Gre za vprašanje preživetja Evrope

“Tudi Rim je propadel, ker ni mogel ščititi svojih meja,” je na seji sveta SDS dejal Janez Janša. Ob robu sveta SDS v Šentjurju smo se z Janšo pogovarjali o begunski tematiki. 

Na naše vprašanje, kako se bosta odzvali vladi Avstrije in Nemčije, če se bo tok migrantov povečal, je odgovoril: “V Nemčiji bo v kratkem začela veljati nova azilna zakonodaja, zaradi katere bo Nemčija postala bistveno manj privlačna destinacija. Avstrija in Nemčija tudi ne rabita reči, da bosta zaprli meje, lahko samo bolj počasi izvajata procedure in zahtevata od držav, iz katerih begunci prihajajo, da “Schengen” bolj striktno izvajajo.”

Na nadaljnje vprašanje, ali se lahko zgodi, da Hrvaška zapre meje, je odgovoril: “Če bi Slovenija zaprla mejo, bi se verjetno tudi Hrvaška morala odločiti za ta ukrep. V tem primeru bi Slovenija morala pomagati Hrvaški pri varovanju meje.”

Poudaril je še, da podpira sklep Sveta za nacionalno varnost, da se za varovanje meje angažira tudi slovenska vojska.

Sicer pa je svet SDS za novo podpredsednico stranke izvolil Jelko Godec. Dosedanja podpredsednica Alenka Jeraj pa je postala generalna sekretarka SDS.

Ž. K.

 • Novi Dan

  Tudi Rim je propadel, ker ni mogel u0161u010dititi svojih mejannnKratko in jedrnato!

  • Jovo Jamnica

   Floskula. Propad Rima se zau010dne leta 324, ko Konstantin porazi Licinija in razdeli rimsko cesarstvo na dva dela. Zahodno in vzhodno. Konstantinopel postane novi Rim. Konstantin je enostavno u017eelel s tem omogou010diti mladi kru0161u010danski religiji bolju0161e pogoje za u0161iritev, kakor jih je diktiral ali obetal skorumpirani Rim. Bizantinsko cesarstvo je nadu017eivelo zahodnega za 1000 (tisou010d) let!!!

   • MEFISTO

    nnTorej Rim le ni znal varovati svojih meja!nnSpet si u0161aril po internetu.

   • Wild red duck

    Ne Rim je propdel zaradi korupcije,dekadentnosti,goljufije,pedofilije,zoofilije,istospolnih in podobnih rabot,ki se danes skuu0161ajo uveljaviti kot norme a so zavru017ene.

   • nostrodamus1

    Propad rimskega cesarstva in poslediu010dno njegovo razdelitev na vzhodni in zahodni del je povzrou010dil “Karakalin edikt” leta 212, s katerim se je dru017eavljanstvo podelilo vsem prebivalcem imperija. To je povzrou010dilo mnou017eiu010dne imigracije prebivalcev severne Afrike v srce imperija.nCesar Karakala je bil Sirsko – Punski meu0161anec in semit. Na njega je imela najveu010dji vpliv njegova sirska mati Julija Domna. Oba sta globoko sovrau017eila rimljansko patricijsko plemstvo, ki mu nista pripadala.nNa enak nau010din propada sedanja Zahodna Evropa. Enako se s to invazijo sedaj poskuu0161a s Centralno in Vzhodno Evropo. Tudi nau010drtovalci so isti.nZahodni del Evrope propada in bo propadel v nekaj letih, tu pomou010di ni. Na Centralni del se sedaj vru0161i ta intenziven napad, perspektive so slabe. Vzhodni del se bo, upajmo, pod vodstvom Madu017earov ubranil.

    • Jovo Jamnica

     Ja, hvala Bogu. Zaradi tega so nau0161i predniki, ki so se pred Rimljani umaknili preko Donave, pou010dasi ugotovili, da se lahko vrnejo, sicer malo manj gensko u010disti, na svoja stara ognjiu0161u010da. To vnemo nau0161ih prednikov je spretno izkoristil v svoj prid, Arnulf Korou0161ki in postavil mejo, da so vedeli, komu plau010devati “harau010d”. Beseda izvira iz mesta Haran, kjer je Karakal smrt storil. Za u017eivljenja je haral, kamorkoli je stopil. Na nesreu010do nau0161ih prednikov, pa so pustolovski duh preskuu0161ali na opusteli “rimski zemlji” tudi Langobardi (dolgobradci), ki se jim je stari lau0161ki jezik tako prikupil, da so ga jeli braniti z mejo na Sou010di. Posledice te meje, ki je nau0161im prednikom prepreu010devala vrnitev na obalo Adrijanskega morja, kjer so radi svoj u010das jadrali skupaj z Veneti in lovili trske, se dandanau0161nji, manifestirajo v Piranskem zalivu.

