fbpx

Javnomnenjska anketa: Podpora Cerarjevi vladi padla pod četrtino. Slovenke in Slovenci razdvojeni glede izida arbitraže

(Foto: STA, iStock)

Zadnja javnomnenjska anketa je pokazala, da podpora vladi kljub številnim “novoletnim bonbončkom” še vedno pada. Vlado Mira Cerarja namreč podpira manj kot četrtina anketirancev. Pereča tema v letu 2017 pa bo tudi rezultat arbitraže, zato je zanimivo ugotoviti, kaj Slovenke in Slovenci mislijo o tem. Njihova mnenja so namreč zelo deljena.

Kljub prazničnim bonbončkom, težkim nekaj 100 milijonov evrov, ki jih je Cerarjeva vlada “podarila” državljankam in državljanom zlasti v obliki 2. januarja in milijonov za SDH in DUTB, ter kljub “radodarnosti” pri pogajanju s sindikati, se le-to očitno ne odraža v rasti podpori vlade. Nenazadnje gre za davkoplačelavski denar, ki ga boste plačali prav vi, državljanke in državljani sami, kar je očitno tudi splošno znano dejstvo, ki se odraža v javni (ne)podpori vlade.

Pregled demografskih podatkov javnomnenjske ankete
Povprečna starost anketirancev je bila 50,3 leta, anketiranci so z območja celotne Slovenije – največ, dobra četrtina vprašanih – iz osrednjeslovenske regije. Največ anketirancev, in sicer 40,2 %, jih je iz najstarejše starostne skupine (55 let ali več), iz srednje skupine (35–54 let) jih je 35,8 % ter 24,1 % iz najmlajše starostne skupine (18–34 let). Največ anketirancev je z dokončano srednjo šolo (32,5 %), sledijo tisti s poklicno izobrazbo (23,1 %), 22,4 % anketirancev ima končano osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 21,9 % pa ima dokončano višjo, visoko šolo ali več.

Anketa, ki je bila narejena na vzorcu 610 ljudi in jo je izvajalo podjetje za tržne in javnomnenjske raziskave Parsifal, je merila splošen utrip glede najbolj aktualnih družbenih tem, kot sta podpora Vladi RS in pričakovanja v zvezi z rezultati arbitraže.

Jutri, v nedeljo, 8. 1. 2017, bomo objavili, katera stranka bi zmagala, če bi bile parlamentarne volitve to nedeljo.

(Vir: Parsifal SC)

(Vir: Parsifal SC)

Podpora Cerarjevi vladi vztrajno pada, tokrat nižja od četrtine
Za veliko večino (67,9 %) anketirancev vlada Mira Cerarja ni upravičila pričakovanj. Za slabo četrtino (23,2 %) so pričakovanja upravičena, ostali (8,8 %) pa se ne morejo odločiti.

Podpora vladi Mira Cerarja vztrajno pada, saj je v primerjavi s primerljivo anketo, ki smo jo objavili 4. 12. 2016, podpora vladi padla za 14 odstotnih točk (pred mesecem je zanašala 37,2 %).

Če si rezultate ogledamo podrobneje, so s Cerarjevo vlado najbolj nezadovoljni v srednji starostni skupini (35–54 let), kjer odstotek nezadovoljstva presega 73 %, prav tako  tisti s poklicno in srednješolsko izobrazbo  v več kot 70 % menijo, da vlada ni izpolnila svojih obljub.

Prof. dr. Matej Makarovič (foto: STA)

Prof. dr. Matej Makarovič: “Upadanje podpore vladi ni presenetljivo. Najprej so bila pričakovanja postavljena nerealno visoko, nato pa tudi kakšnih realnih dosežkov, s katerimi bi se vlada lahko pohvalila, ni bilo. Še posebno očitno pa je protislovje med prvotno deklariranimi moralnimi standardi in dejanskimi praksami. Zato so neizpolnjena pričakovanja razumljiv rezultat.”

