facebook)

Dodatno smo okrepili dezinfekcijo delovnih površin, nakupovalnih vozičkov in košar, s posebnimi obvestili pa opozarjamo stranke na uporabo zaščitnih rokavic na oddelkih sadja in zelenjave ter pri samopostrežbi kruha. Razkužila smo namestili tudi na vse blagajne poslovalnic. Zaposlene smo dodatno poučili o priporočilih za preprečevanje okužb. Zaradi vseh preventivnih ukrepov, ki smo jih sprejeli, ni potrebe po zaprtju trgovin.

Ukrepe smo sprejeli tudi v našem logističnem središču, kjer imajo pri razkladanju poseben protokol tovornjaki, ki prihajajo s potencialno rizičnih območij, saj se tako na območju zadržujejo najkrajši možen čas. Voznikom smo namenili poseben prostor, ki ga vseskozi dezinficiramo.”

Eurospin:

“Podjetje Eurospin EKO je za zaščito svojih zaposlenih in prav tako za zaščito potrošnikov sprejel ukrepe in podal jasna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom, in sicer skladno z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zato trenutno še ne razmišljamo o možnosti, da bi trgovine zaprli.

Eurospin. (Foto: Facebook)

Zaradi nastale situacije trenutno beležimo rast prodaje, predvsem izdelkov z daljšim rokom trajanja (testenine, moka, konzervirana živila, …).”

Hofer:

“Skrb za naše kupce in zaposlene nam je izredno pomembna, zato smo vezano na pojav koronavirusa uvedli številne preventivne ukrepe. Posebno pozornost namenjamo zaposlenim v trgovini, ki so v vsakodnevnem stiku z večjo količino ljudi. Razkužila za roke so jim na voljo na ključnih točkah, med drugim na blagajni, na oddelku pekarne in v toaletnih prostorih. Sodelavke in sodelavci so prejeli tudi informacije o splošnih preventivnih ukrepih, med katerimi velik poudarek namenjamo predvsem ustrezni skrbi za splošno higieno (higiena kašlja, umivanje rok, ohranjanje medosebne razdalje itd.). Številne preventivne ukrepe smo uvedli tudi na področju uprave in skladišča, do nadaljnjega pa smo prilagodili tudi nekatera organizacijska vodila (zmanjšali smo število sestankov, preložili vse ne nujne poti, izobraževanja itd.).

Hofer. (Foto: Facebook)

Z odgovornimi preventivnimi ukrepi nadaljujemo tudi v naših trgovinah. Površine, ki se jih kupci dotikajo pogosteje, vključno z ročaji vrat, področje blagajne, oddelkom pekarne, zlagalna polica in podobno, razkužujemo vsakih nekaj ur. Posebno pozornost namenjamo tudi ročajem nakupovalnih vozičkov in košar, ki jih temeljito razkužujemo vsakodnevno. V kratkem bodo v trgovinah na voljo tudi postaje za
razkuževanje rok, med tem časom pa si lahko kupci roke razkužijo ob blagajni, kjer imajo zaposleni na razpolago ustrezna razkužila.

O zaprtju naših trgovin zaenkrat ne razmišljamo. Po opažanjih kupci še vedno v nekoliko večji meri posegajo po osnovnih živilih, živilih z daljšim rokom trajanja ter higienskih pripomočkih, a se je stanje v primerjavi z obdobjem pred dvema tednoma normaliziralo.”

Spar:

“V podjetju Spar Slovenija dosledno sledimo navodilom Nacionalnega inštituta za varno zdravje, poleg tega pa smo v vseh naših poslovalnicah sprejeli dodatne ukrepe, s katerimi želimo zmanjšati tveganje za prenos okužb. Uvedli smo dodatno razkuževanje prodajnih pultov, blagajniških trakov in kljuk, redno in temeljito dezinficiramo vozičke in košare, na vhode v trgovine ter na postrežne oddelke, oddelek sadja in zelenjave ter oddelek kruha ter pekovskih izdelkov smo namestili razkužila, zaposlenim v trgovinah pa smo razdelili osebna razkužila za roke. S plakati v poslovalnicah pričenjamo na preventivne ukrepe opozarjati tudi naše kupce.

Dodatno v vseh trgovinah uvajamo redno in temeljito razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar zjutraj pred odprtjem trgovin in potem tudi kasneje redno tekom celega dne.