     • hannibal ante portas

      Nau010deloma vse res. Vendar se postavlja vprau0161anje, koga misliu0161 pod “nau0161i predniki”. Germanske Tauriske, Karne, Latobike, Karentane, itd..? Slovansko germansko meu0161anico Venede iz Baltika? Ali slovansko iransko meu0161anico Skite/Sarmate izza Karpatov?nnnHaploskupine v Sloveniji danes, pribliu017eno:n- R1b (zahodnoevropska, potomci Keltov) – 30%n- R1a (vzhodnoevropska, potomci Slovanov) – 30%n- I2 (Dinarska grupa, Iliri, juu017enoevropski staroselci) – 20%nn- I1a,c (staro Evropci, pangermani, Cro-magnon) – 10%n- J1, J2, G – (oriental, Jewish, bliu017enjevshodna poselitev) – 5%n- C, Q, T (Azijati, mongolski vdori, Huni, Avari) – 3%n- E (podsaharska Afrika) – 2%nnnnBodi natanu010den, kolega zgodovinar :)

     • Jovo Jamnica

      Hvala za kompliment. Nisem zgodovinar, ampak strojni tehnik, ki ga marsikaj zanima. Biti natanu010den pri haplotipih, je pri nas u0161e vedno na meji u0161pekulacije. Obdelanih je vsega skupaj, manj kakor 500 vzorcev iz podrou010dja danau0161nje Slovenije. Po mojem skromnem mnenju, to ne zadostuje za verodostojno lepljenje odstotkov, posameznemu haplotipu. Dobro, navedel si zgolj Y-DNA. Jaz izhajam v svojih razmiu0161ljanjih iz R1a, ki mi je nekako najljubu0161i. Povezujem ga z Jantarno cesto. Mene fascinira jezikovna podobnost med slovenskim jezikom in jezikom, ki so ga nekou010d govorili okoli Novgoroda, dokumentirano, v 11. stoletju. Primer: u0423u0431u0463u0436u0430u043bu044a u0441u044a u043eu0431u0463u0434u043eu043cu044a u0432u044a u043bu0463u0441u044a (u.bu02b2u026au02c8u0290al su0250u02c8bu02b2u025b.du0259m u02c8vlu02b2u025bs) – Ran off with lunch into the forest. Na prvi pogled se to ne da prebrati, toda, u010de prevedemo..u0423=U, u0431=B, u0463=E,… preberemo… UBEu017dAL Z OBEDOM V LES

