Koncentracijska taborišča smrti, v katerih je trpelo okrog 25.000 Slovencev, kot dokaz izdajalske zarote med komunisti in fašisti (6. del)

Foto: Wikimedia.commons.org

Po 8. septembru 1943 se je Osvobodilna fronta, ki je že prej imela zveze s cesarsko italijansko vojsko in je od nje prejemala orožje, hrano, obleko ter drugo podporo za uničenje lastnega naroda, tudi uradno zvezala s to vojsko za boj proti lastnemu ljudstvu. Zvezala se je s tistimi ljudmi, proti katerim je njena propaganda oznanjala neizprosen boj, maščevanje in načelo “zob za zob”. Zvezala se je s tistimi, ki jih je dve leti in pol označevala za najhujše sovražnike Slovencev in človeštva ter z njimi vred spet udarila samo po izmučenem, na pol izkrvavelem slovenskem narodu.

Po številu žrtev sicer manjša, po svojem pomenu pa svojstvena, ki spada v čas italijanske kapitulacije in dokazuje vso lažnost komunistične “borbe za narodno osvoboditev”, je usoda slovenske postojanke v Grčaricah. Tu je komunistični bes proti vsemu, kar se mu ni hotelo podrediti, v najprisrčnejšem sodelovanju s cesarsko italijansko vojsko in njenim težkim topništvom dokazal, v čem je bistvo njegovega boja.

Cesarska vojska je najbolj divjala po tistih predelih, kjer so ljudstvo najhuje ustrahovali tudi komunisti, ker se jim ni hotelo pridružiti. Nič se pa ni od cesarske vojske zgodilo takšnim redkim krajem, ki so bili znani kot organizacijska in agitatorska ognjišča Osvobodilne fronte. Racije je cesarska vojska izvajala pod pretvezo, da hoče Ljubljano in druge kraje očistiti od komunistov. V resnici so v komisijah, ki so določale pri racijah ljudi za internacijo, sedeli zaupniki Osvobodilne fronte in člani Komunistične partije Slovenije, ki so skupno s cesarskimi častniki pošiljali v internacijo nasprotnike komunistov in nekomuniste, komuniste pa izpuščali. S tem se je Osvobodilna fronta po dogovoru s cesarsko vojsko hotela znebiti vseh svojih nasprotnikov ter znebiti ljudi, ki bi bili sposobni začeti dejanski odpor proti komunističnemu divjanju.

Že od vsega začetka OF imela dobre zveze s cesarskim poveljstvom v Ljubljani 
Osvobodilna fronta je že od vsega začetka imela najboljše zveze s cesarskim poveljstvom v Ljubljani. Vodja obveščevalne službe pri poveljstvu XIII. Armadnega zbora pozimi in spomladi 1942 je bil kapitan D’ Amata. Njegova priležnica je bila Emilija Kraigher, roj. Krebs, žena Vita Kraigherja, voditelja Varnostno-obveščevalne službe pri Osvobodilni fronti! Ta je imela tesne zveze z D’Amatovim in drugimi savojskimi častniki, od njega je prejemala denar, razna darila in dragocenosti. Tako je ona vplivala na vse odločitve cesarske informacijske službe. D’Amata je po njenih navodilih iz seznama talcev vedno črtal vidnejše in pomembnejše komuniste, ko so katerega po pomoti prijeli. Podobno službo kakor ona je po nalogu vodstva Osvobodilne fronto opravljalo še več žensk, zato je razumljivo, da so se komunisti tedaj, ko se pošten Slovenec ganiti ni mogel iz hiše, lahko nemoteno gibali po vsem ozemlju Ljubljanske pokrajine in izven nje.

Vito Kraigher (Foto: Wikimedia.commons.org)

Vojski sta se medsebojno obveščali
Obe vojski sta se namreč druga druge izogibali ter se vnaprej obveščali o tem, kje je katera. “Narodno-osvobodilna vojska” se je že pred pričetkom ofenzive umaknila iz vseh krajev, kjer je spomladi 1942 ustanovila sovjetske “republike”, namreč iz Loške doline ter iz Dobrepolj, kraje pa prepustila na milost in nemilost represalijam cesarske vojske. Propaganda Osvobodilne fronte je ljudem po teh predelih prej mesece in mesece razglašala, da so za vselej “osvobojeni”, da ne bo okupator nikoli več stopil na njihova tla in jih bo osvobodilna vojska branila pred njim do zadnje kaplje krvi. Toda osvobodilna vojska je zbežala, preden je padel prvi strel.

Komunistična propaganda je dobila nalog, da mora vedno govoriti proti okupatorju. Hkrati pa je Izvršilni odbor Osvobodilne fronte neprestano dajal posameznim komandantom naročila, da morajo brezpogojno poiskati zvezo z vsako savojsko cesarsko vojaško posadko. Če je kakšen komandant izrekel pomisleke glede tega, češ mi se vendar borimo proti okupatorjema, je bil odgovor članov Izvršilnega odbora, da moramo biti internacionalisti, zato se pač ne smemo sramovati zvez z italijanskimi komunisti..

Po končanih posvetih so imeli zastopniki Savojcev in “narodno-osvobodilne vojske” veliko gostijo. Italijani so jim šli tako na roko, da so po končani gostiji komunistične odposlance pospremili celo na njihove položaje. Da so vsi ti pogovori res uspeli, se vidi iz tega, ker so začeli cesarski ljudje pošiljati tolovajem ogromno blaga: hrane, pa tudi orožja. Spomladi leta 1943 so poslali na postajo Mirno cel vagon vojaške oprave, velike množine hrane, orožja, čevljev, papirja za propagando in pa cele skladovnice Slovenskega poročevalca in drugega propagandnega blaga.

General Cerutti se je 9. septembra 1943 v Novem mestu uradno zvezal z vodstvom Osvobodilne fronte, ki je komunistični “narodno-osvobodilni vojski” uradno izročil vse težko orožje, topove, tanke, avtomobile in skladišča divizije “Isonzo” v Novem mestu ter s tem pripomogel k poznejšemu uničevanju naše domovine po komunističnih tolpah. Isti general Cerutti je iz Novega mesta poslal okrog 1500 slovenskih protikomunistov v smeri proti Straži, da bi padli v komunistične zasede. Vsi bi bili pobiti, če ne bi bili te Ceruttijeve nakane zadnji trenutek opazili in se rešili. Isti general Cerutti je iz Novega mesta, 13. septembra 1943, prepeljal 2000 svojih vojakov na Bloke, prevzel vodstvo napada na to vas, kjer so se zbirali protikomunistični borci, ter s svojim topništvom pomagal neznatni peščici komunistov, da je kraj delno porušila, ga zavzela in začela na debelo pobijati. Isti Cerutti se je po tem slavnem vojaškem dejanju proti Slovencem udeležil slavnostne pojedine na Blokah ter s članoma Izvršnega odbora Osvobodilne fronte Borisom Kidričem in Edvardom Kocbekom ter poveljnikom rdeče divizije Perom Popivodo sredi podrtin popival v proslavo svoje poslednje zmage nad slovenskim narodom.

Boris Kidrič (Foto: Wikimedia.commons.org)

Zvezni oficirji, ki jih je poveljstvo XI. armadnega zbora postavljalo vojaškim stražam, so imeli – po naročilu – zveze s komunisti v gozdu in v kraju ter dajali “narodno-osvobodilni vojski” točne podatke o Vaških stražah. V vsako posadko so vsilili vsaj po enega človeka, ki ga je ves kraj poznal kot zaupnika komunistov. Primerov o takšnem delu cesarskih zveznih oficirjev in o tem, kako je savojska vojska načrtno onemogočila vsak uspešen boj Slovencev proti komunistom, je vse polno.

