V stranki SDS predlagajo znižanje davka na dodano vrednost, še posebej za otroška oblačila, šolske potrebščine, gasilsko opremo in električno energijo

V stranki SDS so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o DDV, s katerim predlagajo znižanje DDV na predkrizno raven, in sicer splošno stopnjo DDV na 20 % ter prvo nižjo stopnjo DDV na 8,5 %. Znižanje na 5 % DDV predlagajo tudi za otroška oblačila in obutev, šolske potrebščine, gasilsko opremo, električno energijo in plin.

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014, ki je bil sprejet 21. 5. 2013, so bile določene višje stopnje davka na dodano vrednost (DDV). Splošna stopnja se je povečala z 20 % na 22 %, znižana stopnja pa se je povečala z 8,5 % na 9,5 %. Takratna vlada Alenke Bratušek, ki je zakon predlagala, je navedla, da gre za začasen protikrizni ukrep, ki bo trajal dve leti in s katerim naj bi stabilizirali javne finance.

Vendar pa je vlada Mira Cerarja v noveli Zakona o davku na dodano vrednost predlagala, da višje stopnje DDV postanejo trajne. Koalicija strank SMC, DeSUS in SD je na seji državnega zbora, ki je potekala 18. novembra 2015, uzakonitev višjih stopenj DDV kot trajnih tudi sprejela. Uzakonitev trajno višjih stopenj DDV je bila nerazumljiva, nepotrebna, predvsem pa socialno krivična. DDV je namreč regresiven oziroma nesocialni davek, ki najbolj prizadene tiste, ki imajo najmanj, saj ga ti, glede na svoje prihodke, plačajo največ.

Zaradi gospodarske rasti bi bilo pravično in etično, da se DDV vrne na predkrizno raven
Glede na podatke o tem, da je Slovenija v letu 2014 beležila 3,0-odstotno gospodarsko rast, v letu 2015 pa 2,3-odstotno, obenem pa se beleži tudi višanje prihodkov v državnem proračunu, saj se v letu 2018 pričakuje kar za 1,4 milijarde evrov več prihodkov v državnem proračunu, kot pa jih je bilo v letu 2014, bi bilo pravično, socialno in etično, da se stopnji DDV povrneta na predkrizno raven. V SDS tako predlagajo prvo nižjo stopnjo DDV v višini 8,5 % (znižanje z 9,5 % na predkrizno raven), drugo nižjo stopnjo pa v višini 5 %. V zakonu je predlagana nova razvrstitev dobav blaga in opravljanja storitev, za katere se lahko uporabijo nižje stopnje, in sicer v kategorije, za katere bi se uporabil 8,5 % DDV, in kategorije, za katere bi se uporabil 5 % DDV.

Nižje naj se obdavčijo otroška oblačila in obutev, šolske potrebščine, gasilska oprema, električna energija in plin
Nadalje predlagajo, da Vlada RS predlaga Svetu Evropske unije, da v seznam blaga in storitev iz Priloge III Direktive Sveta 2006/112/ES, torej za tiste, za katere je dovoljena nižja stopnja, uvrsti tudi otroška oblačila in obutev, šolske potrebščine ter gasilsko opremo. V kolikor bi to bilo sprejeto oziroma realizirano, bi se te kategorije v Sloveniji obdavčilo z drugo znižano stopnjo DDV v višini 5 %. Hkrati v SDS predlagajo tudi, da se za dobavo električne energije, zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja določi nižja stopnja DDV v višini 5 %. Pravna podlaga za tak predlog je v 102. členu direktive, ki določa, da lahko po posvetovanju z odborom za DDV vsaka država članica uporablja nižjo stopnjo za dobave zemeljskega plina, električne energije ali daljinskega ogrevanja.

C. Š.