     • hannibal ante portas

      Biti nezgodovinar ti pri preuu010devanju nezlagane zgodovine zelo pomaga. u010ce je kaj zlaganega v teh u010dasih, je to uradna zgodovina. Ki jo, kot vemo, piu0161ejo zmagovalci.nDru017ei tale podatek pri haploskupinah. Ko sem to pred kaku0161nimi tremi leti preuu010deval, sta bila statistika in vzorec pri I-Genei tou010dno taku0161na. Verjetno je res, da je odstotek pri J1, J2, pretiran (5%), saj je to kategorija, ki jih geneaologija bolj zanima. Na splou0161no pa mislim, da pri glavnih plemenih napaka ni veu010dja od +-5%.nY-DNA je pri poselitvah najbolj zanimiv. Sploh pri osvajanjih, kjer so glavni cilj Latincem Sabinke. mtDNA je bolj enoliu010den in moram priznati, da me je do sedaj zanimal samo v domeni skupin H, F in X, slednja zaradi sledi Solutrejcev med severnoameriu0161kimi “domorodci”. Zanima me torej tvoja ocena porazdelitve plemen po Y-DNA.nVidim, da smo vsi korakali po podobni poti, hehe. Tudi jaz sem dolgo u010dasa navduu0161en nad Borovim in u0160avlijevim Venetizmom. Kasneje mi je postalo jasno, da je to v osnovi panslavizem in antigermanizem.nVprau0161ljiva je prevladujou010da haploskupina pribaltskih Venedov, ko govorimo o 3000 – 1000 BCE. Sam se nagibam k vladajou010dem I1 sloju in podrejeni R1a mnou017eici. Da, ime Slovenija je posledica jantarjeve poti. Verjetno izhaja iz imena Venedi – Vendi – Slovendi, sam pojem pa ima koren v besedi Vindi. u010ce uporabimo malce domiu0161ljije, lahko tele Slovende tolmau010dimo kot Slo – Vende, torej Slovane, ki so poselili obmou010dje starodavne Vendije.nDa, v okolici sedanjega Novogorda je celo obstajalo pleme Slovencev. Bili so sosedi Chudov, ki so jih kasneje poselili Finni.nJezikovni primer, ki ga navajau0161, ni na pribaltskih prostorih nobena posebnost. Poznana je sorodnost jezikovnih karakteristik recimo Latvijskega in Slovenskega jezika ter Sanskrita. Govorimo o Indoarijskih koreninah. Daj mi kak dan u010dasa in nau0161el ti bom nekaj bolju0161ih primerov. Tale tvoj se mi zdi na prvi pogled malce prisiljen.nZanimivo se mi zdi, da smo vsi priu010deli na enak nau010din. Najprej panslavizem, nato nekaku0161en Venetizem (kot posebna, tzv. srednjeevropska entiteta), preko Indoarianizma, do predgermanizma, nordicizma ter na koncu do skupnega imenovalca – Kromanjonca.

     • Jovo Jamnica

      Sami izzivi. Nazadnje sem prouu010deval avstrijsko u0161tudijo, ki je zajemala vzhodno Tirolsko. Potem pa me zanimajo tudi Lahi ali Vlahi. Kau017ee, da so oni neke vrste staroselci v jugovzhodnem delu Evrope. Poskuu0161am tudi dobiti v roke knjigo Ivana Grafenauerja, velikega Slovenca, kjer prouu010duje Korou0161ke ljudske pesmi. Po mojem bi se morali zdruu017eiti zgodovinarji, arheologi in etnologi… jezikoslovci, antropologi, sociologi in uskladiti svoje znanje v prid vseh Slovenk in Slovencev. Zanimiva je tudi Ema Kru0161ka.

     • hannibal ante portas

      Pou0161teno ti povem, da sem se po dolou010denem u010dasu preuu010devanja tega, kar sedaj tebe zanima, oddaljil od Panslavizma, Venetskih teorij vseh vrst ter Slovenstva nasploh.nMoje podrou010dje interesa so v teh u010dasih Cro-magnon, Hallstat, Kelti, Toharci, Solutreanci.nPo fenotipu pa Brunn, Borreby, Faelid, Nordid, Paleo Atlantid.nnSpet te moram vprau0161ati, na koga natanu010dno misliu0161, ko napiu0161eu0161 – v prid vseh Slovenk in Slovencev? Namreu010d, v dru017eavi Sloveniji kohabitira kar nekaj plemen, ne da bi se tega zavedala. Kar jih dru017ei skupaj, pa u0161e to samo za silo, so jezik in meje (kolikor jih pau010d u0161e je).nnProsim te, bodi natanu010den.nnEma Kru0161ka je bila nekaku0161na svetnica orientalske (judeokru0161u010danske) cerkve?

     • Jovo Jamnica

      Ko govorim o Slovenkah in Slovencih, mislim na one, ki se, ne glede na korenine, ponosno identificirajo kot pripadniki eksplicitnega sodobnega naroda. Hema Kru0161ka je bila predstavnica nau0161ega daljnega plemstva, u010desar skoraj nihu010de ne spou0161tuje, ker so nas uu010dili, da je biti pripadnik plemstva… “sramotno”.

     • hannibal ante portas

      Sedaj si me spomnil, ko si napisal – Hema. Objaviu0161 kak link, da si osveu017eim znanje?nKar pa se tiu010de tega samoindentificiranja “sodobnega” naroda, se pa to ne da. Narod se indentificira na podlagi korenin. Skupne etimolou0161ke, kulturolou0161ke in rasne pripadnosti.nDrugau010de smo “narod”, ker znamo smuu010dati in v luft skau010demo kot idioti, kadar nas kdo zmanipulira. Ni to to.

