fbpx

Javnomnenjska raziskava: Cerarjevo vlado podpira le še tretjina

Foto: STA

Če bi bile volitve letos, bi prepričljivo slavila Janševa SDS, ki zanesljivo, že 5 mesecev zapored ohranja podporo nad 25 %, z relativno velikim zaostankom sledita Židanova SD in Cerarjeva SMC. Vladno koalicijo SMC, DeSUS in SD podpira le dobra tretjina državljank in državljanov, medtem ko je bistveno več kot polovica ljudstva prepričana, da Cerarjeva vlada ni upravičila pričakovanj.

Največja opozicijska stranka SDS svojo podporo ohranja na visokem nivoju (junija 32,2 %; julija 27,2 %) in ima tako zanesljivo prednost pred vsemi zasledovalkami. SD je ohranila 2. mesto, njena podpora je zrasla za 5,7 odstotnih točk (junija 13,8 %; julija 19,5 %). Na 3. mestu je SMC, ki je svojo podporo dvignila za 6,4 odstotnih točk (junija 11,5 %; julija 17,9 %). Janševa SDS ima tako pred Židanovo SD 7,7 in pred Cerarjevo SMC 9,3 odstotnih točk prednosti. SD in SMC sta tesno skupaj, približuje pa se jima tudi stranka Levica (pred spremembo imena Združena levica).

Pregled demografskih podatkov javnomnenjske raziskave
Povprečna starost anketirancev je 49,4 leta, anketiranci so z območja celotne Slovenije – največ, dobra četrtina vprašanih, prihaja iz osrednjeslovenske regije. Največ anketirancev, in sicer 38,5 %, je iz najstarejše starostne skupine (55 let ali več), iz srednje skupine (35–54 let) jih je 36,3 % ter 25,2 % iz najmlajše starostne skupine (18–34 let). Največ anketirancev je z dokončano srednjo šolo (31,7 %), sledijo tisti z zaključeno ali nezaključeno osnovno šolo (24,3 %), 23,1 % anketirancev ima poklicno šolo, 20,9 % pa ima dokončano višjo, visoko šolo ali več.

Anketa je bila izvedena v obdobju od  4. julija do 6. julija 2017, na vzorcu 620 anketirancev (od tega  50,2 % žensk), in jo je izvajalo podjetje za tržne in javnomnenjske raziskave Parsifal SC. Šlo je za telefonsko anketo, okvir vzorčenja pa zajema telefonski imenik (70 % mobilno omrežje in 30 % stacionarno omrežje). Anketa je merila podporo aktualni vladi RS in razmerje moči med strankami.

(Vir: Parsifal SC.)

Podpora vladni nekoliko zrasla, a nezadovoljnih še vedno več kot polovica
Za večino Slovenk in Slovencev (58,2 %) vlada Mira Cerarja ni upravičila pričakovanj, za 34,4 % volivcev so pričakovanja izpolnjena, medtem ko do vrednotenja dela vlade RS 7,4 % volivcev ostaja neodločenih.

Z delom Cerarjeve vlade so najbolj nezadovoljni v srednji starostni skupini (35–54 let) s 65,3 %, sledijo mladi (18–34 let) s 63 %, medtem ko so na podlagi izobrazbene strukture najbolj kritični tisti s srednjo (64,5) in poklicno (61,1 %) izobrazbo. V vseh izobrazbenih strukturah pa odstotek nezadovoljstva z vladno koalicijo SMC, DeSUS  in SD presega polovico anketirancev.

Politični analitik dr. Matevž Tomšič: “Glede na ‘dosežke’ aktualne vlada večinsko nezadovoljstvo z njo ni presenetljivo – pravzaprav bi bilo lahko še višje, kot je trenutno. Vlado rešujejo relativno ugodni makroekonomski trendi v zadnjem obdobju, za katere pa sama nima kaj dosti zaslug, saj so predvsem posledica dogajanja v zunanjem (mednarodnem) okolju.”

(Vir: Parsifal SC.)

Velika večina z delom koalicija SMC, DeSUS in SD nezadovoljna
Podpora Cerarjevi vladi se je v zadnjem mesecu povečala za 8,8 odstotne točke (junija 25,6 %; julija 34,4 %), hkrati pa nezadovoljstvo z delom vlade ostaja krepko čez polovico (58,2 %). Graf nihanja podpore Cerarjevi vladi kaže, da je podpora v zadnjih petih mesecih izjemno nizka in se praviloma giblje med četrtino in tretjino.

Politični analitik dr. Matevž Tomšič: “Opazimo lahko precejšnja nihanja glede podpore vladi. Od junijskega merjenja se je podpora vladi povečala. Morda lahko to pripišemo prej omenjenim ugodnim trendom na področja gospodarstva, pa tudi poletnem času, ki je običajno bolj umirjen (ljudje se takrat posvečajo drugih zadevam). Lahko da bo jesen prinesla spremembe v tem smislu.”

(Vir: Parsifal SC.)

