fbpx

Medicinske sestre ne bodo stavkale, če bo ministrica držala obljubo

(Foto: Bobo)

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je predstavnikom sindikata zdravstvene nege pojasnila, da je od vodstev zdravstevnih zavodov zahtevala izplačilo nadur medicinskim sestram. Ni pa pojasnila, kako bo zavodom zagotovila dodatna sredstva za tovrstna izplačila.

Sestanek ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc in predstavnikov sindikata delavcev v zdravstveni negi je bil po besedah ministrice uspešen, saj so sprejeli več sklepov.

Med drugim bo Kolar Celarčeva pozvala vodstva zdravstvenih zavodov, da poravnajo pogodbene obveznosti do zaposlenih s poplačilom že opravljenih ur dela preko polnega delovnega časa.

Sprejeli so tudi sklep o ustanovitvi delovne skupine za reševanje problematike kompetenc srednjih medicinskih sester. Ministrstvo za zdravje bo sodelovalo z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pri oblikovanju sistemskih rešitev na področju nadaljnjega izobraževanja srednjih medicinskih sester – skladno z zagotavljanjem kakovosti in enotnih izhodišč izobraževanja na srednješolskem strokovnem programu.

Glede na sprejete dogovore lahko sklepamo, da stavke medicinskih sester, vsaj za zdaj, ne bo.

Pred ministrico še kar nekaj zdravstvenih preprek
Naslednja skupina zaposlenih v zdravstvu, ki še čaka na dogovor, so zdravniki. Ti stavko napovedujejo za začetek novembra. Kdaj si bo ministrica vzela čas za njih še ni znano, bo pa najverjetneje pred tem reševala še nekatere druge težave slovenskega zdravstva.

Kot je napovedala, bo danes zdravstveni svet na seji obravnaval Poročilo o otroški srčni kirurgiji, na kateri se bo seznanil z zaključki poročila. Hkrati želi tudi pomiriti starše, da bo odločitev glede izvajanja programa otroške srčne kirurgije prava, razumna in odgovorna, trenutno pa ostaja v veljavi sedanji sistem.

B. O.