fbpx

Izprijena levica in njihovi (LGBT) aktivisti so največja grožnja za 70 % vaših pokojnin!

(Foto: iStock)

Slovenija se sooča z dolgoročno nevzdržnostjo pokojninskega sistema in proračuna zaradi premalo rojenih otrok in izseljevanja mladih. Razlogi – vladna protidružinska politika, propaganda splava v šolah, zaničujoč prevladujoči medijski odnos do družinskega življenja ter promoviranje eksperimentiranja s spolom in spolnimi praksami.

Evropska komisija je 2. marca 2016 objavila “Delovni dokument služb Evropske komisije 2016“. V njem so predstavili finančno in gospodarsko stanje v Sloveniji in opozorili, da je Slovenija država z najslabšo proračunsko in demografsko prihodnostjo v celotni Evropski uniji. Ali konkretneje – Slovenija je država, v kateri bo zaradi pomanjkanja otrok zagotavljanje pokojnin in zdravstvenega zavarovanja za upokojence vedno večji finančni pritisk na proračun.

Takole pravijo: “Staranje prebivalstva v Sloveniji je glavno tveganje za fiskalno vzdržnost, zlasti v dolgoročnem  obdobju.  Slovensko prebivalstvo se stara hitreje od prebivalstva v večini držav članic, saj naj bi se koeficient starostne odvisnosti starih po napovedih med letoma 2013 in 2060 več kot podvojil. Komisija ocenjuje, da se dolgoročno Slovenija sooča z največjim tveganjem za fiskalno vzdržnost med vsemi državami članicami. Staranje prebivalstva povzroča znaten pritisk na vzdržnost pokojninskega in zdravstvenega sistema ter sistema dolgotrajne oskrbe. Pokojninska reforma iz leta 2012 je stabilizirala odhodke, povezane s pokojninami,  vendar le kratkoročno. Dolgoročno naj bi Slovenija doživela eno največjih povečanj javnih odhodkov za pokojnine v EU. Na področju zdravstvenega varstva bi lahko učinkovitejša raba virov dolgoročno omejila odhodke, ne da bi bil ogrožen dostop do kakovostne oskrbe. Poleg tega je za zdravstveni sistem značilno pomanjkanje zadostnih vgrajenih sistemov samodejnih stabilizatorjev, ki bi ublažili nihanja prihodkov v gospodarskem ciklu. Slovenija poleg tega nima celostnega sistema dolgotrajne oskrbe. Pozornost se še naprej namenja  predvsem institucionalni oskrbi, medtem ko skupnostna oskrba ni dobro usklajena.”

Zakaj sta industrija splava in teorija spola glavna razloga za katastrofalno slovensko finančno prihodnost?
Aktivisti levice zagovarjajo družbeni model, ki temelji na splavu, spodbujanju ločitev, uvajanju homoseksualne ideologije, trgovini z materinstvom, ubijanju bolnikov, prepovedi pokopa izvensodno pobitih in zasvajanju z drogami. Delovanje teh organizacij in posameznikov, ki zlorabljajo denar davkoplačevalcev in državne ustanove, je danes ključni razlog za nastanek t. i. demografske zime, v kateri manjka 300.000 ljudi, mlajših od 30 let. Takšno stanje povzroča zelo hitro staranje prebivalstva, vedno manjše število zaposlenih davkoplačevalcev in slabšanje razmerja med zaposlenimi in upokojenci, ki se približuje ravni 1 zaposleni na 1 upokojenca (trenutno mora npr. 800 zaposlenih zaslužiti vsak mesec pokojnino za 612 upokojencev).

Zato se mora država zadolževati za pokojnine, zdravstveni in socialni sistem … Samo v letu 2015 se je Slovenija zadolžila za več kot 1,5 milijarde evrov, da je pokrila finančno luknjo v pokojninski blagajni, saj je delavcev vedno manj in s tem tudi vedno manj pokojninskih prispevkov. Dejstvo je, da ljudje, ki volijo in podpirajo stranke izrojene levice (ZL, SMC, DESUS), na čelu z njihovimi proabortivnimi mediji (DELO, Dnevnik, POP TV, Mladina itd.), podpirajo politiko, ki jim bo vzela 70 % tistega denarja, ki so ga plačali v okviru svojih pokojninskih prispevkov.