SDS ostaja na vrhu, v borbi za 2. mesto sledita SD in SMC
Če bi bile letos predčasne volitve, bi največ državljank in državljanov Slovenije volilo SDS (12,8 %), sledita SD (9,2 %) in SMC (8,5 %). Velik del vprašanih oz. več kot polovica (52,2 %) je neopredeljenih, izmed teh jih največ ne bi volilo nobene stranke (22,8 %), neodločenih je 19,5 %, medtem ko se volitev ne bi udeležilo 9,9 % volilcev. Morebitno novo stranko oz. stranko, ki v anketi ni navedena, pa bi volilo 0,7 %.

(Vir: Parsifal SC.)

1. SDS, 2. SD, 3. SMC, 4. L
Med opredeljenimi je razmerje moči naslednje, prva je Slovenska demokratska stranka  SDS (27,2 %), drugi so Socialni demokrati SD (19,5 %), tretja pa je Stranka modernega centra  SMC (17,9 %). Od obstoječih parlamentarnih strank bi se v hram demokracije ponovno uvrstila Levica (pred spremembo imena Združena levica) s 15 %, zatem NSi s 6 % in DeSUS s 4,5 %.

Janševa SDS ima največjo podporo v srednji starostni skupini (35–54 let) s 30,9 %, enako velja za Židanovo SD s 23,5 %, medtem ko Cerarjevo SMC najbolj podpirajo v najstarejši starostni skupini (55 let in več) s 28 %.

Vse neparlamentarne stranke in tudi na novo nastale stranke pa bi ostale zunaj parlamentarnega praga, in sicer Zidanškova Slovenska ljudska stranka – SLS bi bila s 3,7 % še najbližje uspehu, zatem Jelinčičeva SNS s 2,1 % in novo nastala stranka Aleša Primca Glas za otroke in družine – GOD s 1,4 % ter na koncu Kanglerjeva Nova ljudska stranka Slovenije – NLS z 0,8 %. Od obstoječih parlamentarnih strank bi iz Državnega zbora RS izpadlo propadlo Zavezništvo Alenke Bratušek (1,7 %).

Slovenska demokratska stranka je najbolj priljubljena med tistimi s poklicno izobrazbo (42,9 %), Socialne demokrate najbolj podpirajo tisti s srednjo izobrazbo (23,3 %), vladajočo Stranko modernega centra pa tisti z osnovno ali nižjo (25,6 %).

Politični analitik dr. Matevž Tomšič: “SDS še vedno ohranja primat na lestvici, vendar je razlika manjša, kot je bila junija, saj sta se jih SD in SMC precej približali.  Z vidika možnosti desnice za prevzem oblasti je problematično tudi to, da so novonastale stranke precej oddaljene od parlamentarnega praga, tako da tudi v primeru relativne zmage SDS ne bi prišla do parlamentarne večine.”

(Vir: Parsifal SC.)

Največja opozicijska stranka – Slovenska demokratska stranka ima še vedno zanesljivo prednost pred vsemi zasledovalkami, in sicer pred Socialnimi demokrati 7,7 odstotnih točk in pred Stranko modernega centra 9,3 odstotnih točk. Razlika med drugo SD in tretjo SMC pa je zgolj 1,6 odstotne točke.

SDS že 5 zaporednih mesecev s podporo nad 25 %, sledijo SMC, SD in L
Slovenska demokratska stranka že 5 mesecev ohranja visoko priljubljenost, ki znaša okoli 30 % oz. kontinuirano nad 25 % (junija 32,2 %, julija 27,2 %) in ima tako bistveno višjo podporo od drugih strank na slovenskem političnem parketu. Podpora drugo uvrščeni SD je zrasla za 5,7 odstotnih točk (junija 13,8 %; julija 19,5 %). Na 3. mestu je SMC, ki je svojo podporo dvignila za 6,4 odstotnih točk (junija 11,5 %; julija 17,9 %). Velik porast beleži predvsem stranka Levica (pred spremembo imena Združena levica), ki je svojo podporo dvignila za 10,8 odstotnih točk (junija 4,2 %; julija 15 %).

Dr. Matevž Tomšič (foto: STA).

Politični analitik dr. Matevž Tomšič: “Vodstvo SDS na lestvici je stalnica teh merjenj politične podpore. Vendar pa je podpora tej stranki že dvakrat zapored upadla. Hkrati pa je narasla podpora levici kot celoti. Tudi nekatere nove stranke na desnici, denimo GOD, za katere je pred časom kazalo, da bi se lahko uvrstile v parlament, se oddaljujejo od parlamentarnega praga. Tako da čaka vodilne ljudi v strankah tega političnega tabora – če lahko o njem sploh še govorimo kot vsaj za silo enotni kategoriji – pred volitvami še precej dela.”

Pregled glavnih ugotovitev javnomnenjske raziskave:

– Če bi bile letos predčasne volitve, bi največ državljank in državljanov volilo SDS (12,8 %), sledita ji SD (9,2 %) in SMC (8,5 %). Med opredeljenimi je razmerje moči naslednje, prva je SDS (27,2 %), druga SD (19,5 %) in tretja SMC (17,9 %).
– Za večino anketirancev (58,2 %) vlada Mira Cerarja ni upravičila pričakovanj.

Jure Ferjan