fbpx

Več kot 1500 vlog za odpis dolga, še en dan do izteka roka

Foto: iStock

Do danes so na ministrstvu za delo in Finančni upravi RS prejeli več kot 1500 vlog za enkratni odpis dolga, s katerim želi vlada pomagati socialno najšibkejšim. Pri projektu sodeluje več kot 200 podpisnikov, rok za oddajo vlog pa se zaključi v soboto.

Skupno se je projektu o enkratnem odpisu dolga priključilo več kot 214 podpisnikov – občin, bank in podjetij. Za enkratni odpis dolga so lahko zaprosili vsi dolžniki, ki so bili kadarkoli v obdobju od 1. januarja do 30. junija prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, veteranskega dodatka ali otroškega dodatka iz najnižjih dohodkovnih razredov, njihovi dolgovi pa so morali biti konec lanskega leta zapadli za več kot eno leto.

Število ustreznih vlog se zelo razlikuje
Na finančni upravi so prejeli 943 vlog, ki jih trenutno razrešujejo. Od teh je 99 že pozitivno razrešenih, 16 zadev pa na razrešitev še čaka. Na ministrstvu so prejeli več kot 600 vlog, od katerih je po prvi oceni 430 takih, ki ustrezajo kriterijem, trenutno pa vloge še razrešujejo. K sporazumu je pristopilo tudi več kot 100 občin, od tega vseh 11 mestnih občin, ki odpisujejo dolgove za vrtce, osnovne šole, in javna podjetja.

Najvišji znesek, ki ga za odpis dolgov lahko porabi država, je milijon evrov, eden od kriterijev pa je tudi vrstni red vloženih prošenj. Dogovori za odpis morajo biti sklenjeni do konca januarja.

M. G., STA