Ugledni ekonomist Burger: Mesec v odzivu na prodajo Abanke dokazal, da ne pozna osnov monetarne ekonomije – ta bi še kar vzdrževal stare zgodbe in partijsko podeljevanje kreditov!

Luka Mesec (Foto: STA)

Prodaja Abanke Novi KBM oziroma njenemu lastniku, skladu Apollo, je sprožila številne odzive. Med najbolj zanimivimi je bil zagotovo komentar koordinatorja Levice, večnega študenta Luke Mesca, ki je s svojimi zgrešenimi izjavami, da gre pri prodaji za veliko napako, ponovno dokazal, da ne pozna osnov ekonomije. Priznani ekonomist Anže Burger na drugi strani meni, da je bila prodaja Abanke nujna, saj se bo s tem zmanjšalo politično vpletanje v delovanje omenjene banke. “Banke je treba prodati ravno iz razvojnih razlogov, zato, da se ne bi ponovile stare zgodbe in da bi banke dobile prave lastnike ter podeljevale kredite po ekonomskih zakonitostih, ne pa po partijski liniji.”

V četrtek je nadzorni svet (SDH) podal soglasje k prodaji Abanke najugodnejšemu ponudniku, to je Novi KBM oziroma njenemu lastniku, skladu Apollo. Po premierju Marjanu Šarcu, ki je dal že pred končno odločitvijo SDH jasno vedeti, da se sam ne strinja s prodajo Abanke, so se zdaj na to temo odzvali tudi številni drugi slovenski politiki.

Prodajo Abanke smo obljubili Evropski komisiji
Med drugim se je na prodajo odzval tudi koordinator Levice Luka Mesec. Za mnenje o njegovih izjavah smo povprašali priznanega ekonomista Anžeta Burgerja, ki je vse Meščeve trditve jasno demantiral, sicer pa meni, da je Abanko potrebno prodati zaradi tega, ker smo tako obljubili tudi Evropski komisiji: “Gre za našo zavezo, in to je potrebno upoštevati. Med drugim tudi zaradi tega, da prekinemo državno lastništvo, za katerega smo videli, da lahko povzroči veliko krizo s političnim vpletanjem in podeljevanjem posojil, ki nimajo nobenega kritja.”

Anže Burger (Foto: STA)

Dokler ne bomo prodali vseh državnih naložb, bodo pritiski politike na podjetja ostali
Povsem jasno je, da je do prodaje Abanke pripeljala neaktivnost vlade na tem področju. Od lani jeseni so obljubljali, posebej nam, Levici, da bodo poskusili Abanko rešiti,” je prodajo med drugim komentiral Mesec. Burger je popolnoma nasprotnega mnenja. Meni namreč, da vlada na tem področju ne sme biti aktivna: “Zato smo ustanovili SDH, ki naj bi bila neodvisna institucija, ki skrbi za upravljanje državnih naložb. Takšno vmešavanje politike na čelu s premierjem je popolnoma nedopustno.” Ob tem Burger poudarja, da bodo pritiski politike na podjetja ostali vse dotlej, dokler ne bomo prodali vseh naložb v državni lasti.

Mesec ne pozna osnov monetarne ekonomije
Mesec je o prodaji povedal tudi: “S tem smo v Sloveniji izgubili še zadnjo sistemsko banko v državni lasti. S tem smo izpostavljeni tveganju, kje bo država, če pride kriza in zrastejo obrestne mere, dobila denar po ugodni ceni.” Po mnenju Burgerja je s to izjavo dokazal predvsem, da ne pozna osnov monetarne ekonomije. “Monetarna politika mora biti ločena od ekonomske politike, ki jo vodi vlada, zato imamo neodvisno centralno banko in zato imamo privatne finančne institucije, kot so poslovne banke. Te podeljujejo kredite po ekonomskih zakonitostih in ne po sistemskih potrebah, kot navaja Mesec. Bančni sistem mora biti nujno ločen od vlade in politike,” je poudaril Burger.

Marjan Šarec (Foto: STA)

Banko je potrebno prodati iz razvojnih razlogov
V odzivu na prodajo Abanke je Mesec med drugim povedal še: “Ena stvar je torej izguba za davkoplačevalce in proračun, pomembneje pa je, da banka ne bi smela biti prodana tako iz razvojnih razlogov in tudi zato, ker je bila prodaja od začetka izsiljena.” Po mnenju Burgerja gre tudi v tem primeru za popolnoma neresnično izjavo. Meni namreč, da je banke potrebno prodati ravno iz razvojnih razlogov, “zato, da se ne bi ponovile stare zgodba in da bi banke dobile prave lastnike ter podeljevale kredite po ekonomskih zakonitostih, ne pa po partijski liniji. Tudi s proračunskega vidika je banko potrebno prodati, da se se izognemo naslednjim dokapitalizacijam. S strateškega vidika je potrebno prodati vse banke v državni lasti.”

Iršič: “Novinarji, kje ste?!
Na neposrečene Meščeve komentarje so se odzvali tudi številni uporabniki družbenih omrežij. Politični analitik Mitja Iršič je tako na primer opozoril na dejstvo, da bi morale biti izjave, ki kažejo, da Mesec kot viden politik nima pojma o ekonomiji, bolj pod drobnogledom medijev.

M. D.