fbpx

Ustavno sodišče sprejelo v obravnavo pritožbo Lekarne Bitenc zaradi odvzema koncesije s strani Jankovićeve MOL

Zoran Janković (foto: STA)

Ustavno sodišče je sklenilo v obravnavo sprejeti ustavno pritožbo, ki jo je Lekarna Bitenc vložila zoper sodbo vrhovnega sodišča zaradi odvzema koncesije s strani Mestne občine Ljubljana (MOL). Tako je do končne odločitve o ustavni pritožbi pogodba o koncesiji za opravljanje lekarniške dejavnosti veljavna, piše v sklepu ustavnega sodišča.

Pritožnica, lekarnarica Silva Bitenc Rošer, z ustavno pritožbo izpodbija pravnomočno zavrnitev zahtevka na ugotovitev, da koncesijska pogodba, sklenjena med njo in MOL, velja. “Senat ustavnega sodišča ocenjuje, da je pritožnica izkazala nastanek težko popravljivih škodljivih posledic,” so v obrazložitvi sklepa utemeljili odločitev o začasnem zadržanju odvzema koncesije.

Veliko zmanjšanje prihodkov lekarne, ki je posledica omejitve na prodajo zdravil brez recepta, po navedbah sodišča pomeni realno nevarnost prenehanja opravljanja lekarniške dejavnosti. V primeru uspešne pritožbe pa bi moral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) s pritožnico znova skleniti pogodbo o izvajanju programa lekarniških storitev. Vendar bi se to zgodilo le, če bi pritožnica dejansko še opravljala lekarniško dejavnost, so navedli. Kot so pojasnili, bo v primeru, da Lekarna Bitenc ne bo uspela s pritožbo, odvzem koncesije zgolj zamaknjen za čas do končne odločitve ustavnega sodišča.

Je v ozadju mafijašenje Lekarne Ljubljana?
Konec maja je zaprla svoja vrata sedaj že legendarna Lekarna Bitenc, ena najbolj priljubljenih zasebnih lekarn v Ljubljani. Pa ne zato, ker bi bila poslovno neuspešna, prav nasprotno – s svojim uspehom je ogrožala monopole farmacevtskih “dinozavrov” s politično podporo, zato so ti isti politični botri poskrbeli, da so po skoraj desetletju borbe Lekarni Bitenc odvzeli koncesijo. Lekarna je tako morala zapreti svoja vrata, njeni zaposleni pa so pristali na zavodu za zaposlovanje.

Zaradi spornih ukrepov zdravstvene ministrice je največ iztržila Jankovićeva Lekarna Ljubljana. (Foto: STA)

In za kaj točno gre? Predvsem za to, da zavod Lekarna Ljubljana s pomočjo političnega vpliva, ki ga ima ljubljanski župan Zoran Janković, širi svojo mrežo, vendar brez uničevanja konkurence pač ne gre. Če je treba, tudi s pomočjo sodišča. Na tako rekoč elitni lokaciji v Šiški bo tako lekarna še naprej delovala, a z novim imenom in z novim lastnikom. Kot poroča časopis Finance, naj bi Lekarna Ljubljana Bitenčevim celo ponudila, da odkupi njihove zaloge in prevzame tudi njihove zaposlene, Boru Bitencu pa celo mesto vodje svoje nove lekarne. Delal bi, skratka, tisto in tam, kjer je doslej, le lastnik ne bi bil več sam (oziroma njegova mati Silva Bitenc Rošer), ampak LL. Bor Bitenc zadeve ni želel komentirati.

Z odvzemom koncesije so kruh vzeli zasebniku in utrdili državni monopol
Na Lekarniški zbornici Slovenije, ki je tudi sporočila informacijo o odločitvi ustavnega sodišča, pozdravljajo sklep ustavnega sodišča, da Lekarni Bitenc velja pogodba o koncesiji za opravljanje lekarniške dejavnosti. Z začasnim zadržanjem odvzema koncesije je Lekarni Bitenc omogočeno delovanje, s katerim se zagotavlja nemotena preskrba prebivalstva z zdravili, so zapisali v zbornici.
S tem sklepom je ustavno sodišče po mnenju predsednika zbornice Mirana Goluba pokazalo zavedanje o pomenu nemotene preskrbe z zdravili za zdravo slovensko družbo. Kot predsednik lekarniške zbornice je že ob odvzemu koncesije s strani MOL izrazil ogorčenje, da se v Sloveniji lahko občine, ki so v koncesijskem razmerju oblastni organ, samovoljno in brez razloga odločijo za odpoved koncesijske pogodbe in nato odvzem koncesije.

Koncesionar je tako kljub odličnemu opravljanju lekarniške dejavnosti na svojem območju prepuščen na milost in nemilost vsakokratne občinske uprave, je dodal Golub. Z odločitvijo ustavnega sodišča se je po njegovem mnenju še dodatno potrdila upravičenost obsojanja takšnega ravnanja.

“Lekarniško dejavnost moramo ščititi, saj je pomemben element vseh postopkov zdravljenja. Zajema preskrbo prebivalcev z zdravili na recept in brez recepta ter magistralno pripravljenimi zdravili. Zaradi velike dostopnosti in stalne prisotnosti magistra farmacije ima lekarniška dejavnost nepogrešljivo vlogo pri ohranjanju zdravja prebivalstva, svetovanju pri zdravstvenih težavah, nudenju pomoči starejšim občanom, preventivnih ukrepih na področju zdravja in preprečevanju z zdravili povzročene škode,” je dodatno pojasnil v pisni izjavi.

Sodni postopki v sporu med ljubljansko občino in koncesionarko lekarniške dejavnosti Silvo Bitenc Rošer iz Lekarne Bitenc, ki segajo v leto 2009 in se nanašajo na odpoved pogodbe o koncesiji, so bili v rednih sodnih postopkih zaključeni v prid občine. Ker lekarna nima več veljavne koncesije, je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) z junijem odpovedal pogodbo z lekarno.

C. Š., STA