     • Jovo Jamnica

      Na Hemo Kru0161ko me je spomnil sin, ko sva debatirala. Obskurni zapis je na Wikipediji. Zakaj so Francozi ponosni na Karla Velikega, mi pa ne slavimo Arnulfa Korou0161kega???

     • hannibal ante portas

      Morda zato, ker je bil German?

     • Jovo Jamnica

      Aja, Matija Korvin nam je bliu017eji… :-)

     • hannibal ante portas

      Nisi razumel odgovora. Jaz osebno cenim spomin na Arnulfa in ostale “Grofe Celjske danes in nikdar veu010d”

     • Jovo Jamnica

      Ne,ne, v to ne dvomim. Misli sem na splou0161no preparacijo.

     • hannibal ante portas

      A ok. Sem napisal, da ne bi bilo dvoma.nJah, preparacija. Moram po nekaj letih spet pogledati kak uu010dbenik zgodovine za Ou0160. Ampak hudo trpljenje je to…

     • Jovo Jamnica

      …joj, joj, jaz se na tvojem mestu ne bi tega lotil. Sou010dustvujem. Tako, zdaj pa grem za nekaj u010dasa z neta…

     • hannibal ante portas

      Aja. Sveta Ema Kru0161ka. Sori za kratek spomin. Za te kru0161u010danarske u010dire u010dare nikdar nisem imel posebne koncentracije.

     • ljubinica

      “Da, ime Slovenija je posledica jantarjeve poti. Verjetno izhaja iz imena Venedi – Vendi – Slovendi, sam pojem pa ima koren v besedi Vindi.”nnTole je pa hudo amatersko ….nhttp://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000400.html

     • hannibal ante portas

      Seveda je amatersko. u010ce bi bil jaz po profesiji zgodovinar, bi pisal o tem, kako se nau0161i predniki s slamicami v ustih dihali pod vodo v Zaporou017eju.

     • hannibal ante portas

      Ja, hehe, sem pogledal link, kaj je Snoj napisal. Panslavist do poslednje dlake na glavi. Na Snoja ne dam niu010d in nima mojega spou0161tovanja.nVidiu0161, mi amaterji se sprau0161ujemo drugau010de.nRecimo, Slovenija – SloVanaja. u010ce vemo, da vanaja na pribaltiku pomeni – zaliv, izvedemo iz tega amaterski zakljuu010dek, da je to nau0161e ozemlje za trgovce z jantarem lahko pomenilo zaliv, ali juu017eni zaliv.nVanaja zaliv? Ja, med ostalim se kopau0161 v VANI in izpeljanki Bani.nIn tako naprej. Imamo amaterji domiu0161ljija, a ne :D

     • Jovo Jamnica

      Isti ribi reu010demo Slovenci… trska, Norveu017eani pa … torsk

     • Jovo Jamnica
     • hannibal ante portas

      In kozolci pri nas in na Norveu0161kem so indentiu010dni.

     • Jovo Jamnica

      Za poslastico pa si pozorno oglej ta video v celoti.nnhttps://www.youtube.com/watch?v=-ETcnJKQh_Q

     • hannibal ante portas

      Zelo lepo, hvala.nnBunad – Norveu0161ka narodna nou0161a. Vidiu0161 podobnost?nnhttp://static.littlescandinavian.com/2013/11/Childrens_Norwegian_costume_bunad_Hallingdal_barn-675×1200.jpg

     • hannibal ante portas

      Zelo lepo, hvala.nnBunad – Norveu0161ka narodna nou0161a. Vidiu0161 podobnost?nnhttp://static.littlescandinavian.com/2013/11/Childrens_Norwegian_costume_bunad_Hallingdal_barn-675×1200.jpg

 • Peter Pavel

  Nihu010de ni proti beguncem, ki beu017eijo pred grozoto vojne. A teh je le 10%. Ostali so ekonomski migranti, za katere naj veljajo zakoni o migrantih. Begunci, ki si izbirajo dru017eave in postavljajo pogoje ?

  • Novi Dan

   Verjetno jih je u0161e manj kot 10%.

  • MEFISTO

   Koliko pa je med njimi islamistov, ki prihajajo z bojno nalogo?