V Dobrepoljah so člani Vaške straže doživeli nešteto primerov sodelovanja med cesarsko ter “narodno-osvobodilno vojsko,” bodisi v “bojih”, bodisi drugače. Komunisti in cesarski častniki so se srečevali v bunkerjih ob železniški progi, tam popivali in se dogovarjali. Stalni odposlanec cesarske posadke v Dobrepoljah je bil poročnik Gabaglio, pribočnik poveljnika, podpolkovnika Bissantija. Gabaglio se je stalno družil s komunističnim zaupnikom Vodlanom Egonom, apneničarjem na dobrepoljski postaji. Poročnik Gabaglio je vedno nosil pri sebi komunistično čepico z rdečo zvezdo. To soglasje med cesarsko vojsko in komunisti v Dobrepoljah je tako dobro uspevalo, da je “narodno-osvobodilna vojska” za prvi maj leta 1943 nemoteno obesila rdečo zastavo na hišo poleg sedeža cesarskega vojaškega poveljstva!

V Dobrepoljah v italijanski vojaški baraki so imeli komunisti stalno zalogo streliva
Meseca decembra 1942 je patrola Vaške straže iz Dobrepolj v Kočevju, kjer je bil sedež komunistične organizacije – in sedež italijanske cesarske divizije -, v nekaj urah razkrila vso organizacijo komunistične Osvobodilne fronte v mestu. Odkrila je skladišča orožja, blagajno, prostore za tisk propagande ter prijela vse glavne organizatorje in člane Komunistične partije. Na poveljstvu cesarske divizije je zaradi tega izbruhnilo silno razburjenje. Prijeli so poveljnika dobrepoljske straže in grozili, da bodo zaradi tega ustrelili njega in več njegovih vojakov. Ljudje, ki jih je Vaška straža prijela, so bili nekaj dni v zaporu, a so jih tam stalno obiskovali cesarski častniki in jim prirejali gostije. Čez nekaj dni jih je polkovnik Fantini vse izpustil, članom Vaških straž pa prepovedal vstop v Kočevje … V Dobrepolju so komunisti imeli stalno zalogo streliva v italijanski vojaški baraki poleg postaje in so se sami javno hvalili, da bodo tukaj od cesarske vojske dobili vse, kar hočejo.

To sodelovanje med cesarsko vojsko in med “narodno-osvobodilnimi” morilci je segalo tako daleč, da so pripadniki cesarske oborožene sile celo spravljali poštene Slovence v roke komunistom, da so jih pobili.

Foto: YouTube

Meseca avgusta 1943 je bilo na Vodicah pri Dobrepoljah okrog 1000 oboroženih komunistov. Ko se je za to izvedelo, je polkovnik Bissanti prepovedal vsak nastop proti njim. Ker se je bilo bati napada na Dobrepolje, je Vaška straža na svojo pest naredila zasedo pri stalnem komunističnem prehodu čez progo med Dobrepoljem in Čušperkom. Cesarsko poveljstvo je za to zvedelo in takoj obvestilo svojo stražo v bližini prehoda. Ko so se komunisti približali progi, so jih cesarski vojaki z dogovorjenimi svetlobnimi znamenji obvestili, da je v bližini zaseda. Komunisti so takoj krenili nazaj in prekoračili progo drugje. V zahvalo za uslugo je naslednjo noč 120 komunistov italijanskim cesarskim vojakom pripeljalo sod vina. Vojaki so komunistom priredili večerjo, nakar so se v lepi slogi razšli.

Meseca februarja 1943 je od “narodno-osvobodilne vojske” pobegnil Jože Preželj, študent iz Novega mesta, in se je pred komunisti ter pred drugimi pet mesecev skrival v gradu Graben pri Novem mestu. Meseca julija 1943 je dobil zveze s cesarsko vojsko in se z zastopniki poveljstva divizije Isonzo sešel v Ostroškem koritu pri Ratežu. Tem je povedal vse, kar je o številu, položaju, vodstvu in gibanju “narodno-osvobodilne vojske” vedel. O tem se je pogovarjal s polkovnikom Ubaldijem. Temu je dal imenski seznam glavnega poveljstva, vsega vodstva in vseh oddelkov “narodno-osvobodilne vojske”. Na zemljevidu je točno povedal, kje je skrivališče glavnega poveljstva, kakšno je, kako je poveljstvo oboroženo, zastraženo itd. Povedal je tudi, kje se po navadi mudijo tako imenovana “zona”, to je širše vodstvo Osvobodilne fronte, njene vojske, propagande in obveščevalne službe. Ker poveljstvo cesarske vojske ni potem, ko je dobilo vse te dragocene podatke, ukrenilo nič, saj bi lahko na en mah uničilo vso komunistično vojsko in zajelo njeno vodstvo ter vodstvo Osvobodilne fronte, je to znamenje, kako dobre namene je moralo imeti z njo.

Foto: YouTube

Poleg vsega navedenega je dokaz o sodelovanju med cesarsko in italijansko vojsko ter Osvobodilno fronto tudi dejstvo, da cesarske oblasti več kot pol leta po nastopu Osvobodilne fronte niso pustile o njenem zločinskem delu pisati v slovenskih listinah niti besede. Niso dovoljevale objavljati poročil o atentatih in umorih, še manj pa kakršno koli načelno obsodbo protinarodnega dela Osvobodilne fronte.

“Slovenski poročevalec”, podtalno paradno glasilo Osvobodilne fronte, je 14. julija 1943 v imenu Izvršnega odbora zapisal: “Narodno-osvobodilni boj slovenskega naroda je jamstvo svobode tudi italijanskemu narodu … Naj bi se ne zamudila sedanja prilika, da spozna Italija po tako dolgem času svojega osvoboditelja …” Zaupna okrožnica Izvršnega odbora Osvobodilne fronte št. 36 iz leta 1943 pravi: “Potrebno je takoj in povsod stopiti v stik z redno italijansko vojsko, z njenimi komandanti, oficirji, podoficirji in vojaki. Naročite jim, naj bodisi odidejo domov bodisi se priključijo našim edinicam. Poudarite, da je to edina garancija in da bodo v njenih (OF) vrstah zaščiteni.” Letak, ki ga je Osvobodilna fronta meseca avgusta 1943 razširila v italijanščini, pravi: “Mi smo pripravljeni podpirati vaš boj… Pridružite se v celotnih oddelkih, bataljonih, polkih partizanski vojski. Prišel je čas, da se odloči usoda Italije. Razorožite in izročite partizanom slovenske belogardiste, ki so tudi največji sovražniki svobodnega italijanskega naroda … Pripravljeni smo podpirati vaš boj, da se Italija reši iz razsula …” Vse to ni naključje, vse to je le končni in dosledni izraz protislovenskega programa Osvobodilne fronte, sprejetega že v začetku.

Izdajalska zarota trajala do 8. septembra 1943
Ta izdajalska zarota Osvobodilne fronte in cesarske savojske vojske proti slovenskemu ljudstvu je trajala vse do 8. septembra 1943, ko je to zločinsko delo, ki se je dve leti razvijalo bolj ali manj prikrito, bilo tudi uradno potrjeno s tem, da se je večina cesarske savojske vojske z vsem orožjem pridružila slovenskim komunističnim tolpam. Osvobodilna fronta je tedaj dobila od svojega zaveznika poslednjo pomoč za nadaljnje uničevanje Slovencev, cesarska savojska vojska pa je še na begu iz slovenskih krajev zadala slovenskemu ljudstvu zadnji podli udarec v vrsti neštetih drugih.

