[Javnomnenjska anketa] Slovenci bistveno bolj naklonjeni ukrepom vlade Janeza Janše za blaženje cen energentov

Janez Janša (Foto: Vlada RS)

Kar 45,9 odstotka vprašanih Slovenk in Slovencev podpira pristop vlade Janeza Janše za blaženje cen energentov, medtem ko zgolj 28,7 odstotka vprašanih meni, da je bolj primeren ukrep vlade Roberta Goloba, ki je deloval v korist proračuna in škodo davkoplačevalcev.

Po tem, ko je Gibanje Svoboda nasprotovalo vladnim ukrepom za regulacijo, se vlada ni odločila za podaljšanje regulacije cen pogonskih goriv. Vmes se je izteklo tudi trimesečno obdobje zamrznitve obračunavanja omrežnin in prispevka za obnovljive vire za elektriko, tako da so računi spet občutno višji. Nova vlada z Robertom Golobom na čelu je uvedla stare, precej nedodelane ukrepe, ki pa so po Parsifalovi zadnji anketi sodeč, slabši od ukrepov vlade Janeza Janše tudi po prepričanju Slovenk in Slovencev.

Zadnja javnomnenjska Parsifalova raziskava, ki je bila opravljena od 22. do 24. junija, se je med drugim ukvarjala tudi z mnenjem javnosti o podražitvi cen energentov oziroma o tem, ali so bolj naklonjeni pristopu blaženja energetske krize vlade Janeza Janše ali ukrepom trenutne vlade Roberta Goloba. Največ (45,9 odstotka) anketirancev podpira pristop vlade Janeza Janše, ki je z ukrepi na račun javnih financ znižala stroške energentov. S tem se je odpovedala svojemu delu denarja v korist davkoplačevalcev, medtem ko pristop vlade Roberta Goloba podpira 28,7 odstotka anketirancev. Golobova vlada je breme stroškov višjih cen energentov preložila direktno na ljudi.

Največ anketirancev podpira pristop vlade Janeza Janše, ki je z ukrepi na račun javnih financ znižala stroške energentov. (Foto: Parsifal)

Vlada Janeza Janše se je za začasno regulacijo maloprodajnih cen določenih naftnih derivatov odločila 14. marca zaradi hudih motenj na trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen po ruskem napadu na Ukrajino. Najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno 95-oktanskega bencina po državi je določila pri 1,503 evra za liter, dizla pa 1,541 evra za liter. Nato je 31. marca zaradi težav, ki jih je regulacija povzročila za nekatere manjše ponudnike, na malenkost nižji ravni določila še najvišje dovoljene veleprodajne cene.

Novi predsednik vlade Robert Golob pa je nedavno naznanil nove/stare ukrepe, s katerimi namerava njegova vlada blažiti učinke dvigovanja cen energentov. Predstavljenih je bilo več manjših ukrepov, med katerimi je tudi regulacija maloprodajnih cen bencina in dizla. A pozor, cena bo regulirana le zunaj avtocest. Na avtocestah država v ceno ne bo posegala, kar pomeni, da bodo ljudje točili dražje gorivo. Obljubljeni boj proti inflaciji je tako ostala le mrtva črka na papirju.

V raziskavo je bilo zajetih 727 anketirancev od tega 51,1 odstotka  žensk, povprečna starost pa je znašala 54 let. Največ anketirancev je bilo iz najstarejše starostne skupine (49,1 odstotka), nekoliko manj je bila zastopana srednja starostna skupina (34,9 odstotka), najmanj pa je bilo anketirancev iz najmlajše starostne skupine (16 odstotkov). Največ anketirancev je imelo dokončano srednjo šolo (34 odstotkov), sledili so tisti z dokončano višjo, visoko izobrazbo ali več (27 odstotkov), 21,1 % anketirancev je imelo poklicno šolo in 17,9 % anketirancev ima dokončano osnovno ali nedokončano osnovno šolo. Največ anketirancev je bilo iz območja Osrednjeslovenske regije (25,8 odstotka), sledili sta Podravska (14,3 odstotka) in Savinjska (12,5 odstotka) regija.

Tanja Brkić