  • desniu010dar

   tou010dno tak ,najprej se naj poskrbi za tiste ki to res potrebujejo ,to so otroci in druu017eine iz res kriznih obmou010dij,veu010dina pa je vmes taku0161nih ki u010de bo Evropo dolgo bolela glava

  • desniu010dar

   tou010dno tak ,najprej se naj poskrbi za tiste ki to res potrebujejo ,to so otroci in druu017eine iz res kriznih obmou010dij,veu010dina pa je vmes taku0161nih ki u010de bo Evropo dolgo bolela glava

 • Edi Puc

  “Ich tue es fu00fcr eure Kinder”, rief Frank S., ehe er auf einem Markt in Ku00f6ln die Lokalpolitikerin Henriette Reker niederstach…… Nemu010dija nikoli veu010d nebo kar je bila, sranje kot v Franciji bo vsak dan veu010dji. Zanimiva pa je povezava slovenskih komunistov in islamistov. Bo zanimivo kaj se bo izcimilo. Trpela pa bo vsa Slovenija.

 • MEFISTO

  Dodatna nesreu010da z neslutenimi posledicami je, da imamo v tem kritiu010dnem trenutku meu010dkastega premiera.nnJanez Janu0161a bi znal neprimerno bolj reu0161evati nevarne razmere in bi imel tudi bolj sposobne in odlou010dne ter domoljubne ministre ter druge sodelavce.

  • hannibal ante portas

   Ne dru017ei. Janu0161a hlapu010duje Bruslju. u017dal.

 • Borut Stari

  Po tehtnem premisleku je premier ugotovil, da derivatom KPS, ki so na oblasti, prihajajo le “prijatelji” iz gibanja neuvru0161u010denih in, da dru017eava ni v kriznih razmerah.

 • Wild red duck

  Dejstvo je kruto pa naj ga skuu0161a podreti ta ali oni,dru017eava ima norme ,korenine in temelje na katerih gradi,u010de jih ni zmou017ena obraniti propade.Torej imigranti so tujek,ki ga mora EU prisiliti k popolni asimilaciji ali pa v celoti izpljuniti razen izjem ali pa bo propadla.Islam je u0161e kar v 13 stoletju in bo u0161e dolgo tam.

 • Vlado77

  Muslimani enostavno niso ljudje ,ki se lahko navadijo na kulturo zahoda. u017divijo radi skupaj v naseljih ali getih. Pri njih je nemogou010de spremeniti religijo plus hu010dere se ne morejo porou010diti s fanti ,ki niso muslimani. Radikalci pa u017ee grozijo in tudi kru0161ijo zakone. Da ne govorimo o posilstvih in njihovih odnosih do u017eensk . Prav tukaj mi ni jasno kako sploh lahko skrajni leviu010darji podpirajo vse to. Njihov cilj je muslimanska Evropa in pika.

  • hannibal ante portas

   “Prav tukaj mi ni jasno kako sploh lahko skrajni leviu010darji podpirajo vse to.”nnKer so si v sorodu.

   • dob

    hanni, mau0161 prav! Ker se komunisti u017eenijo med sabo, se iz takih zakonov rojevajo debili. Vse veu010d jih je. Edini, ki niso debili, so homoseksualci. Drgau010d pa niso normalni.

    • hannibal ante portas

     Hehehe. Ej dob, u010de si tapravi, se te spominjam s propadlega Financportala. Tam si tudi take imel :D

 • dob

  Po besedah ta starega Pahorja, imajo slo-komunisti teu017eavo z definicijami pojmov, ki jih tako vehementno uporabljajo. Enako, kot ne znajo definirati pojmov, tudi dru017eave nimajo definirane, saj ne vedo, kje je meja s Hrvau0161ko. u010ce hou010deu0161 nekaj braniti, morau0161 torej najprej vedeti kaj braniu0161 in kje se nahaja. Podobno je z zavrnitvijo podpisa na resoluciji EU o izenau010ditvi treh diktatur, komunizma, nacizma in fau0161izma. Praktiu010dno vsi nau0161i sedanji problemi izhajajo iz tega da Slovenija ni podpisnica resolucije in u0161e kar naprej vzdru017euje komunizem. Kar seveda zahteva ogromno energije in stane blaznega denarja, s katerim komunisti organizirajo lastno nesposobnost znotraj praktiu010dno vseh inu0161titucij. S temi inu0161titucijami smo ves u010das v sporih, in se z njimi prepiramo okoli tega, kaj koji kurac delajo za nau0161 denar. Birokratski komunizem te dru017eave onemogou010da kakru0161nokoli delovanje v smislu bolju0161ega gospodarjenja in zato sili vsako vlado v zadolu017eevanje. Demokracije pa komunizem zagotovo ne bo gradil.