Najstrahotnejši dokaz za izdajalsko zaroto, ki jo je komunistična Osvobodilna fronta sklenila s savojsko cesarsko vojsko proti lastnemu narodu, so koncentracijska taborišča, v katera so leta 1942 cesarski vojaki odvlekli kakih 25.000 Slovencev.

Foto: Wikimedia.commons.org

Velika umrljivost v koncentracijskem taborišču na Rabu
Da je bila umrljivost v tem koncentracijskem taborišču tako strašna, je vzrok sodelovanje med cesarsko vojsko in komunisti. To sodelovanje se je v vsej svoji luči pokazalo v taborišču, kjer so komunisti imeli vso oblast, da so lahko uganjali nasilje nad nekomunističnimi interniranci in jih izkoriščali. To sodelovanje se je kazalo tudi v dejstvu, da prav na Rab skoraj ni bilo mogoče pošiljati internirancem paketov in denarja. Večina ljudi, ki jih je italijanska cesarska vojska odgnala na Rab, je bila doma iz siromašnih kmečkih predelov naše domovine. Ti predeli so bili leta 1942 in pozimi 1943 pod oblastjo komunističnih tolp. Poveljstvo komunistične “narodno-osvobodilne vojske” pa je strogo prepovedalo pošiljati internirancem iz teh krajev kakršno koli pomoč, bodisi v obliki paketov ali drugače. Kako tudi ne! Ti ljudje so bili po ogromni večini nasprotniki komunizma, torej je bilo osvobodilni fronti do tega, da izginejo s sveta. Če pa so paketi prišli do Reke ali do Raba, so jih cesarske savojske oblasti zadržale tam, da jih stradajoči jetniki niso prejeli.

Foto: Wikimedia.commons.org

Foto: Wikimedia.commons.org

Preprost kmečki človek, ki je zapustil Rab kot zadnji slovenski interniranec, pripoveduje: “Najprej so nam odpovedale noge, začeli smo se opotekati in padati. V želodcu smo čutili bolečine, pred očmi se nam je delala tema in bolela nas je glava. To se je vsak dan stopnjevalo. Vsi tisti, ki si nismo mogli nikakor pomagati, smo že oktobra padali kot snopje. Dogodilo se je večkrat, ko smo stali v vrsti pred kotlom, da je kdo koga le malo sunil in smo popadali vsi kakor domine. Čez jarek, ki je bil dva metra širok, sem se plazil vsaj četrt ure, pa tudi po pol ure. Če sem padel, sem bil srečen, če sem v četrt ure vstal. Povečini smo morali nogo na vsako višje mesto vzdigniti z rokami. Bili smo samo še sence živih bitij! Bili smo živi mrliči.”

Foto: Wikimedia.commons.org

“Na sveti večer se je privlekel v naš šotor Janez Bavec z Vrha pri Starem trgu. Ker je bil kot komunist capo sektorja, je imel vsega dovolj. Tisti večer se je nažrl in napil, da se je kar zvrnil v šotor. Nenadno je začel bruhati. Moj sosed je vse izbruhane koščke mesa in makaronov vpričo mene pojedel …”

Foto: Wikimedia.commons.org

“Dogajali so se še hujši prizori. V boju za obstanek so ljudje poskušali prav vse. Nešteto primerov je bilo, da so interniranci prikrivali smrt svojega soseda po tri dni, če so le mogli, samo da so dobili njegov delež. Neka ženska iz Gerova je skrivala poleg sebe mrtvega otroka tri dni, dokler ni začel neznosno smrdeti.”

“Vsa naša uprava je bila v rokah komunistov. Ti so delali z nami kakor svinja z mehom. Saj je bilo lahko, ko so jih italijanski cesarski vojaki podpirali. Komunisti in ti so delali sporazumno. Nekako prve dni oktobra so se dogovorili vsi desetarji II. sektorja v I. kampu, da gredo v pisarno sektorja, da razložijo, kakšne krivice se dogajajo od domače komunistične uprave. Komandant sektorja je bil velik in debel “sergente”. Ker so mu desetarji potožili vse gorje, je začel mahati z rokami, groziti in vpiti: “Comandante io” Samo to sem slišal, tako je rjovel. Rekel je, naj se pride kar k njemu pritoževat, če komu ni kaj prav, bo že videl. Vsaka pritožba je bila nemogoča, zato so nas lastni rojaki komunisti še bolj izkoriščali.”

H. M.

 • Kosobrin

  KDOR VAS NE BI POZNAL, BI VAM ŠE VERJEL! SPREOBRAČALCI ZGODOVINE, KAKRŠNIH NI NIKJER, STE VI!

  • if

   Zgodovino so spreobračali jugoslo komunisti. Zdaj teče proces rehabilitacije zgodovine v stanje, ki ustreza dejstvom.
   Slovenski neokomunisti (LDS, SD) so leta 2009 v evroparlamentu podprli:
   odločno in jasno obsojamo vse zločine proti človeštvu in množične kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešili vsi totalitarni in avtoritarni režimi; žrtvam teh zločinov in njihovim družinskim članom izražamo sočutje, razumevanje in priznanje za njihovo trpljenje;
   noben politični organ ali politična stranka nima izključne pravice do razlage zgodovine, ker ti organi in stranke ne morejo trditi, da so objektivni.

  • dob

   Kaj te malo moti, da ti en drugi piše zgodovino, in ne ti nam v španoviji z Repetom? Kajti nate in na Repetovo resnico se lahko zanesemo, kenede, ker če se ne zanesemo, bodo posledice. Skratka, splača se verjeti v Partijsko resnico, kajti tisti, ki ji niso verjeli, so končali v koncentracijskem taborišču komunističnega režima, kjer so lahko sami izkusili, da režim nima koncentracijskega taborišča.

   • dob

    Moj oče je bil tudi partizan. Pa od rubeca tudi.
    Tole, kar sem tule napisal mi je moj oče povedal. Čisto preprosta zgodba o njegovem soborcu, partizanu, kakršnih je bilo tedaj precej!
    Ni bilo tako lepo v »Jugi«, bilo je komunist komunistu – volk!

    REVANŠIST

    Prišli so ponj in ga odpeljali, družina ni smela nič vedeti o njem. Imetje so zasegli, družino izselili, v hišo pa naselili druge ljudi. Vrednosti, ki jih je v njej imel, so razdelili zaslužnim članom družbe.

    Na ženina vprašanja, kaj je z njim, so odgovarjali z: ”Boš že izvedela, ko bo pravi čas.” Dejali so še, da je njen mož kriminalec najslabše vrste, da takšne v manj demokratičnih državah takoj streljajo, naj bo zato vesela, da je živ.

    Počasi je začenjala verjeti, da je res kaj zgrešil, da ga ni dovolj poznala in podobno. Gotovo ji je kaj skrival! Če bi ga lahko videla, je verjela, bi ji sam povedal, ji razložil, pojasnil… Počasi se je utrudila in prenehala s poizvedovanjem. Poiskala si je drugega, saj ji je sami z otroki bilo težko. Kdo bi ji zameril – ko ne najdeš tistega, kar iščeš, pričneš iskati drugje, tam, kjer je kaj najti. Otrokom je razložila, da je njihov oče preprosto odšel in da ga ni več; se bodo pač vsi skupaj morali na to privaditi. In so se privadili!

    V zaporu je bil deset let. Na koncu, ko so ga izpustili, so rekli, da je bila pomota, da je zdaj svoboden in lahko gre kamor hoče. Polomljen od brc, bolan v duši, naglušen zaradi klofut, ki jih je dobil, je bil še srečen, da je zunaj. Nekaterim je šlo slabše kot je njemu. Toda žena zdaj ni hotela več slišati zanj, imela je drugo življenje. Tudi otroci so imeli svoje družine in se nekako niso mogli privaditi, da je tu. Potikal se je sem in tja, bil v napoto, malo živel, več životaril, menjaval je bivališča in kraje, izgubljal zaposlitve, skratka – ni in ni se več znašel! Dopovedoval si je, da ne sme biti prezahteven, pa bo že kako.