Spar. (Foto: Facebook)

Ob tem posebno pozornost namenjamo vsem zaposlenim. Ustrezno smo jih informirali, da ravnajo po priporočilih uradnih inštitucij, v prostore za zaposlene (skupni prostori, garderobe, toaletni prostori) smo namestili dodatna razkužila, poleg tega pa jih dnevno opozarjamo na pomembnost rednega razkuževanja. Pozorni smo na vsak najmanjši sum okužbe med našimi zaposlenimi in imamo tako za zaposlene kot tudi za dobavitelje in poslovne partnerje že izdelane varnostne protokole.

V zadnjem obdobju v naših trgovinah beležimo nekoliko povečan obisk, večji delež nakupov in povečano povpraševanje po izdelkih z daljšim rokom uporabe, porastel pa je tudi odstotek nakupov v naši spletni trgovini SPAR Online.”

 

Leclerc:

Pozdravljeni,

ukrepov proti širitvi koronavirusa smo se lotili preudarno in premišljeno. Naša posebna skupina, sestavljena iz zaposlenih z različnih področij in strok, se dnevno srečuje in prilagaja ter uvaja morebitne potrebne ukrepe. Preventiva, ki se je poslužujemo, varuje tako naše stranke kot tudi zaposlene. Razkužila za stranke smo že prejšnji teden pripravili na samem vhodu v trgovino, prav tako na vhodu v našo specializirano prodajalno Leposana. Po naših opažanjih so stranke uvedbo izjemno lepo sprejele in jo tudi v veliki meri uporabljajo. Posebno skrb namenjamo tudi nakupovalnim košaram in vozičkom, ki jih sproti in po uporabi razkužujemo. Tudi od naših blagajničark in blagajnikov zahtevamo posebej skrbno higieno rok (nujno umivanje rok vsako uro).

Lecler. (Foto: Facebook)

 

Prav tako skrbimo, da so naši zaposleni seznanjeni z ukrepi in se jih striktno držijo. Poleg obveznega umivanja in razkuževanja rok smo sprejeli tudi ukrep o ukinitvi poslovnih potovanj – in to že v začetku leta. Povečali smo tudi frekventnost razkuževanja v sami stavbi (kljuke, stikala ipd.), prav tako smo vsakemu zaposlenemu izročili razkužilo.

Seveda smo tudi v našem podjetju opazili povečano povpraševanje po izdelkih, vendar, tako kot do sedaj, dnevno skrbimo za naše zaloge in ponudbo.

Menimo, da so naši ukrepi primerni in zadostni, vseeno pa se zavedamo morebitnih možnih sprememb, tudi zato sledimo priporočilom stroke in delamo vse, kar je v naši moči. Zaprtja trgovine ne načrtujemo, saj našo ponudbo zajemajo izdelki, potrebni za vsakodnevno življenje, ki morajo biti strankam na voljo tudi v trenutni situaciji. Seveda pa bomo sledili navodilom in ukrepom državnih organov v skrbi za zdravje vseh nas.

Luka Perš

 • Stajerka

  …..wtf….LAŽEJO…..še vedno je toplopeka VSEM na dosegu roke, ljudje nekulturni rovarijo po kruhu tudi BREZ rokavic…..že v normalnih okoliščinah sem ta kruh kupovala z zadržkom, sedaj se ga niti NE dotaknem več, kaj šele, da bi ga dala v usta in pogotnila…..

  ….KRUHA ne operemo, ga toplotno ne obdelamo……….kruh kupujem samo še v pekarnah in trgovinah s pekarno kjer se izdelki postrežejo s strani prodajalke!!…..

  • Oliva

   Zato pa vedno kupujem kruh, ki je zavit v vrečko. Najbolj higienično!

   • Korl

    Jaz pa ga pečem.

  • samsara

   Sem videl enega balkanca, poznam in vem, da je tako, kako je sicer že pred časom samo potipal lepinjo, tako, da je nanjo položil celotno dlan in prste, a se potem ni odločil za nakup, in jo je neodgovorni primitivec, pustil na polici toplopeke.

