fbpx

V Kranju začeli s postopkom izbire promotorja za projekt nove avtobusne postaje

Foto: STA

Mestna občina Kranj je z javnim razpisom začela iskati promotorje za izvedbo obsežnega 34 milijonov evrov vrednega projekta gradnje novega kranjskega avtobusnega terminala in pripadajočega kompleksa. Promotorji lahko interes za sklenitev javno-zasebnega partnerstva izrazijo do 12. oktobra.

Občina bo analizirala predloge, ki jih bo dobila od potencialni promotorjev, in jih je pripravljena v mejah javnega interesa vključiti pri oblikovanju končne oblike in modela javno-zasebnega partnerstva. Promotorje zato vzpodbuja, da predstavijo lastne modele, za katere ocenjujejo, da so finančno-ekonomsko, tehnično in pravno optimalni.

Promotorji v postopku ne bodo imeli nobene prednosti
Sama vloga o zainteresiranosti promotorju ne zagotavlja nobene prednosti pri izvedbi in sklenitvi partnerstva. “Promotor, ki bo podal vlogo o zainteresiranosti za sklenitev partnerstva, bo imel v morebitnem postopku javnega razpisa enake pravice kot drugi kandidati,” je občinska uprava zapisala v javnem pozivu, ki ga je objavila prejšnji teden.

V njem je opredeljena tudi ocenjena vrednost projekta avtobusnega terminala. Ta poleg same avtobusne postaje obsega še tri poslovne stolpiče in ureditev komunalne ter prometne infrastrukture. Celoten projekt naj bi brez davka na dodano vrednost stal 33,8 milijona evrov.

Investicijski projekt predvideva izgradnjo avtobusnega terminala s 14 peroni za medkrajevni in štirimi peroni za mestni promet. Pod terminalom naj bi bila parkirna hiša, na terminalu pa čakalnica s turistično pisarno, okrepčevalnica in kolesarnica.Projekt, ki naj bi bil v večji meri uresničen do leta 2020, zajema tudi gradnjo objekta Severna vrata, ki ga sestavljajo trije stolpiči, namenjeni zdravstveni in poslovni dejavnosti, v manjšem obsegu pa tudi stanovanjem. Poleg tega je v celoten projekt vključena izgradnja komunalne, prometne in energetske infrastrukture.

Prebivalci Zlatega polja so bili proti
Projekt avtobusnega terminala in Severnih vrat tako ostaja aktualen, čeprav so prebivalci Zlatega polja ob obravnavi podrobnega prostorskega načrta nastopili proti projektu in opozorili na težave, ki jih prinaša takšen kompleks na začrtani lokaciji med šolskim centrom in zdravstvenim domom. Državljanska pobuda za ohranitev zdravega življenjskega okolja Zlato polje opozarja predvsem hrup in onesnaženje zaradi prometa.

A. R., STA