    Čez mnogo let je na cesti srečal svojega zasliševalca, mučitelja iz zapora. Temu ni nič manjkalo, vsega je imel zadosti: lepo penzijo, hišo, ženo, avto, odrasle otroke v dobrih službah in, seveda, vnuke. Ti so svojega dedka naravnost oboževali. Vljudno sta se najprej pozdravila, se nekaj malega menila, potem pa mu je oni, mimogrede, omenil: “Veš, takrat so bili pač takšni časi, saj razumeš… Vem, da ni bilo vse prav, a kaj hočemo, tako je življenje – oprosti!” Drugi ni vedel, kaj bi rekel – malo mu je bilo tudi nerodno – in je odvrnil: “Ah, nič, je že dobro…”

    • tarantela

     Sama sem prebrala zapise Igorja Torkarja; takrat se mi je zamajal svet, ki sem ga do takrat poznala. Vendar imam občutek, da gre sedaj vse v nasprotno stran; preveč! Malo ravnotežja bo potrebno, ni vse črno ali belo na eni niti na drugi strani. Upam, da bom znali živeti skupaj, tako malo nas je…

     • dob

      Tudi jaz sem za ravnotežje!
      Recimo, naslednjih 25 let so na oblasti Janševe vlade! Vsi mandati naj bodo v rokah Janševe vlade kot protiutež preteklim 25 letom kučanovih vlad. Za ravnotežje!
      Pa kučan naj gre v zapor. Prav tako zaradi ravnotežja.

     • rrrrr

      Igralec taroka bi rekel: ujeti pagat v zadnji rundi!

     • FORT WORTH

      Na Dob.
      Pa naj tam kaze svojo belo rit balkanskim zblojevnikom… (:-)))))

     • traktor

      No, končno si ji zaprl gofljo.

     • Hubert Pomladni

      Pa pol naj odvlada se 45 let podlage, pa smo kvit!

     • dob

      Spominjam se, da sem enkrat še na forumu Financ v enem komentarju rekel, da bi rad videl, da nekdo ta staremu Ribičiču s parcele ukrade 20 metrski šlauf za zalivat vrt, ki ga je privlekel iz Celovca, samo da vidim kako bi reagiral.

      Potem se je eden od forumašev zgražal, češ – le zakaj bi pa nekdo Ribičiču spizdil šlauf?! Enkrat sem pa napisal, da bi za Ribičičev rojstni dan forumaši zbrali denar za eno lepo Mučičevo grafiko in mu jo poklonili, pa je spet nekdo spraševal zakaj bi pa kupovali Mušičevo grafiko Mitji Ribičiču?

      Skratka, to kar hočem povedati je, da ljudje, ki so se po vojni vselili v tuje hiše, pokradli vse predmete, vrednosti, imetje, izgnali intelektualce naroda, soborce, ustvarjalce, podjetnike… ker niso bili dovolj zavzeti podporniki komunizma, so to storili popolnoma brez vesti. Prave lastnike so izgnali ali jih pobili.
      Zdaj pa njihovi potomci nimajo niti malo občutka za ravnovesje in izravnavo. Oni bi kar nadaljevali s tem.
      Torej: mi smo tukaj vladarji, nas se ne sprašuje od kod nam denar in imetje, mi druge sprašujemo naj nam pojasnijo izvir svojega imetja, nismo pa mi dolžni njim razlagati od kod nam naše!

      Kako naj se ti ljudje naučijo ravnotežja, ko pa so razvajeni, nesramni, neolikani? Prepričani so, da je demokracija to, da vodjo opozicije zapreš brez dokazov, dokler ne minejo volitve. Njim s to zdi izenačeno!

      Seveda, to da bi kdo ta staremu Ribičiču spizdil šlauf za zalivat rože se jim zdi nezaslišano. Saj je vendar njegov! On ga je kupil, zakaj bi mu ga zdaj kdo ukradel?!

     • Hubert Pomladni

      Matr dob, ti si ena taka intelektualna in moralna kapaciteta, da je neverjetno!

     • dob

      Hubert, včasih ko dobim tak kompliment in mi ga je težko nositi, ga preprosto shranim v en tak “božji” sef (blagajno!) globoko v sebi, kjer so pohvale shranjene na varnem.

      Tja ponavadi dajem vse, kar je preveliko zame pa zato ne morem sam nositi. Ampak je pa vredno suhega zlata, ki pride od tistega, ki jo izreče. Zato tega ne morem zavreči.

      Resnici na ljubo se velike pohvale vedno malo prestrašim, zdi se mi, da je pretežka zame. Ampak verjemi, da je pri meni varno spravljena in nikdar ne bo zlorabljena. Potem pa, ko mi je hudo ali se počutim “luzerja”, kar se mi pogosto zgodi, grem pa tja v sef in tam malo pogledam. Se takoj bolš počutim!

      Zato je prav, da dajem stvari, ki jih ne morem sam nositi, v božji sef! Naj bodo tam, če bo kdaj potrebno jih bom pa tja šel iskat in bom od tam vzel, in še komu dal, ki bo potreben bolj kot jaz, ostalo pa vrnil spet na varno. In tvoja pohvala je od te sorte!
      Hvaležno jo sprejmem in jo tudi varno, z vsem spoštovanjem, spravim.
      Hvala, prijatelj!

   • Mojca pokraculja

    Kosobrin pa v jok. Vedno kadar utihne joka. Do naslednjic , ko zvari nov zvarek.

  • sprehajalec

   Kosobrin,

   12.Oktobra 1943 je bil osovraženi fašist, proti kateremu se še danes borijo slovenski antifašisti in jih iščejo po Sloveniji.

   13. Oktobra 1943 pa je ta isti osovraženi fašist, čez noč postal Antifašist in najtesnejši zaveznik borcev za svobodo.

   Če že furaš ideološko vojno jo furaj do konca, ne pa takrat ko ti ustreza.

 • if

  Okupator slovenstva, Kardeljeva komunistična OF, Kardelj je bil član Kominterne, je v kominternovski SZ imela zgled in smernice kolaboracije med komunisti in nacisti:
  https://www.youtube.com/watch?v=HCoxdH44BZw
  https://www.youtube.com/watch?v=6wCwb6_WJ2Q
  http://www.dailymotion.com/video/x5kber6
  https://www.youtube.com/watch?v=v0Gc9NLY4f8

 • tarantela

  To, da so vabili italijanske vojake v partizane, je bilo splošno znano, sicer pa je bila vojska, ki jo imenujete “italijanska cesarska vojska” (od kod vam to?) v resnici fašistična vojska, proti kateri so se borili tudi italijanski partizani. Mogoče ste kaj slišali o teh partizanih? A, da ne? No še v Viasat historyi govorijo o njih!!! Ja, pa zavezniki so se tudi borili proti fašizmu, menda ni pravljica, da so prav zaradi njih fašisti kapitulirali? Ste kaj slišali o izdajalcih, zaradi katerih so streljali čisto nedolžne ljudi v Gramozni jami, veliko so jih pa odpeljali v Gonars? A nič ne veste? Čudno, ko že potvarjate zgodovino!!!

