fbpx

[Javnomnenjska anketa] Velika večina ne podpira ravnanja Sviza, ki grozi s stavkami, hkrati pa nasprotuje zakonu, po katerem bi imeli višje plače

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimir Štrukelj. (Foto: STA)

“Ob tem, ko sindikati na eni strani zahtevajo višje plače, pa podatki, ki smo jih pripravili na ministrstvu za javno upravo, kažejo, da plače v javnem sektorju ves čas rastejo. Pri nekaterih poklicnih skupinah se je povprečna plača povišala tudi za 50 odstotkov, pri nekaterih drugih bistveno manj, pri funkcionarjih, direktorjih skoraj nič in zelo nenavadno je, da groziš s stavko, ko se ti plače tako občutno povišujejo,” je dejal minister za javno upravo, potem ko so predstavniki petih sindikalnih central, med katerimi je tudi predsednik Konfederacije javnega sektorja Branimir Štrukelj, uspeli blokirati začasni dvig plač zdravnikov, in se pod vodstvom istega človeka za višje plače šolnikov podal v stavko tudi Sindikat vzgoje in izobraževanja. Parsifal je  izvedel anketo o tem, ali javnost podpira omenjeno stavko ali ne, ki je potrdila, da se večina z ravnanjem sindikata ne strinja.

Sviz skupaj z drugimi sindikati javnega sektorja od vlade zahteva enak dvig plač, kot ga je vlada do konca leta predvidela za zdravnike. So pa pred časom tudi sindikati javnega sektorja nasprotovali koalicijski noveli zakona o dohodnini, ki bi prek dviga splošne olajšave zvišal plače delavcem tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Parsifalovo vprašanje v anketi je bilo: “Sindikati javnega sektorja temu zakonu nasprotujejo in hkrati zahtevajo višje plače ter grozijo s stavko. Ali podpirate njihovo ravnanje?”

Sodeč po anketi njihovega ravnanja ne podpira večina anketiranih, in sicer 63 odstotkov, 30 odstotkov vprašanih ravnanje sindikata podpira, medtem ko je 7 odstotkov neodločenih.

Osnovni demografski podatki o anketi
V raziskavo je bilo zajetih 712 anketirancev, od tega 49,3 odstotka žensk. Povprečna starost znaša 53,3 let, standardni odklon je 15.0. Največ anketirancev je iz najstarejše starostne skupine (49,0 odstotka), nekoliko manj je zastopana srednja starostna skupina (35,5 odstotka), najmanj je anketirancev iz najmlajše starostne skupine (15,5 odstotka). Največ anketirancev je z dokončano srednjo šolo (35,3 odstotka), sledijo tisti z dokončano višjo, visoko izobrazbo ali več (28,0 odstotka), 19,7 odstotka anketirancev ima poklicno šolo in 17,0 odstotka anketirancev ima dokončano osnovno ali nedokončano osnovno šolo. Največ anketirancev prihaja iz vasi ali zaselka (56,8 odstotka), sledi mesto (27,0 odstotka) in manjši kraj (16,3 odstotka). Največ anketirancev prihaja iz osrednjeslovenske regije (26,0 odstotka), sledita podravska (15,7 odstotka) in savinjska (12,1 odstotka) regija.

Tanja Brkić