  • hannibal ante portas

   Dob iz financeportala? Ekipa, hehehe.

   • dob

    u0160e shamana, rubeca, Tekavca, tasila, denaca, mimoidocega…. in ostale dobimo zraven, pa bomo spet v akciji. Tole okolje zna konu010dno biti res ta pravo za nas, taku0161no, kjer nam ne bodo admini tiu0161u010dali glavo v u017eiv pesek. Kot so nam v nekem trenutku Finance.

    • hannibal ante portas

     Ajej, pa si res tapravi! Hahaha, res je. Upam, da se bo ekipa pridruu017eila. Tole je New hope. Jaz imam resniu010dno dosti upanja, da bomo konu010dno spet imeli nek portal s svobodo govora…

    • hannibal ante portas

     Ja res, kje je Shaman? Propadlega Financportala u017ee nekaj let ne spremljam veu010d…

    • hannibal ante portas

     Preden naju briu0161ejo zarad privat pogovorov, naj ti namignem, da sem na Financah Shamana hecal s Katjo Jevu0161ek, u010de se spomniu0161…

     • dob

      Ne bodo naju brisali. Stari, namen forumov je komunikacija. Namen dobrih forumov je pa dobra komunikacija.

     • hannibal ante portas

      Jah, pau010d previden sem. Ne poznamo u0161e politike tega portala. Kolikor mi je jasno okoli Urbana, mislim da mu je jasno, da kvaliteto portala naredijo komentatorji.nFinance so u0161ibale tako dolgo, dokler so bili kvalitetni komentatorji. Saj u010dlankov skoraj nihu010de ni bral, promet so delali komentarji…nJaz res upam, da bo tukaj tako. Velik potencial ima tale portal.

     • Jovo Jamnica

      Si ti isti @dob, ki komentira na Reporterju pod enakim nickname? u010ce ja, potem imava problem. Jaz namreu010d ne maram nobenega politika in akademika v sluu017ebi politike, ki manipulira z nami, obiu010dajnimi dru017eavljani, od sredine sedemdestih… dalje. Edini, ki sem ga spou0161toval, je bil Jou017ee Puu010dnik. Sem pa vedno pripravljen strpno korespondirati. Na Reporteru se podpiu0161em kot @u0161ajtrga in grem marsikomu krepko na u017eivce.

     • dob

      Jaz nimam problema in Te pozivam, da razmisliu0161 o tem, da tega problema ne potrebujeva ne Ti ne jaz. Sem isti dob in tega nicka na stara leta ne nameravam uniu010diti ali ga zamenjati. Kar se tiu010de politikov ledesnih ali deslevih, ali celo deslevdesno sredinskih… nisem v stranki SDS, sem pa goreu010d antikomunist. In tam, kjer si Janu0161a upa biti antikomunist (kajti vedno to ravno ni, ker kot politik iu0161u010de mou017enosti komuniciranja in dogovorov s komunisti) bom na njegovi strani. V trenutku, ko bo pristal na kakru0161nokoli spravo z zagovorniki morilcev, pa se moje strinjanje z njim konu010da. Sem bil s tem dovolj jasen?

     • Jovo Jamnica

      Hvala za odgovor. Raju0161i sem preveril, ker mi tukaj ni do prerekanja, podenja s portala in branja u017ealjivk na moj rau010dun. Seveda, s tem ne mislim, da sva priu0161la kdaj na Reporteru v brezploden konflikt.

     • hannibal ante portas

      pou0161teno…

     • dob

      Hej, ko sem bil na Financah, nisem lepil minusov na mnenja drugih sodelujou010dih. u010ce mi je bil komentar vu0161eu010d, sem mu dal plus. Minusa pa nikoli nobenemu. Smo si pa obu010dasno jebali mater drug drugemu, ne morem reu010di da nismo. Skratka, sem za poln izraz in frontalno konfrontacijo. u010ce pa zaslutim, da kdo ne u017eeli zajebancije (ki sem ji zelo naklonjen) in hou010de resno debato, pa sem nanjo pripravljen kadarkoli. Pravzaprav se ji veselim. Tako tudi Tebe jemljem. Nekdo mi je zadnjiu010d rekel: A veu0161 kaku0161na je razlika med nami in levaki? Ta, da mi beremo vse u010dasopise, tudi leve, ne le svojih. Levaki pa berejo samo svoje.