  • baubau

   Kdo pa je “izdajalec!?tara,poglej si najprej pravo ne pa komunistično definicijo…

 • Viktorh

  Tik – tak, še 26 dni, pa…

  • Ana Job

   Ta tik tak je že en dolgčas. :-(

 • tarantela

  Bratje Lichtenbergi so izdali nič krive ljudi iz Bistre, Borovnice in z Dola pri Borovnici;69 jih je bilo, 16 njih je končalo pod streli v Gramozni jami. Ostali so bili obsojeni na ječo, nekateri dosmrtno. Med njimi Filip Rihar. Iz njegove knjige: “Volterski vzdihi”:
  “…Zdrdral fašistični je mitraljez-
  omahnilo šestnajst teles
  krvavih je v peščena tla.
  In šestnajst mater in žena
  zavpilo v silni bolečini
  je v Dolu, Bistri, Borovnici…
  Še mrtvece fašistični je bes
  oskrunjal s čevlji in kopiti,
  zmaličil mučeniški njih obraz…”
  To so bili talci, ustreljeni v Gramozni jami in najde se kdo, ki jim skruni spomenik!

 • totex39

  Dobro je že znano, da so lažnivi komunisti priredili zgodovino k sebi vprid, samo da tega nikoli ne bodo priznalil.

 • tarantela

  Običajno zmagovalci pišejo zgodovino. Kolaboranti s sovražno okupacijo so povsod kaznovani tako ali drugače. Drži, da je marsikaj prirejeno, sama poskušam razumeti obe strani, bil bi že čas, da se nehamo obtoževati in sovražiti, vojna prinese na površje vse skrite strasti, zamere in prikrite značaje. Veliko je traum po vojnah, ki se pokažejo v maščevalnih strasteh. V ZDA poznajo “vietnamski sindrom”, prav nič čudnega ni, da je bilo tudi v Evropi po drugi vojni tako in toliko maščevalnosti, tudi v drugih državah, ne samo pri nas, samo o drugih tu ne pišete. Seveda tega ne odobravam, poskušam razumeti.
  Predvsem pa se poskušam poučiti tudi od drugih, veliko je tega na raznih kanalih, kjer so dokumentarci o vojnah.
  In se sprašujem, zakaj so sploh vojne. Prepotentni voditelji in premalo strpnosti.
  Želim vsem, da bi bili strpni, tudi sebi!

  • if

   tarantela: “Običajno zmagovalci pišejo zgodovino.”

   Slovenski neokomunisti (LDS, SD) so aprila 2009 v evroparlamentu podprli:
   noben politični organ ali politična stranka nima izključne pravice do razlage zgodovine, ker ti organi in stranke ne morejo trditi, da so objektivni.
   _____________
   tarantela:”Kolaboranti s sovražno okupacijo so povsod kaznovani tako ali drugače.”

   Prvi kolaboranti z nacisti so bili jugoslo komunisti pod vodstvom Tita in Kardelja, oba Kominternovca, podrejena Hitlerjevemu Stalinu, šefu Kominterne! Oblik kolaboracije do Barbarosse je več.
   Mnogi prebivalci in vodilni ljudje Chanall Islands, državljani VB, so ves čas WW2 sodelovali z okupatorjem. Niso bili kaznovani, ker so imeli demokratično vlado!

   • tarantela

    No, še princ VB je sodeloval s Hitlerjem, to je res, kako bi potem kaznovali državljane, če nekdo z vrha sodeluje z okupatorjem?
    Drugo, o čemer se niti ne piše, pa je, da je bil ruski car bratranec kralja VB. Car je zaprosil svojega bratranca Jurija za zatočišče v Angliji, ko se je začela v Rusiji revolucija. Kralj Jurij je odklonil azil bratrancu in tako je vsa družina Romanov končala nesrečno. Kralju Juriju se niso smilili niti otroci sorodnika, vsaj njim mi lahko nudil azil, pa jim ni. Čudne zadeve so se godile na dvorih VB že ves čas.

    • if

     Tudi Tito je sodeloval z nacisti!

     • tarantela

      Tito je bil izjemen politik, če ga cenimo ali sovražimo. Cenjen je bil po vsem svetu, bil je edini, ki je ohranjal Jugoslavijo in to so cenili povsod.

     • if

      Tito je sodeloval z nacisti skladno z diktatom Kominterne!
      Tudi v času marčevskih (1941) demonstracij proti pristopu JU k trojemu paktu, je obsodil napad demonstrantov na dve takratni nacistični izpostavi v BG. Protest je izrazil skladno z diktatom Kominterne, ki mu ga je poslala preko Dimitrova, generlanega sekretarja Kominterne.

      Kako Tita cenijo lestvice? Takole: http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-2091670/Hitler-Stalin-The-murderous-regimes-world.html
      Tito v izbrani družbi morilcev na desetem mestu.

     • baubau

      fama

  • MižekFiga

   Najprej se opravičite Domobrancem nato pa še vsem domoljubnim Slovencem. Balkansko blefiranje pomaga nič! FUJ in na strpnost pozabiute.

   • tarantela

    Domobranci so bili kolaboranti z okupatorjem, to je dejstvo!
    Partizani so bili domoljubi! Tudi to je dejstvo!
    Komunisti pa so izkoristili zadevo v svojo korist, tudi to je dejstvo.
    Dokler ne bo strpnosti, ne bo sodelovanje in ne napredka, vedno je treba sklepati kompromise, to je umetnost politike. Dejstvo!

    • MižekFiga

     Leta 1945 ste pozabili na vse politične umetnosti tedanjega časa. Danes pa bi sklepali kompromise in zahtevate strpnost (kot 1991). To vajo smo že naredili, pa sama poglej kje in kaj smo!

     • tarantela

      Leto 1945 je bilo čisto drugačno od sedanjih časov. Moral bi malo pobrskati po zgodovini in o življenju navadnih ljudi pred drugo vojno. To so bili težki časi za navadne ljudi, zato je tudi komunizem uspeval. Danes imamo polne riti, takrat so bili reveži odvisni od bogatih posestnikov in tovarnarjev, ki so v večini rezali tenak kruh, pravzaprav redek močnik, delavstvu. Največkrat so bili to dninarji, danes jim pravimo prekarci. Če bi bilo danes tako, bi tudi verjeli komunistom, če bi le-ti obljubljali boljše življenje.
      Danes sodimo predvsem med povojnimi poboji in življenju danes, vse drugo pozabljamo, čeprav so ravno ti dogodki pripeljali do posledic povojnega dogajanja. Če imaš kopico lačnih otrok, boš verjel hudiču, da boš le lahko nahranil lačne želodčke. Tako je to bilo.
      No tudi čarovniške procese moramo jemati kot posledice časa in razumevanja ljudi. Kdo ve, kako nas bodo sodili zanamci. Najbrž kot prepirljive in zamerljive tepce, saj se prepiramo okoli preteklih zadev, ki jih NE MOREMO spremeniti, zgodilo se je.

     • baubau

      revščina ni opravičilo za zločin in pika

    • baubau

     tara.-gornji prispevek,natančno opisuje,da so bili kolaboranti s italijanskim okupatorjem najprej t.i.partizani!

     • rrrrr

      Najprej? Vedno. Do 8.sept 1943. Pa še potem

  • sprehajalec

   Kolaboranti s sovražno okupacijo so povsod kaznovani tako ali drugače.

   Kako so kaznovani?

   • tarantela

    Pri nas jim postavljamo spomenike…
    V Franciji so jih dali na “preki sud”, ženskam pa strigli lase.

    • sprehajalec

     Kako si napumpana, kot z mišelin visokotlačno pumpo.

     Ivan maček matija je leta 1993 na vprašanje zakaj so jih toliko pobili po vojni odgvoril, Kako pa mislite, da bi mi delavski razred lahko prišli na oblast.