Anja Kopač Mrak (foto: STA).

Aktivisti in politiki deviantne levice v Sloveniji ustrahujejo strokovnjake in politike, ki iščejo vzroke za upad prebivalstva!
Za razumevanje položaja, v katerem se je znašla Slovenija, je ključno vprašanje, zakaj se v medijih ne sme noben strokovnjak in politik vprašati, zakaj v Sloveniji kritično upada prebivalstvo oz. zakaj ni v državi več otrok? Razlog je v sovražnem molku, ki prepoveduje in tabuizira ključne teme za preživetje slovenskega naroda in družbe. Gre za politične in medijske strukture, ki vsakogar, ki zastavi to vprašanje in izpostavi ubijanje nerojenih deklic in fantkov v slovenskih bolnišnicah, označi za fašista, nestrpneža in mračnjaka. Gre za izraze, ki so jih namenoma izumili in jih s pomočjo proabortivnih novinarjev ter politikov širijo in s tem zastrupljajo slovensko javnost in mladino. Za vse te radikalne levičarje, ki zasedajo dobro plačana mesta na ministrstvih in na naše stroške vodijo proti-narodno politiko, je značilno, da so danes glavni motor nestrpnosti, omejevanja svobode izražanja in grožnja narodnemu obstoju. Vsak, kdor podpira njihovo politiko, je sokriv za uveljavljanje politike, ki vzpostavlja osebno in kolektivno nesrečo ter dolgoročno revščino in depresijo Slovencev in Slovenk.

Kaj je cilj slovenske deviacijske levice?
Socialna revolucija, nenehno davčno zasužnjevanje prebivalstva in zgoljufani prevzem oblasti! Delavci jih ne zanimajo popolnoma nič! V zadnji migrantski krizi se je pokazalo, da slovenska bogata in privilegirana jet-set radikalna levica želi na vsak način uničiti slovenski narod in kulturo. V skladu s svojimi komunističnimi koreninami v migrantih ne vidijo človeških usod, temveč prihodnje volivce. S promoviranjem t. i. multikulturalizma (brez dovoljenja volivcev) želijo poseliti Slovenijo z migranti, jim po hitrem postopku podeliti državljanstva in vzgojiti novo volilno bazo. Gre za peklenski načrt slovenskih levičarjev, ki so se odločili, da je za njihovo preživetje ključno naslednje: zlorabiti muslimanske migrante, s proti družinsko politiko vzpostaviti obubožanje Slovenije in dolgoročno vzpostaviti socialne nemire, znotraj katerih bodo še bolj okupirali vse vzvode oblasti.

(Foto: iStock)

Kaj lahko naredimo?
Številni državljani si ob vsem tem zastavljajo vprašanje, kaj je sploh mogoče narediti? Predlagam, da najprej razširite omenjene informacije v svojem okolju, se udeležujete levičarskih shodov in zastavljate politično nekorektna vprašanja (npr.: Kakšno je vaše stališče do ubijanja nerojenih deklic?; Zakaj Slovenci izumiramo?; in podobno), razkrivajte njihove finančne vire, se organizirajte in v predvolilnem času naredite vse za razkrinkanje radikalnih levičarjev in njihovih organizacij, tako na lokalni kot tudi na državni ravni. Obenem v svoji okolici aktivno problematizirajte ureditev, ki Slovenijo uvršča med države na svetu, ki so najbolj sovražne do nerojenih deklic in dečkov.

Prav tako se v šolah in javnosti odločno zoperstavite teoriji spola in homo-lezbični-bi-trans-queer seksualni socialni agendi, katere cilj je en sam: razpad družin, drogiranje mladine, uničenje slovenskega naroda in uvajanje kulture smrti. Če še ne verjamete – boste to dobro razumeli, ko boste oz. že prejemate mizerne pokojnine. Evropska komisija je v svojem poročilu zelo jasna: Slovenija se sooča z največjim tveganjem za fiskalno vzdržnost med vsemi državami članicami!

24kul.si