     • Jovo Jamnica

      …LOL, zajebancija me ne moti. Za to imam “Mephistophilesa”. S plusi in minusi pa nisem na… ti. Recimo, da bom srameu017eljivo zau010del danes.

 • ljubinica

  Ena novinarkan”provokativno sprau0161uje, zakaj bi si pametne u017eenske sploh u017eelele imeti otroke.”nnKo se druu017eba zau010dne sprau0161evati, zakaj sploh imeti otroke in ko se veu010dina tudi odlou010di, da je manj “naporno” in prinau0161a veu010d “prijetnosti”, u010de si brez otrok – takrat je z druu017ebo konec. To je dekadenca.nnKo so v Starem Rimu prenehali rojevati otroke (ker je vzgajati otroke “prenaporno”), se je zau010del propad Rima.

 • ljubinica

  Stari RimnKaj je povzrou010dilo upad prebivalstva? Predvsem omejevanje druu017ein. To so najprej prakticirali izobrau017eeni krogi, ni pa se razu0161irilo navzdol do proletariata, znanega po rodnosti. Do leta 100 je doseglo kmetijske sloje. … u010ceprav oznau010den za zlou010din je z rastjo revu0161u010dine cvetel infanticid.nSpolni ekscesi so mogou010de zmanju0161ali u010dloveu0161ko rodovitnost, izogibanje poroki oziroma odlaganje poroke je imelo podobne posledice in s pritokom orientalskih navad na Zahod se je veu010dalo u0161tevilo evnuhov ….nVir: zgodovinar Durant

  • hannibal ante portas

   No, tole je ena veu010djih neumnosti, ki sem jih danes prebral.nRimsko carstvo ni dou017eivelo nikakru0161nega upada prebivalstva, nasprotno, eksplozijo natalitete.nO infanticidu govorimo pri starih Grkih (Sparta) ter Germanih, ki so izpostavljali slabo ali napau010dno razvite otroke, nikakor pri Rimljanih.nnPropad Rimskega cesarstva je povzrou010dila masovna imigracija, miscegenacija in poslediu010den pad kvalitete prebivalstva.nJe pa res, da lahko govorimo o izumiranju patricijskih rodovin (vodilnega sloja), kar pa so poskuu0161ali aktivno prepreu010devati, npr. z Avgustusovim ediktom.nV bistvu, zgodilo se jim je natanu010dno to, kar se dandanes dogaja Evropi.

   • ljubinica

    Zgornje je zapisal zgodovinar Durant. Jaz samo citiram, zgodovinar nisem.nMi je pa logiu010dno.

    • hannibal ante portas

     Ni bila kritika tebi.

 • marone

  Torej naj pride Avstrija pomagati varovati nau0161o mejo in mi na hrvau0161ko mejo? Schengen naj pride varovati Nemu010dija, oni so zakuhali celotno zadevo in mi bomo pa plau010dali za to.

 • ljubinica

  Germani, ki so se hitro u0161irili, niso mogli razumeti klasiu010dne kulture, je niso sprejemali, je niso razu0161irjali, hitro je narau0161u010dalo tudi u0161tevilo Orientalcev, ki so teu017eili k uniu010denju rimske kulture. Rimljani, ki so jo posedovali, so jo u017ertvovali za udobje sterilnosti..nRim ni bil zavzet z barbarsko invazijo od zunaj, ampak z barbarskim mnou017eenjem znotraj. nVir: zgodovinar Durant

  • hannibal ante portas

   Zadnji odlou010dilni udarec pa je zadal uvoz orientalske kru0161u010danske/komunistiu010dne religije kot subverzije rimljanskega proletarijata. Kasneje niu010dkolikokrat ponovljena strategija.

 • ljubinica

  u201cMoral decay contributed to the dissolution. u2026 Men had now, in the middle and upper classes, the means to yield to temptation, and only expediency to restrain them. Urban congestion multiplied contacts and frustrated surveillance; immigration brought together a hundred cultures whose differences rubbed themselves out into indifference. Moral and esthetic standards were lowered by the magnetism of the mass; and sex ran riot in freedom while political liberty decayed.u201d (Durant, pp. 666u201367.)