     In danes te imamo tarantela, produkt te selekcije….

     • rrrrr

      Polemizirati s Tarantelo o zgodovini komunistične revolucije je tako, kot če bi se pogovarjal z Repetovim starim in prešvicanim levim sandalom.
      Če že Repe potvarja zgodovino, Tarantela po svoje potvarja potvarjeno. Kot pri igrici otroški telefon.

     • sprehajalec

      V principu imaš prav, verjamem, da bi v Hlevu polemika in predloženi dokazi imeli več učinka. Gre za prislovično Kranjsko trmo, o kateri je že zgodovina nekoč govorila, v navezi z sumljivo inteligenco. Zato so imeli advokati vedno tako dober trg na Kranjskem in kasneje v Sloveniji.

      vse skupaj se je zdiferenciralo na to, kar ona predstavlja, Dva klika na miško, pa vse zveš iz tujih virov, pa kako je v resnici bilo, sami Francozi ti napišejo številko 750 kaznovanih in usmrčenih kolaborantoc, ena takle ti bo pa v neskončnost tumbal o nekaj sto tisočih…

      Zdrava pamet odpade, ostane “naša” pamet.

     • rrrrr

      Ampak Tarantela mi je po svoje simpatična: V njenih odgovorih je skoncentrirano vse neznanje in nepoznavanje naše novejše zgodovine za skoraj 3/4 današnje populacije. Zgodovinska papagajščina od vrtca do epitafa!
      Zanimivo pa je, da kakšen traktorist za šankom o potvorjeni zgodovini nikakor ne zaostaja za kakšnim ddr. psevdo humanistike ali kripto sociologije, prisesanim na kakšnem surogatu od normalnih svetovnih fakultet.
      Pa je toliko novih knjig, publikacij, dokumentov, prič, …….ampak ne:
      Mi svoje zlagane zgodovine ne damo, resnične pa nočemo! Ali, Sprehajalec po tvoje: Bolje ,,naša” pamet v roki, kot zdrava na strehi!

     • baubau

      Glavni sindrom večine naših ljudi je strah pred resnico.

     • rrrrr

      Najprej strah pred resnico, potem sramom pred samim seboj, da so bili negravžno nategnjeni. Ali (prosto) po M. Twainu: ljudi laže nategneš, kot pa jim dopoveš, da so bili nategnjeni!

     • opazovalec

      nekaj je nespornih zgodovinskih dejstev:
      1) SS je bil spoznan za zločinsko organizacijo, verjetno se strjaš(te).
      2) Domobranci so bili pomožna policija pod vodstvom SS, to je dokaj dobro znano, in tudi prisegli so vsemogočnemu vodji v boju proti zaveznikom, vzhodnim (kom) in ZAHODNIM.
      3) Domobranci bili plačani od s nemcev, SS kar hočete, verjetno tega nihče ne zanika
      4) Po nemški zakonodaji so svojci padlih Domobrancev upravičeni do pokojnine (družinske izkušnje), kakor so naprimer prebivalci Štajerske bili (ali še?) upravičeni do nemškega državljanstva po spodnještakerskih straših

      5) Sledi preprost sklep, da so pač bili pomožni pripadniki zločincev, se pravi nekoliko zločinski…..

      Sedaj bo sfaliran študent sicer protestiral, toda logika je samo ena, on je pa zmogel narediti….

     • sprehajalec

      Ja, se bom strinjal, ko vpijejo o “eni resnici” pa da ne rabijo druge. Ogromno jih je takih, ko kakšne vidim na facebooku, kako začnejo kričati o resnici, pa malo pogledam njihove slike, vidim penzionirane pred iztekom roka trajanja, pa kakšnega v hiši cvetja, pa kakšnega s pionirsko kapico, pa maršala. Ljudje bivšega režima, ki so pomešali sedanjost in preteklost.

      Se stzrinjam, je tipična predstavnica svoje vrste, ki je dejansko nesposobna sprjemati kar koli novega. Zato vseskozi poudarjam, da je NOB in rdeča zvezda dobila vse indice Religije, kjer je pomembno samo eno, ali Verjameš v “našo” Resnico ali ne verjameš. Drugo jih ne zanima.

     • rrrrr

      Primerjava t.i. ,,NOB” in njeno povzdigovanje na raven religije je delno ustrezna. Ampak če gre pri etabliranih religijah za verovanje v nekaj, ,,kar oko ni videlo in uho ne slišalo” , torej v nekaj imaginarnega, nedokazljivega, verjetnega ali željenega , pa je primerjava s partizansko ,,osvoboditeljsko” religijo, hitro prekratka. Zakaj? Kako lahko veruješ v nekaj, o čemer ti realna, otipljiva in dokazljiva dejstva kažejo prav nasprotno? Knjige, dokumenti, pričevanja, analiza, na koncu zdrava pamet?
      Zato pa mit o ,,NOB” kot osrednjem božanstvu komunistične religije v 70 letih v Sloveniji ni pomagal ustvariti t.i. novega človeka (po Marxu), temveč primata, podobnega kipu tiste orientalske opice: nič ne vidim, nič ne slišim, nič ne razumem!

     • sprehajalec

      No, to je ustrezan primerjava na koncu. Res je zrastlo nekaj edinstvenega na svetu, samoupravljalec, ki je govoril eno, delal pa nekaj čisto drugega.

      Pri NOB jih ne zanimajo podrobnosti, dejstva, številke. Zanima jih samo pripadnost, ali si pripaden NOB ali ne. V tem smislu značilnosti religije. Kot je nekdo rekel v neki javni ustanovi je častnik imel na mizi sliko svojega maršala, ko je bil Pitomac. Ko mu je to naprej vrgel, je dejal; A ti pa nisi naš? Ti si pa ta beu?

    • if

     tarantela: “Pri nas jim postavljamo spomenike…” (koaborantom).
     ___________
     Imate prav. Postavli so si jih (kolaboranti) že v času svojega življenja: Tito, Kardelj, Maček …
     Prva omenjena sta bila člana Kominterne, lojalna Hitlerjevemu Stalinu in njunima agresijama po Evropi vključno z napadom na JU.

    • baubau

     pri nas pa so jih pobili brez sodb in tudi nnjihove družine z dojenčki vred

 • Marko

  Kakšen bulšit še malo pa boste trdili da so Auswitz vodili partizani.

  • sprehajalec

   Ne, Auschwitz so vodili delavski socialisti.

   13. Oktobra 1943, ko je Italija zamenjala stran in napovedala vojno Nemčiji, je čez noč osovraženi fašist postal najtesnejši zaveznik. Dal je Borcem NOB na voljo topove s posadkami za obstreljevanje vasi in postojank.

  • rrrrr

   Auschvitza res ne. Partizani so vodili svoja, komunistična. Napr. :Kočevje, Šterntal, Begunje, Teharje, Verdranga, Medvode, škofjeloški grad, Bresternica, Hrastovec. Gotovo si že slišal zanje!

 • Okrs Bokers Flokers

  Prevara te antislovenske drhali je tako močna in zacementirana v glavah nategnjenih, da se jim ob razkrivanju resnice podira svet. Te komuniste bi morali takoj vse pobit, do zadnjega. Tako pa so se obrnili proti lastnemu narodu, izdajalci najhujše zvrsti, dno dna, primitivci in morilci. Vedno in povsos Slovenci se zavedajte, da je samo crknjen komunist dober komunist.

 • tarantela

  Zdej pa jest končujem to temo, veliko zanimivih stvari lahko izveste, če gledate kanal “Viasat History”!!!

