fbpx

Javnomnenjska raziskava: Čaka nas nov val migrantov, na katerega nismo pripravljeni – in to nas zelo skrbi!

Fotografija je simbolična (Foto: epa)

Večina vprašanih Slovencev meni, da je povsem realno pričakovati nov množični val migrantov v Sloveniji. Še več! V to je prepričanih kar 49,6 odstotka, zaradi te grožnje pa so večinoma zelo zaskrbljeni – kar 43,1 odstotka! Seveda, ko pa so se na migrantskem valu iz leta 2015 naučili, kako je, ko gre skozi naše vasi horda ilegalcev iz tretjega sveta, ki nato seje po Evropi strah in trepet. Zato niti ne preseneča, da večina vprašanih, kar 56,5 odstotka, meni, da Slovenija ni pripravljena na nov migrantski val.

Medtem ko mainstream mediji molčijo, policijska poročila slovenskih policijskih uprav, ki mejijo s Hrvaško, ne lažejo. Dnevno smo priča informacijam, koliko ilegalnih migrantov so ujeli, še posebej zaskrbljujoč pa je podatek, da večina le-teh zaprosi za azil kmalu po prijetju, ob tem pa si niti tuje agencije več ne zatiskajo oči in opozarjajo, da je naval migrantov, ki čakajo v BiH in drugih balkanskih državah, da krenejo na pot, potencialno še mnogo večji kot tisti, ki je Slovenijo zadel leta 2015. Agencija Parsifal je izvedla raziskavo javnega mnenja, zanimalo pa jo je, ali se vprašanim zdi “realno pričakovanje, da bo prišlo poleti do novega množičnega prihoda migrantov v Sloveniji”. Večina vprašanih, kar 49,6 odstotka, meni, da je takšno pričakovanje povsem realno. Neopredeljenih glede te problematike je le 13,3 odstotka, kar prikazuje ta graf:

Vir: Parsifal

Raziskavo javnega mnenja je izvedla agencija Parsifal med 18. in 20. junijem na vzorcu 611 polnoletnih državljank in državljanov Republike Slovenije, od tega je 47,5 odstotka žensk. Povprečna starost je 48,8 leta. Največ anketirancev je iz najstarejše starostne skupine (36,9 odstotka), nekoliko manj je zastopana srednja starostna skupina (36,1 odstotka) in najmanj je najmlajše starostne skupine (27 odstotkov).  Največ anketirancev je z dokončano srednjo šolo (40,6 odstotka), sledijo tisti s poklicno šolo (23,9 odstotka), 24,2 odstotka anketirancev ima dokončano višjo, visoko izobrazbo ali več, 11,4 odstotka anketirancev ima dokončano osnovno šolo ali nedokončano osnovno šolo. Največ anketirancev živi v vasi ali zaselku (42 odstotkov), sledijo prebivalci mest (36,3 odstotka) in prebivalci manjših krajev (21,7 odstotka).

Omenjena agencija pa je anketirance povprašala tudi, ali jih skrbi nov množični prihod migrantov. Na to vprašanje so sicer odgovarjali le tisti, ki so na zgornje vprašanje odgovorili pritrdilno, oceniti pa so morali od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenila, da jih sploh ne skrbi, 5 pa, da so glede tega zelo zaskrbljeni. Rezultat je takšen:

Vir: Parsifal

Anketiranci, ki so pri prejšnjem vprašanju izpostavili, da je realno pričakovati novi množični val migrantov v Sloveniji (49,6 odstotka), so zaradi omenjene grožnje večinoma zelo zaskrbljeni (43,1 odstotka). Svojo zaskrbljenost ocenjujejo s povprečno oceno kar 3,7.

Za konec pa je bilo še vprašanje, ali je po njihovem mnenju Slovenija dobro pripravljena na morebiten nov val migrantov. Večina, kar 56,5 odstotka, jih je prepričana, da smo glede tega “goli in bosi”, torej popolnoma nepripravljeni. 14,5 odstotka vprašanih pa je glede te problematike neopredeljenih.

Vir: Parsifal

M. S.