(Vir: Parsifal SC)

(Vir: Parsifal SC)

Slovenke in Slovenci imajo o izidu arbitraže različna pričakovanja
Letos bo znan rezultat arbitraže glede meje na morju s Hrvaško. Mnenja in pričakovanja o rezultatu in njegovi ugodnosti za Slovenijo pa so deljena, pravzaprav so anketiranci ob tem vprašanju zelo razdvojeni. Da bo arbitraža neugodna za Slovenijo, meni 43,8 %, da bo ugodna, pa meni 43,4 %.

Prof. dr. Matej Makarovič: “Popolna razdeljenost glede vprašanja arbitraže kaže na izrazito negotovost na tem področju. Glede na vsa dogajanja v tem postopku, zadeva v očeh ljudi praktično spominja na met kovanca, v katerem sta oba izida enako verjetna. Je pa ta negotovost tudi izraz nezaupanja v vladajočo politiko, ki je na tem področju sicer tradicionalno izražala optimizem.”

Najbolj skeptični do rezultatov arbitraže so v najstarejši starostni skupini (55 let ali več), kjer neugoden razultat pričakuje skoraj polovica (48,6 %), medtem ko neugoden razplet v kategoriji z osnovnošolsko izobrazbo ali manj pričakuje kar 56,2 %, sledijo anketiranci s poklicno, srednjo in višjo, visoko ali akademsko izobrazbo, kjer se rezultati ankete gibljejo okrog 40 %

Pregled glavnih ugotovitev
– Za veliko večino (67,9 %) anketirancev vlada Mira Cerarja ni upravičila pričakovanj. Za slabo četrtino (23,2 %) so pričakovanja upravičena, ostali se ne morejo odločiti.

– Anketiranci so razdvojeni o rezultatu arbitraže. Da bo le-ta neugodna za Slovenijo, meni 43,8 %, da bo ugodna, meni 43,4 % anketiranih.

Jutri, v nedeljo, 8. 1. 2017, bomo objavili, katera stranka bi zmagala, če bi bile parlamentarne volitve to nedeljo.

O vladni podpori pa na socialnih omrežjih že kroži poezija:

ČETRTINKA

»Skoraj četrtina me podpira,«
šepnil sebi v bran je ubogljivo,
rad ravnal nadvse bi ustrežljivo
na posvetu, kjer se stvar odpira.

Kjer odpira tisto se vprašanje,
ali letos še po koledarju
bo ostal na tem repertoarju,
kakšno je njegove igre stanje.

»Glej, Ostržek, vate smo vložili,«
reče mu lisjak kot presta zvito,
»več kot je mogoče, kot pribito,
razočaranj nismo zaslužili.«

»Ti pa, lump,« doda zdaj k temu maček,
»spravil naše premoženje zlato
pod četrt si in vse nas v zagato,
te zamenjal bo Krojaček Hlaček.«

»Ne, samo, ne, prosim, igre nove,
rad ostal bi vsaj del abonmaja,«
se Ostržek ves mehak zdaj taja,
»nadeníte sužnja mi okove.«

»Vlogo to igral si že slabo,
pa potem najel si svetovalca,
ki iz tebe dela strahovalca,
da samo še slabše je, hudo!«

»Dan izumil nov sem za lenuhe,
cirkus spet napolnil kot osliček,
vpregel v novoletni se voziček,
dal ljudem čez mero sem potuhe.«

»Že mogoče, dragi naš Ostržek,
a pri tem, kot kaže, si pozabil,
kdo na oder sploh te je povabil,
in pa to, čigav si ti izvržek!

Zdaj napolniš le četrt parterja,
galerija in balkon sta prazna,
igra tvoja trapasta, porazna,
dva s teboj sta noč in dan suflerja.

Le poslušaj nas, nečak nesrečni,
kaj ti strici vsi v en glas povemo:
zdaj te še obesiti ne smemo,
ti osliček dolgonosi večni.

Nekaj še zakópal boš zlatnikov,
ki na tujem si si jih sposodil,
gledal stran in v beg se boš zapódil,
preden pride praznik vseh svetnikov.

Kam prevesi tvoja se blamaža,
bo zelo odvisno v tej sezoni
od tega, kam zginejo milijoni
in kako odloči arbitraža.«

Jure Ferjan