 • Artur

  Za častilce bijele ljubičice , toliko je bil hraber , da je zase in za svoje priležnike iz pufov zgradil podzemne luksuzne bunkerje , da se “hrabro” z njimi umakne na varno v slučaju nuklearnega napada za narod pa ko ga je.e. Pri napadu na Drvar se je pri bežanju “hrabro” porezal v roko ali pa ga je njegov pes ugriznil , ker si je dovolil preveč okoli njegove zadnjice, pri psihopatih je vse mogoče. Podgane hudičeve !
  https://www.youtube.com/watch?v=sIbo1Nf9RZE

 • Olga

  Laž, kraja, izdaja, zločini in kolaboracija so “odlike” NOB! Vsi podporniki te mafijske organizacije, so zame kriminalci! Vsem je treba pobrati bonitete, ukiniti priviligirane penzije in zločince, kljub starosti, postaviti pred sodišča in v zapor!
  Zato pa taka zarota molka, saj si že 76 let pripisujejo “zasluge”, vlečejo ptivilegije in kradejo tistim, ki ustvarjajo!
  Vsi na volitve! Naženimo levake!

  • Artur

   Brez lustracije ne bo nič brez tega bodo v vsake primeru še vedno pri parlamentarnem koritu da o njihovem parazitiranju in lopovščinah v drugih ozirih ne govorim.

   • Olga

    Torej volitve, večina, lustracija!

    • primsek

     Tako je, čas je, da se iz politike poberejo Janšari kriminalec, Tanko in Grimsek sluzko Paparaco, Jambrek in vsi bivši člani partije. Sramota je, da imamo danes na čelu stranke bivšega kandidata za Komsomol, v tem smo edini na svetu in kažemo, da se nismo otrebili naših lastnih komunistov. V tem imajo ti komunisti prav, ko nas svarijo pred samimi sabo

    • opazovalec

     Točno, volitve, večina, lustracija (vseh bivših komunistov). Hudič je samo v tem, da so še živi bivši komunisti po veliki večini v pravi stranki, na čelu z njenim Velikim vodjem, edimi vodjem stranke v današnjih časih s komunistično preteklostjo. pa to ne nekega anonimnega člana, ampak dejavnega komsomolca. Boš morala Olga malo paziti, da ne boš srala VV na glavo…..

     Sicer pa slike trupel in izstradanih ljudi v kacetih lepo pokažejo, od kakžnega zlodeja so domobranci dobivali plačilo in svojci padlih pokojnine.

 • Anton

  bravoo NOVA24tv, kar tako naprej , treba je mlade osvoboditi mračnjaštva, katerega učijo, širijo levaki-potomci bivše udbe v naših šolah, naj postane um mladih spet osvetlen in neobremenjen v najžlahtnejšem pomenu besede, naj postane ta dežele spet Slovenska, naj postane ta dežela spet demokratična in kar je najpomembnejše naj postane ta dežela spet SVOBODNA, za vse in povsod enaka.

  sarkazem press

 • Olga

  Zadnja slika je podobna slikam grozljive sestradanosti in posledic mučenja žrtev v srbskih taboriščih! Vse zato, ker komunistični zločini niso bili kaznovani!

 • Franc Šink

  In kaj rečejo na to levaki v zvezi “kolaboracije” domobrancev in nemške vojske.

 • cosmo

  Lepa fotomontaža, vredna tiste pri italijanskih neofašistih, ki so fotografijo likvidacij v fojbah vzeli kar iz svojih vojnih arhivov in pokazali, kako so v Ložu domobranci streljali domoljube in glave natikali na kol. Vidimo,da fotografije niso iz komunističnih slovenskih taborišč, to so seveda judje in podobni v nemških kacetih., LAŽ JE NESMRTNA DUŠA JANŠIZMA! in orbanovstva, ki je potomec hortyjevstva in holokavsta

 • Osti jarej

  …jaz se strinjam…..in potomci komunajzlov so še danes na oblasti,ali pa ob koritu…..

  • MEFISTO

   Maščevanje bo sladko.

   • Osti jarej

    ..a boš protezo vame metal?…

 • Slovenec 33

  Samo v okupirani državi, ki jo vodijo okupatorji in izdajalci svojega naroda se lahko prikrivajo genocidni zločini in njihovi izvajalci.
  V Sloveniji je drhal, ki šlčiti zločince, ki so izvajali genocid nad slovenskimi rodoljubi v
  -predsedniku
  -v vladi,
  -v parlamentu (SD; ZL, SMC in DESUS, NSI)
  -sodna veja oblasti s policijo
  -ZZB
  -usmerjeno izobraževanje pod vodstvom fdvizma
  -mainstream mediji, v katere pišejo topoumni produkti usmerjenega izobraževanja in zamegljujejo dejstva.

  Lahko se ponavlja laži o osvoboditeljih, vendar te laži nikoli ne bodo postale RESNICA.
  Dejstvo je, da so partizani omogočili nadaljevanje okupacije slovenskih dežel s tem, da so sodelovali pri poboju razorožene slovenske vojske in slovenskih rodoljubov.
  Dokazi tega genocida ležijo v več kot 600 moriščih po slovenskih deželah.

  Slovenec ni biti enostavno, ampak naprodaj pa ni nikdar, kar pa ni mogoče trditi o slovenceljnih, ki bi radi bili Slovenci, pa nikoli ne bodo, ker ne razumejo slovenske duše.

 • Osti jarej

  …in pol so se še v zvezo komunistov včlanjevali…..najhujše so morali celo iz partije nagnati

  • MEFISTO

   Eden malo manj neumnih komunistov je dejal, da jim je ta delal več škode, če je bil v partiji kot bi jim jo naredil, če ne bi bil v partiji.

   • Osti jarej

    ….verjamem…a ga je pametnejši ven fuknil

 • MEFISTO

  A tole zgoraj so podobe OF, komuniszične partije in partizanskega gibanja,ki nas je osvobodilo, pred čim že – pred zdravo pametjo.

 • Osti jarej

  ..in še danes vsem turijo svojo cerkev…čeprav je paktirala s fašisti

  • MEFISTO

   Ubij se!

   Tvoje življenje je zate hujše od smrti.

   Obljubljamo ti, da ne bomo tajili, da si se stegnil za partijo, za Tita in za Kučana.

   • Osti jarej

    …..mef…vzemi večjo dozo….sem ti že zadnjič rekla…..da se ti ne odpelje popolnoma….zaradi resnice se je že marsikomu odfuzlalo…ko so spregledali

    • MEFISTO

     Pri polni zavesti in popolnoma resno sem ti dal brezplačen nasvet.

     Končaj to svoje trpljenje in s tem prizanesi še nam.

     • rrrrr

      pa še vse pikice…………… naj vzame s seboj

     • MEFISTO

      Misliš, nicke?

     • rrrrr

      Tudi. Ne eno ne drugo ni kaj dosti vredno.

     • Osti jarej

      ..važno,da vidva z mefom, ta portal držita gor z vajino nad inteligenco….bi človek mislil,da vaju je kak naci spocal….aja !z ostalimi nicki jaz nimam nič…paranoika, bivša komija……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     • MEFISTO

      Tebe pa je, le da ni bil moški, ampak ženska.

  • radames

   Nepismenost. Ni zdaj prvič, da se piše o paktiranju komunistov s fašisti. O tem so že leta 1944 pisale Črne bukve.
   Ti pa privlečeš cerkev. Čista nepismenost. Komunisti in fašisti. Že čez par minut ti ne bo nič jasno. Prevladala bo komunistična polstoletna propaganda. Pa še 26 let samostojne Slovenije.

  • FUCK COMMUNISM

   Med kom je ze bil sklenjen pakt od 23.8.1939 do 22.6.1941…?!?

 • montyamp

  GORJE NARODU , KO PRIDEJO MORILCI NA OBLAST .

