Je bila stavka res utemeljena? Poglejte, kako dobro zaslužijo slovenski učitelji v primerjavi z ostalimi po svetu

Foto: iStock

Roganju slovenskih učiteljev zaradi neutemeljene stavke še kar ni videti konca. Pa se ti kdaj zamislijo, da so s svojo plačo lahko resnično zadovoljni? Podatki raziskave, v kateri so razvrstili države sveta glede na velikost učiteljske plače, Slovenija pa je med njimi zasedla neverjetno dvajseto mesto, daje pošteno misliti. In kakšne so naše dejanske učiteljske plače v primerjavi z drugimi? Če potegnemo vzporednico s finskim šolstvom, ki je eno izmed najboljših na svetu in kjer so učitelji, kljub številnim uspehom plačani veliko manj kot pri nas, se nad slovensko požrešnostjo lahko dodobra zamislimo.

V nadaljevanju predstavljene podatke je v svojem poročilu predstavila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Podatki so prilagojeni življenjskim stroškom in preračunani v isto valuto. Objavljeni so bili na spletni strani Huffpost, ta pa jih je primerjal s številom ur pouka, opravljenih letno med različnimi državami.

Tako smo ugotovili, kje na svetu učitelji delajo več/manj za večje/manjše plačilo. Učitelji v Kolumbiji, Čilu, Mehiki in v ZDA naj bi tako porabili več časa za poučevanje kot katera koli druga država. Pri tem je treba poudariti, da so učitelji v Čilu in Kolumbiji plačani veliko manj kot slovenski učitelji, delajo pa veliko več. V omenjenih dveh državah je stanje res ekstremno, a tudi drugje so učitelji veliko bolj zaposleni kot v Sloveniji.

Morda vas bo presenetilo dejstvo, da so celo angleški in švedski učitelji v povprečju slabše plačani od slovenskih. Pa bi lahko mirne volje dejali, da je njihov šolski sistem nepredstavljivo drugačen od našega, za mnoge celo boljši. In naši učitelji bi radi še več? Slabše plačani so tudi na Novi Zelandiji, Finskem, Islandiji, v sosednji Italiji, Čilu, Grčiji, Turčiji, Kolumbiji, na Poljskem in Češkem, Madžarskem, Slovaškem in v Estoniji. V primerjavo med plačami različnih držav niso vključeni dodatki, plačila za dopust, za bolniške odsotnosti ali druga dodatna plačila, povezana z delom. Teh pa vemo, da je pri nas ogromno.

Estonski učitelji so s 13.000 evri letno najslabše plačani – kolikšna je torej dejanska plača v Sloveniji, ki v svetu zaseda visoko dvajseto mesto?
Najnižje na svetovni lestvici je Estonija. Tam so učitelji plačani najmanj, prav tako pa je odstopanje med številom oddelanih ur in plačo največje. Estonski učitelji, tisti z najvišjimi plačami, zaslužijo nekaj več kot 13.000 evrov letno, torej približno tisoč evrov mesečno. Če estonski učitelj v povprečju zasluži tisoč evrov mesečne plače, pa je še zmeraj na dnu lestvice, koliko torej povprečno zaslužijo naši učitelji, ki so, glede na raziskavo, z višino svoje plače na kar 20. mestu držav sveta?

Eden najboljših šolskih sistemov je na Finskem, pa še tam je plača nižja od slovenske
Kot že omenjeno, je tudi Finska ena izmed tistih mnogih držav, v kateri so učitelji plačani precej manj kot naši. Še več, finski šolski sistem je od slovenskega nepredstavljivo boljši. Velja za enega najbolj učinkovitih na svetu. V to skandinavsko deželo potujejo celo strokovnjaki za šolstvo in izobraževanje, pa tudi novinarji iz številnih držav, da bi se na lastne oči prepričali o skrivnostnem in odličnem finskem šolskem sistemu. Raziskave kažejo, da so finski učenci po dosežkih na samem vrhu vseh možnih lestvic, samoocene svojega znanja pa so zgolj na sredini. V Sloveniji je ravno nasprotno. Naši šolarji so uvrščeni zelo nizko in njihovi uspehi so precej slabi, a sami sebe ocenjujejo zelo visoko. Pa ne samo to, raziskava dokazuje tudi, da finski učitelji delajo manj ur letno kot naši. Kljub temu jim uspe doseči izjemne uspehe, medtem ko se naši raje odločijo za stavko.

Finski učitelji nimajo nobenega dodatka k plači za uspešnost. Menijo, da obstaja nevarnost, da se bo učitelj zaradi tega preveč posvečal navidezni lastni kakovosti, učenci pa bi pri tem utrpeli škodo. V Sloveniji je zgodba precej drugačna. Naši učitelji mehanično pišejo članke in se udeležujejo različnih seminarjev, s tem pa si nabirajo točke. Vse, kar si želijo, je višja plača, učenci pa imajo od tega bore malo koristi. Kakovost pouka se ne zvišuje, plače pa bi se morale?

A. L.