 • mona lisa

  Upam da res. Že večkrat sem zaposlene v trgovinah opozorila na starše ki otroke tudi take star e 5-6 let dajejo v vozičke kjer potem odlagamo živila. Vendar do sedaj še ni nič spremenilo in večkrat sem videla to početje. To je čisto nehigijensko in ne vem kakšen človek moraš biti da to počneš. Upam da so sedaj res bolj odgovorni ko je ta virus na pohodu.

 • Unikatna

  Kruha se ne da razkužiti, zato ga raje spečite doma!

  • Stajerka

   …ma ja, to je največji problem, ki ga nihče javno ne omeni……izdelki, ki jih ne obdelamo ali umivamo, morajo bit pod posebnim nadzorom……delikatesa, pekarna, slaščičarna, suho sadje…..

   • samsara

    Pri aktualnem virusu umivanje z vodo ne pomaga.
    Sadje in zelenjavo v gajbicah, nezapoakirano, postaja čedalje bolj rizično blago oz. hrana.
    Sem ravno napisal izkušnjo izpred ene ure, ko je starejša ženska kašljala obrnjena najprej propti poilcam s sadjem, poten pa še na drugi strani proti zelenjavi. Gnusno, odvratno, primitivno, brezvestno…! Tako človeku podobne kreature delijo svoje bakterije in viruse preko hrane na trgovskih policah, z nič hudega slutečimi.

    • maček ivan

     Ja. Danes v Tušu, ženska v brez rokavic brskala po samopostrežni gajbi z žemljicami in ostalimi svežimi kruhki, ter končno izbrala,… ogabno,
     neodgovorno, debilno.

  • piko8

   Jaz ga pečem že 20 let in go bom tudi naprej!!

   • rubec

    V krušni peči? Meni tam nikol ne rata.

    • Rožle

     Itaq .. men prej rata potica kot kruh ..
     in potem pa jem potico namesto kruha ..

 • Rožle

  Moram pa rečt da ima NovaTV sorodne reflekse kot crknjen konj
  *******************************************
  V Sloveniji potrdili že 31 primerov

 • Ehnaton

  Očitno bomo zaradi koronovirusa le dosegli higienske standarde, ki bi morali biti uveljavljeni že brez tega. Zdaj pa še v šole in vrtce, nato v objekte za kulturo in zabavo in končno še doma. V parlament pa kdaj drugič.

 • totex39

  Ravno poslušam kako se Italijani norčujejo iz svojih ukrepov in se z veseljem množično vozijo v Slovenijo po nakupih, rekreacijah in ostalih športih. dokler ne bodo zaprli meje bo tako, ko pa jih bodo pa bo prepozno.

  • samsara

   V Postojnsko jamo pa se še vedno vozijo avtobusi iz Italije.
   Videl včeraj.

 • RATATA

  Hofer pa podvojil ceno razkužila! To res ni fer!

 • samsara

  Pred eno uro v Hoferju videl staro žensko, “sluz”, kako je kašljala obrnjena proti policam s sadjem. Potem gre na drugo stran in spet kašlja obrnjena proti poilcam z zelenjavo.
  Stojim nekaj mestrov stran in jo opazujem. Ona me opazi in približa hrbtišče desnega zapestja ustom ko se še malo odkašlja. Kot če ne bi. Nisem se odločil, da jo na mestu samem oštejem ker če človek ni ozaveščen in odgovoren, bo naslednjič ponacljal isto. Lahko bi uporqabil rafal besed očitkov, a učinka pri primitivcijh s tem ne dosežeš. Če bi jo oštel, bi morda drugič, primitivna in brezvestna kot je, morda to počela še nalašč. Lahko bi se vsaj obrnila stran, a to je prezahtevno za primitivno kreaturo njenega kova.

  Torej, ali je varno in smiselno kupovati sadje in zelenjavo, ki je nezapakirano v gajbicah na policah v trgovinah, izpostavljeno virusom in bakterijam brezvestnih primitivnih, človeku zelo podobnih izrodkov?

 • garfi

  ARETIRAJTE KUĆANA
  šarca in ministre
  rtv presstutke
  soroševe nevladnike

 • Lokomotivführer

  Osebje v trgovini, sploh pa blagajničarke, bi morale biti z masko. To bi bil dober poduk, da bi tudi kupci postali bolj samozaščitni in takoj bi jih posnemali, ne pa da nam maske ležijo doma in čakajo na kaj…ko bo že prepozno!