 • Artur

  Smrt komunizmu svoboda narodom : https://www.youtube.com/watch?v=P7u_S7r81PI&t=15s

 • MEFISTO

  Osti jarej, tarantela, sprehajalec in ostali nicki istega bolnika, kako vam je všeč gornja slika nedolžnih otročičev?

  Take ste zverinsko ubijali, jih izstradali, mučili in zaničevali!

  Pred tem pa pobili njihove nedolžne starše.

  Vas je oziroma te je kaj sram?

  • rrrrr

   Sprehajalec?

   • stajerc5

    Mogoce je mislil “opazovalec”?? Sem ze tudi skoraj zamenjal…

    • MEFISTO

     Medtem ko se sprehajalec sprehaja, opzuje, torej je tudi opazovalec,

 • Artur

  STRAŠNI ZLOČINI OZNE Resnica o tajnih grobnicahi desetine tisočih žrtev komunizma v pretresljivi KNJIGI USTRELJENIH.
  http://www.blic.rs/vesti/drustvo/stravicni-zlocini-ozne-istina-o-tajnim-grobnicama-i-desetinama-hiljada-zrtava/8wx185e

 • Janez

  Ja!
  KPS STALIN VODILNI KOMUNISTI – SO BILI POKVARJENI – DO AMENA.
  KPS STALIN ZLOČINEV I. MAČEK – PROSTODUŠNO POVE !
  Da ker so
  VODILNI KPS BILI NANKVD TEČAJIH MORILSTVA V STALINOVI RUSIJI –
  SO?
  Dobro vedeli, kako slabo je v STALIN KOMUNISTIČNI SZ ! Čistke, gulagi.
  Vendar
  “Kakoslabo je v Stalin Rusiji nismo nikomur nič povedali – sicer bi nam nihče – ne sledil”
  Pokvarjeno?
  Šokvarjeno do konca. Vse so storili. Da ONI, ANALFABETI – PRIDEJO NA OBLAST! L.r. JANEZ KOMENDA
  P.S.
  DOKAZOV KOLIKOR HOČETE.

 • Adolf Hitler
 • xtc

  No treba je vedeti,da so lagre “modernega tipa” izmislili prav levaki v Rusiji,da so lahko iztrebljali nasprotnike komunizma seveda pa še preje,da so delali do propada,svoje “znanje” so pridno podajali bratom socialistom Nacional socialistom inFašistom”
  Seveda pa je treba povedati,da je cilj levakov iztrebiti narod in narodno zavest in uvesti takrat komunizem,danes pa multikultisoialističnifašizem. in to internacionalno.

 • macon

  V bistvu je bila kolaboracija italijanskih fašistov in slovenskih komunistov logična, ker so oboji imeli koristi:

  1. Fašisti so se spravili na slovenske narodnjake, ker je bila ideja itak kolonizirati ozemlje in ga poseliti z Italijani. Spiske so jim v veliki meri dostavili komunisti, ki so po vojni s temi interniranci perfidno dokazovali naravo fašizma in svojo “borbo” z njimi. Najprej so jih spravili v taborišča, potem so se ponašali z njihovim trpljenjem. Dokaz so razni Otoni Župančiči, ki so bili odkriti komunajzarji in so se sprehajali po Ljubljani. Če bi Italijani lovili komuniste, bi najprej pospravili Otona in kolege.

  2. Komunisti so “vedeli”, da bo Stalin hitro zmagal, torej Italijani ne bodo mogli pospraviti vseh Slovencev, samo nad oslabljenim slovenskim ljudstvom pa so lahko izvedli klavsko revolucijo. Klali so oni in klali so Italijani, za komuniste je bilo idealno, če so bili med talci slovenski narodnjaki, Italijani pa so morali pofilati kvote pobijanja. Komunisti so se malo zaj…, ker Stalin seveda ni hitro zmagal (čvekali so, da bo do konca 1941 vsega konec), vendar se je italijanski fašistični režim stegnil v borih dveh letih. Verjetno je bilo ogromno dogovarjanja med lokalnimi poveljniki, vendar so ljubljanski predvojni politiki vzpostavili dogovor s fašisti in z italijansko logistiko vzpostavili dolenjsko in ljubljansko belo gardo za boj proti komunistom. No, veliko pove italijanska pomoč proti Turjaku, očitno so bili komunistično-fašistični dogovori nekaj vredni. Čudno, da beli tega niso mogli odvrniti, ampak je očiten dokaz o moči vez komunistov in fašistov. Italijani bi konec koncev lahko izsilili preboj preko par koridorjev, ker razdalja do Italije ni bila velika, ne verjamem, da so morali posojati topove s posadkami za nemoten prehod. Kaj pa je moglo par tisoč razpršenih partizanov proti več deset tisoč Italijanom s težko oborožitvijo, ki so imeli Italijo pred nosom in jasen cilj iti domov? Nič.

  Zelo zgovorne so cifre o okupatorskih vojskah: Italijanov je bilo 1942. več kompletnih divizij s čez 50.000 ljudmi, medtem ko Nemcev okoli 12.000, v glavnem rezervna policija.

 • MEFISTO

  Kaj mislite, so partizani kupili tisti sod vina, ki so ga pripeljali Italijanom in ga skupaj z njimi spili?

  Sprašujem, ker sem slišal, da partizani pri etiki in morali niso zaostajali za aktualnim premierom.

 • Hribouc

  Ja, drži.
  Represalije v Loški dolini in v sosednjem Babnem polju, Prezidu, Gerovem itd. so bile plod tudi sodelovanja med partizani/OF in Italijani! Masaker Italijanov nad temi ljudmi je bil strahoten. Že pred tem so jih zmasakrirali partizani. Partizani so izgubili zaradi hitrega bežanja iz svojega taborišča spisek okoli 500 ljudi Loške doline za likvidacije – vrabci čivkajo o tem. Pobijali so tudi dogovorno.Na veliko načinov.
  Še živijo ljudje, ki vedo za koordinacijo med slovenskimi komunisti in italijanskimi fašisti /komunisti !

  Težko razumeti, ker smo vsi tako indoktrinirani, spranih možganov o “čisti borbi partizanov z Lahi”.
  Poiskusite se vživeti v norce na obeh straneh – kaj jim je bil cilj, kaj enim in kaj drugim, kaj so nj. skupne točke-pa boste doumeli kako so bili sodelujoči, čeprav se niso ravno marali !Oboji so bili še kako socialisti / komunisti, prefarbani v črne fašiste – ista sodrga !
  PEKLENSKO.
  Ko sem dve leti nazaj poslušal iz prve roke ljudsko izročilo o sodelovanju notranjskih partizanov z italijani
  nisem mogel dojeti, počasi in po pogovorih z več ljudmi, pa se je slika izčistila do nule, do tam, kot opisano zgoraj, kako so italijani škodovali Vaškim stražam, jih napadali sami ali pa, največkrat skupaj s partizani s težkim orožjem – vse je dokumentirano – partizanski pisci , kot morilec Stane Semič Daki in Matevž Hace politkomisra 14.divizije recimo – komaj kaj malo omenijo sodelovanje, logično.

  VSI ITALIJANI SO NEKAZNOVANI ODŠLI IZ SLOVENIJE-ZA NJIMI PA STOTINA POŽGANIH SLOVENSKIH VASI, TISOČI POBITIH, TISOČI POMRLIH V TABORIŠČIH ! Partizanska vojska pa je rajala skupaj z njimi
  po končanih bitkah z Vaškimi stražarji(belogardisti zaničevalno) in slavila skupen poboj desettisočev !
  SMRT KOMUNIZMU IN FAŠIZMU !