fbpx

Za tuje investitorje je Slovenija še vedno predraga in zato nezanimiva za vlaganja

Foto: iStock

Izsledki letošnje raziskave, kjer so ugotavljali, kako tuji investitorji doživljajo Slovenijo, kažejo, da ostajajo med največjimi ovirami za tuje neposredne investicije visoke obremenitve stroškov dela in nefleksibilen trg dela.

Predstavljena raziskava agencije Spirit in Centra za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede kaže, da vlagatelje odganjajo tudi davčni postopki, dolgi in nejasni administrativni postopki, neučinkovita državna uprava in plačilna nedisciplina.

“Ovire pa so stalnica za tuje investitorje in jih takoj zaznajo. Obremenitev dela z davki in s prispevki, pa tudi sami stroški dela,” je navedla Andreja Jaklič iz Centra za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede. 

Nezadovoljstvo se veča
Med letoma 2008 in 2016 se je večina ovir še povečala, nezadovoljstvo pa se veča predvsem na področju stanja prometne infrastrukture, kot je dejala Jakličeva.

Matija Rojec in Andreja Jaklič s Centra za mednarodne odnose FDV ter Gorazd Mihelič, direktor agencije Spirit, (foto: STA)

Matija Rojec in Andreja Jaklič s Centra za mednarodne odnose FDV ter Gorazd Mihelič, direktor agencije Spirit, (foto: STA)

Ovir je še veliko
Veliko oviro predstavlja tudi razpoložljivost delovne sile, vlagatelji pa med znanji in veščinami najbolj pogrešajo znanje tujih jezikov, prodajne veščine in praktične izkušnje, je pojasnila Jakličeva.

 Veliko investitorjev kot negativni dejavnik poudarja tudi sam odnos do dela in nepripravljenost na nove projekte.

Raziskava kaže, da podjetja cenijo spodbude, vendar te ne morejo v celoti nadomestiti prednosti ali slabosti v poslovnem okolju. Največ jim pomenijo davčne olajšave in finančne spodbude.

I. K.,STA